Personkort bilde

Henriette Kyrrestad

Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

Barn og unge

Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak

Meta-analyse

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette; Fossum, Sturla. Help-seeking behavior in Norwegian adolescents: the role of bullying and cyberbullying victimization in a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2020. ISSN 2245-8875.s doi: 10.21307/sjcapp-2020-008.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette; Fossum, Sturla. Cyberbullying status and mental health in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Psychology 2020. ISSN 0036-5564.s doi: 10.1111/sjop.12656.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette. Måleegenskaper ved den norske versjonen av WHO Five Well-Being Index (WHO-5). PsykTestBARN 2019; Volum 9 (utg. 1). ISSN 1893-9910.s 1 - 9.s doi: 10.21337/0063.

 • Kaiser, Sabine; Strøm, Henriette Kyrrestad. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Sense of Coherence [SOC-13]. (fulltekst) PsykTestBARN 2018; Volum 8 (1). ISSN 1893-9910.s 1 - 12.s doi: 10.21337/0056.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Multisystemisk terapi - MST (2.utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017; Volum 2 (4). ISSN 2464-2142.

 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Koposov, Roman A. Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2017; Volum 34 (6). ISSN 1455-0725.s 456 - 470.s doi: 10.1177/1455072517732276.

 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strøm, Henriette Kyrrestad. Aggression Replacement Training (ART®)/Adapted Aggression Replacement Training (AART). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica; Koposov, Roman A. Preventing alcohol use with a universal school-based intervention: results from an effectiveness study. BMC Public Health 2015; Volum 15:337. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-015-1704-7.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Fossum, Sturla; Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica. Effectiveness of school-based preventive interventions on adolescent alcohol use: a meta-analysis of randomized controlled trials. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014; Volum 9:48. ISSN 1747-597X.s doi: 10.1186/1747-597X-9-48.

 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Handegård, Bjørn Helge; Koposov, Roman A. Early drinking onset: A study of prevalence and determinants among 13-year-old adolescents in Norway. Scandinavian Journal of Psychology 2014; Volum 55 (5). ISSN 0036-5564.s 505 - 512.s doi: 10.1111/sjop.12151.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Koposov, Roman A; Natvig, Henrik. Evaluation of a school-based alcohol intervention in Norway. 2013 ISBN 978-82-93031-28-4.s 72 - 76.

 • Kyrrestad, Henriette; Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica. Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-93031-73-4.

 • Kyrrestad, Henriette; Kaiser, Sabine. NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse. Regionale nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2020-10-22 - 2020-10-23 2020.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette. Ungdom, mediebruk og psykisk helse. Vivat 2020-09-08 - 2020-09-08 2020.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette; Adolfsen, Frode; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica. UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying. World Anti-Bullying Forum 2019 2019-06-04 - 2019-06-06 2019.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Mangel på sosial tilknytning kan bidra til frafall. (data) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Kaiser, Sabine; Fossum, Sturla. Prevalence rates of cyberbullying among Norwegian adolescents and support for cyberbully-victims. 9th EUSPR conference 2018-10-25 - 2018-10-26 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Unge drikker mindre og debutalderen øker. (omtale) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdommens språk på nett og SoMe. (data) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Spill og SoMe endrer hverdagen til ungdom. (data) 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Nord-Norge.. 2018 ISBN 978-82-93031-52-9.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Finnmark fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-55-0.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Troms fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-54-3.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Nordland fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-53-6.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Alstadhaug kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Bodø kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Brønnøy kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Evenes kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Gildeskål kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Hadsel kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Hammerfest kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Kautokeino kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Lenvik kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Nesna kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Rana kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Saltdal kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Sortland kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom Kommunerapport for Sør-Varanger kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Vadsø kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Vefsn kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Alstad ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Bankgata ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Bjørnevatn skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Brønnøysund skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Gruben skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kautokeino skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kippermoen ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kirkenes skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Melbu skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Rognan skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Rønvik skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sandnessjøen skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sortland skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Stokmarknes skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Tverlandet skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Vadsø skole.. 2018.

