Bilde av Kristiansen, Margrethe
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Kristiansen, Margrethe
Institutt for helse- og omsorgsfag mao024@post.uit.no +47 47234906 Tromsø

Margrethe Kristiansen


Førsteamanuensis II


 • Margrethe Kristiansen, Knut Ingar Westeren, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Coping with increased managerial tasks: tensions and dilemmas in nursing leadership
  Journal of Research in Nursing 2016 DOI
 • Margrethe Kristiansen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Contradicting logics in everyday practice: The complex dynamics of performance management and professionalism in Norwegian nursing homes
  Journal of Health Organisation and Management 2016 DOI
 • Margrethe Kristiansen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Nurses' sensemaking of contradicting logics: An underexplored aspect of organisational work in nursing homes
  Scandinavian Journal of Management 2015 DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Margrethe Kristiansen :
  HelseOmsorg 21: Bedre folkehelse med mer forskning i kommunehelsetjenesten. - Gode mål men tiltakene krever dialog og offentlig debatt.
  Folkebladet.no 13. april 2015
 • Lill Sverresdatter Larsen, Margrethe Kristiansen :
  HelseOmsorg 21: Bedre folkehelse med mer forskning i kommunehelsetjenesten
  Nordlys 21. januar 2015
 • Margrethe Kristiansen :
  The Dynamics of Professionalism and Managerialism in nursing practice
  2014
 • Margrethe Kristiansen :
  Institusjonalisering av nye styringskrav i sykehjem- erfart av sykepleiere i daglig praksis
  2014
 • Margrethe Kristiansen :
  En verdig eldreomsorg i sykehjem
  Nordlys 10. desember 2013
 • Margrethe Kristiansen :
  Nye styringsverktøy i møte med etablert praksis i offentlige sykehjem
  Fagnytt i nord 2013
 • Margrethe Kristiansen :
  Konkurrerende styringslogikker i sykehjem
  2013
 • Margrethe Kristiansen :
  Nye styringsverktøy i møte med etablert praksis i offentlige sykehjem
  Årsmelding 2012 Senter for omsorgsforskning 2012
 • Margrethe Kristiansen :
  Styringspraksiser i offentlige sykehjem- balansering av ulike institusjonelle logikker
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Styring og styringsutfordringer i offentlige sykehjem- i spenning mellom fag og økonomi

   

  Helse- og omsorgstjenesten er en sektor i stadig endring. Reformer og moderniseringstiltak står på mange måter i kontrast til tradisjonell styring og profesjonsutøvelse. Studien skal belyse og frembringe kunnskap om styringspraksis i offentlige sykehjem. Formålet med studiet er å undersøke hvordan sykehjem som i økende grad fremstår som fleksible, komplekse og desentraliserte organisasjoner lar seg styre. Studiet søker å bidra til kunnskap om hva som kjennetegner dagens styringspraksis i sykehjem, dens virkemåte, muligheter og begrensninger, samt å se på styringsarrangementers betydning for administrering og organisering av arbeidet. Studien har en praksisnær tilnærming med fokus på ledere og ansattes erfaring og fortolkning av planlegging og organisering av eget arbeid. Innsamling av data gjennomføres over to perioder i 2012-13 og materialet belyses teoretisk ved bruk av institusjonelt perspektiv.