Bilde av Kongslien, Sigrun
Bilde av Kongslien, Sigrun
Institutt for helse- og omsorgsfag sigrun.kongslien@uit.no +4777660757 +47 91 57 36 09 Tromsø MH2 L.12.334

Sigrun Kongslien


Studieleiar master i jordmorfag

Stillingsbeskrivelse

Studieleiing, studieplanlegging, undervisning og rettleiing av jordmorstudenter, master i jordmorfag


 • Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Sandra Morano, Marina Otalea, Ioana Nanu m.fl.:
  WHO Standards-based questionnaire to measure health workers' perspective on the quality of care around the time of childbirth in the WHO European region: Development and mixed-methods validation in six countries
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Quality of health care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: Results from the IMAgiNE EURO study in Norway and trends over time
  International Journal of Gynecology & Obstetrics 2022 ARKIV / DOI
 • Marzia Lazzerini, Benedetta Covi, Ilaria Mariani, Zalka Drglin, Maryse Arendt, Ingvild Hersoug Nedberg m.fl.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region
  The Lancet Regional Health - Europe 24. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmødrers erfaring med leiaroppfølging og kollegastøtte etter belastande hendingar
  2022
 • Sigrun Kongslien :
  Kollegastøtte
  2022
 • Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ingvild Hersoug Nedberg, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Kvinners erfaringer med tidlig amming under COVID-19 pandemien i Norge: Kvantitative og kvalitative funn fra 2020 og 2021; norske tall fra den europeiske IMAgiNE EURO-studien
  2022
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Eline Skirnisdottir Vik, Sigrun Kongslien, Ilaria Mariani, Emanuelle Pessa Valente, Benedetta Covi m.fl.:
  Quality of facility-based maternal and newborn care in Norway during the covid-19 pandemic: a cross-sectional study
  2022
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Eline Skirnisdottir Vik :
  Fødende kvinner i Norge under pandemien: Lite helsepersonell på vakt, mangelfull oppfølging, partner ekskluderes
  Forskersonen.no 11. januar 2022
 • Sigrun Kongslien :
  Hendingar som belastar; kollegastøtte
  2021
 • Ellen Blix, Kari Aarø, Marte Berger-Nordtvedt, Hanne Charlotte Schelderup, Kristin Holanger, Mette Ness Hansen m.fl.:
  Du glemte jordmødrene, Bent Høie
  VG : Verdens gang 2021
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmødrers erfaring med leiaroppfølging og kollegastøtte etter belastande hendingar. Masteroppgåve i personalleiing/HRM
  2020
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Hanssen :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  Sykepleien 07. desember 2019 ARKIV / DOI
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien :
  Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis
  2017
 • Sigrun Kongslien :
  Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. En presentasjon av NOU Norges offentlige utredninger 2016:13
  Tidsskrift for jordmødre 2017
 • Ingvild Hersoug Nedberg, Sigrun Kongslien, Maren Johnsen :
  «Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar» Kronikk i anledning Den internasjonale jordmordagen 5.mai
  Nordlys 2017
 • Gry Skogheim, Sigrun Kongslien, Tove Aminda Hanssen :
  Teaching students evidence-based midwifery
  2016
 • Sigrun Kongslien :
  Yrkesetiske retningslinjer for jordmødre - eit verktøy i jordmorveska
  Tidsskrift for jordmødre 2016
 • Sigrun Kongslien :
  Organisatorisk identitet i Den norske jordmorforening.
  Tidsskrift for jordmødre 2015
 • Sigrun Kongslien :
  Jordmorfag - tradisjon, handverk og kunnskap. Kvar står vi, og kor går vegen vidare. Masteroppgåve i praktisk kunnskap
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Hågensen, K og Kongslien, S Har du vært i handa på ei jordmor. Kronikk i Nordlys / Nordnorsk debatt 5.mai 2014

  Hågensen, K og Kongslien, S  Morgendagens jordmortjeneste i Tromsø. Kronikk Nordlys / Nordnorsk debatt 5.mai 2015

     CV

  Utdanning:

  • 1995 Sjukepleiarutdanning,  Høgskolen i Gjøvik
  • 1998 Jordmorutdanning, Høgskolen i Tromsø
  • 2010 Master i praktisk kunnskap, Høgskolen i Bodø
  • 2013 V Tverrfaglig utdanning i kunnskapsbasert praksis (15stp), Universitetet i Nordland
  • 2013 H Organisasjon og leiing (10stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
  • 2014 V Innovasjon i tenesteyting (10 stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
  • 2014 V Human Resource Management (20stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
  • 2014 H Omdømme og omdømmeforsvar (10stp), delemne i Master i personalledelse, Universitetet i Nordland
  • 2020 H Master i HRM, Nord universitet

  Yrkeserfaring:

  • 1995-1996  Sjukepleiar ved kir 3 (Hjerte, kar thorax), RiTø
  • 1998-2000  Jordmor, Nordland sentralsykehus, Bodø / Bodø kommune
  • 2000- 2014.  Jordmor, UNN-Tromsø
  • 2010- 2012.  Universitetslektor ved UiT, Jordmorutdanning
  • 2012-2013 Vikar, studieleiar ved UiT, jordmorutdanning
  • 2013 - Universitetslektor ved UiT, Jordmorutdanning
  • 2017 - Studieleiar master i jordmorfag, UiT Noregs arktiske universitet

  MH2 L.12.334

  Klikk for større kart