Personkort bilde

Mette Bech Risør

Professor, forskningsgruppeleder, nestleder AFE Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Mette Bech Risør er professor i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af kritisk teori, men også af fænomenologi/livsverdensbegrebet og teorier om helse, sykdom og lege-pasient relasjoner. Hun har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og rationalitet.

Mette Bech Risør har stor erfaring med at samarbejde tværfagligt med sundhedsprofessionelle, ikke kun praktisk erfaring men også med fokus på det metodeudviklende aspekt af tværfaglighed. Hun har stor undervisningserfaring, vejledererfaring og har iværksat/leder flere større forskningsprojekter. Hun er derudover redaktør for (tidligere hovedredaktør i 15 år) og initiativtager til et tværfagligt tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

       Se vedlegg i høyre side                                                                      

Mine primære oppgaver er å forske, utvikle forskningsprosjekter, lede Allmennmedisinsk forskningsgruppe, undervise medisinerstudenter og PhD studenter, veilede på både master og PhD nivå, samt ivareta administrative oppgaver

 • Hulgaard, Ditte R; Risør, Mette Bech; Lambertsen, Gitte Delholm; Rask, Charlotte Ulrikke. Systemic family therapy for severe functional disorders in youths. A qualitative study in a psychiatric setting. Journal of Family Therapy 2021. ISSN 0163-4445.s doi: 10.1111/1467-6427.12319.

 • Risør, Mette Bech; Lillevoll, Kjersti. Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue. Medical Anthropology 2021; Volum 40 (5). ISSN 0145-9740.s 432 - 445.s doi: 10.1080/01459740.2021.1883011.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Fixing my life’: young people’s everyday efforts towards recovery from persistent bodily complaints.. Anthropology & Medicine 2020; Volum 27 (4). ISSN 1364-8470.s 412 - 427.s doi: 10.1080/13648470.2020.1719456.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Careful expressions of social aspects: How local professionals in high school settings, municipal services, and general practice communicate care to youth presenting persistent bodily complaints. Health and Social Care in the community 2019. ISSN 0966-0410.s doi: 10.1111/hsc.12762.

 • Hulgaard, Ditte R; Rask, Charlotte Ulrikke; Risør, Mette Bech; Delholm, Gitte. ‘I can hardly breathe’: Exploring the parental experience of having a child with a functional disorder. Journal of Child Health Care 2019. ISSN 1367-4935.s doi: 10.1177/1367493519864745.

 • Hulgaard, Ditte Roth; Rask, Charlotte Ulrikke; Risør, Mette Bech; Delholm, Gitte. Illness perceptions of youths with functional disorders and their parents: An interpretative phenomenological analysis study. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2019. ISSN 1359-1045.s doi: 10.1177/1359104519846194.

 • Offersen, Sara Marie Hebsgaard; Risør, Mette Bech; Vedsted, Peter; Andersen, Rikke Sand. Cancer-before-cancer. Mythologies of cancer in everyday life. Medicine Anthropology Theory 2018; Volum 5. ISSN 2405-691X.s doi: 10.17157/mat.5.5.540.

 • Haslund, Helle; Risør, Mette Bech. Vi har efterhånden fundet vores egne ben som forældre: Forældreskab og sundhedspleje i spændingsfeltet mellem velfærdsstat og privatsfære.. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2018 (29). ISSN 1604-3405.s 121 - 146.s doi: 10.7146/tfss.v15i29.111305.

 • Østbye, Silje Vagli; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Granheim, Ida Pauline Høilo; Kristensen, Kjersti Elisabeth; Risør, Mette Bech. Epistemological and methodological paradoxes: secondary care specialists and their challenges working with adolescents with medically unexplained symptoms. International Journal of Mental Health Systems 2018; Volum 12:52. ISSN 1752-4458.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s13033-018-0232-0.

 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health 2018; Volum 24 (1). ISSN 1363-4593.s 38 - 58.s doi: 10.1177/1363459318785696.

 • Skowronski, Magdalena; Risør, Mette Bech; Andersen, Rikke Sand; Foss, Nina. The cancer may come back: experiencing and managing worries of relapse in a North Norwegian village after treatment. Anthropology & Medicine 2018; Volum 26 (3). ISSN 1364-8470.s 296 - 310.s doi: 10.1080/13648470.2017.1391172.

 • Risør, Mette Bech; Nissen, Nina. Configurations of diagnostic processes and practices: an introduction. Publicacions URV 2018 ISBN 978-84-8424-663-3.s 11 - 32.s doi: 10.17345/9788484246633.

 • Skowronski, Magdalena; Risør, Mette Bech; Foss, Nina. Approaching Health in Landscapes: An Ethnographic Study with Chronic Cancer Patients from a Coastal Village in Northern Norway. Anthropology in Action 2017; Volum 24 (1). ISSN 0967-201X.s 27 - 33.s doi: 10.3167/aia.2017.240105.

 • Skowronski, Magdalena; Risør, Mette Bech; Foss, Nina. The significance of cultural norms and clinical logics for the perception of possible relapse in rural Northern Norway – sensing symptoms of cancer. Qualitative Research in Medicine & Healthcare 2017; Volum 1. ISSN 2532-2044.s 138 - 146.s doi: 10.4081/qrmh.2017.7116.

 • Van Eerd, Eva A.M.; Risør, Mette Bech; Spigt, Marcus; Godycki-Ćwirko, Maciek; Andreeva, Elena; Francis, Nick; Wollny, Anja; Melbye, Hasse; van Schayck, Onno; Kotz, Daniel. Why do physicians lack engagement with smoking cessation treatment in their COPD patients? A multinational qualitative study. Npj Primary Care Respiratory Medicine 2017; Volum 27. ISSN 2055-1010.s doi: 10.1038/s41533-017-0038-6.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Ignoring symptoms: The process of normalising sensory experiences after cancer. Anthropology in Action 2017; Volum 24 (1). ISSN 0967-201X.s 34 - 40.s doi: 10.3167/aia.2017.240106.

 • Andersen, Rikke Sand; Nichter, Mark; Risør, Mette Bech. Introduction. Sensations, Symptoms and Healthcare Seeking.. Anthropology in Action 2017; Volum 24 (1). ISSN 0967-201X.s 1 - 5.s doi: 10.3167/aia.2017.240101.

 • Laue, Johanna; Melbye, Hasse; Risør, Mette Bech. Self-treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease requires more than symptom recognition – a qualitative study of COPD patients’ perspectives on self-treatment. BMC Family Practice 2017; Volum 18:8. ISSN 1471-2296.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12875-017-0582-8.

 • Lou, Stina; Nielsen, Camilla Palmhøj; Hvidman, Lone; Petersen, Olav Bjørn; Risør, Mette Bech. What do you think? the collaborative practices of choice and care in a Danish obstetric ultrasound unit. Anthropology & Medicine 2016; Volum 23 (1). ISSN 1364-8470.s 86 - 101.s doi: 10.1080/13648470.2015.1087966.

 • Nielsen, Mikka; Petersen, Anders; Risør, Mette Bech; Rønberg, Mette. Introduktion.Diagnoser: Organisation, kultur og mennesker. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2016; Volum 25. ISSN 1604-3405.s 5 - 13.s doi: 10.7146/tfss.v13i25.24996.

 • Offersen, Sara Marie Hebsgaard; Risør, Mette Bech; Vedsted, Peter; Andersen, Rikke Sand. Am I fine? Exploring everyday life ambiguities and potentialities of embodied sensations in a Danish middle-class community. Medicine Anthropology Theory 2016; Volum 3 (3). ISSN 2405-691X.s 23 - 45.s doi: 10.17157/mat.3.3.392.

 • Laue, Johanna; Melbye, Hasse; Halvorsen, Peder Andreas; Andreeva, Elena; Godycki-Cwirko, Maciek; Wollny, Anja; Francis, Nick; Spigt, Mark; Kung, Kenny; Risør, Mette Bech. How do general practitioners implement decision-making regarding COPD patients with exacerbations? An international focus group study. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016; Volum 11 (1). ISSN 1176-9106.s 3109 - 3119.s doi: 10.2147/COPD.S118856.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Andersen, Rikke Sand; Risør, Mette Bech. Sharing or not sharing? Balancing uncertainties after cancer in urban Norway. Health, Risk and Society 2016; Volum 18 (7-8). ISSN 1369-8575.s 367 - 384.s doi: 10.1080/13698575.2016.1262943.

 • Johansen, May-Lill; Risør, Mette Bech. What is the problem with medically unexplained symptoms for GPs? A meta-synthesis of qualitative studies. Patient Education and Counseling 2016; Volum 100 (4). ISSN 0738-3991.s 647 - 654.s doi: 10.1016/j.pec.2016.11.015.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Risør, Mette Bech. Rural GPs’ attitudes toward participating in emergency medicine: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; Volum 34 (4). ISSN 0281-3432.s 377 - 384.s doi: 10.1080/02813432.2016.1249047.

 • Lou, Stina; P. Nielsen, Camilla; Hvidman, Lone; Petersen, Olav Bjørn; Risør, Mette Bech. Coping with worry while waiting for diagnostic results: a qualitative study of the experiences of pregnant couples following a high-risk prenatal screening result. BMC Pregnancy and Childbirth 2016; Volum 16:321. ISSN 1471-2393.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12884-016-1114-6.

 • Bach, Anne Mette; Risør, Mette Bech; Forman, Axel; Seibæk, Lene. Practices and Attitudes Concerning Endometriosis Among Nurses Specializing in Gynecology.. Global Qualitative Nursing Research 2016; Volum 3. ISSN 2333-3936.s 1 - 12.s doi: 10.1177/2333393616651351.

 • Hoffman Merrild, Camilla; Andersen Sand, Rikke; Risør, Mette Bech; Vedsted, Peter. Resisting 'reason'. A Comparative Anthropological Study of Social Differences and Resistance Toward Health Promotion and Illness Prevention In Denmark. Medical Anthropology Quarterly 2016; Volum 31 (2). ISSN 0745-5194.s 218 - 236.s doi: 10.1111/maq.12295.

 • Karterud, Hilde Nordahl; Haavet, Ole Rikard; Risør, Mette Bech. Social participation in young people with nonepileptic seizures (NES): A qualitative study of managing legitimacy in everyday life. Epilepsy & Behavior 2016; Volum 57. ISSN 1525-5050.s 23 - 28.s doi: 10.1016/j.yebeh.2016.01.009.

 • Merrild, Camilla Hoffmann; Risør, Mette Bech; Vedsted, Peter; Andersen, Rikke Sand. Class, social suffering, and health consumerism. Medical Anthropology 2016; Volum 35 (6). ISSN 0145-9740.s 517 - 528.s doi: 10.1080/01459740.2015.1102248.

 • Karterud, Hilde; Risør, Mette Bech; Haavet, Ole Rikard. The impact of conveying the diagnosis when using a biopsychosocial approach: A qualitative study among adolescents and young adults with NES (non-epileptic seizures). Seizure 2015; Volum 24. ISSN 1059-1311.s 107 - 113.s doi: 10.1016/j.seizure.2014.09.006.

 • van Eerd, Eva; Risør, Mette Bech; van Rossem, Carolien; van Schayck, Onno CP; Kotz, Daniel. Experiences of tobacco smoking and quitting in smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease-a qualitative analysis. BMC Family Practice 2015; Volum 16 (164). ISSN 1471-2296.s doi: 10.1186/s12875-015-0382-y.

 • Eriksen, Thor Eirik; Risør, Mette Bech. What is called symptom?. Medicine, Health care and Philosophy 2014; Volum 17 (1). ISSN 1386-7423.s 89 - 102.s doi: 10.1007/s11019-013-9501-5.