 • Fossum, Sturla; Strøm, Henriette Kyrrestad. «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø» - oppfylles denne rettigheten?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Grimsgaard, Sameline. Tromsøundersøkelsens barn - Barnestudien. Program for folkehelsearbeid i kommunene 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Effekten av tidlig innsats - ungdom i risiko. Oppvekstkonferansen 2017-03-29 - 2017-03-29 2017.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. PIN-studien (Psykisk helse, Internett og Nettmobbing blant ungdom). Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica. Effectiveness of a school-based alcohol preventive intervention in Norway.. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Mabille, Geraldine; Fossum, Sturla; Adolfsen, Frode; Koposov, Roman A. Longitudinal trends for cyberbullying among junior high school students in Norway. Cyberbullying conference 2016-04-21 - 2016-04-22 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdom, nettmobbing og psykisk helse. Fagdag Tromsø kommune 2016-12-09 - 2016-12-09 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Nettmobbing: påvirker det barn og unges psykiske helse?. iTromsø 2016 (244).s 34 - 35.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Grenser: Ungdom og nettbruk; Ungdom og rus. Forskningstorget 2016 2016-10-01 - 2016-10-02 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Nettmobbing og psykisk helse. (data) (prosjekt) 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Disse to skal finne sammenhenger mellom ungdoms nettmobbing og psykiske helse. (data) (prosjekt) 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdom og psykisk helse. (data) 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Masterminds. Jubileumskonferanse master psykologi 10 år 2015-10-23 - 2015-10-23 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Forskningstorget 2015. Forskningsdagene 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Effectiveness of school-based alcohol preventive interventions for adolescents. 2015 ISBN 978-82-7589-472-2.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Koposov, Roman A; Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica. A study of factors associated with early drinking onset among 13-year olds in Norway: From research to intervention. Comprehensive and Coordinated Prevention Systems: Building Partnerships and Transcending Boundaries 2014-05-27 - 2014-05-30 2014.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. Ungdom og Nettbruk. 2014.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. Ungdom og Rus. 2014.

 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. W8 [wait] – Effektevaluering av det rusforebyggende undervisningsprogrammet Unge & Rus. 2014 ISBN 978-82-93031-31-4.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. W8 [wait]: Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway. Preliminary results for pupils. 26. Norske forskningskonferanse om psykisk helse 2013-01-28 - 2013-01-30 2013.

 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Koposov, Roman A. Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in parents’ attitudes and behavior. Society for Preventive Research, SPR 2013-05-25 - 2013.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. The W8 [wait] project: an evaluation of a school-based alcohol prevention program in Norway. The 3rd Nordic Family Centre Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Koposov, Roman A. Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in students`intentions and alohol use. Society for Prevention Research 21st Annual Meeting 2013-05-28 - 2013-05-31 2013.

 • Adolfsen, Frode; Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Prevalence and determinants of alcohol use among adolescents in Norway. 3rd International Conference “Common risk and protective factors, and prevention of multiple risk factors” 2012-12-06 - 2012-12-07 2012.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Unge drikker mer. 2012.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. W8 [wait]:Evaluation of an school-based alcohol intervention. Øyerkonferansen 2011-02-07 - 2011-02-09 2011.

 • Kyrrestad, Henriette; Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica. Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-93031-73-4.

 • Kyrrestad, Henriette; Kaiser, Sabine. NettOpp og OppPsyk: gratis og lett tilgjengelige ressurser om nettmobbing og psykisk helse. Regionale nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2020-10-22 - 2020-10-23 2020.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette. Ungdom, mediebruk og psykisk helse. Vivat 2020-09-08 - 2020-09-08 2020.

 • Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette; Adolfsen, Frode; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica. UngRisk: The development and evaluation of an app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying. World Anti-Bullying Forum 2019 2019-06-04 - 2019-06-06 2019.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Mangel på sosial tilknytning kan bidra til frafall. (data) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Kaiser, Sabine; Fossum, Sturla. Prevalence rates of cyberbullying among Norwegian adolescents and support for cyberbully-victims. 9th EUSPR conference 2018-10-25 - 2018-10-26 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Unge drikker mindre og debutalderen øker. (omtale) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdommens språk på nett og SoMe. (data) 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Spill og SoMe endrer hverdagen til ungdom. (data) 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Nord-Norge.. 2018 ISBN 978-82-93031-52-9.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Finnmark fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-55-0.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Troms fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-54-3.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Rapport for Nordland fylke.. 2018 ISBN 978-82-93031-53-6.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Alstadhaug kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Bodø kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Brønnøy kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Evenes kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Gildeskål kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Hadsel kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Hammerfest kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Kautokeino kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Lenvik kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Nesna kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Rana kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Saltdal kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Sortland kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom Kommunerapport for Sør-Varanger kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Vadsø kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Kommunerapport for Vefsn kommune.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Alstad ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Bankgata ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Bjørnevatn skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Brønnøysund skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Gruben skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kautokeino skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kippermoen ungdomsskole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Kirkenes skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Melbu skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Rognan skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Rønvik skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sandnessjøen skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Sortland skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Stokmarknes skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. . PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Tverlandet skole.. 2018.

