Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
Bilde av Stenvold, Tine Degerstrøm
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tine.degerstrom@uit.no +4777623303 91838356 Her finner du meg

Tine Degerstrøm Stenvold


Førsteamanuensis i revisjon og regnskap


 • Tine Degerstrøm Stenvold, Sissel With Stephansen :
  Regnskapsorganisering: forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle
  Fagbokforlaget 2023
 • Tine Degerstrøm Stenvold, Mona Mjøsund Degerstrøm :
  Revisjonshandlinger i praksis
  Fagbokforlaget 2020
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Tine Degerstrøm Stenvold :
  Revisors ansvar for identifisering av regnskapsmessige misligheter
  Revisjon og Regnskap 07. januar 2018 ARKIV
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of the Joint Inspection Process between the PCAOB and the FSA on Audit Quality in Norway
  2018
 • Iris Stuart, Tine Degerstrøm Stenvold :
  The Impact of Audit Oversight in Norway: International Collaboration and Audit Quality
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Bøker: 

  Revisjonshandlinger i praksis ISBN:9788245027938

  Regnskapsorganisering- forretningsforståelse, risikovurdering og regnskapsførers rolle ISBN:
  9788245045918


  Forskningsinteresser

  Revisjon, regnskap og økonomisk kriminalitet/misligheter

  Undervisning

  Revisjon

  Regnskap

  Økonomisk kriminalitet/misligheter

  Virksomhetsforståelse

  Riskovurdering


  Medlem i forskningsgruppe