Espen Dahl, AHR
Foto: Torje Jenssen
Espen Dahl, AHR
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi espen.dahl@uit.no +4777644363 46473018 Tromsø BRELIA N 327

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi


 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav; Mjaaland, Marius Timmann. Introduction. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 7 - 14.
 • Dahl, Espen. Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 15 - 32.
 • Dahl, Espen. Stanley Cavell - mellom estetisk og filosofisk modernisme. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035109.s 95 - 109.
 • Dahl, Espen. Between ordinary and extraordinary: A Deweyan approach to ordinary, aesthetic, and cultic experience. Harvard Theological Review 2020; Volum 113 (3). ISSN 0017-8160.s 405 - 420.s doi: 10.1017/S0017816020000164.
 • Dahl, Espen. Preserving Wonder Through the Reduction: Husserl, Marion, and Merleau-Ponty. Springer 2020 ISBN 978-3-030-21575-0.s 57 - 75.s doi: 10.1007/978-3-030-21575-0.
 • Dahl, Espen. Weakness and Passivity: Phenomenology of the Body After Paul. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 13 - 28.s doi: 10.4324/9780429462542-2.
 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Introduction. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 1 - 10.
 • Dahl, Espen. Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-005-7.s 207 - 226.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein and Augustine on Seeing Miracles. Rowman & Littlefield Publishers 2018 ISBN 9781498585279.s 95 - 112.
 • Dahl, Espen. Mottageligheten og kroppens fenomenologi. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7.s 37 - 54.
 • Dahl, Espen. The inner tension of pain and the phenomenology of evil. International Journal of Philosophy and Theology 2017; Volum 78 (4-5). ISSN 2169-2327.s 396 - 406.s doi: 10.1080/21692327.2017.1304231.
 • Dahl, Espen. Girard on Apocalypse and Terrorism. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781316505625.s 89 - 102.s doi: 10.1017/9781316492536.007.
 • Dahl, Espen. Preserving the Double Mystery: Augustine's Confessions on Self and God. Literature & Theology 2016; Volum 30 (1). ISSN 0269-1205.s 99 - 111.s doi: 10.1093/litthe/fru063.
 • Dahl, Espen. Nattverd, kropp, erindring. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 105 - 121.
 • Dahl, Espen. Job and the Problem of Physical Pain: A Phenomenological Reading. Modern Theology 2016; Volum 32 (1). ISSN 0266-7177.s 45 - 59.s doi: 10.1111/moth.12221.
 • Dahl, Espen. Seeing Wonders and the Wonder of Seeing: Religion at the Borders of the Ordinary. Södertörns Högskola 2015 (62) ISBN 978-91-87843-24-2. ISSN 1650-433X.s 187 - 203.
 • Dahl, Espen. The Ambiguity of the Demonic in Paul Tillich's View of Art. Brill Academic Publishers 2015 (10) ISBN 9789004274525. ISSN 1877-3192.s 486 - 503.s doi: 10.1163/9789004291690_019.
 • Dahl, Espen. Inkarnasjon, kors og smertens fenomenologi. Teologisk Tidsskrift 2015 (2). ISSN 1893-0263.s 148 - 163.s doi: 10.18261/ISSN1893-0271-2015-02-04.
 • Dahl, Espen. Loss and Recovery of the Everyday: Cavell on Film. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-760-2.s 222 - 243.
 • Dahl, Espen. Gudstjeneste, hverdag og mottagelighet. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02307-6.
 • Dahl, Espen. Beginning, ending and remembering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2014; Volum 68 (1). ISSN 0039-338X.s 73 - 91.s doi: 10.1080/0039338X.2014.904815.
 • Dahl, Espen. Humility and Generosity: On the Horizontality of the Divine Givenness. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 2013; Volum 55 (3). ISSN 0028-3517.s 344 - 360.s doi: 10.1515/nzsth-2013-0019.
 • Dahl, Espen. The ordinary sublime after Stanley Cavell and Cora Diamond :. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2012 (2010/2011). ISSN 1399-1353.s 51 - 68.
 • Dahl, Espen. Utenfor, innenfor eller imellom? Innsirklinger av det hellige. Svensk Teologisk Kvartalskrift 2012; Volum 88. ISSN 0039-6761.s 9 - 18.
 • Dahl, Espen. Receiving Newman. Formalism, minimalism and their philosophical preconditions. The Nordic Journal of Aesthetics 2011 (42). ISSN 2000-1452.s 50 - 68.s doi: 10.7146/nja.v23i42.5875.
 • Dahl, Espen. Finitude and Original Sin: Cavell’s Contribution to Theology. (fulltekst) Modern Theology 2011; Volum 27 (3). ISSN 0266-7177.s 497 - 515.s doi: 10.1111/j.1468-0025.2011.01690.x.
 • Dahl, Espen. On morality of speech: Cavell's critique of Derrida. Continental Philosophy Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 1387-2842.s 81 - 101.s doi: 10.1007/s11007-011-9169-6.
 • Dahl, Espen. Toward a phenomenology of painting: Husserl’s horizon and Rothko’s abstraction. Journal of the British Society for Phenomenology 2010; Volum 41. ISSN 0007-1773.s 229 - 245.
 • Dahl, Espen. Cultic and aesthetic experience: Revelation, play, mimesis. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2010 (2009). ISSN 1399-1353.s 69 - 93.
 • Dahl, Espen. On Acknowledgement and Cavell's Unacknowledged Theological Voice. Heythrop Journal 2010; Volum 51 (6). ISSN 0018-1196.s 931 - 945.
 • Dahl, Espen. Rudolf Bultmann og Martin Heidegger. Om teologi og filosofi i anledning utgivelsen av deres korrespondanse. Norsk Teologisk Tidsskrift 2010; Volum 111 (3). ISSN 0029-2176.s 181 - 193.
 • Dahl, Espen. Velkjent og uhyggelig: Om det helliges gjennombrudd i hverdagen. Tidsskrift for sjelesorg 2009 (3). ISSN 0333-3388.s 164 - 176.
 • Dahl, Espen. Religionskritikkens gjenkomst og dens religiøse bruk. Kirke og kultur 2008; Volum 113 (2). ISSN 0023-186X.s 138 - 147.
 • Dahl, Espen. Sublimt og hellig om det hverdagsliges gjenkomst og estetisk erfaring. Norsk Filosofisk tidsskrift 2007; Volum 42 (3). ISSN 0029-1943.s 218 - 230.
 • Dahl, Espen. Hermeunutics, Phenomenology and Revelation. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 2006 (4). ISSN 0028-3517.s 479 - 496.
 • Dahl, Espen. På sporet av nattverden om kunst, tingene og tiden. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005 (Årg. 106, h. 4). ISSN 0029-2176.s 215 - 231.
 • Dahl, Espen. Det helliges arkeologi en fenomenologisk tilnærming til nattverden. Tidsskrift for teologi og kirke 2005 (Årg. 76, nr 4). ISSN 0040-7194.s 284 - 301.
 • Dahl, Espen. Det hellige i det hverdagslige. Kirke og kultur 2003 (1). ISSN 0023-186X.s 17 - 27.
 • Dahl, Espen. ’Lær deg grammatikken til ordet Gud’ – Wittgenstein og dialektisk teologi. Akribe Forlag 2001 ISBN 82-7950-041-3.s 166 - 189.
 • Dahl, Espen. Aspektpersepsjon, innstilling og religiøse bilder – en lesning av Wittgensteins religionsfilosofi. Norsk Filosofisk tidsskrift 2001 (1-2). ISSN 0029-1943.s 7 - 19.
 • Dahl, Espen. Bultmann – en ikonoklastisk teolog? En diskusjon med Svend Bjerg. Norsk Teologisk Tidsskrift 2001 (2). ISSN 0029-2176.s 141 - 153.
 • Dahl, Espen. Transcendentale strategier i Løgstrups etikk. Norsk Teologisk Tidsskrift 1999 (3). ISSN 0029-2176.s 151 - 158.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein og Merleau-Ponty – Det indre i det ytre. Agora 1997 (1). ISSN 0800-7136.s 349 - 369.
 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav; Mjaaland, Marius Timmann. Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 33 - 50.
