Dummy personkort bilde

Solhaug, Ida

Stipendiat Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Helsepsykologi
 • Mindfulness /oppmerksomt nærvær
 • Klinisk psykologi
 • Stressmestring
 • Pasientkommunikasjon
 • ME/utbrenthet/smerter

 • Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild; Rosenvinge, Jan H. Long-term mental health effects of mindfulness training: a 4-year follow-up study. Mindfulness 2019; Volum 10 (8). ISSN 1868-8527.s 1661 - 1672.s doi: 10.1007/s12671-019-01100-2.

 • Hanley, Adam W.; De Vibe, Michael F.; Solhaug, Ida; Gonzalez-Pons, Kwynn; Garland, Eric L.. Mindfulness training reduces neuroticism over a 6-year longitudinal randomized control trial in Norwegian medical and psychology students. Journal of Research in Personality 2019; Volum 82:103859. ISSN 0092-6566.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.jrp.2019.103859.

 • De Vibe, Michael F.; Solhaug, Ida; Rosenvinge, Jan H; Tyssen, Reidar; Hanley, Adam; Garland, Eric. Six-year positive effects of a mindfulness-based intervention on mindfulness, coping and well-being in medical and psychology students; Results from a randomized controlled trial. (fulltekst) PLOS ONE 2018; Volum 13 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0196053.

 • Solli, Katinka; Næss, Eva Therese; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study. Health Psychology Report 2017; Volum 5 (3). ISSN 2353-4184.s 240 - 250.s doi: /10.5114/hpr.2017.65469.

 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; De Vibe, Michael F.; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Rosenvinge, Jan H. Medical and Psychology Student’s Experiences in Learning Mindfulness: Benefits, Paradoxes, and Pitfalls. Mindfulness 2016; Volum 7 (4). ISSN 1868-8527.s 838 - 850.s doi: 10.1007/s12671-016-0521-0.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Halland, Even; Bjørndal, Arild. Does Personality Moderate the Effects of Mindfulness Training for Medical and Psychology Students?. Mindfulness 2015; Volum 6 (2). ISSN 1868-8527.s 281 - 289.s doi: 10.1007/s12671-013-0258-y.

 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi; Solhaug, Ida. Kronisk smerte: Kan oppmerksomt nærvær være til hjelp?. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015; Volum 52 (8). ISSN 0332-6470.s 658 - 665.

 • Halland, Even; de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training improves problem-focused coping in psychology and medical students. (fulltekst) College Student Journal 2015; Volum 49 (3). ISSN 0146-3934.s 387 - 398.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training for stress management: a randomised controlled study of medical and psychology students. (fulltekst) BMC Medical Education 2013; Volum 13 (107). ISSN 1472-6920.s doi: 10.1186/1472-6920-13-107.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Kunsten at tie. Kierkegaard, mindfulness og selvudviklingskulturen. (data) Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2009 (17). ISSN 1600-8529.s 53 - 66.

 • Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild; Rosenvinge, Jan H. Long-term mental health effects of mindfulness training: A 4-year follow-up of an RCT in medical and psychology students. International Conference on Physician Health 2018-10-11 - 2018-10-13 2018.

 • Solhaug, Ida. Kognitiv psykologi: Mindfulness. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2016.

 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; de Vibe, Michael; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Rosenvinge, Jan H. From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness. Mind and Life Summer Research Institute 2015-08-31 - 2015-09-04 2015.

 • Solhaug, Ida; Holten, Rannei. Mindfulness: å lytte innover og utover. Seminar på kommunikasjonsforeningens fagdager 2014-01-17 - 2014-01-17 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness i arbeidslivet: hva det er og ikke er. Nasjonale Fagdager for Arbeidsmedisinske avdelinger 2014-09-01 - 2014-09-01 2014.

 • Solhaug, Ida. Høye krav, høye skuldre? Mindfulness for studenter. Åpen Forelesning Forskningsdagene 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Solhaug, Ida; Grini, Anne. Mindfulness- en måte å møte det vanskelige på? Introduksjon til oppmerksomt nærvær for HIV pasienter. Seminar ved Infeksjonsmedisinsk Avdeling, UNN 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness er ingen quick fix. 2014.

