Bilde av Clancy, Anne Mary Gerard
Bilde av Clancy, Anne Mary Gerard
Institutt for helse- og omsorgsfag anne.clancy@uit.no +4777058254 Harstad Campus Harstad

Clancy, Anne Mary Gerard


Professor

Stillingsbeskrivelse

20% stilling på Helsesøsterutdanningen


 • Hilde Laholt, Anne Mary Gerard Clancy :
  "En stein i lomma kan bidra til trøst: En kvalitativ studie av helsesykepleiers bruk av gjenstander i helsedialoger i skolehelsetjenesten»
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 29. januar 2023 DOI
 • Line Alvestad, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Rasmus Goll, Anne Mary Gerard Clancy, Thomas Gressnes, Per Christian Valle m.fl.:
  Health-related quality of life in inflammatory bowel disease: a comparison of patients receiving nurse-led versus conventional follow-up care
  BMC Health Services Research 31. desember 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Mary Gerard Clancy, Hilde Laholt :
  Trøstens stille stemme i helsesykepleiekonsultasjoner
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Clancy :
  An analysis of Norwegian public health nursing curricula: Where is the nursing literature?
  Public Health Nursing 28. september 2021 ARKIV / DOI
 • Anna Yulieva Jensen, Anne Clancy :
  Helsesykepleier på hjemmebesøk hos mødre med innvandrerbakgrunn En kvalitativ intervjustudie av mødrenes opplevelser
  Nordisk sygeplejeforskning 25. november 2021 ARKIV / DOI
 • Anne Mary Gerard Clancy, Elena Montanana Olaso, Philip Larkin, Maria Brenner :
  Education on childrens complex care needs in general nursing curricula in Europe: An inductive content analysis
  Nurse Education in Practice 2021 ARKIV / DOI
 • Helen Mulcahy, Patricia Leahy-Warren, Hilde Laholt, Lloyd Frank Philpott, Lise-Marie Bergvoll, Anne Clancy :
  Public health nursing in Ireland and Norway: A comparative analysis
  Public Health Nursing 06. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Annette Tøllefsen, Aid Olsen, Anne Clancy :
  Nurses’ experiences of ethical responsibility: A hermeneutic phenomenological design
  Nordic journal of nursing research 04. november 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Clancy, Nina Simonsen, Johanne Lind, Anne Liveng, Aud Johannessen :
  The meaning of dignity for older adults: A meta-synthesis
  Nursing Ethics 02. juli 2020 ARKIV / DOI
 • May Kristin Vespestad, Anne Clancy :
  Exploring the use of content analysis methodology in consumer research
  Journal of Retailing and Consumer Services 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne Clancy, Rolf Thorsen :
  Å skrive om livsmot
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Marianne Mahler, Anne Clancy, Aud Johannessen, Johanne Lind, Anne Liveng, Anneli Sarvimäki m.fl.:
  Nordisk sundhedsfremmende perspektiver på ældre menneskers deltagelse og tryghed
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Clancy :
  Steder, stedsfortellinger og livsmot
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Mitch Blair, Heather Gage, Ekelechi MacPepple, Pierre-Andre Michaud, Carol Hilliard, Anne Clancy m.fl.:
  Workforce and Professional Education
  Emerald Group Publishing Limited 2019 ARKIV / DOI
 • Maria Brenner, Miriam O' Shea, Anne Clancy, Stine Lundstroem Kamionka, Philip Larkin, Sapfo Lignou m.fl.:
  Service and boundary negotiations for children with complex care needs in Europe
  Emerald Group Publishing Limited 2019 ARKIV / DOI
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Clancy, Mojtaba Vaismoradi, Charlotte Wegener, Terese Bondas :
  "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis
  Qualitative Health Research 2018 ARKIV / DOI
 • Carina Nygård, Anne Clancy :
  Unsung heroes, flying blind - a metasynthesis of parents' experiences of caring for children with special health care needs at home.
  Journal of Clinical Nursing (JCN) 2018 ARKIV / DOI
 • Maria Brenner, Miriam P. O'Shea, Rebecca McHugh, Anne Clancy, Philip Larkin, Daniela Luzi m.fl.:
  Principles for provision of integrated complex care for children across the acute–community interface in Europe
  The Lancet Child and Adolescent Health 01. november 2018 DOI
 • Hilde Laholt, Julia Thuve Hovden, Annelene Moberg, Anne Mary Gerard Clancy :
  Det er stor mangel på helsesykepleiere i distriktene
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. februar 2023
 • Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in school health services. An action research project.
  2022
 • Hilde Laholt, Runa Anneli Andersen, Anne Mary Gerard Clancy :
  Fullført mastergrad gir gode helsesykepleiere
  Nordnorsk debatt - Nordlys 01. juni 2022
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs.
  2022
 • Runa Anneli Andersen, Hilde Laholt, Anne Mary Gerard Clancy :
  Hva gjør en helsesykepleier?
  Tidsskriftet sykepleien 31. mars 2022 DOI
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Morten Auklend, Hilde Laholt :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in school health services. An action research project
  2022
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  An action research approach to developing a conversational tool that will improve school nurses´ dialogues with siblings of children with CCNs.
  2022
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy :
  Analyse av pensum i norske helsesykepleierutdanninger - Hvor er sykepleielitteraturen?
  2022
 • Hilde Laholt, Runa Anneli Andersen, Julia Thuve Hovden, Anne Mary Gerard Clancy :
  Kortere utdanning i helse-sykepleie er ikke løsningen Vi trenger helsesykepleiere med fullført mastergrad for å utdanne nok helsesykepleiere.
  Dagens medisin 20. oktober 2022
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs. Reading groups as a health promotion intervention in upper secondary schools. An action research project.
  2022
 • Bente Hoeck, Charlotte Delmar, Anne Mary Gerard Clancy, Johanne Punsvik, Gabriele Kitzmüller, Tone Glad m.fl.:
  The paucity of nursing theory and philosophy in nursing education curricula - a Nordic perspective
  2022
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Morten Auklend, Anne Clancy :
  Siblings of children with complex health care needs.Reading groups as a health promotion strategy in upper secondary schools.
  2021
 • Sunniva Solhaug Fjelldal, Hilde Laholt, Anne Clancy :
  Helsesykepleiere må kunne veilede om flerspråklighet
  Tidsskriftet sykepleien 2021 DOI
 • Hilde Laholt, Lise-Marie Bergvoll, Anne Clancy :
  "Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs"
  2021
 • Hilde Laholt, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Gerd Karlsen, Anne Clancy :
  En svekket skolehelsetjeneste kan ramme særlig de mest sårbare elevene
  Sykepleien 2020 FULLTEKST
 • Anne Clancy :
  Fra helsesøster til helsesykepleier Kjernen i skjønnsutøvelsen
  Fagbokforlaget 2020
 • Hilde Laholt, Anne Clancy, Sunniva Solhaug Fjelldal :
  "Barnas egen samtalepartner"
  13. oktober 2020
 • Carina Nygård, Anne Clancy :
  Unsung heroes, flying blind,- a metasynthesis of parent's experiences of caring for children with special health care needs at home
  2019
 • Anne Clancy :
  Eggen: Å gå med to proteser skal nok fungere godt
  NTB (Norsk telegrambyrå) 01. februar 2019
 • Anne Clancy :
  Fortellingens kraft
  2019
 • Helen Mulcahy, Anne-Gerd Karlsen, Loveness Moonde, Anne Clancy :
  Health and well-being across boundaries revisited experiences from Ireland, Norway and Zambia
  2019
 • Anne Clancy :
  "Helsesista" Dialogsamtale/åpent foredrag for voksne som jobber med ungdom
  2019
 • Anne Clancy :
  "Koser seg på konferansen": Det er ikke likegyldig hvordan kvinner omtales i media
  Harstad Tidende 25. november 2019
 • Anne Clancy :
  Koser seg på konferanse: Det er ikke likegyldig hvordan kvinner omtales i media
  Harstad Tidende 21. november 2019
 • Carina Nygård, Anne Clancy :
  Caring for a child with complex health care needs living at home. A symposium presentation 90 minutes.
  2019
 • Anne Gerd Karlsen, Loveness Moonde, Helen Mulcahy, Anne Clancy :
  Health and well-being across boundaries-experiences from Ireland,Norway and Zambia
  2019
 • Line Alvestad, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Rasmus Goll, Anne Clancy, Per Christian Valle, Ann Ragnhild Broderstad :
  A comparison of Health Related Quality of Life in nurse-led versus conventional Inflammatory Bowel Disease follow-up.
  2018
 • Anne Clancy, Elena Montanana, Philip Larkin, Maria Brenner, Michael Rigby :
  Identifying training requirements for Nursing children With complex Health care needs in the community A European study
  2018
 • Elena Montanana, Anne Clancy, Philip Larkin, Miriam P. O'Shea, Rebecca McHugh, Maria Brenner :
  Analysing the child related content in general Nursing curriculum documents A European study
  2018
 • Anne Clancy, Elena Montanana, Philip Larkin, Maria Brenner :
  A European perspective on nursing preparation to care for children with complex health care needs
  2018
 • Elena Montanana, Anne Clancy, Philip Larkin, Maria Brenner :
  Nurses’ preparedness to deliver care to children with complex care needs: An integrative review
  2018
 • Anne Clancy, Montanana Elena, Philip Larkin, Maria Brenner :
  Nurses’ preparedness to deliver care to children with complex health care needs
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Campus Harstad