Bilde av Dahl, Espen
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Dahl, Espen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi espen.dahl@uit.no +4777644363 46473018 Her finner du meg

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi


 • Espen Dahl, Theodor Sandal Rolfsen :
  The Phenomenology of Pain and Pleasure: Henry and Levinas
  Revue de la philosophie française et de langue française 2024 DOI
 • Espen Dahl :
  Augustine and Heidegger on Verticality and Everydayness
  Continental Philosophy Review 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl :
  Alderdommens fenomenologi: Om kropp, tid og passivitet
  Teologisk Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl :
  Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl :
  Stanley Cavell - mellom estetisk og filosofisk modernisme
  Universitetsforlaget 2021
 • Espen Dahl, Jan-Olav Henriksen, Marius Timmann Mjaaland :
  Introduction
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl :
  Preserving Wonder Through the Reduction: Husserl, Marion, and Merleau-Ponty
  Springer 2020 DOI
 • Espen Dahl :
  Between ordinary and extraordinary: A Deweyan approach to ordinary, aesthetic, and cultic experience
  Harvard Theological Review 2020 DOI
 • Espen Dahl :
  Weakness and Passivity: Phenomenology of the Body After Paul
  Routledge 2019 DOI
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Introduction
  Routledge 2019
 • Espen Dahl :
  Wittgenstein and Augustine on Seeing Miracles
  Rowman & Littlefield Publishers 2018
 • Espen Dahl :
  Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige
  Novus Forlag 2018
 • Espen Dahl :
  Girard on Apocalypse and Terrorism
  Cambridge University Press 2017 DOI
 • Espen Dahl :
  The inner tension of pain and the phenomenology of evil
  International Journal of Philosophy and Theology 2017 DOI
 • Espen Dahl :
  Mottageligheten og kroppens fenomenologi
  Novus Forlag 2017
 • Espen Dahl :
  Nattverd, kropp, erindring
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 ARKIV / FULLTEKST
 • Espen Dahl :
  Preserving the Double Mystery: Augustine's Confessions on Self and God
  Literature & Theology 2016 DOI
 • Espen Dahl :
  Job and the Problem of Physical Pain: A Phenomenological Reading
  Modern Theology 2016 DOI
 • Espen Dahl, Jan-Olav Henriksen, Marius Timmann Mjaaland :
  Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion
  LIT Verlag 2021
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Phenomenology of the Broken Body
  Routledge 2019 DATA
 • Espen Dahl :
  The Problem of Job and the Problem of Evil
  Cambridge University Press 2019 DATA
 • Espen Dahl :
  Drew Leder, The Healing Body: Creative Responses to Illness, Aging, and Affliction
  Philosophy of Medicine 09. mai 2024 DOI
 • Espen Dahl :
  Phenomenology, Life, and Meaning
  2023
 • Espen Dahl, Theodor Rolfsen :
  Pleasure and Pain in Henry and Levinas
  2023
 • Espen Dahl :
  The Nature of the Body and the Body of Nature
  2023
 • Espen Dahl, Theodor Sandal Rolfsen :
  Introduction of Special Issue “Phenomenology and Systematic Theology”
  Religions 2023 DOI
 • Espen Dahl :
  Arendt and the wonder of birth and nature
  2023
 • Espen Dahl :
  The body and nature in Husserl and Merleau-Ponty
  2023
 • Espen Dahl :
  Augustins underfulle alminnelighet
  Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2020 ARKIV
 • Espen Dahl :
  Hope and the Body: Response to Johanne Stubbe Kristensen
  2019
 • Espen Dahl :
  Response to Fredrik Svenaeus' "Phenomenological Bioethics"
  2019
 • Espen Dahl :
  Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary
  2019
 • Espen Dahl :
  Setter Gud på tiltalebenken
  03. januar 2019
 • Espen Dahl :
  Pain and eschatological hope
  2019
 • Espen Dahl :
  The Problem of Job and Physical Pain
  2018
 • Cathinka Dahl Hambro, Espen Dahl :
  Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Espen Dahl :
  Fortapelsen
  2018
 • Espen Dahl :
  The relation between ordinary life and the festive
  2018
 • Espen Dahl :
  Respons til Ola Sigurdson - Om lykke, smerte og korset
  2018
 • Espen Dahl :
  Luthers menneskesyn- mellom passivitet og aktivitet
  2017
 • Espen Dahl :
  Luther og det rettferdiggjorte mennesket
  Nordlys 27. oktober 2017
 • Espen Dahl :
  "I Cannot" and the Passivity of the Body
  2017
 • Espen Dahl :
  Weakness and Receptivity: Phenomenology of the Body after Paul
  2017
 • Espen Dahl :
  Den underlige hverdagen
  2017
 • Espen Dahl :
  Undringen, hverdagen og den fenomenologiske reduksjon
  2017
 • Espen Dahl :
  "Pain and Evil"
  2016
 • Bengt-Ove Andreassen, Espen Dahl :
  Minne
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016
 • Espen Dahl :
  Holiness. Christianity. C. Modern Europe and America
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2016
 • Espen Dahl :
  Minne - ting - tekst.
  2016
 • Espen Dahl :
  Kropp, skrøpelighet og mottagelighet - en fenomenologi for kroppen som ikke fungerer?
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min forskningsinteresser er knyttet til ulike sider ved religionsfilosofien. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til det hellige, undring, estetisk erfaring, mystikk og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av inkarnasjon, passivitet, død og oppstandelse. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning. 

  Undervisning

  Min undervisning er sentrert om systematisk teologi, det vil si troslære, etikk og religionsfilosofi.   CV

  Leder for forskningsgruppa Phenomenology and Bodies of Knowledge, 2016 -

  Programstyreleder for teologi og religionsvitenskap, 2018 -

  Instituttstyret AHR, 2014 - 

  Rådet for studentprester, 2017-

  Styret i KUN, 2013-2017