Bilde av Sæther, Kari-Anne
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Sæther, Kari-Anne
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kari-anne.sather@uit.no +4777660463

Kari-Anne Sæther


Programstyreleder GLU 1-7Universitetslektor i norsk

Stillingsbeskrivelse

Programstyrelder for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. Underviser i norsk i Master i lærerutdanning, særlig 1.-7. trinn og er engasjert i utviklingen av master i begynneropplæring. Er opptatt av sammenheng og samarbeid mellom lærerutdanningen og skolen, og har deltatt i mye skolebasert utviklingsarbeid og i nasjonale satsinger som UiU (Ungdomstrinn i utvikling) og Vurdering for læring, både i grunnskole og i videregående opplæring. Har også utviklet og holdt etterutdanningskurs og videreutdanning for lærere, særlig innen norskfaget og grunnleggende ferdigheter. Er for tiden engasjert i Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling) i nettverk for begynneropplæring i flere regioner, som Nord-Troms og Indre Midttroms.


 • Astrid Unhjem, Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring
  2022
 • Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Partnerskap om desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving
  2022
 • Kari-Anne Sæther :
  Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Audhild Nedberg :
  Profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget i lærerutdanninga
  2017
 • Kari-Anne Sæther :
  Hvordan bygge studentens profesjonsrettede FoU-kompetanse gjennom utdanningen?
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving og tilbakemeldinger i norskfaget - teori og praksis
  2017
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving som læring og skriving i alle fag
  2016
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Elevaktiv skriveopplæring i norskfaget
  2016
 • Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther, Astrid Unhjem :
  Modellert leseøkt - hva lærer studentene?
  2015
 • Kari-Anne Sæther :
  Lesing, læring og leselyst. En helhetlig leseopplæring
  2015
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i norskfaget. Teori og praksis
  2015
 • Birgitte Fagerli, Vibeke Fagerli, Hilde Sollid, Kari-Anne Sæther :
  «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i videregående skole - teori og praksis
  2014
 • Kari-Anne Sæther, Sonja Arnesen :
  Skriving i videregående skole - teori og praksis
  2014
 • Kari-Anne Sæther :
  En helhetlig leseopplæring fra 1. til 7. trinn
  2014
 • Kari-Anne Sæther :
  Grunnleggende ferdigheter i lesing
  2013
 • Marit Linaker Berglund , Gunnlaug Kristoffersen, Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther :
  Klassesamtalen: En arena for elevenes muntlige ferdigheter?
  2013
 • Kari-Anne Sæther :
  Revisjonskompetanse, progresjon, modelltekster: Om skriveopplæring i vgs
  2013
 • Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther :
  Norskfaget i møte med generasjon.com
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →