Bilde av Cheetham, Nina Bøhle
Bilde av Cheetham, Nina Bøhle
Sykepleie Bsc i Tromsø nina.cheetham@uit.no +4777625113 + 47 93432944 Her finner du meg

Nina Bøhle Cheetham


Førstelektor, bachelorutdanningen i sykepleie

Stillingsbeskrivelse

Undervisning Bachelor i sykepleie, desentralisert utdanning, Campus Tromsø

Underviser også på masterprogram for Jordmødre, Helsesykepleiere og Barnesykepleie

Fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og spedbarn,barn og unge. 


 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Tverrprofesjonell praksis, læring og samarbeid – forståelse av egen og andres rolle i læringsprosessen
  Orkana Forlag 2020 ARKIV / DOI
 • Bente Norbye, Nina Bøhle Cheetham :
  The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Nina Bøhle Cheetham, Tove Aminda Hanssen :
  The neonatal behavioral observation system: A tool to enhance the transition to motherhood
  Vård i Norden 2014 FULLTEKST
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Hvordan kan helsepersonell fremme trygg og velregulert søvn hos spedbarn?
  Tidsskriftet sykepleien 28. november 2022 FULLTEKST
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Filmen er basert på Gunn og Erik sine hverdagslivserfaringer med demens og velferdsteknologi
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Demens og velferdsteknologi i hverdagslivet
  2021 DATA
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu :
  Sverre og Petter utforsker bruk og nytte av velferdsteknologi i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  De minste- Nordnorsk fagnettverk
  2019
 • Rakel Aasheim Greve, Kari Slinning, Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Hege Pettersen Sandtrø, Elin Olsen Kallevik m.fl.:
  The NBO online program - a resource in training
  2018
 • Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby, Nina Bøhle Cheetham :
  Samler fagkunnskap om sped- og småbarn
  Tidsskriftet sykepleien 2017 DOI
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Lærer av hverandres fag
  2017
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Eldreomsorg i en distriktskommune - der gode fagfolk kan vokse
  Framtid i nord 26. oktober 2017
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Nord norsk fagnettverk- nettverk med fokus på den nye familien
  2017
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Eldreomsorg i en distriktskommune - der gode fagfolk kan vokse
  Nordlys 2017
 • Nina Bøhle Cheetham, Tove Aminda Hanssen :
  Erfaringer fra lærings- og mestringskurs for foreldre til premature barn
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 DOI
 • Nina Bøhle Cheetham :
  Får innsikt i hverandres fag
  Tidsskriftet sykepleien 2016 DOI
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Jorunn Tunby :
  Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Nytt nettsted for alle som jobber med barn
  18. november 2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/
  22. november 2016
 • Nina Bøhle Cheetham :
  NBO, a tool to enhance transition to motherhood
  2014 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Cheetham,NB. Får innsikt i hverandres fag. Sykepleien.2016;9:48-51  DOI-104220/Sykepleien.2016.58637

  http://munin.uit.no/handle/10037/8663  

  Cheetham,NB, Landsem,IP, Tunby,J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien. 2011;12:55-57

  Tunby,J, Landsem,IP, Cheetham,NB.  "Hva er god barselomsorg?" Kronikk, Nordlys 02.05.2011

  Grønseth,R, Cheetham,NB, Hovde,KR. Når utskrivelsen nærmer seg:en informasjonsbrosjyre til foreldre med for tidlig fødte barn. Norsk Sykepleierforbund 2005

  Redaksjonsmedlem/Medforfatter til "Turboka, 150 fantastiske turer i Tromsø"   Norbye & Konsepta, Tromsø: 2012