Bilde av Hansen, Inger Merethe
Bilde av Hansen, Inger Merethe
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk inger.m.hansen@uit.no +4777660728

Inger Merethe Hansen


Universitetslektor Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

EVU - Veiledning for lærere i skole og barnehage, masternivå

GLU - Veiledning bachelor og masternivå

Prosjektleder Ny i Nord - Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage.


 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen, Rigmor Olsen :
  Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Cathrine Aagesen Vasseljen, Runar Vathne, Gerd Sylvi Steinnes, Inger Merethe Hansen, Eva Merete Bjerkholt, Petter William Hansen :
  Nasjonalt nettverk for veiledning for nyutdannede lærere Hvordan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling i nettverkets arbeid?
  2024
 • Nina Cathrine Aagesen Vasseljen, Petter William Hansen, Inger Merethe Hansen, Eva Merete Bjerkholt :
  Fra to-årig veiledningsordning til ett-årig introduksjonsår? Forskning og innspill til Kunnskapsdepartementet fra lærerutdanningenes nasjonale kompetansenettverk for veiledning for nyutdannede lærere
  2024
 • Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen, Susanne Gunvor Jonsson, Arnhild Blystad, Eva Bjerkholt m.fl.:
  Utvikling til å bli profesjonelle veiledere (UPV). Studentenes perspektiver på bevegelse og vendepunkt i veilederutdanningen
  2024
 • Eva Bjerkholt, Heidi Østland Vala, Lene Joensen Kjær, Susanne Jonsson, Arnhild Blystad, Inger Merethe Hansen m.fl.:
  A Comparative Study on Quality in Mentor Education for Teachers – Developing Professional Mentors
  2022
 • Eva Bjerkholt, Susanne Jonsson, Heidi Østland Vala, Arnhild Blystad, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen m.fl.:
  Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger
  2022
 • Inger Merethe Hansen :
  Når ensomme praksislærere møtes - Praksisforum som arena for refleksjon og læring
  Bedre Skole 2020
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen :
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen :
  Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen
  2019
 • Inger Merethe Hansen :
  Veiledning og profesjonsutvikling for lærere i barnehage og skole
  2018
 • Inger Merethe Hansen, Gjertrud Irene Kalseth :
  Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?
  2017
 • Inger Merethe Hansen :
  Praksisforum - en arena for refleksjon og læring?
  2016 ARKIV
 • Inger Merethe Hansen :
  Lærerutdannere i praksisfeltet - veiledere for studenter i skole og barnehage
  2016 ARKIV
 • Inger Merethe Hansen :
  Et forum for praksislærere - en arena for refleksjon og læring?
  2016 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Hansen, Inger Merethe. Når ensomme praksislærere møtes - Praksisforum som arena for refleksjon og læring. Bedre Skole 2020 (1). ISSN 0802-183X.s 78 - 82.


  Worum, Kirsten Sivertsen; Hansen, Inger Merethe. Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen. Fyrtårnkonferansen 2019 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.


  Worum, Kirsten Sivertsen; Olsen, Rigmor; Hansen, Inger Merethe. Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning. Veiledningskonferansen 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.


  Hansen, Inger Merethe; Kalseth, Gjertrud Irene. Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?. Veiledningskonferansen 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.

  Hansen, Inger Merethe. Praksisforum - en arena for refleksjon og læring?. NORALF - Nordisk konferens i aktionsforskning 2016-10-06 - 2016-10-07 2016.


  Hansen, Inger Merethe. Et forum for praksislærere - en arena for refleksjon og læring?. (fulltekst) 2016.


  Forskningsinteresser

  Profesjonsutvikling og veiledning. Digitalisering og veiledning.

  Worum, Kirsten Sivertsen; Hansen, Inger Merethe; Olsen, Rigmor. Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022. ISSN 2535-3047.s doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3792.

  Bjerkholt, Eva; Vala, Heidi Østland; Kjær, Lene Joensen; Jonsson, Susanne; Blystad, Arnhild; Hansen, Inger Merethe; Worum, Kirsten Sivertsen. A Comparative Study on Quality in Mentor Education for Teachers – Developing Professional Mentors. NERA 2022 2022-06-01 - 2022-06-03 2022.

  Bjerkholt, Eva; Jonsson, Susanne; Vala, Heidi Østland; Blystad, Arnhild; Kjær, Lene Joensen; Hansen, Inger Merethe; Worum, Kirsten Sivertsen; Bern, Linn Terese. Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger. Veiledningskonferansen 2022 - Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling 2022-02-09 - 2022-02-10 2022.

  Undervisning

  Universitetslektor ved UIT - Norges Arktiske Universitet:

  100% stilling (fom 02.10.17) v Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

   

  Engasjement som Universitetslektor ved UIT - Norges arktiske universitet:

  Veiledningspedagogikk (01.08.2016-31.07.2017), prosjektstilling 80%

   

  Engasjement som Universitetslærer ved UIT - Norges arktiske universitet knyttet til samlinger:

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2011/2012)

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2014/2015)

   

  Stilling som adjunkt med opprykk (faglærer, kontaktlærer):

  Hellvik skole, Egersund (01.08.1996-31.07.2000) - fast, 100%

  Sandnessund skole, Tromsø (20.08.2001-01.07.2002) - lærervikariat 64%

  Kaldfjord skole, Tromsø (01.09.2001-01.07.2002 - lærervikariat opptil 20%

  Borgtun skole, Tromsø (01.08.2002 -31.07.2017) - fast, 100%

   

  Engasjement som lærerutdanner i praksisfeltet (praksislærer):

  ved UIT- Norges Arktiske universitet (høst-2003 - vår-2016 v. Borgtun skole)