Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tine.degerstrom@uit.no +4777623303 91838356 Her finner du meg

Tine Degerstrøm Stenvold


Førsteamanuensis i regnskap og revisjon


 • Tine Degerstrøm Stenvold, Sissel With Stephansen :
  Regnskapsorganisering: forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle
  Fagbokforlaget 2023
 • Tine Degerstrøm Stenvold, Mona Mjøsund Degerstrøm :
  Revisjonshandlinger i praksis
  Fagbokforlaget 2020
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Tine Degerstrøm Stenvold :
  Revisors ansvar for identifisering av regnskapsmessige misligheter
  Revisjon og Regnskap 07. januar 2018 ARKIV
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of Audit Oversight in Norway: International Collaboration and Audit Quality
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Accounting & Audit


  Medlem i forskningsgruppe