 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Phenomenology of the Broken Body. (data) Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 29 - 48.s doi: 10.4324/9780429462542-2.
 • Dahl, Espen. The Problem of Job and the Problem of Evil. (data) Cambridge University Press 2019 (Hefte) ISBN 1108723292. ISSN 2514-3786.
 • Dahl, Espen. Stanley Cavell, Religion, and Continental Philosophy. Indiana University Press 2014 ISBN 978-0-253-01202-9.
 • Dahl, Espen. In Between. The Holy Beyond Modern Dichotomies. Vandenhoeck & Ruprecht 2011 ISBN 978-3-525-60441-0.
 • Dahl, Espen. Phenomenology and the Holy. Religious Experience after Husserl. SCM Press 2010 ISBN 0334043565.
 • Dahl, Espen. Det hellige. Perspektiver. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01228-5.
 • Heggem, Synnøve; Dahl, Espen. Dåp - konfirmasjon - kateketisk praksis. Et Riteperspektiv på sosialisering. 2003.s 125 - 150.
 • Dahl, Espen. Augustins underfulle alminnelighet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2020. ISSN 0802-9504.s 79 - 84.
 • Dahl, Espen. Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary. Nordic Society of Philosophy of Religion 2019-06-12 - 2019.
 • Dahl, Espen. Response to Fredrik Svenaeus' "Phenomenological Bioethics". Nordic Society for Phenomenology 2019-04-25 - 2019-04-27 2019.
 • Dahl, Espen. Pain and eschatological hope. Hope in Dark Times: Nordic Systematic Theology Conference 2019-01-10 - 2019-01-13 2019.
 • Dahl, Espen. Hope and the Body: Response to Johanne Stubbe Kristensen. Nordic Systematic Theology Conference: Hope in Dark Times 2019-01-10 - 2019-01-13 2019.
 • Dahl, Espen. Setter Gud på tiltalebenken. 2019.
 • Dahl, Espen. Respons til Ola Sigurdson - Om lykke, smerte og korset. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2018-10-15 - 2018-10-17 2018.
 • Dahl, Espen. The relation between ordinary life and the festive. European Society for Pragmatism 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.
 • Dahl Hambro, Cathinka; Dahl, Espen. Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi. 2018.
 • Dahl, Espen. Fortapelsen. Samling for prester i Tromsø 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Dahl, Espen. The Problem of Job and Physical Pain. Evil, pain and the legacy of Job 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
 • Dahl, Espen. Undringen, hverdagen og den fenomenologiske reduksjon. Wonder in Qualitative Research and Practice-Based and Existential Phenomenology 2017-11-15 - 2017-11-17 2017.
 • Dahl, Espen. Weakness and Receptivity: Phenomenology of the Body after Paul. Phenomenology and the Broken Body 2017-05-23 - 2017.
 • Dahl, Espen. "I Cannot" and the Passivity of the Body. Nordic Society for Phenomenology 2017-06-15 - 2017-06-17 2017.
 • Dahl, Espen. Den underlige hverdagen. Åpent seminar 2017-11-14 - 2017.
 • Dahl, Espen. Luther og det rettferdiggjorte mennesket. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Dahl, Espen. Luthers menneskesyn- mellom passivitet og aktivitet. Lutherseminar 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.
 • Dahl, Espen. "Pain and Evil". European Society for the Philosophy of Religion 2016-08-25 - 2016-08-28 2016.
 • Dahl, Espen. Kropp, skrøpelighet og mottagelighet - en fenomenologi for kroppen som ikke fungerer?. Fagdager for prester i helsesektoren 2016-10-31 - 2016-11-01 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Dahl, Espen. Minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 7 - 9.
 • Dahl, Espen. Minne - ting - tekst.. Minne - ting - tekst. Symposium 2016-04-11 - 2016-04-12 2016.
