Espen Dahl, AHR
Foto: Torje Jenssen
Espen Dahl, AHR
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi espen.dahl@uit.no 77644363 46473018 TROM BRELIA N 327

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi


 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav; Mjaaland, Marius Timmann. Introduction. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 7 - 14.
 • Dahl, Espen. Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 15 - 32.
 • Dahl, Espen. Stanley Cavell - mellom estetisk og filosofisk modernisme. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035109.s 95 - 109.
 • Dahl, Espen. Between ordinary and extraordinary: A Deweyan approach to ordinary, aesthetic, and cultic experience. Harvard Theological Review 2020; Volum 113 (3). ISSN 0017-8160.s 405 - 420.s doi: 10.1017/S0017816020000164.
 • Dahl, Espen. Preserving Wonder Through the Reduction: Husserl, Marion, and Merleau-Ponty. Springer 2020 ISBN 978-3-030-21575-0.s 57 - 75.s doi: 10.1007/978-3-030-21575-0.
 • Dahl, Espen. Weakness and Passivity: Phenomenology of the Body After Paul. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 13 - 28.s doi: 10.4324/9780429462542-2.
 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Introduction. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 1 - 10.
 • Dahl, Espen. Knausgård og det stillferdige kallet fra det hverdagslige. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-005-7.s 207 - 226.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein and Augustine on Seeing Miracles. Rowman & Littlefield Publishers 2018 ISBN 9781498585279.s 95 - 112.
 • Dahl, Espen. Mottageligheten og kroppens fenomenologi. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7.s 37 - 54.
 • Dahl, Espen. The inner tension of pain and the phenomenology of evil. International Journal of Philosophy and Theology 2017; Volum 78 (4-5). ISSN 2169-2327.s 396 - 406.s doi: 10.1080/21692327.2017.1304231.
 • Dahl, Espen. Girard on Apocalypse and Terrorism. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781316505625.s 89 - 102.s doi: 10.1017/9781316492536.007.
 • Dahl, Espen. Preserving the Double Mystery: Augustine's Confessions on Self and God. Literature & Theology 2016; Volum 30 (1). ISSN 0269-1205.s 99 - 111.s doi: 10.1093/litthe/fru063.
 • Dahl, Espen. Nattverd, kropp, erindring. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 105 - 121.
 • Dahl, Espen. Job and the Problem of Physical Pain: A Phenomenological Reading. Modern Theology 2016; Volum 32 (1). ISSN 0266-7177.s 45 - 59.s doi: 10.1111/moth.12221.
 • Dahl, Espen. Seeing Wonders and the Wonder of Seeing: Religion at the Borders of the Ordinary. Södertörns Högskola 2015 (62) ISBN 978-91-87843-24-2. ISSN 1650-433X.s 187 - 203.
 • Dahl, Espen. The Ambiguity of the Demonic in Paul Tillich's View of Art. Brill Academic Publishers 2015 (10) ISBN 9789004274525. ISSN 1877-3192.s 486 - 503.s doi: 10.1163/9789004291690_019.
 • Dahl, Espen. Inkarnasjon, kors og smertens fenomenologi. Teologisk Tidsskrift 2015 (2). ISSN 1893-0263.s 148 - 163.s doi: 10.18261/ISSN1893-0271-2015-02-04.
 • Dahl, Espen. Loss and Recovery of the Everyday: Cavell on Film. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-760-2.s 222 - 243.
 • Dahl, Espen. Gudstjeneste, hverdag og mottagelighet. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02307-6.
 • Dahl, Espen. Beginning, ending and remembering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 2014; Volum 68 (1). ISSN 0039-338X.s 73 - 91.s doi: 10.1080/0039338X.2014.904815.
 • Dahl, Espen. Humility and Generosity: On the Horizontality of the Divine Givenness. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 2013; Volum 55 (3). ISSN 0028-3517.s 344 - 360.s doi: 10.1515/nzsth-2013-0019.
 • Dahl, Espen. The ordinary sublime after Stanley Cavell and Cora Diamond :. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2012 (2010/2011). ISSN 1399-1353.s 51 - 68.
 • Dahl, Espen. Utenfor, innenfor eller imellom? Innsirklinger av det hellige. Svensk Teologisk Kvartalskrift 2012; Volum 88. ISSN 0039-6761.s 9 - 18.
 • Dahl, Espen. Receiving Newman. Formalism, minimalism and their philosophical preconditions. The Nordic Journal of Aesthetics 2011 (42). ISSN 2000-1452.s 50 - 68.s doi: 10.7146/nja.v23i42.5875.
 • Dahl, Espen. Finitude and Original Sin: Cavell’s Contribution to Theology. (fulltekst) Modern Theology 2011; Volum 27 (3). ISSN 0266-7177.s 497 - 515.s doi: 10.1111/j.1468-0025.2011.01690.x.
 • Dahl, Espen. On morality of speech: Cavell's critique of Derrida. Continental Philosophy Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 1387-2842.s 81 - 101.s doi: 10.1007/s11007-011-9169-6.
 • Dahl, Espen. Toward a phenomenology of painting: Husserl’s horizon and Rothko’s abstraction. Journal of the British Society for Phenomenology 2010; Volum 41. ISSN 0007-1773.s 229 - 245.
 • Dahl, Espen. Cultic and aesthetic experience: Revelation, play, mimesis. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2010 (2009). ISSN 1399-1353.s 69 - 93.
 • Dahl, Espen. On Acknowledgement and Cavell's Unacknowledged Theological Voice. Heythrop Journal 2010; Volum 51 (6). ISSN 0018-1196.s 931 - 945.
 • Dahl, Espen. Rudolf Bultmann og Martin Heidegger. Om teologi og filosofi i anledning utgivelsen av deres korrespondanse. Norsk Teologisk Tidsskrift 2010; Volum 111 (3). ISSN 0029-2176.s 181 - 193.
 • Dahl, Espen. Velkjent og uhyggelig: Om det helliges gjennombrudd i hverdagen. Tidsskrift for sjelesorg 2009 (3). ISSN 0333-3388.s 164 - 176.
 • Dahl, Espen. Religionskritikkens gjenkomst og dens religiøse bruk. Kirke og kultur 2008; Volum 113 (2). ISSN 0023-186X.s 138 - 147.
 • Dahl, Espen. Sublimt og hellig om det hverdagsliges gjenkomst og estetisk erfaring. Norsk Filosofisk tidsskrift 2007; Volum 42 (3). ISSN 0029-1943.s 218 - 230.
 • Dahl, Espen. Hermeunutics, Phenomenology and Revelation. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 2006 (4). ISSN 0028-3517.s 479 - 496.
 • Dahl, Espen. På sporet av nattverden om kunst, tingene og tiden. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005 (Årg. 106, h. 4). ISSN 0029-2176.s 215 - 231.
 • Dahl, Espen. Det helliges arkeologi en fenomenologisk tilnærming til nattverden. Tidsskrift for teologi og kirke 2005 (Årg. 76, nr 4). ISSN 0040-7194.s 284 - 301.
 • Dahl, Espen. Det hellige i det hverdagslige. Kirke og kultur 2003 (1). ISSN 0023-186X.s 17 - 27.
 • Dahl, Espen. ’Lær deg grammatikken til ordet Gud’ – Wittgenstein og dialektisk teologi. Akribe Forlag 2001 ISBN 82-7950-041-3.s 166 - 189.
 • Dahl, Espen. Aspektpersepsjon, innstilling og religiøse bilder – en lesning av Wittgensteins religionsfilosofi. Norsk Filosofisk tidsskrift 2001 (1-2). ISSN 0029-1943.s 7 - 19.
 • Dahl, Espen. Bultmann – en ikonoklastisk teolog? En diskusjon med Svend Bjerg. Norsk Teologisk Tidsskrift 2001 (2). ISSN 0029-2176.s 141 - 153.
 • Dahl, Espen. Transcendentale strategier i Løgstrups etikk. Norsk Teologisk Tidsskrift 1999 (3). ISSN 0029-2176.s 151 - 158.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein og Merleau-Ponty – Det indre i det ytre. Agora 1997 (1). ISSN 0800-7136.s 349 - 369.
 • Dahl, Espen; Henriksen, Jan-Olav; Mjaaland, Marius Timmann. Imagination in Religion: Perspectives from the Philosophy of Religion. LIT Verlag 2021; Volum 8 (8) ISBN 978-3-643-91210-7. ISSN 2311-1194.s 33 - 50.
