Bilde av Nordahl, Dag
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Nordahl, Dag
Institutt for psykologi dan023@post.uit.no +4777645329 Tromsø TEO-H5 5.526

Nordahl, Dag


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Phd-stipendiat i dobbelkompetansestilling, forskningsgruppe for klinisk psykologi


 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression
  Current Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Vibeke Moe, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample?
  Frontiers in Psychology 14. november 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Åsne Lindahl, Pål Gunnar Ulvenes, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gerit Pfuhl :
  Emotional Infant Face Processing in Women With Major Depression and Expecting Parents With Depressive Symptoms
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Gabor Csifcsak, Agnes Bohne, Gerit Pfuhl m.fl.:
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby)
  BMC Psychiatry 15. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  BMC Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad m.fl.:
  Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation
  BMJ Open 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jana Kristin Maack, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Lina Livsdatter, Åsne Lindahl, Morten Øvervoll m.fl.:
  The Tromso Infant Faces Database (TIF): Development, validation and application to assess parenting experience on clarity and intensity ratings
  Frontiers in Psychology 2017 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Frank Siebler, Linn Kathrin Karlsen Ilstad :
  Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten på komplekse beslutninger?
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm m.fl.:
  Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak
  Tidsskrift for kognitiv terapi 06. oktober 2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Agnes Bohne m.fl.:
  Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation
  Best Practice Nordic 2020
 • Elisabeth Ovanger Barrett, Ragnhild Sørensen Høifødt, Geir F Lorem, Vibeke Moe, Hilde Laholt, Dag Nordahl m.fl.:
  Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality
  2019
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Newborn Behavioral Observation (NBO): Sammenhenger med foreldrestress, depresjonssymtomer og mor-barn relasjonen
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  God Start for Små i Nord (SiN)
  2019
 • Inger Pauline Landsem, Lena Yri Engelsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Vil sikre småbarn bedre søvn
  23. januar 2019
 • Dag Nordahl :
  Samspillsobservasjoner - hva kan det si oss
  2018
 • Dag Nordahl :
  Validitet og reliabilitet i metoder for samspillsobservasjoner av foreldre og barn
  2018
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Inger Pauline Landsem, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Maja Myrvang, Siri Høylo Fundingsrud m.fl.:
  The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO)
  2018
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl :
  The Northern Babies longitudinal study
  2018
 • Agnes Bohne, Åsne Lindahl, Dag Nordahl, Pål Ulvenes, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gerit Pfuhl :
  Kognitive forvrengninger i prosessering av spedbarns emosjonsuttrykk hos kvinner med alvorlig depresjon
  2017
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  God start for Små i Nord - og deres foreldre
  Nordlys 22. mars 2017
 • Dag Nordahl :
  Kartlegging av de aller minste: sosial tilbaketrekning og emosjonell tilgjengelighet
  2017
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Slik vil de skape en bedre start for babyer og foreldre
  16. september 2016
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Forsker på fødselsdepresjoner
  18. mai 2016
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem :
  Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon
  31. mars 2015
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl m.fl.:
  Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.
  2015
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl m.fl.:
  Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.
  2015
 • Gerit Pfuhl, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Åsne Lindahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  The Tromsø Infant faces (TIF) database
  2015
 • Gerit Pfuhl, Dag Nordahl :
  Små i Nord-Norge
  2015 DATA
 • Gerit Pfuhl, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Lina Livsdatter, Åsne Lindahl, Morten Øvervoll m.fl.:
  The Tromsø infant faces (TIF) database
  2015
 • Frank Siebler, Dag Nordahl, Linn Kathrin K. Ilstad :
  Teorien om ubevisst tenkning: Ikke så ille
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Klinisk sped- og småbarnspsykologi

  Utviklingspsykologi

  Foreldrenes emosjonelle bånd til eget barn og samspill mellom foreldre og barn

  Tidlige maladaptive skjema

  Implisitte assosiasjoner

  Undervisning

  Veileder studenter i klinisk praksis
  TEO-H5 5.526

  Klikk for større kart