 • Dahl, Espen. Holiness. Christianity. C. Modern Europe and America. Walter de Gruyter 2016 ISBN 978-3-11-031329-1.s 64 - 66.
 • Dahl, Espen. Den hellige hverdagen. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Guds død. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Dahl, Espen. Minne, kropp, nattverd. Minne og religion 2015-03-16 - 2050-03-17 2015.
 • Dahl, Espen. Den evinnelige fortolkningen. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Nære, snevre gudstjenester. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Smerten og det inkarnerte menneske. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Finnes Gud? Gud og vitenskapen. Filosofiske samtaler 2014-02-22 - 2014.
 • Dahl, Espen. Smerte - inkarnasjon - kors. Samling for prester, Tromsø 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Dahl, Espen. Smerte og teologi. Studentprestens samtale i Det stille rom 2014-03-20 - 2014.
 • Dahl, Espen. Gud i bakgrunnen. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Det godes problem. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Job and the problem of pain. Evil and Guilt 2014-09-11 - 2014-09-13 2014.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein, Phenomenology, and Pain. The 5th Symposium of the Nordic Wittgenstein Society 2014-05-30 - 2014-05-31 2014.
 • Dahl, Espen. Felix Ó. Murchadha: A phenomenology of christian life: glory and night. International Journal for Philosophy of Religion 2014. ISSN 0020-7047.
 • Dahl, Espen. Døden og kristen tro. Teologiske samtaler 2013-10-23 - 2013.
 • Dahl, Espen. Mett av dage eller lønn for synden? Betraktninger om døden. Petter Dass-seminaret 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.
 • Dahl, Espen. Confession, Memory and Conversion – Wittgenstein’s Inheritance of Augustine. Monument and Memory 2013-06-16 - 2013-06-18 2013.
 • Dahl, Espen. The transition from PhD to academic position. Tromsø 2013-09-12 - 2013.
 • Dahl, Espen. "Død. Systematisk-teologisk perspektiv". Stiftsdager for prester i Nord-Hologaland 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Dahl, Espen. Det ondes problem. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-11 - 2012-12-11 2012.
 • Dahl, Espen. "Gud, det onde og lidelse". Ukentlig samling for prester i Tromsø 2012-04-25 - 2012.
 • Dahl, Espen. Peter Dula, "Cavell, Companionship, and Christian Theology". Modern Theology 2011; Volum 27 (3). ISSN 0266-7177.s 526 - 528.
 • Dahl, Espen; Stifoss-Hanssen, Hans. Religionspedagogikk ved Det praktisk-teologiske seminar. En betenkning om fagets ramme og profil. 2003.s 15 - 51.
 • Dahl, Espen. P. R. Shield, Logic and Sin in the Work of L. Wittgenstein. Agora 1998. ISSN 0800-7136.s 431 - 437.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Min forskningsinteresser er knyttet til ulike sider ved religionsfilosofien. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til det hellige, undring, estetisk erfaring, mystikk og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av inkarnasjon, passivitet, død og oppstandelse. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning. 

  Undervisning

  Min undervisning er sentrert om systematisk teologi, det vil si troslære, etikk og religionsfilosofi. 


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Leder for forskningsgruppa Phenomenology and Bodies of Knowledge, 2016 -

  Programstyreleder for teologi og religionsvitenskap, 2018 -

  Instituttstyret AHR, 2014 - 

  Rådet for studentprester, 2017-

  Styret i KUN, 2013-2017

   


  BRELIA N 327

  Klikk for større kart