 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Phenomenology of the Broken Body. (data) Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 29 - 48.s doi: 10.4324/9780429462542-2.
 • Dahl, Espen. The Problem of Job and the Problem of Evil. (data) Cambridge University Press 2019 (Hefte) ISBN 1108723292. ISSN 2514-3786.
 • Dahl, Espen. Stanley Cavell, Religion, and Continental Philosophy. Indiana University Press 2014 ISBN 978-0-253-01202-9.
 • Dahl, Espen. In Between. The Holy Beyond Modern Dichotomies. Vandenhoeck & Ruprecht 2011 ISBN 978-3-525-60441-0.
 • Dahl, Espen. Phenomenology and the Holy. Religious Experience after Husserl. SCM Press 2010 ISBN 0334043565.
 • Dahl, Espen. Det hellige. Perspektiver. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01228-5.
 • Heggem, Synnøve; Dahl, Espen. Dåp - konfirmasjon - kateketisk praksis. Et Riteperspektiv på sosialisering. 2003.s 125 - 150.
 • Dahl, Espen. Augustins underfulle alminnelighet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2020. ISSN 0802-9504.s 79 - 84.
 • Dahl, Espen. Perception, Imagination, and the Transfiguration of the Ordinary. Nordic Society of Philosophy of Religion 2019-06-12 - 2019.
 • Dahl, Espen. Response to Fredrik Svenaeus' "Phenomenological Bioethics". Nordic Society for Phenomenology 2019-04-25 - 2019-04-27 2019.
 • Dahl, Espen. Pain and eschatological hope. Hope in Dark Times: Nordic Systematic Theology Conference 2019-01-10 - 2019-01-13 2019.
 • Dahl, Espen. Hope and the Body: Response to Johanne Stubbe Kristensen. Nordic Systematic Theology Conference: Hope in Dark Times 2019-01-10 - 2019-01-13 2019.
 • Dahl, Espen. Setter Gud på tiltalebenken. 2019.
 • Dahl, Espen. Respons til Ola Sigurdson - Om lykke, smerte og korset. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2018-10-15 - 2018-10-17 2018.
 • Dahl, Espen. The relation between ordinary life and the festive. European Society for Pragmatism 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.
 • Dahl Hambro, Cathinka; Dahl, Espen. Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi. 2018.
 • Dahl, Espen. Fortapelsen. Samling for prester i Tromsø 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Dahl, Espen. The Problem of Job and Physical Pain. Evil, pain and the legacy of Job 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
 • Dahl, Espen. Undringen, hverdagen og den fenomenologiske reduksjon. Wonder in Qualitative Research and Practice-Based and Existential Phenomenology 2017-11-15 - 2017-11-17 2017.
 • Dahl, Espen. Weakness and Receptivity: Phenomenology of the Body after Paul. Phenomenology and the Broken Body 2017-05-23 - 2017.
 • Dahl, Espen. "I Cannot" and the Passivity of the Body. Nordic Society for Phenomenology 2017-06-15 - 2017-06-17 2017.
 • Dahl, Espen. Den underlige hverdagen. Åpent seminar 2017-11-14 - 2017.
 • Dahl, Espen. Luther og det rettferdiggjorte mennesket. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Dahl, Espen. Luthers menneskesyn- mellom passivitet og aktivitet. Lutherseminar 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.
 • Dahl, Espen. "Pain and Evil". European Society for the Philosophy of Religion 2016-08-25 - 2016-08-28 2016.
 • Dahl, Espen. Kropp, skrøpelighet og mottagelighet - en fenomenologi for kroppen som ikke fungerer?. Fagdager for prester i helsesektoren 2016-10-31 - 2016-11-01 2016.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Dahl, Espen. Minne. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1). ISSN 1501-9934.s 7 - 9.
 • Dahl, Espen. Minne - ting - tekst.. Minne - ting - tekst. Symposium 2016-04-11 - 2016-04-12 2016.
 • Dahl, Espen. Holiness. Christianity. C. Modern Europe and America. Walter de Gruyter 2016 ISBN 978-3-11-031329-1.s 64 - 66.
