Benedicte Langseth-Eide


Stipendiat

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Langseth-Eide, Benedicte; Vittersø, Joar. Here, there, and everywhere: Applying vignettes to investigate appraisals of job demands. Sustainability 2021; Volum 13 (21). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su132111662.
 • Langseth-Eide, Benedicte; Vittersø, Joar. Ticket To Ride: A Longitudinal Journey to Work Engagement and Health in the JD-R model. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021; Volum 18 (8). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph18084327.
 • Langseth-Eide, Benedicte. It’s Been a Hard Day’s Night and I’ve Been Working Like a Dog: Workaholism and Work Engagement in the JD-R Model. Frontiers in Psychology 2019; Volum 10. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2019.01444.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Arbeidspsykologens råd for å takle hjemmekontor. 2021.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Ekspertens tips for en bedre hjemmekontorhverdag. 2021.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Tips for en bedre hverdag på hjemmekontoret.. 2021.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Hva er bipolar lidelse?. 2017.
 • Tveiterås, Håkon; Langseth-Eide, Benedicte. How do Authentic Leaders facilitate Innovation? The roles of Psychological Capital, Work Engagement and Creativity. EAWOP 2017 2017-05-17 - 2017-05-20 2017.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Jobbengasjement og helse. Høstseminaret for administrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Styrkebasert leder- og organisasjonsutvikling. Fra teori og empiri til praksis og virkelighet. Psykologikongressen 2016-09-02 - 2016-09-02 2016.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Jobbengasjement. Foredrag for ansatte i Remiks. 2016-06-28 - 2016-06-28 2016.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Jobbengasjement. Foredrag for ansatte i Sparebank1 NN 2016-04-27 - 2016.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Samarbeid. Agenda Nord-Norge 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Langseth-Eide, Benedicte. Jobbengasjement. Fagdag for ansatte i Tromsøundersøkelsen 2015-09-21 - 2015-09-21 2015.
 • Snoeren, Eelke; Antonio-Cabrera, Edwards; Langseth-Eide, Benedicte Emilie; Spitera, Thierry; Musatov, Sergei; Ogawa, Sonoko; Pfaff, Donald W.; Ågmo, Anders j. The role of estrogen alpha receptors in sociosexual behavior in female rats housed in a seminatural environment.. Nordic Neuroscience 2015-06-10 - 2015-06-12 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Industrial and Organizational Psychology, Positive Organizational Behavior (POB), Positive Organizational Scholarship (POS), Psychological Capital, Work Attendance, Well-being, Health at work.


  Medlem i forskningsgruppe  TEO-H5 5.669

  Klikk for større kart