 • Wilhelmsen, Maja; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kolstrup, nils; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Chenhall, Richard; Risør, Mette Bech. Norwegian general practitioners'perspectives on implementation of a guided web-based cognitive behavioral therapy for depression: A qualitative study. Journal of Medical Internet Research 2014; Volum 16:e208 (9). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.3556.

 • Krane, Line; Larsen, Eva Ladekjær; Vinther Nielsen, Claus; Stapelfeldt, Christina Malmose; Johnsen, Roar; Risør, Mette Bech. Attitudes towards sickness absence and sickness presenteeism in health and care sectors in Norway and Denmark: A qualitative study. BMC Public Health 2014; Volum 14 (880). ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-14-880.

 • Davies, Freya; Risør, Mette Bech; Melbye, Hasse; Spigt, Mark; Brookes-Howell, Lucy; O'Neill, Claire; Godycki-Cwirko, Maciek; Wollny, Anja; Andreeva, Elena; Butler, Chris; Francis, Nick. Primary and secondary care clinicians' views on self-treatment of COPD exacerbations: A multinational qualitative study. Patient Education and Counseling 2014; Volum 96 (2). ISSN 0738-3991.s 256 - 263.s doi: 10.1016/j.pec.2014.05.011.

 • Lind, Annemette Bondo; Risør, Mette Bech; Nielsen, Klaus; Delmar, Charlotte; Christensen, Morten Bondo; Lomborg, Kirsten. Longing for existential recognition: A qualitative study of everyday concerns for people with somatoform disorders. Journal of Psychosomatic Research 2014; Volum 76 (2). ISSN 0022-3999.s 99 - 104.s doi: 10.1016/j.jpsychores.2013.11.005.

 • Andersen, Rikke Sand; Risør, Mette Bech. The importance of contextualization. Anthropological reflections on descriptive analysis, its limitations and implications. Anthropology & Medicine 2014; Volum 21 (3). ISSN 1364-8470.s 345 - 356.s doi: 10.1080/13648470.2013.876355.

 • Lillevoll, Kjersti; Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, Nils; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Risør, Mette Bech. Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (6:e126). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2531.

 • Risør, Mette Bech; Spigt, Mark; Iversen, Robert; Godycki-Cwirko, Maciek; Francis, Nick; Altiner, Attila; Andreeva, Elena; Kung, Kenny; Melbye, Hasse. The complexity of managing COPD exacerbations: a grounded theory study of European general practice. BMJ Open 2013; Volum 3. ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2013-003861.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Johansen, May-Lill; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study. BMC Psychiatry 2013; Volum 13 (1). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-296.

 • Kirkegaard, Pia; Edwards, Adrian; Risør, Mette Bech; Thomsen, Janus Laust. Risk of cardiovascular disease? A qualitative study of risk interpretation among patients with high cholesterol. BMC Family Practice 2013; Volum 14:137. ISSN 1471-2296.s doi: 10.1186/1471-2296-14-137.

 • Vinther Nielsen, Claus; Wind, Gitte; Risør, Mette Bech. Introduktion: Arbejde – sundhed og sygdom. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2012 (16). ISSN 1604-3405.s 5 - 14.s doi: 10.7146/tfss.v9i16.6996.

 • Dalsgaard, Trine; Ostenfeld-Rosenthal, Ann; Risør, Mette Bech. Kulturelle tilgange til studiet af funktionelle lidelser. Munksgaard Forlag 2012 ISBN 978-87-628-1124-9.s 169 - 182.

 • Kirkegaard, Pia; Risør, Mette Bech; Edwards, Adrian; Junge, Anne Gram; Thomsen, Janus Laust. Speaking of risk, managing uncertainty: decision-making about cholesterol-reducing treatment in general practice. Quality in Primary Care 2012; Volum 20 (4). ISSN 1479-1072.s 245 - 252.

 • Hansen, Henriette Schou; Rosendal, Marianne; Fink, Per; Risør, Mette Bech. The General Practitioner’s Consultation Approaches to Medically Unexplained Symptoms: A Qualitative Study. ISRN Family Medicine 2012; Volum 2012. ISSN 2314-4769.s doi: 10.5402/2013/541604.

 • Melbye, Hasse; Joensen, Lisa; Risør, Mette Bech; Halvorsen, Peder Andreas. Symptoms of respiratory tract infection and associated care-seeking in subjects with and without obstructive lung disease; The Tromso Study: Tromso 6. BMC Pulmonary Medicine 2012; Volum 12 (1). ISSN 1471-2466.s 51 - .s doi: 10.1186/1471-2466-12-51.

 • Risør, Mette Bech. The process of symptomization: Clinical encounters with functional disorders. URV Publications 2011 ISBN 978-84-694-4991-2.s 21 - 37.

 • Kirkegaard, Pia; Edwards, Adrian; Hansen, Bo; Hansen, Mette Damborg; Jensen, Morten; Lauritzen, Torsten; Risør, Mette Bech; Thomsen, Janus. The RISAP-study: a complex intervention in risk communication and shared decision-making in general practice. BMC Family Practice 2010; Volum 11. ISSN 1471-2296.s doi: 10.1186/1471-2296-11-70.

 • Nissen, Nina; Risør, Mette Bech. Diagnostic fluidity: working with uncertainty and mutability. Publicacions URV 2018 ISBN 978-84-8424-663-3.s 11 - 32.s doi: 10.17345/9788484246633.

 • Risør, Mette Bech. Caught up in care – chronic fatigue and self-management. Webinar for the network "Society and Technologies on Health and Illness" 2021-02-25 - 2021-02-25 2021.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Kreftpasienter etter endt behandling - hvordan forstå og håndtere kroppslige sensasjoner og symptomer?. Faglig møte 2020-02-17 - 2020-02-17 2020.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond. Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/18056/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Sammendrag: Communicative challenges in the understanding and treatment of MUPS. A qualitative study of the relations between adolescents, their extended social networks and health professionals) (Prosjekt: COCHA https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501523) 2020 ISBN 978-82-7589-706-8.

 • Halvorsen, Peder Andreas; Risør, Mette Bech; Melbye, Hasse. The Stethoscope 2030: Towards Personalized Diagnostics With Digital Auscultation. Using Practice Based Research Networks for Clinical Research 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.

 • Risør, Mette Bech. Subjectivities at stake – the crafting of agency and personhood during clinical assessment of CFS/ME (chronic fatigue). Xth Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference. Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life 2018-10-18 - 2018-10-21 2018.

 • Risør, Mette Bech. Subjectivities at stake - the crafting of agency and personhood during clinical assessment of CFS/ME. Anthropology Speaker Series, Winter 2018 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.

 • Risør, Mette Bech; Andersen, RS. Caught in bureaucratisation? Different disciplinary approaches to symptom negotiations in Northern GP-clinical practice. Nordic Congress for General Practice 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech. “We know what it really is but…” Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city. SYMPCA 2017 Symposium on Symptom Research in Primary Care 2017-09-22 - 2017-09-23 2017.

 • Brenman, Natassia; Witeska-Mlynarczyk, Anna; Nissen, Nina; Risør, Mette Bech. Somatosphere: Configurations of diagnostic processes, practices, and evidence: a conference report. (Fulltekst: http://somatosphere.net/?s=maah 2016.

 • Risør, Mette Bech; Andersen, Rikke Sand. Sensationer, symptomer og social praksis. Symptomnetværket i Danmark 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Risør, Mette Bech. Symptoms in context - symptoms in the making. Symptom Research in Primary Care 2015-10-02 - 2015-10-04 2015.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Østbye, Silje Vagli. Vil ha ungdommenes historier. 2015.

 • Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, nils; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Norwegian General Practitioners' Perspectives on the Implementation of a Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy of Depression: A Qualitative Study. International Society for Research on Internet Interventions 2014-10-23 - 2014-10-25 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemer. 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemene. 2014.

 • Risør, Mette Bech. Kvalitativ forskning – hva er det og hvordan gør man?Forskellige dimensioner af forskningsprocessen. Grunnkurs D , forskningstrening for allmennleger i spesialisering 2012-04-23 - 2012-04-23 2012.

 • Risør, Mette Bech. Medisinsk uforklarte plager/bodily distress disorder – et antropologisk perspektiv. PMU - kurs i MUPS (medisinsk uforklarlige plager og sykdommer) 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.

 • Risør, Mette Bech. Caught up in care – chronic fatigue and self-management. Webinar for the network "Society and Technologies on Health and Illness" 2021-02-25 - 2021-02-25 2021.

 • Seppola-Edvardsen, Tone; Risør, Mette Bech. Kreftpasienter etter endt behandling - hvordan forstå og håndtere kroppslige sensasjoner og symptomer?. Faglig møte 2020-02-17 - 2020-02-17 2020.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Waage, Trond. Suffering, agency and care in medically unexplained symptoms (MUS). An ethnographic study of the social course and reframing of MUS in Norwegian youth. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/18056/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Sammendrag: Communicative challenges in the understanding and treatment of MUPS. A qualitative study of the relations between adolescents, their extended social networks and health professionals) (Prosjekt: COCHA https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=501523) 2020 ISBN 978-82-7589-706-8.

 • Halvorsen, Peder Andreas; Risør, Mette Bech; Melbye, Hasse. The Stethoscope 2030: Towards Personalized Diagnostics With Digital Auscultation. Using Practice Based Research Networks for Clinical Research 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.

 • Risør, Mette Bech. Subjectivities at stake – the crafting of agency and personhood during clinical assessment of CFS/ME (chronic fatigue). Xth Medical Anthropology at Home (MAAH) Conference. Subjectivities and afflictions: Agency, health systems and the politics of/for life 2018-10-18 - 2018-10-21 2018.

 • Risør, Mette Bech. Subjectivities at stake - the crafting of agency and personhood during clinical assessment of CFS/ME. Anthropology Speaker Series, Winter 2018 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.

 • Risør, Mette Bech; Andersen, RS. Caught in bureaucratisation? Different disciplinary approaches to symptom negotiations in Northern GP-clinical practice. Nordic Congress for General Practice 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech. “We know what it really is but…” Explanations, concepts and metaphors applied to medically unexplained symptoms in youth by health and other involved professionals in a Norwegian city. SYMPCA 2017 Symposium on Symptom Research in Primary Care 2017-09-22 - 2017-09-23 2017.

 • Brenman, Natassia; Witeska-Mlynarczyk, Anna; Nissen, Nina; Risør, Mette Bech. Somatosphere: Configurations of diagnostic processes, practices, and evidence: a conference report. (Fulltekst: http://somatosphere.net/?s=maah 2016.

 • Risør, Mette Bech; Andersen, Rikke Sand. Sensationer, symptomer og social praksis. Symptomnetværket i Danmark 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Risør, Mette Bech. Symptoms in context - symptoms in the making. Symptom Research in Primary Care 2015-10-02 - 2015-10-04 2015.

 • Kvamme, Maria Fredriksen; Risør, Mette Bech; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Østbye, Silje Vagli. Vil ha ungdommenes historier. 2015.

 • Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, nils; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Norwegian General Practitioners' Perspectives on the Implementation of a Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy of Depression: A Qualitative Study. International Society for Research on Internet Interventions 2014-10-23 - 2014-10-25 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemer. 2014.

 • Wang, Catharina E.; Hope, Siren; Waage, Trond; Risør, Mette Bech. Filmer seg ut av ungdomsproblemene. 2014.

 • Risør, Mette Bech. Kvalitativ forskning – hva er det og hvordan gør man?Forskellige dimensioner af forskningsprocessen. Grunnkurs D , forskningstrening for allmennleger i spesialisering 2012-04-23 - 2012-04-23 2012.

 • Risør, Mette Bech. Medisinsk uforklarte plager/bodily distress disorder – et antropologisk perspektiv. PMU - kurs i MUPS (medisinsk uforklarlige plager og sykdommer) 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Vedlegg: