#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk inger.m.hansen@uit.no +4777660728 Tromsø ILP lærerutdanning 5.052

Hansen, Inger Merethe


Universitetslektor Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Faglærer EVU - Veiledning for lærere i skole og barnehage.

Faglærer Pedagogikk - Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning

Prosjektleder Ny i Nord - Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage.


 • Eva Bjerkholt, Susanne Jonsson, Heidi Østland Vala, Arnhild Blystad, Linn-Terese Berns, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen, Kirsten Sivertsen Worum:
  Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger
  2022
 • Inger Merethe Hansen:
  Når ensomme praksislærere møtes - Praksisforum som arena for refleksjon og læring
  Bedre Skole 2020
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen:
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen:
  Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen
  2019
 • Inger Merethe Hansen:
  Veiledning og profesjonsutvikling for lærere i barnehage og skole
  2018
 • Inger Merethe Hansen, Gjertrud Irene Kalseth:
  Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?
  2017
 • Inger Merethe Hansen:
  Et forum for praksislærere - en arena for refleksjon og læring?
 • Inger Merethe Hansen:
  Lærerutdannere i praksisfeltet - veiledere for studenter i skole og barnehage
 • Inger Merethe Hansen:
  Praksisforum - en arena for refleksjon og læring?
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Undervisning

  Universitetslektor ved UIT - Norges Arktiske Universitet:

  100% stilling (fom 02.10.17) v Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

   

  Engasjement som Universitetslektor ved UIT - Norges arktiske universitet:

  Veiledningspedagogikk (01.08.2016-31.07.2017), prosjektstilling 80%

   

  Engasjement som Universitetslærer ved UIT - Norges arktiske universitet knyttet til samlinger:

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2011/2012)

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2014/2015)

   

  Stilling som adjunkt med opprykk (faglærer, kontaktlærer):

  Hellvik skole, Egersund (01.08.1996-31.07.2000) - fast, 100%

  Sandnessund skole, Tromsø (20.08.2001-01.07.2002) - lærervikariat 64%

  Kaldfjord skole, Tromsø (01.09.2001-01.07.2002 - lærervikariat opptil 20%

  Borgtun skole, Tromsø (01.08.2002 -31.07.2017) - fast, 100%

   

  Engasjement som lærerutdanner i praksisfeltet (praksislærer):

  ved UIT- Norges Arktiske universitet (høst-2003 - vår-2016 v. Borgtun skole)

   

   

   

   

   

   

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  ILP lærerutdanning 5.052