 • Sætrum, Ane; Bergum Kristensen, Kjersti; Babaii, Aida; Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. PIN-studien – om psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom. Skolerapport for Vadsø skole.. 2018.

 • Fossum, Sturla; Strøm, Henriette Kyrrestad. «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø» - oppfylles denne rettigheten?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Grimsgaard, Sameline. Tromsøundersøkelsens barn - Barnestudien. Program for folkehelsearbeid i kommunene 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Effekten av tidlig innsats - ungdom i risiko. Oppvekstkonferansen 2017-03-29 - 2017-03-29 2017.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. PIN-studien (Psykisk helse, Internett og Nettmobbing blant ungdom). Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.

 • Løndal, Oddbjørn; Strøm, Henriette Kyrrestad. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnskoleopplæringen. Fagdag for skoleansatte i kommunene Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica. Effectiveness of a school-based alcohol preventive intervention in Norway.. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Mabille, Geraldine; Fossum, Sturla; Adolfsen, Frode; Koposov, Roman A. Longitudinal trends for cyberbullying among junior high school students in Norway. Cyberbullying conference 2016-04-21 - 2016-04-22 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdom, nettmobbing og psykisk helse. Fagdag Tromsø kommune 2016-12-09 - 2016-12-09 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Nettmobbing: påvirker det barn og unges psykiske helse?. iTromsø 2016 (244).s 34 - 35.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Grenser: Ungdom og nettbruk; Ungdom og rus. Forskningstorget 2016 2016-10-01 - 2016-10-02 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Nettmobbing og psykisk helse. (data) (prosjekt) 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Fossum, Sturla. Disse to skal finne sammenhenger mellom ungdoms nettmobbing og psykiske helse. (data) (prosjekt) 2016.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Ungdom og psykisk helse. (data) 2015.

 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Strøm, Henriette Kyrrestad. Forebygging i skolen utsetter ikke alkoholdebut. 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Masterminds. Jubileumskonferanse master psykologi 10 år 2015-10-23 - 2015-10-23 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Forskningstorget 2015. Forskningsdagene 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Effectiveness of school-based alcohol preventive interventions for adolescents. 2015 ISBN 978-82-7589-472-2.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Koposov, Roman A; Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Martinussen, Monica. A study of factors associated with early drinking onset among 13-year olds in Norway: From research to intervention. Comprehensive and Coordinated Prevention Systems: Building Partnerships and Transcending Boundaries 2014-05-27 - 2014-05-30 2014.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. Ungdom og Nettbruk. 2014.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. Ungdom og Rus. 2014.

 • Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. W8 [wait] – Effektevaluering av det rusforebyggende undervisningsprogrammet Unge & Rus. 2014 ISBN 978-82-93031-31-4.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. W8 [wait]: Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway. Preliminary results for pupils. 26. Norske forskningskonferanse om psykisk helse 2013-01-28 - 2013-01-30 2013.

 • Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Koposov, Roman A. Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in parents’ attitudes and behavior. Society for Preventive Research, SPR 2013-05-25 - 2013.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode. The W8 [wait] project: an evaluation of a school-based alcohol prevention program in Norway. The 3rd Nordic Family Centre Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Koposov, Roman A. Evaluation of a school-based alcohol intervention program in Norway: Changes in students`intentions and alohol use. Society for Prevention Research 21st Annual Meeting 2013-05-28 - 2013-05-31 2013.

 • Adolfsen, Frode; Koposov, Roman A; Strøm, Henriette Kyrrestad; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Prevalence and determinants of alcohol use among adolescents in Norway. 3rd International Conference “Common risk and protective factors, and prevention of multiple risk factors” 2012-12-06 - 2012-12-07 2012.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. Unge drikker mer. 2012.

 • Strøm, Henriette Kyrrestad. W8 [wait]:Evaluation of an school-based alcohol intervention. Øyerkonferansen 2011-02-07 - 2011-02-09 2011.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe