Sigrun Kongslien

Studieleiar master i jordmorfag Institutt for helse- og omsorgsfag
Flag icon Flag icon

Utdanning:

 • 1995 Sjukepleiarutdanning,  Høgskolen i Gjøvik
 • 1998 Jordmorutdanning, Høgskolen i Tromsø
 • 2010 Master i praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø
 • 2013 V Tverrfaglig utdanning i kunnskapsbasert praksis (15stp), Universitetet i Nordland
 • 2013 H Organisasjon og leiing (10stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
 • 2014 V Innovasjon i tenesteyting (10 stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
 • 2014 V Human Resource Management (20stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
 • 2014 H Omdømme og omdømmeforsvar (10stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland

Yrkeserfaring:

 • 1995-1996  Sjukepleiar ved kir 3 (Hjerte, kar thorax), RiTø
 • 1998-2000  Jordmor, Nordland sentralsykehus, Bodø / Bodø kommune
 • 2000- 2014.  Jordmor, UNN-Tromsø
 • 2010- 2012.  Universitetslektor ved UiT, Jordmorutdanning
 • 2012-2013 Vikar, studieleiar ved UiT, jordmorutdanning
 • 2013 - Universitetslektor ved UiT, Jordmorutdanning
 • 2017 - Studieleiar master i jordmorfag, UiT Noregs arktiske universitet

Studieleiing, studieplanlegging, undervisning og rettleiing av jordmorstudenter, master i jordmorfag

 • Skogheim, Gry; Kongslien, Sigrun; Hanssen, Tove. Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis. Sykepleien 2019. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79726.

 • Nedberg, Ingvild Hersoug; Kongslien, Sigrun; Johnsen, Maren. «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar» Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5.mai. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Skogheim, Gry; Kongslien, Sigrun; Hanssen, Tove. Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis. Sykepleien 2019. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79726.

 • Nedberg, Ingvild Hersoug; Kongslien, Sigrun; Johnsen, Maren. «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar» Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5.mai. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Kongslien, S  (2010) Jordmorfag – tradisjon, handverk og kunnskap. Kvar står vi, og kor går vegen vidare? Masteroppgave i Praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø

  [Loading...]