Mustta Malharunmi

rådgiver Seksjon for internasjonalt samarbeid
Flag icon Flag icon

  • Generell saksbehandling (bilateralt innvekslingsopphold).
  • Nettredaktør (webanalyse, -utvikling og -publisering.
  • Systemutvikling (FS)
  • Superbruker i FS, Tableau, Nettskjema og Request Tracker.
  • Førstelinjetjeneste.

[Loading...]