Øyvind-Hjuring-Mikalsen
Foto: Torbein Kvil Gamst
Øyvind-Hjuring-Mikalsen
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet oyvind.h.mikalsen@uit.no +4777649258 Tromsø ADM B 339

Mikalsen, Øyvind Hjuring


Faggruppeleder utdanningskvalitet. Ansvar for UiTs samarbeid med Forsvarets logistikk organisasjon, Tableau m.m.

Arbeidsområder


  • Borch, Iris; Sempler, julia holte; Mikalsen, Øyvind Hjuring. Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.. SLUSEN konferanse: Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer 2022-02-07 - 2022-02-08 2022.
  • Se alle arbeider i CRIStin →