Jon-Håkon Schultz, ILP
Foto: Torje Jenssen
Jon-Håkon Schultz, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk j.h.schultz@uit.no +4777660428 Tromsø TEO-H4 4.568

Schultz, Jon Håkon


Professor


 • Forsberg, June Thorvaldsen; Schultz, Jon Håkon. Educational and psychosocial support for conflict-affected youths: The effectiveness of a school-based intervention targeting academic underachievement. International Journal of School & Educational Psychology 2022. ISSN 2168-3603.s doi: 10.1080/21683603.2022.2043209.
 • Schultz, Jon-Håkon; Forsberg, June Thorvaldsen; Harb, Gerlinde; Alisic, Eva. Prevalence and Characteristics of Post-traumatic Nightmares in War- and Conflict-Affected Students.. Nature and Science of Sleep 2021; Volum 2021 (13). ISSN 1179-1608.s 423 - 433.s doi: 10.2147/NSS.S282967.
 • Diab, Safwat; Schultz, Jon-Håkon. Factors contributing to student academic underachievement in war and conflict: A multilevel qualitative study. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020. ISSN 0742-051X.s 1 - 11.s doi: 10.1016/j.tate.2020.103211.
 • Harb, Gerlinde; Schultz, Jon-Håkon. The nature of posttraumatic nightmares and school functioning in war-affected youth. PLOS ONE 2020. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0242414.
 • Schultz, Jon-Håkon; Skarstein, Dag. I’m not as bright as I used to be – pupils’ meaning making of reduced academic performance after trauma. International Journal of School & Educational Psychology 2020. ISSN 2168-3603.s doi: 10.1080/21683603.2020.1837698.
 • Schultz, Jon-Håkon; Røkholt, Eline Grelland; Skarstein, Dag; Strøm, Ida Frugård; Langballe, Åse. Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever - Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya?. (omtale) Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205522602.s 106 - 117.
 • Langballe, Åse; Nilsen, Lisa Govasli; Schultz, Jon-Håkon. Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser. (omtale) Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205522602.s 125 - 140.
 • Skarstein, Dag; Schultz, Jon-Håkon. Endrede identiteter - hvem er jeg nå?. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205522602.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon; Dyb, Grete. Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth. European Child and Adolescent Psychiatry 2018. ISSN 1018-8827.s 1 - 10.s doi: 10.1007/s00787-018-1196-y.
 • Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon. ‘I couldn’t tell such things to others’: Trauma-exposed youth and the investigative interview. Police Practice & Research 2017; Volum 18 (1). ISSN 1561-4263.s 62 - 74.s doi: 10.1080/15614263.2016.1229185.
 • Jakobsen, Kristina Kepinska; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon. Trauma-exposed young victims: possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview. Psychology, Crime and Law 2017; Volum 23 (5). ISSN 1068-316X.s 427 - 444.s doi: 10.1080/1068316X.2016.1269903.
 • Skarstein, Dag; Schultz, Jon-Håkon. Identity at risk: Students’ identity configuration in the aftermath of trauma. Scandinavian Journal of Educational Research 2017; Volum 62 (5). ISSN 0031-3831.s 798 - 812.s doi: 10.1080/00313831.2017.1307273.
 • Skjørten, Kristin; Hauge, Mona-Iren; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon; Øverlien, Carolina. Å se det utsatte barnet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026411.s 93 - 107.
 • Hauge, Mona-Iren; Schultz, Jon-Håkon; Øverlien, Carolina. Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026411.s 11 - 21.
 • Røkholt, Eline Grelland; Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Negotiating a new day: Parents’ contributions to supporting students’ school functioning after exposure to trauma. (fulltekst) Psychology Research and Behavior Management 2016; Volum 9. ISSN 1179-1578.s 81 - 93.s doi: 10.2147/PRBM.S97229.
 • Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete. School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. European Journal of Psychotraumatology 2016; Volum 7:31359. ISSN 2000-8066.s 1 - 11.s doi: 10.3402/ejpt.v7.31359.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Læringssamtalen - læreren som ressurs for traumatiserte elever. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026411.s 220 - 236.
 • Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon. Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep - samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49320-9.s 117 - 134.
 • Schultz, Jon-Håkon; Weisæth, Lars. The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda. (omtale) Mental Health, Religion & Culture 2015; Volum 18 (10). ISSN 1367-4676.s 822 - 837.s doi: 10.1080/13674676.2015.1094780.
 • Jørgensen, Beate Fosse; Skarstein, Dag; Schultz, Jon-Håkon. Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011. Psychology Research and Behavior Management 2015; Volum 2015 (8). ISSN 1179-1578.s 51 - 61.s doi: 10.2147/PRBM.S73685.
 • Strandbu, Astrid; Schultz, Jon-Håkon. Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?. Barn 2015; Volum 33 (2). ISSN 0800-1669.s 41 - 53.s doi: 10.5324/barn.v33i2.3449.
 • Schultz, Jon-Håkon; Lien, Inger-Lise. Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women's Health 2014; Volum 2014 (6). ISSN 1179-1411.s 207 - 219.s doi: 10.2147/IJWH.S51988.
 • Lien, Inger-Lise; Schultz, Jon-Håkon. Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family 2014; Volum 28 (2). ISSN 1360-9939.s 194 - 211.s doi: 10.1093/lawfam/ebu002.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse; Raundalen, Magne. Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway. European Journal of Psychotraumatology 2014; Volum 5 (22758). ISSN 2000-8066.s doi: 10.3402/ejpt.v5.22758.
 • Lien, Inger-Lise; Schultz, Jon-Håkon. Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International 2013; Volum 2013 (467028). ISSN 1687-9589.s 1 - 10.s doi: 10.1155/2013/467028.
 • Schultz, Jon-Håkon; Lien, Inger-Lise. Meaning-making of female genital cutting: Children’s perception and acquired knowledge of the ritual. International Journal of Women's Health 2013; Volum 5. ISSN 1179-1411.s 165 - 175.s doi: 10.2147/IJWH.S40447.
 • Schultz, Jon-Håkon; Sørensen, Peer Møller; Waaktaar, Trine. Ready for School? Trauma Exposure and Mental Health in a Group of War-Affected Ugandan Adolescents Re-Attending School. Scandinavian Journal of Educational Research 2012; Volum 56 (5). ISSN 0031-3831.s 539 - 553.s doi: 10.1080/00313831.2011.621132.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Krisepedagogikk i ungdomsskoln. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-887-3.s 227 - 249.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Pedagogisk krisehåndtering for de yngste elevene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-886-6.s 215 - 237.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Oppfølgingsstudier for enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7.s 118 - 138.
 • Schultz, Jon-Håkon. Respekt for barnas forstand. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01443-2.s 62 - 72.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Krisepedagogikk; når krisen oppstår. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 82-7634-198-5.
 • Schultz, Jon-Håkon. Kultursensitivitet og marginalisering. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8.s 607 - 621.
 • Knudsmoen, Hege; Holth, Per; Nissen, Poul; Schultz, Jon-Håkon; Tveit, Arne; Torsheim, Torbjørn. Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. 2006 ISBN 8248603989.s 12 - 59.
 • Heber, Ellen; Knivsberg, Ann-Mari; Brøyn, Tore; Schultz, Jon-Håkon. IKT som hjelpemiddel for elever med lese- og skrivevansker. 1999.s 115 - 129.
 • Schultz, Jon-Håkon; Norheim, S. Helen; Gomez, Sonia; Ollieuz, Annelies. Better Learning Programme 1: Supporting Students' Recovery in Emergencies. 2019 ISBN 978-82-7411-249-0.
 • Øverlien, Carolina; Hauge, Mona-Iren; Schultz, Jon-Håkon. Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026411.s 237 - 250.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Seksuelle overgrep og vold: forebyggende undervisning i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026305.
 • Schultz, Jon-Håkon. Better Learning Program 2: Fighting Nightmares and Sleeping Problems. Manual for Improving Learning Capacity: Group and Individual Sessions. 2013 ISBN 978-82-999259-2-1.
 • Schultz, Jon-Håkon. Better Learning Program 1: Increasing Learning Capacity among Pupils in Ongoing Crisis. Manual for improving Self-Regulation: Classroom Sessions. 2013 ISBN 978-82-999259-0-7.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Barn av virkeligheten: Læring for livet. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01930-7.
 • Schultz, Jon-Håkon. Trauma Education. Fighting Nightmares and Sleeping Problems to promote Learning. 2009 ISBN 978-82-7411-1912.
 • Schultz, Jon-Håkon; Hauge, An-Magritt; Støre, H.. Ingen ut av rekka går: tilpasset opplæring for Sacha og Kristian. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215012896.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Kan vi snakke med barn om alt?. 2008 ISBN 978-82-7391-149-0.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Hjelp - pappa slår!. 2008 ISBN 978-82-7391-144-5.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Når barna får vite noe de har vondt av å vite - om å bære på tunge hemmeligheter. 2008 ISBN 0000000000.
 • Schultz, Jon-Håkon. Ungdom og rus. Innvandrerungdom møter norske rusvaner. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01172-1.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Krisepedagogikk- hjelp til barn og ungdom i krise. Universitetsforlaget 2006 ISBN 9788215009131.
 • Schultz, Jon-Håkon; Brøyn, Tore. IKT og tilpasset opplæring, 2.utgave. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00576-4.s 36 - 64.
 • Schultz, Jon-Håkon; Hauge, An-Magritt; Støre, Harald. Ingen ut av rekka går. Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 2. utgave. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00602-7.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Når jeg blir stor - hvis jeg blir stor. Om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter. 2003 ISBN 82-486-0978-2.
 • Forsberg, June Thorvaldsen; Schultz, Jon Håkon. 5 forskningsbaserte råd for å hjelpe barn som har opplevd krig og flukt. Forskning.no 2022. ISSN 1891-635X.
 • Forsberg, June Thorvaldsen; Schultz, Jon-Håkon. Barna i Gaza kan få livslange traumer.. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Forsberg, June Thorvaldsen; Schultz, Jon-Håkon. Barna i Gaza kan få livslange traumer.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Schultz, Jon Håkon; Schenzle, Steffi. Blir alt egentlig bra? Snakk åpent med barn om skremmende nyheter. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Safwat, Diab; Dalya, Diab; Schultz, Jon-Håkon. Helping students in Gaza: Evaluation of Better Learning Program 2. 2019.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon; Dyb, Grete. School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack. 11th European Public Health Conference 2018-11-28 - 2018-12-01 2018.
 • Schultz, Jon-Håkon; Abu Zaiter, Walaa. Posttraumatic Nightmares among Pupils in Gaza. 33rd Annual Meeting 2017-11-09 - 2017-11-11 2017.
 • Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon. Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. (fulltekst) Politiforum 2017. ISSN 1500-6921.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte ungdommers erfaringer i møte med politi og skole etter å ha overlevd massakren på Utøya, 2011.. Internationella Brottsofferdagen 2017-02-22 - 2017-02-22 2017.
 • Schultz, Jon-Håkon. Supporting Recovery: Experiences from Better Learning Program in Gaza, Palestine.. Round Table Discussion 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Schultz, Jon-Håkon; Skarstein, Dag. Pupils understanding of reduced academic functioning after being exposed to trauma. 33rd Annual Meeting 2017-11-09 - 2017-11-11 2017.
 • Harb, Gerlinde; Schultz, Jon-Håkon. Better Learning in Gaza: Adressing posttraumatic nightmares and sleep problems to improve School functioning.. 33rd Annual Meeting 2017-11-09 - 2017-11-11 2017.
 • Schultz, Jon-Håkon; Marshall, Laura; Norheim, Helen; Al-Shanti, Karam. School-Based Intervention in Ongoing Crisis: Lessons from a Psychosocial and Trauma-Focused Approach in Gaza Schools.. Journal on Education in Emergencies 2016; Volum 2 (1). ISSN 2518-6833.s 142 - 156.
 • Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete. School performance after experiencing trauma: A longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. International Congress of Psychology (ICP) 2016-07-24 - 2016-07-29 2016.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Rett hjelp til rett tid. Ungdommens erfaringer fra møte med politi og skole etter massakren 22.juli 2011. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt 2016-05-01 - 2016-05-01 2016.
 • Schultz, Jon-Håkon. Slik gikk det med Utøya-ungdommen som fullførte videregående skole. (fulltekst) 2016.
 • Schultz, Jon-Håkon. Skoleprestasjonene til ungdommene som var på Utøya 22. juli 2011. (fulltekst) 2016.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Barn og krisepregede nyheter i massemedia: Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?. (fulltekst) 2015.
 • Schultz, Jon-Håkon; Skarstein, Dag; Jørgensen, Beate Fosse. Assisting school children in meaning making of crisis with high-intensity media coverage. International Society for Traumatic Stress Studies, 30th Annual Meeting 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Barn i vanskelige livssituasjoner - pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40628-8.s 223 - 241.
 • Eskedal, Jarle; Lien, Inger-Lise; Schultz, Jon-Håkon; Grønlie, Runhild; Borgen, Geir. Hvorfor gjorde du det mamma?. 2012.
 • Lien, Inger-Lise; Schultz, Jon-Håkon; Borgen, Geir. Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser". (fulltekst) (omtale) 2012 (2/2012).
 • Schultz, Jon-Håkon. Is there an effective cultural protection? How children are given protection against the potential traumatic stress of FGC/M. 6th Nordic FOKO Workshop of female genital cutting 2012-10-18 - 2012-10-20 2012.
 • Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Traumatic stress and the capacity for learning; How youth exposed to the Utøya massacre are coping at school. 5th World Congress on Traumatic Stress Studies 2012-05-23 - 2012-05-26 2012.
 • Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon. How did adolescents exposed to the Utøya massacre experience talking about the traumatic event in the police interview? What can we learn from their experiences?. 5th World Congress on Traumatic Stress Studies 2012-05-23 - 2012-05-26 2012.
 • Schultz, Jon-Håkon. Fighting nightmares among former child soldiers and war affected youth in Northern Uganda - A school based intervention for reducing nightmares to promote learning. International Conference on Child Soldiers and War Affected Children 2012-03-14 - 2012-03-15 2012.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne. Educational First Aid in Crisis:Input on how to communicate with students about the terrorist bomb attack in Oslo and the mass murder at Utøya in 2011. 2011.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon. Krisepedagogikk: innspill til bearbeiding og videre arbeid i skolen etter terror på Utøya og i Oslo. 2011.
 • Raundalen, Magne; Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse. Suggestions for how teachers can protect students in connection with the July 22nd terror trail in Oslo, 2012. 2011.
 • Schultz, Jon-Håkon. Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika. En empirisk studie med bruk av kasuistisk metode og kvalitative forskningsintervjuer. 2006.
 • Schultz, Jon-Håkon; Raundalen, Magne; Havik, Tone. Den store katastrofen-En vurdering av skolers pedagogiske håndtering av flomkatastrofen i Asia. 2005 ISBN 82-4861061-6.s 74 - 79.
 • Schultz, Jon-Håkon. Innvandrerungdom, alkohol og narkotika. En undersøkelse om rusdebuter og kunnskap om rusmidler blandt innvandrerungdom i videregående skole. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H4 4.568

  Klikk for større kart