Kari-Anne-Sæther.jpg
Foto: Torje Jenssen
Kari-Anne-Sæther.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kari-anne.sather@uit.no 77660463 Tromsø ILP-bygget 4.056

Sæther, Kari-Anne


Arbeidstittel

Programstyreleder GLU 1-7Universitetslektor i norsk

Stillingsbeskrivelse

Programstyrelder for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. Underviser i norsk i Master i lærerutdanning, særlig 1.-7. trinn og er engasjert i utviklingen av master i begynneropplæring. Er opptatt av sammenheng og samarbeid mellom lærerutdanningen og skolen, og har deltatt i mye skolebasert utviklingsarbeid og i nasjonale satsinger som UiU (Ungdomstrinn i utvikling) og Vurdering for læring, både i grunnskole og i videregående opplæring. Har også utviklet og holdt etterutdanningskurs og videreutdanning for lærere, særlig innen norskfaget og grunnleggende ferdigheter. Er for tiden engasjert i Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling) i nettverk for begynneropplæring i flere regioner, som Nord-Troms og Indre Midttroms.


 • Sæther, Kari-Anne; Nedberg, Audhild. Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget i lærerutdanninga. Literacy og dybdelæring 2017-03-27 - 2017-03-29 2017.
 • Sæther, Kari-Anne. Hvordan bygge studentens profesjonsrettede FoU-kompetanse gjennom utdanningen?. Lærerutdanningskonferansen 2017 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Skriving og tilbakemeldinger i norskfaget - teori og praksis. Fagdag for videregående skole 2017-10-16 - 2017.
 • Sæther, Kari-Anne. Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget. Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Elevaktiv skriveopplæring i norskfaget. Sørlandske lærerstevne 2016-10-21 - 2016.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Skriving som læring og skriving i alle fag. Norsk toppidrettsgymas lærerseminar 2016-10-24 - 2016.
 • Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne; Unhjem, Astrid. Modellert leseøkt - hva lærer studentene?. Språkperspektiver i læringskontekst 2015-03-23 - 2015-03-25 2015.
 • Fagerli, Birgitte; Fagerli, Vibeke; Sollid, Hilde; Sæther, Kari-Anne. «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk. 2015.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Skriving i norskfaget. Teori og praksis. Fagsamling for norsknettverket i Nordland 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.
 • Sæther, Kari-Anne. Lesing, læring og leselyst. En helhetlig leseopplæring. Fagdag for skolene i Kvæfjord kommune 2015-08-14 - 2015.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Skriving i videregående skole - teori og praksis. Skriving i videregående skole - teori og praksis 2014-03-04 - 2014-03-04 2014.
 • Sæther, Kari-Anne. En helhetlig leseopplæring fra 1. til 7. trinn. Dialogkonferanse for Nordøya-nettverket 2014-05-02 - 2014.
 • Sæther, Kari-Anne; Arnesen, Sonja. Skriving i videregående skole - teori og praksis. Skriving i videregående skole - teori og praksis 2014-03-19 - 2014-03-19 2014.
 • Berglund, Marit Linaker; Kristoffersen, Gunnlaug; Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne. Klassesamtalen: En arena for elevenes muntlige ferdigheter?. FoU i praksis 2013 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Sæther, Kari-Anne. Grunnleggende ferdigheter i lesing. Dialogkonferanse: Grunnleggende ferdigheter i lesing 2013-11-22 - 2013.
 • Sæther, Kari-Anne. Revisjonskompetanse, progresjon, modelltekster: Om skriveopplæring i vgs. Revidert læreplan i norsk 2013-10-23 - 2013.
 • Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne. Norskfaget i møte med generasjon.com. FoU- og inspirasjonskonferanse for lærerutdannere 2010-12-13 - 2010-12-15 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ILP-bygget 4.056