 • Dahl, Espen. Den hellige hverdagen. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Guds død. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Dahl, Espen. Minne, kropp, nattverd. Minne og religion 2015-03-16 - 2050-03-17 2015.
 • Dahl, Espen. Den evinnelige fortolkningen. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Nære, snevre gudstjenester. Vårt land 2015. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Smerten og det inkarnerte menneske. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Finnes Gud? Gud og vitenskapen. Filosofiske samtaler 2014-02-22 - 2014.
 • Dahl, Espen. Smerte - inkarnasjon - kors. Samling for prester, Tromsø 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Dahl, Espen. Smerte og teologi. Studentprestens samtale i Det stille rom 2014-03-20 - 2014.
 • Dahl, Espen. Gud i bakgrunnen. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Det godes problem. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Dahl, Espen. Job and the problem of pain. Evil and Guilt 2014-09-11 - 2014-09-13 2014.
 • Dahl, Espen. Wittgenstein, Phenomenology, and Pain. The 5th Symposium of the Nordic Wittgenstein Society 2014-05-30 - 2014-05-31 2014.
 • Dahl, Espen. Felix Ó. Murchadha: A phenomenology of christian life: glory and night. International Journal for Philosophy of Religion 2014. ISSN 0020-7047.
 • Dahl, Espen. Døden og kristen tro. Teologiske samtaler 2013-10-23 - 2013.
 • Dahl, Espen. Mett av dage eller lønn for synden? Betraktninger om døden. Petter Dass-seminaret 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.
 • Dahl, Espen. Confession, Memory and Conversion – Wittgenstein’s Inheritance of Augustine. Monument and Memory 2013-06-16 - 2013-06-18 2013.
 • Dahl, Espen. The transition from PhD to academic position. Tromsø 2013-09-12 - 2013.
 • Dahl, Espen. "Død. Systematisk-teologisk perspektiv". Stiftsdager for prester i Nord-Hologaland 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Dahl, Espen. Det ondes problem. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-11 - 2012-12-11 2012.
 • Dahl, Espen. "Gud, det onde og lidelse". Ukentlig samling for prester i Tromsø 2012-04-25 - 2012.
 • Dahl, Espen. Peter Dula, "Cavell, Companionship, and Christian Theology". Modern Theology 2011; Volum 27 (3). ISSN 0266-7177.s 526 - 528.
 • Dahl, Espen; Stifoss-Hanssen, Hans. Religionspedagogikk ved Det praktisk-teologiske seminar. En betenkning om fagets ramme og profil. 2003.s 15 - 51.
 • Dahl, Espen. P. R. Shield, Logic and Sin in the Work of L. Wittgenstein. Agora 1998. ISSN 0800-7136.s 431 - 437.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Min forskningsinteresser er knyttet til forholdet mellom teologi og filosofi. Spesielt har jeg vært opptatt av den dynamiske relasjonen mellom det ordinære og hverdagslige i forhold til det ekstraordinære og fremmede. Denne dynamikken har jeg undersøkt i forhold til hverdagsspråket, det hellige, estetisk erfaring, undring og liturgisk feiring. Jeg har videre arbeidet med det onde som teologisk og filosofisk problem. I den sammenheng har jeg også sett nærmere på kroppslig smerte, og hvilken rolle kroppen generelt spiller i teologisk og filosofisk forståelse av oss selv. Metodisk står fenomenologi og hverdagsspråksfilosofi sentralt i min forskning. 

  Undervisning

  Min undervisning er sentrert om systematisk teologi, det vil si troslære, etikk og religionsfilosofi.   CV

  Leder for forskningsgruppa Phenomenology and Bodies of Knowledge, 2016 -

  Programstyreleder for teologi og religionsvitenskap, 2018 -

  Instituttstyret AHR, 2014 - 

  Rådet for studentprester, 2017-

  Styret i KUN, 2013-2017

   


  BRELIA N 327

  Klikk for større kart