Bilde av Sæther, Kari-Anne
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Sæther, Kari-Anne
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kari-anne.sather@uit.no +4777660463 Her finner du meg

Kari-Anne Sæther


Studieprogramleder GLU 1-7 Universitetslektor i norsk

Stillingsbeskrivelse

Studieprogramleder for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, campus Alta og campus Tromsø. Jeg underviser i norsk i Master i lærerutdanning, særlig 1.-7. trinn og er særlig engasjert i utviklingen av master i begynneropplæring. Jeg er opptatt av sammenheng og samarbeid mellom lærerutdanningen og skolen og har deltatt i mye skolebasert utviklingsarbeid og i nettverk for begynneropplæring i flere regioner, som Nord-Troms og Indre Midttroms. 

Jeg er prosjektleder for de desentraliserte nettstøttede grunnskolelærerutdanningene, GLU 1-7 fleks, som tilbys i Harstad, på Finnsnes og i Narvik og i utviklingsprosjektet "Studentaktiv læring i fleksible utdanninger" som er knyttet til dette tilbudet.


 • Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Ove Gunnar Drageset :
  Relevance of the master's thesis for becoming a professional teacher
  Routledge 2024 DOI
 • Ove Gunnar Drageset, Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Annfrid Rosøy Steele, Siw Turid Killengreen, Astrid Unhjem :
  Using Research and Development to establish coherence in teacher education  
  Routledge 2024 OMTALE / SAMMENDRAG / DOI
 • Astrid Unhjem, Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring
  2022
 • Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Partnerskap om desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving
  2022
 • Kari-Anne Sæther :
  Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Audhild Nedberg :
  Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget i lærerutdanninga
  2017
 • Kari-Anne Sæther :
  Hvordan bygge studentens profesjonsrettede FoU-kompetanse gjennom utdanningen?
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving og tilbakemeldinger i norskfaget - teori og praksis
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving som læring og skriving i alle fag
  2016
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Elevaktiv skriveopplæring i norskfaget
  2016
 • Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther, Astrid Unhjem :
  Modellert leseøkt - hva lærer studentene?
  2015
 • Kari-Anne Sæther :
  Lesing, læring og leselyst. En helhetlig leseopplæring
  2015
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i norskfaget. Teori og praksis
  2015
 • Birgitte Fagerli, Vibeke Fagerli, Hilde Sollid, Kari-Anne Sæther :
  «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i videregående skole - teori og praksis
  2014
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i videregående skole - teori og praksis
  2014
 • Kari-Anne Sæther :
  En helhetlig leseopplæring fra 1. til 7. trinn
  2014
 • Kari-Anne Sæther :
  Grunnleggende ferdigheter i lesing
  2013
 • Marit Linaker Berglund , Gunnlaug Kristoffersen, Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther :
  Klassesamtalen: En arena for elevenes muntlige ferdigheter?
  2013
 • Kari-Anne Sæther :
  Revisjonskompetanse, progresjon, modelltekster: Om skriveopplæring i vgs
  2013
 • Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther :
  Norskfaget i møte med generasjon.com
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →