Bilde av Borch, Iris
Bilde av Borch, Iris
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling iris.h.borch@uit.no +4777644542 99380404 Tromsø MH2 U.11.302

Iris Borch


Førsteamanuensis og Leder for HelPed

Stillingsbeskrivelse

Faglig leder for og førsteamanuensis ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved det helsevitenskapelige fakultet.


 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 ARKIV / DOI
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Student course evaluation documents: Constituting evaluation practice
  Assessment & Evaluation in Higher Education 2021 ARKIV / DOI
 • Iris Helene Borch :
  Lost in translation: from the university's quality assurance system to student evaluation practice
  Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2020 ARKIV / DOI
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?
  Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2020 ARKIV / DOI
 • Iris Helene Borch, Gyrd Thrane, Eline Thornquist :
  Modified constraint-induced movement therapy early after stroke: Participants’ experiences
  European Journal of Physiotherapy 28. august 2015 DOI
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Correction: Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online (Education and Information Technologies, (2022), 10.1007/s10639-022-11135-z)
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 DOI
 • Iris Borch :
  Studentevalueringers rolle i internt kvalitetsarbeid
  2022
 • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
  Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
  2022
 • Iris Borch, Torgny Roxå :
  Enabling student course evaluation in quality enhancement
  2022 DATA / FULLTEKST
 • Iris Borch, Ragnhild Sandvoll :
  Re-establishing a learning focused evaluation practice
  2022 DATA
 • Iris Helene Borch :
  Faglærerevaluering og studentevalueringers rolle
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Studentevalueringspraksis for utvikling av utdanning
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Kvalitetsarbeid og studentevalueringspraksis ved UiT
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Studentevaluering av undervisning, emner og program, hvordan brukes evalueringene?
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Kvalitetsarbeid ved UiT: Studieprogramevaluering og studentevalueringers rolle.
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation of teaching and its role in academic development
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation practice: A qualitative study on how student evaluation of teaching, courses and programmes are carried out and used
  2021
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation of health profession education programs
  2018
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation of academic courses in health profession education
  2018
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation of teaching (SET), factors that students consider valuable for their response in SET
  2018
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education
  2018
 • Iris Helene Borch :
  Student evaluation of academic courses and teaching
  2017
 • Iris Helene Borch :
  Evaluering som virkemiddel for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studieprogram
  2016
 • Rita Jentoft, Iris Helene Borch :
  Ergonett og Fysionett Prosessen med utvikling av Læringsnett 2
  2014
 • Iris Helene Borch :
  Utdanning for en landsdel Fysioterapeututdanningen i Tromsø 25 år
  14. august 2014 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Curriculum design

  Læringsmiljø

  Pedagogisk kvalifisering

   

  Studentevalueringer

  Studentmedvirkning

  Styring og ledelse av høyere utdanning

  Tverrprofesjonell samhandling

  Utdanningskvalitet

  Utdanningsevalueringer

   


  Medlem i forskningsgruppe  MH2 U.11.302

  Klikk for større kart