Bilde av Bjørnbakk, Anne-Kristin
Bilde av Bjørnbakk, Anne-Kristin
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak anne-kristin.bjornbakk@uit.no +4777644684 93658846 Tromsø MH2 L.08.352

Bjørnbakk, Anne-Kristin


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Overordnede, koordinerende oppgaver og rådgiving innen

  • risikovurdering
  • laboratoriesikkerhet
  • strålevern
  • problem-, smittefarlig  og radioaktivt avfall
  • stoffkartotek
  • avviksbehandling
  • samordning HMS
  • brannvern og beredskap

Lokal strålevernkoordinator

Fagperson, problem-, smittefarlig og radioaktivt avfall

Medlem av lokal beredskapsgruppe

 
CV

Yrkeshygieniker, Stakkevollan bedriftshelsetjeneste, Tromsø

Ingeniør, Klinisk farmakologisk avdeling, UNN, Tromsø

Delprosjektleder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Inneklimarådgiver, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Studiekonsulent, Studieavdelinga, Sentraladministrasjonen, UiTø 

 

PSY-2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiT (2022)

Risiko og smittevern i arbeidslivet, Kursdager, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN (2021)

Brannvernleder 1, Norsk Brannvernforening (2021)  

Et arbeidsliv i endring, Kursdager, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN (2019)

SOS-6520, Sikkerhet og organisasjon, NTNU (2018)

cand. scient, medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, UiTø (1999).


MH2 L.08.352

Klikk for større kart