 • Solhaug, Ida. Å lytte innover og utover: en introduksjon til oppmerksomt nærvær for hjelpere. Workshop ved Ressursesenter for Traumatisk Stress og Vold 2014-01-27 - 2014-01-27 2014.

 • Solhaug, Ida; Eliassen, Birgit Hilde Kaisa. Mind hva for noe? Om betydning av mindfulness for helse og i hjelperollen. Onsdagsmøtet ved UNN 2014-01-05 - 2014-01-05 2014.

 • Solhaug, Ida. Slik takler du stress bedre. (data) 2014.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Friborg, Oddgeir; Bjørndal, Arild. Mindfulness Based Stress Reduction for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study. Skandinavisk konferanse om Mindfulness 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Solhaug, Ida; Vøllestad, Jon; de Vibe, Michael. Hva vi vet og ikke vet: utfordringer og dilemmaer i forskning på mindfulness. Mindfulness Nærvær i Liv og Helse 2014-09-03 - 2015-09-05 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • DeVibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study. The 12th Annual International Scientific Conference 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness Based Stress Reduction for Psychology and Medicine students: Results from an multisite RCT. Patient-provider communication 2013-06-14 - 2014-06-14 2013.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness - hva det er og ikke er. Forelesning for universitetsadministrasjonen, Universitetet i Tromsø 2013-06-07 - 2013-06-07 2013.

 • Solhaug, Ida. Vitalitet i et værhardt yrke: mindfulness for ansatte ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Invitert gjestefordragsholder på intern fagdag 2013-06-03 - 2013-06-03 2013.

 • Solhaug, Ida. Filosofisk samtale: Mindless mindfulness?. Filosofiske Samtaler 2013-10-11 - 2013-10-11 2013.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida. Mindfulness Training for Stress Managment. A Randomised Controlled Study of Medical and Psychology Students. Nordic research on health and working conditions of the medical profession - LEFO´s seminar 2013 2013-11-04 - 2013-11-04 2013.

 • Solhaug, Ida; de Vibe, Michael; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training for medical and psychology students: Initial effects from a multisite, randomised controlled study. Norwegian Psychology Congress 2013-08-29 - 2013-08-30 2013.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas. Innsikt for bedre utsyn. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Tyssen, Reidar; Solhaug, Ida; de Vibe, Michael. Mental distress and intervention studies in Norwegian medical students. 2012 AMA-CMA-BMA International Conference on Physician Health 2012-10-25 - 2012-10-27 2012.

 • Tyssen, Reidar; Solhaug, Ida; de Vibe, Michael. Mental distress and intervention studies in Norwegian medical students (in symposium Bridging Western and Eastern psychiatry – anxiety and depression). 30th Nordic Congress of Psychiatry 2012-06-05 - 2012.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness i psykoterapi - en kort indtroduksjon. Torsdagsseminar 2011-12-08 - 2011-12-08 2011.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness og selvivaretagelse for terapeuter. Forelesning på Driv 2011-11-16 - 2011-11-16 2011.

 • Solhaug, Ida. Forelesning: Mindfulness: å komme i inngrep med trøttheten. Kursdag: Fra trøtthet til kronisk utmattelssyndrom 2010-11-02 - 2010-11-02 2010.

 • Solhaug, Ida. Forelesning: Mindfulness - å komme i inngrep med slitenhet og trøtthet. Fagdag: Fra trøtthet til kronisk utmattelsesyndrom 2010-11-04 - 2010-11-04 2010.

 • Solhaug, Ida; De Vibe, Michael F.; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Tyssen, Reidar; Bjørndal, Arild; Rosenvinge, Jan H. Long-term mental health effects of mindfulness training: A 4-year follow-up of an RCT in medical and psychology students. International Conference on Physician Health 2018-10-11 - 2018-10-13 2018.

 • Solhaug, Ida. Kognitiv psykologi: Mindfulness. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2016.

 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; de Vibe, Michael; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Rosenvinge, Jan H. From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness. Mind and Life Summer Research Institute 2015-08-31 - 2015-09-04 2015.

 • Solhaug, Ida; Holten, Rannei. Mindfulness: å lytte innover og utover. Seminar på kommunikasjonsforeningens fagdager 2014-01-17 - 2014-01-17 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness i arbeidslivet: hva det er og ikke er. Nasjonale Fagdager for Arbeidsmedisinske avdelinger 2014-09-01 - 2014-09-01 2014.

 • Solhaug, Ida. Høye krav, høye skuldre? Mindfulness for studenter. Åpen Forelesning Forskningsdagene 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Solhaug, Ida; Grini, Anne. Mindfulness- en måte å møte det vanskelige på? Introduksjon til oppmerksomt nærvær for HIV pasienter. Seminar ved Infeksjonsmedisinsk Avdeling, UNN 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness er ingen quick fix. 2014.

 • Solhaug, Ida. Å lytte innover og utover: en introduksjon til oppmerksomt nærvær for hjelpere. Workshop ved Ressursesenter for Traumatisk Stress og Vold 2014-01-27 - 2014-01-27 2014.

 • Solhaug, Ida; Eliassen, Birgit Hilde Kaisa. Mind hva for noe? Om betydning av mindfulness for helse og i hjelperollen. Onsdagsmøtet ved UNN 2014-01-05 - 2014-01-05 2014.

 • Solhaug, Ida. Slik takler du stress bedre. (data) 2014.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Friborg, Oddgeir; Bjørndal, Arild. Mindfulness Based Stress Reduction for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study. Skandinavisk konferanse om Mindfulness 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Solhaug, Ida; Vøllestad, Jon; de Vibe, Michael. Hva vi vet og ikke vet: utfordringer og dilemmaer i forskning på mindfulness. Mindfulness Nærvær i Liv og Helse 2014-09-03 - 2015-09-05 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • DeVibe, Michael; Solhaug, Ida; Halland, Even; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training for Norwegian medical and psychology students: Pre-post results from a multisite, randomised controlled study. The 12th Annual International Scientific Conference 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness Based Stress Reduction for Psychology and Medicine students: Results from an multisite RCT. Patient-provider communication 2013-06-14 - 2014-06-14 2013.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness - hva det er og ikke er. Forelesning for universitetsadministrasjonen, Universitetet i Tromsø 2013-06-07 - 2013-06-07 2013.

 • Solhaug, Ida. Vitalitet i et værhardt yrke: mindfulness for ansatte ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser. Invitert gjestefordragsholder på intern fagdag 2013-06-03 - 2013-06-03 2013.

 • Solhaug, Ida. Filosofisk samtale: Mindless mindfulness?. Filosofiske Samtaler 2013-10-11 - 2013-10-11 2013.

 • de Vibe, Michael; Solhaug, Ida. Mindfulness Training for Stress Managment. A Randomised Controlled Study of Medical and Psychology Students. Nordic research on health and working conditions of the medical profession - LEFO´s seminar 2013 2013-11-04 - 2013-11-04 2013.

 • Solhaug, Ida; de Vibe, Michael; Tyssen, Reidar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Sørlie, Tore; Bjørndal, Arild. Mindfulness training for medical and psychology students: Initial effects from a multisite, randomised controlled study. Norwegian Psychology Congress 2013-08-29 - 2013-08-30 2013.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas. Innsikt for bedre utsyn. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Tyssen, Reidar; Solhaug, Ida; de Vibe, Michael. Mental distress and intervention studies in Norwegian medical students. 2012 AMA-CMA-BMA International Conference on Physician Health 2012-10-25 - 2012-10-27 2012.

 • Tyssen, Reidar; Solhaug, Ida; de Vibe, Michael. Mental distress and intervention studies in Norwegian medical students (in symposium Bridging Western and Eastern psychiatry – anxiety and depression). 30th Nordic Congress of Psychiatry 2012-06-05 - 2012.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness i psykoterapi - en kort indtroduksjon. Torsdagsseminar 2011-12-08 - 2011-12-08 2011.

 • Solhaug, Ida. Mindfulness og selvivaretagelse for terapeuter. Forelesning på Driv 2011-11-16 - 2011-11-16 2011.

 • Solhaug, Ida. Forelesning: Mindfulness: å komme i inngrep med trøttheten. Kursdag: Fra trøtthet til kronisk utmattelssyndrom 2010-11-02 - 2010-11-02 2010.

 • Solhaug, Ida. Forelesning: Mindfulness - å komme i inngrep med slitenhet og trøtthet. Fagdag: Fra trøtthet til kronisk utmattelsesyndrom 2010-11-04 - 2010-11-04 2010.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe