Personkort bilde
Foto: Tommy Hansen

Munkejord, Mai Camilla

Professor i rurale studier Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Flag icon Flag icon

Jeg jobber som professor i rurale studier ved UiT (40%), og har hovedstilling som forsker I ved NORCE - Norwegian Research Centre, campus Bergen. Jeg har også en mindre bistilling som professor i innovasjon og regional utvikling ved HVL, Høgskulen på Vestlandet.

 

Jeg leder for tiden følgende prosjekt:

ALIN - Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV, et spennende samarbeidsprosjekt mellom NAV og UiT, samfinansiert av AV-dir, UiT og midler fra NAV Fou.

SamiCare - et prosjekt om aldring, omsorg og fortellinger om det gode liv, finansiert av Samisk forskningsprogram, Forskningsrådet (prosjekteier NORCE)

NyIntro: et kvalifiseringsprosjekt hvor vi samarbeider med Meland Kommune om å utvikle to nye introduksjonsordninger for flyktninger (finansiert av RFF Vest) (prosjekteier NORCE)

Ellers er jeg arbeidspakkeleder i Multicare, et prosjekt om flerkulturelle stabsfellesskap og mangfoldsledelse ved norske sykehjem. Prosjekteier: HVL. Finansiert av HelseVel

og jeg leder et Fou-prosjekt om pårørendes erfaring når ektefellen blir syk og pleietrengende (samarbeidsprosjekt med forskere på Island).

 

Stikkord kompetanseområder: 

 • innovasjon i hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk
 • aldring og hjemmebasert omsorg i et urfolksperspektiv,
 • pårørendes erfaringer når ektefellen blir syk og pleietrengende
 • mangfoldsledelse og arbeidsforhold ved norske sykehjem i lys av den stadig økende andel innvandrere blant personalet
 • arbeidsinkludering og innovasjon i NAV,  særlig erfaringer med innføring av jobbspesialister/ supported employment som metode
 • utvikling av ny Introduksjonsordning for flyktninger

Øvrige nøkkelord: innvandrerentreprenørskap, ruralt entreprenørskap, lokalsamfunnsforskning, rurale studier, kjønn, maskulinitet, migrasjon, stedstilhørighet - samt forskningstøttet innovasjon i kommunal sektor.

 

Tidligere:

En rekke studier, bl.a.:

Ageing at home (finansiert av RFF Nord) hvor jeg var prosjektleder

Mobile Lifestyles (finansiert av FriPro) (hvor jeg var forsker)

postdok-studie om  innvandrere som har startet egen virksomhet i Finnmark (immigrant rural entrepreneurship). Prosjektet resulterte i en rekke publiseringer om innvandrerentreprenørers lokale og transnasjonale praksiser og relasjoner, betydninger av romlig tilknytning, og det som på engelsk gjerne kalles "modes of entry to entrepreneurship". Jeg har også skrevet om tema som rural maskulinitet og work-life balance basert på data fra denne studien. Finansiert av RFF Nord.

I doktorgraden min ved Institutt Planlegging og Lokalsamfunnsforskning (avsluttet i 2009) arbeidet jeg med innflyttere i Finnmark og deres fortellinger om å flytte til og bli boende i Nord. Her gjorde jeg kjønnede analyser av hverdagsliv, lokalsamfunn, arbeidslivstilknytning, flerstedstilknytning, mobile praksiser og bolyst.

 

Har også gjennomført flere mindre studier, f.eks. om Det gode liv i Tana, og om kommuners tilflyttings- og inkluderingsarbeid, osv.

 

 • Munkejord, Mai Camilla; Stefánsdóttir, Olga Ásrun; Sveinbjarnardóttir, Eydís Kr.. Who cares for the carer? The suffering, struggles and unmet needs of older women caring for husbands living with cognitive decline. (fulltekst) International Practice Development Journal 2020 (10). ISSN 2046-9292.s 1 - 11.s doi: 10.19043/ipdj.10Suppl.005.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing 2019. ISSN 1874-7884.s doi: 10.1007/s12062-019-09253-7.

 • Munkejord, Mai Camilla. Challenging the ethnic pyramid: Golden rules and organisational measures towards a more inclusive work environment. Journal of Nursing Management 2019; Volum 27 (7). ISSN 0966-0429.s 1522 - 1529.s doi: 10.1111/jonm.12838.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4.s 193 - 206.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_12.

 • Munkejord, Mai Camilla; Tingvold, Laila. Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. (fulltekst) Social Science and Medicine 2019; Volum 232. ISSN 0277-9536.s 230 - 237.s doi: 10.1016/j.socscimed.2019.04.023.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. (Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender. (fulltekst) Journal of Gender Studies 2018; Volum 27 (4). ISSN 0958-9236.s 481 - 491.s doi: 10.1080/09589236.2016.1239572.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization. (fulltekst) Women's Studies: International Forum 2018; Volum 67. ISSN 0277-5395.s 30 - 37.s doi: 10.1016/j.wsif.2018.01.001.

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship contextualised: Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2017; Volum 11 (2). ISSN 1750-6204.s 258 - 276.s doi: 10.1108/JEC-05-2015-0029.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway. (fulltekst) 2017 ISBN 978-83-947775-0-0.s 116 - 117.

 • Munkejord, Mai Camilla. Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway. Entrepreneurial Business and Economics Review 2017; Volum 5 (1). ISSN 2353-883X.s 111 - 130.s doi: 10.15678/EBER.2017.050107.

 • Aure, Marit; Munkejord, Mai Camilla. Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context. Sociologia Ruralis 2016; Volum 56 (4). ISSN 0038-0199.s 531 - 551.s doi: 10.1111/soru.12111.

 • Munkejord, Mai Camilla. Lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 430 - 446.

 • Munkejord, Mai Camilla. "Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektoren. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016; Volum 3 (3). ISSN 2387-5976.s 232 - 240.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-09.

 • Munkejord, Mai Camilla. His or her work-life Balance? Experiences of self-employed immigrant parents. (fulltekst) Work, Employment and Society 2016; Volum 31 (4). ISSN 0950-0170.s 624 - 639.s doi: 10.1177/0950017016667041.

 • Munkejord, Mai Camilla. ‘I Work With my Heart’: Experiences of Migrant Care Workers in a Northern, Rural Context. (fulltekst) Journal of Population Ageing 2016; Volum 10 (3). ISSN 1874-7884.s 229 - 246.s doi: 10.1007/s12062-016-9157-z.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016; Volum 27 (1). ISSN 0802-7285.s 22 - 38.s doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-03.

 • Munkejord, Mai Camilla. Modes of entry to male immigrant entrepreneurship in a rural context: Start-up stories from Northern Norway. (fulltekst) Entrepreneurial Business and Economics Review 2015; Volum 3 (3). ISSN 2353-883X.s 143 - 160.s doi: 10.15678/EBER.2015.030308.

 • Munkejord, Mai Camilla. Local and transnational networking among female immigrant entrepreneurs in peripheral rural contexts: perspectives on Russians in Finnmark, Norway. European Urban and Regional Studies 2015; Volum 24 (1). ISSN 0969-7764.s 7 - 20.s doi: 10.1177/0969776415587122.

 • Munkejord, Mai Camilla. Rural immigrant entrepreneurship: An arena for new constructions of gender in Finnmark, northernmost Norway. Ashgate 2015 ISBN 978-1-4724-2969-8.s 159 - 173.

 • Munkejord, Mai Camilla. Stories of Butterflies in Winterland: Representations of Northern Coastal Realities in Norway. Routledge 2014 ISBN 0415817382.s 23 - 41.

 • Munkejord, Mai Camilla; Olsen, Kjell Ole Kjærland. «Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark. (fulltekst) Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011; Volum 22 (1). ISSN 0802-7285.s 4 - 17.

 • Munkejord, Mai Camilla. Fortellinger om betydningen av friluftsliv for innflyttere i nord. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 121 - 139.

 • Munkejord, Mai Camilla. Å jobbe deltid i nord: om stedets betydninger i konstitueringen av arbeidslivserfaringer. Sosiologisk Tidsskrift 2010; Volum 18 (2). ISSN 0804-0486.s 137 - 155.

 • Munkejord, Mai Camilla. Reinventing rurality in the north. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 203 - 220.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det kompakte bosted : innflytteres fortellinger om kystens nordlige ruraliteter. Tidsskrift for kulturforskning 2009; Volum 8 (3). ISSN 1502-7473.s 19 - 36.

 • Munkejord, Mai Camilla. Challenging discourses on rurality: Women and men in-migrants' constructions of the good life in a rural town in northern Norway. Sociologia Ruralis 2006; Volum 46 (3). ISSN 0038-0199.s 241 - 257.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme i nord. Om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-151-6.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken? 2020-02-12 - 2020-02-13 2020.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-060-4.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) (omtale) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Danielsen, Hilde; Munkejord, Mai Camilla; Pedersen, Michael Nebeling; Jensen, Francine. Kvinnesporet i Meland.Mot en ny introduksjonsordning.. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8408-029-1.

 • Munkejord, Mai Camilla; Gangstø, Cathrine. Vi trenger nye introduksjonsordninger for flyktninger! En presentasjon av to alternative introduksjonsordninger som er i ferd med å bli utviklet i Meland kommune.. Entreprenørskapskonferaransen 2019 - Et bredt inititativ for å fremme innvandrerentreprenørskap på Vestlandet 2019-10-03 - 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan redusere krysspress og skape mestring og trivsel blant jobbspesialister i NAV?. Fagseminar for avdelingsledere / metodeveiledere for utvidet oppfølging i NAV Vestland 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. Ja, men hvordan redusere krysspresset?. Konferanse for jobbspesialister, metodeveiledere og avdelingsledere i NAV Troms & Finnmark og NAV Nordland 2019-08-28 - 2019-08-29 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Minna om moltemyra. (fulltekst) Harvest Magazine 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø 2019-06-03 - 2019-06-05 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme best? Presentasjon av funn fra prosjektet Ageing at home.. 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Olga, Stefansdottir; Eydis, Sveinbajarnadóttir. Who cares for the carer? Older women who feel forced to care for a spouse with cognitive decline. Critical perspectives on person, care and aging 2019-05-15 - 2019-05-16 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav (lengre nettsak). (fulltekst) (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav. (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og inkludering av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgivernes stemmer.. Streamet seminar, for lokalkontorene i NAV Troms og Finnmark (prosjekt) 2019-04-08 - 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. Nasjonal fagkonferanse for metodeveiledere for jobbspesialister i NAV (prosjekt) 2019-04-11 - 2019-04-12 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialisten fikk Liss i arbeid. (data) (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialisten ble redningen. (data) (prosjekt) 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2019-03-12 - 2019-03-13 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Om kjønn og kyst, fisk, fiskeripolitikk og lokalsamfunn, mennesker og maktrelasjoner, aktører og strukturer. En festtale til Siri Gerrard.. Kvinnforsks Vinterfest 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan føre timer? Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved det nye forskningsinstituttet NORCE.. Forskerforum.no 2018.s doi: https://www.forskerforum.no/hvordan-fore-timer/.

 • Munkejord, Mai Camilla. Migranter i eldreomsorgen. Utfordringer og muligheter.. Samling 7 i kurset Politikk, styring og endring i utdanning og helse- og velferdssektoren, Masterprogram ved HVL 2018-09-21 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Pågangen har vært overraskende stor. 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. The important thing is to have an eye for elderly care.. Fagseminar 2018-09-03 - 2018.

 • Boge, Jeanne Helene; Munkejord, Mai Camilla; Grimsrud, Gro Marit. Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark. Nordic Work Life Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. - Noen føler skam. 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Har ektefellen din flyttet på sykehjem, eller bor du med en partner som er svært pleietrengende? Da ønsker Mai Camilla (41) å prate med deg.. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Staff members’ perceptions of "the competent care worker" in a multicultural nursing home. Nordic Working Life Conference 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig?. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018. ISSN 0804-8983.s doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxBn42/Hjemme-best_-for-hvem.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost 2018-03-15 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar 2018-01-09 - 2018-01-09 2018.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017 2017-09-20 - 2017-10-11 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017; Volum 23. ISSN 1101-1262.s 410 - 411.s doi: 10.1093/eurpub/ckx186.025.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Sosiale behov glemmes i omsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor ble det av sosial omsorg?. (fulltekst) Kommunal rapport 2017. ISSN 0801-6410.s 18 - .

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen? 2017-11-01 - 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities 2017-11-01 - 2017-11-04 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ensomme og isolerte - selv om de har hjemmehjelp. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ønsker mer sosial omsorg inn i eldreomsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Forsker om digital og sosial eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ønsker sosial omsorg inn i eldreomsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar 2017-09-04 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ulik praksis for godkjenning av utdanning. (fulltekst) Sykepleien 2017. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62137.

 • Munkejord, Mai Camilla; Nicolaysen, Kristin. Arctic Glass Studio. A documentary about immigrant entrepreneurship from Berlevåg, Finnmark.. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ageing and care policies in Norway. Rovaniemi book workshop 2017-01-26 - 2017-01-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor. Forskning og innovasjon i kommunal sektor 2017-05-05 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Gloppen utdanner og rekrutterer innvandrere. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017; Volum 01. ISSN 0805-083X.s 26 - 28.s doi: https://www.idunn.no/plan/2017/01.

 • Munkejord, Mai Camilla. ForKommune - Nytt forskningsprogram for kommunene. Ph.d.-samling 2017-02-02 - 2017-02-02 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.. IMER-seminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme best? eldres fortellinger om trygg alderdom og hjemmebasert omsorg i Finnmark. Juleavslutning/forskningsseminar 2016-12-12 - 2016-12-12 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere ønsker å involvere seg i samfunnet. (fulltekst) 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vestlandet- ledende på innvandrerentreprenørskap innen 2025?. Entre 2016 - skapeforum 2016-10-18 - 2016-10-18 2016.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Ageing at home. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Setter fokus på alderdom og omsorg i Tana. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. We who are from Asia are very caring.. Nordic Migration Conference 2016-08-11 - 2016-08-12 2016.

 • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla. Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Marianne, Solbakken. Innvandrere som ressurs i frivilligheten. Kommunal rapport 2016. ISSN 0801-6410.s doi: http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/06/innvandrere-som-ressurs-i-frivilligheten.

 • Munkejord, Mai Camilla. I work with my heart. Experiences of professional migrant care workers in a northern, rural context. Gender and (Im)mobilities in the Context of Work (fulltekst) 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Innvandrere som ildsjeler i frivilligheten. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Det viktige SISA-nettverket. (fulltekst) Altaposten 2016.s 9 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant rural entrepreneurship: findings from Finnmark. 4th Nordic Rural Research Conference: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience. 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere som ressurs i helsesektoren. Altaposten 2015.s 9 - 9.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det er lov å ha hårete ambisjoner. Kronikk om mulig forskningssamarbeid med Bergen Kommune for å bidra til at Bergen skal bli landsledende på innvandrerentreprenørskap innen 2020. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 46 - 47.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Kjønnsforskning nå! 2015-11-24 - 2015-11-25 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Local and transnational networking in a rural context. Perspectives on female Russian entrepreneurs in Finnmark, Norway. RENT - XXIX Research in Entrepreneurship conference 2015-11-18 - 2015-11-20 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Gründerflyktninger. (fulltekst) Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 30 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i nord. Altaposten 2015.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Machomenn, arbeid og forsvar. En kones betraktninger om hvorfor offiserene rømmer sjøforsvaret, og hva sjøforsvarsledelsen bør gjøre med det. (fulltekst) Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 28 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Jeg trenger et friminutt!. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 43 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i Norge. Betydninger av sted, tilhørighet og sosiale relasjoner. Energetics. Konferanse om flerkulturell verdiskapning. 2015-10-19 - 2015-10-20 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities. XXVI ESRS Congress 2015-08-18 - 2015-08-21 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vosscup er en sukkerorgie.. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 50 - 51.

 • Munkejord, Mai Camilla. INNVANDRER-ENTREPRENØRSKAP I DISTRIKTENE. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 (2/2015). ISSN 0805-083X.s 50 - 53.

 • Munkejord, Mai Camilla. Oppmuntring til innvandrarar som startar verksemd. 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Male immigrants and their experiences starting a business in a rural context: The importance of family and spatial embeddedness. RENT XXVIII - a European Entrepreneurship Conference 2014-11-19 - 2014-11-21 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i distriktsnorge. Funn fra en studie i Finnmark. Streamet lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere - et regionalt perspektiv 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Work-life balance when working long hours?. NORA conference. Voices in the Nordic Gender Research 2014-11-05 - 2014-11-07 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities. Gender, Mobile Lifestyles and Places: An International Work-shop 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship contextualized. Nordic Ruralities. Thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Family-Firm Embeddedness among Immigrant Entrepreneurs in Rural Norway. Work-family research conference 2014-05-09 - 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn på kysten. Innflytteres fortellinger om bolyst i nord. Bolystseminar. Perspektiver og debatt. 2012-01-28 - 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship - new stories about family-firm embeddedness in the Norwegian periphery. Research Seminar: Nordic Peripheries: Mobilies, gender and place 2012-12-04 - 2012-12-07 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst. Å jobbe helhetlig for å fremme stedstilhørighet og ønsker om bofasthet. Rekrutteringsforum 2012. Realt arbeid. 2012-11-15 - 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Stedstilhørighet: om hva som får oss til å bli på et sted. Dyrøyseminaret 2012, "Nye perspektiver på lokalsamfunnsutvikling" 2012-09-18 - 2012-09-19 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjærlighetsinnflytting - betydning for befolkningsutvikling og stedsutvikling i nord (anledning: Valentinsdagen). 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvem hører egentlig til i Nord-Norge? Om å skape bolyst og stedsutvikling i møter mellom mennesker. Nord-Norge i forandring. Griper vi mulighetene? Felles fylkesmøte / konferanse for KS Nord-Norge 2012-04-12 - 2012-04-13 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme i nord. En studie om innflytteres fortellinger om å bo på to steder langs kysten av Finnmark. Faglig innlegg på styremøte, Høgskolen i Finnmark 2011-12-08 - 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytting mot nord. Radiointervju i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord". 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Naturen ikke så viktig. Reportasje i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord." Intervjuet er også lagt ut på avisas nettsider: http://www.altaposten.no/lokalt/kultur/article453484.ece. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hva skaper bolyst blant innflyttere i distriktene?. Den nasjonale bulystkonferansen 2011-04-07 - 2011-04-08 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Innvandrere som entreprenører. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst ? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. utenTitteltekst 2010-02-11 - 2010-02-11 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst = Bofasthet?. Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Munkejord, Mai Camilla. On the move? A presentation of nordic migration research. Gendered Mobilities in the North Atlantic Area 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bokanmeldelse av "Innovative bygdemiljø. Ildsjeler av nyskapingsarbeid" av Odd Jarl Borch og Anniken Førde (red). Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 (4). ISSN 0040-716X.s 589 - 591.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytter i nord: hva skaper bolyst?. utenTitteltekst (omtale) 2010-08-26 - 2010-08-26 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytter i nord: hva skaper bolyst? Glimt fra en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. Nordkalottkonferansen 2010-08-20 - 2010-08-22 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. I Finnmark, stakkar.... 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. utenTitteltekst 2010-05-31 - 2010-05-31 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst = bofasthet? En presentasjon av innflytteres fremtidstanker i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (2). ISSN 0805-083X.s 42 - 47.

 • Munkejord, Mai Camilla. Not on the move yet? Methodological and theoretical conceptualisation of rural migration and mobilities in Nordic research. Nordic Rural Futures: pressures and possibilities (omtale) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan er det å være innflytter? Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv. utenTitteltekst 2010-05-01 - 2010-05-01 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst i nord. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. Kommunal- og regionaldepartementets avslutningskonferanse for småsamfunnssatsinga. Jeg holdt et innlegg og deltok også i paneldebatten med blant andre statssekretær Hege Solbakken og blogger Anne Viken. 2010-03-17 - 2010-03-18 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn og likestilling i forskning. utenTitteltekst (omtale) 2010-03-10 - 2010-03-10 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst og stedsutvikling i nord. Altaposten 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Æ e ikke dust selv om æ har flytta til Finnmark. utenTitteltekst 2010-02-15 - 2010-02-15 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i nord. utenTitteltekst 2010-02-11 - 2010-02-11 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflyttere i Finnmark. En gjennomgang av hovedperspektiver og ¿funn i mitt avhandlingsarbeid. utenTitteltekst 2009-02-09 - 2009-02-09 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Alta - et bosted for meg?. utenTitteltekst 2009-12-27 - 2009-12-27 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Den som lever får se! Presentasjon av noen hovedlinjer i mitt doktorgradsarbeid. utenTitteltekst 2009-12-09 - 2009-12-09 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hva jeg tenker fremover? Den som lever, får se! Innflytteres fortellinger om hverdagsliv og trivsel i Finnmark. utenTitteltekst 2009-12-11 - 2009-12-11 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bli en stjerne i Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ordinær i Oslo eller stjerne i Finnmark?. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark. (fulltekst) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Motstrømsflytting er undervurdert. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Fornøyde tilflyttere. Finnmark Dagblad 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil ha bort B-stempel på innflyttere. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Folk flytter ikke nordover bare for å nyte naturen. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytting til bygda er undervurdert. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytter til Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Forgubbing - hva gjør vi?. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kvinner, kom til Finnmark!. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Doktoravhandling på rekordtid. Altaposten 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Velger seg Finnmark. (omtale) Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.

 • Munkejord, Mai Camilla. Velger seg Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kysten tar åpnet i mot. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ny studie av flytting mot straumen. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn på kysten. Innflytterkvinners fortellinger om det gode liv i nord. utenTitteltekst 2009-08-26 - 2009-08-27 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Settling in the North. Incomers¿ Representations of Northern Coastal Ruralities in a gendered perspective. The XXIII European Society for Rural Sociology congress: Re-inventing the Rural between the Social and the Natural (omtale) 2009-08-17 - 2009-08-21 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. «Mot strømmen» : om å flytte mot Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2009 (03.apr). ISSN 0805-083X.s 88 - 95.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv. utenTitteltekst 2009-06-10 - 2009-06-11 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Trivsel i nord? En presentasjon av innflytteres stedsopplevelser i Vadsø og Havøysund, Finnmark. Borealiskonferansen (omtale) 2009-03-03 - 2009-03-05 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Se oftere mot Nord. (omtale) 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. "Æ vaske hus selv om æ e kvinnfolk." Kjønn, husholdsarbeid og bolyst blant innflyttere i Finnmark. Kjønnsforskning nå! 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. "Drømmen om å bo i et nordlig landskap" & "Bruttolønnsnivået i Finnmark: Mindre forskjeller mellom kvinner og menn". (fulltekst) Drømmefanger'n 2008.s 14 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Mer pappaperm og millimeterfeminisme. Finnmark Dagblad 2008.s 8 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil ha kulturtolk i barnevernsaker. Altaposten 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Spirene til liv som aldri får bli til Abort: det gjennomføres knapt adopsjoner innad i Norge. Kunne ikke adopsjon være et bedre alternativ enn abort i enkelte tilfeller?. Altaposten 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvem er verdige? Skal adopsjon forbeholdes de som ikke kan få barn på annen måte?. Vårt land 2008. ISSN 0805-5424.s 24 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Tredeling av permisjonen og millimeterfeminisme ¿ to viktige grep for å fremme likestilling. utenTitteltekst (omtale) 2008-05-26 - 2008-05-26 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Gratis barnehage, hustomt, tilskudd og billig lån lokker ikke. 2007.

 • Munkejord, Mai Camilla. Adopsjon og barnets beste. Altaposten 2007.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord. Presentasjon av mitt doktorgradsarbeid. utenTitteltekst 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytting og kvinneliv i Havøysund. Ultima Thule 2006; Volum 21. ISSN 0801-2458.s 69 - 76.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ja til mikrokredittfond!. Altaposten 2006.s 10 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Om julen - med fokus på gavebyttets betydninger. (omtale) 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Med fokus på innflyttere i Finnmark - og kort om livet som doktorgradsstudent. utenTitteltekst (omtale) 2006-03-02 - 2006-03-02 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Om flytting i Finnmark. Altaposten 2006.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Rurality - a useful concept to understand everyday life of women and men in-migrants in a rural town in Finnmark?. Global Coasts: gender, fisheries and contemporary issues. International Symposium. (Organisert av Kvinnforsk og Institutt for Planlegging og Lokalsamfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø). (omtale) 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla; Antonsen, Karin Marie. Innflytter i utkanten. Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten. utenTitteltekst 2006-05-05 - 2006-05-05 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Alternative flyttehistorier og alternative bilder av livet i Finnmark. utenTitteltekst 2006-02-19 - 2006-02-19 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. En god nordisk læringsarena. (omtale) Bulletine 2006 (1). ISSN 1891-1420.

 • Munkejord, Mai Camilla; Kristensen, Kåre; Bergseth, Rolf; Fanta, Christine. Programme de lutte contre le VIH/SIDA. Rapport de l'évaluation à mi-parcours, novembre 2004. Rapport fra midtveisevalueringen av det NORAD-finansierte prosjektet ALL AGAINST AIDS som drives av den lutherske kirka i Kamerun. Misjonshøgskolens forlag 2005 (2005:2) ISBN 8277210957.

 • Munkejord, Mai Camilla. Behold Flyktningguiden. Altaposten 2005.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflyttere og deres fortellinger om livet i Havøysund. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Finnmark. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jeg forsker på folk som flytter mot strømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord. Finnmark Dagblad 2005.s 8 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Paper: Det gode liv i Tana. Alternative fortellinger om livet i distriktet. Mobilities, Knowledges, Politics. Globalization from below? Localized transformations in a Northern Perspective. Open work-shop organised by IPL, University of Tromsø. 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Intercultural understanding and communication. utenTitteltekst 2005-08-17 - 2005-08-17 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Challenging discourses on rurality. Women and men in-migrants' constructions of Good Life in a Rural Town in Northern Norway. XXI Congress, European Society for Rural Sociology 2005-08-22 - 2005-08-26 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Tana. Finnmarken 2005. ISSN 0805-4681.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jakobsen, Per Kåre. Lokalsamfunnsprofilering og merkevarebygging - viktige innsatsfaktorer i lokalt utviklingsarbeid?. utenTitteltekst 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. -Hvem er Bergmo talskvinne for?. Altaposten 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil snu strømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kvinner og AIDS. Altaposten 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Mer fødselspermisjon til far. Finnmark Dagblad 2005.s 12 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Mot flyttestrømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Naturen vesentlig for tanaværingers gode liv. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjerringa mot flyttestrømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil forske på innflytterne: Kjerringa mot strømmen. Nationen 2005. ISSN 0805-3782.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. En undersøkelse om Tanaværingers tanker om Tana som bosted og om Tanas omdømme. 2005 (6) ISBN 8279381155.

 • Munkejord, Mai Camilla. Når studentene kommer fra hele verden. Om å forstå og bli forstått. utenTitteltekst 2005-03-14 - 2005-03-14 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. Foredrag om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004. utenTitteltekst 2005-02-17 - 2005-02-17 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. Seminar om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004. utenTitteltekst 2005-01-31 - 2005-01-31 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Aleneforeldre diskrimineres. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Nyordning som ikke er holdbar. Stavanger Aftenblad 2005. ISSN 0804-8991.s 15 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Unge aleneforeldre diskrimineres. (Ukens Hovedinnlegg i Morgenbladet). Morgenbladet 2005. ISSN 0805-3847.s 21 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerforeldre tvinges til å tigge. Stavanger Aftenblad 2005. ISSN 0804-8991.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. 1) Intercultural Communication: to understand and to be understood. 2) Norwegian Culture: A cold and long country with hardly any people? 3) Norwegian University Culture: How to succeed as an international student. 3 foredrag fordelt på 2 kursdager. utenTitteltekst (omtale) 2005-01-03 - 2005-01-08 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla; Fanta, Christine. Tous contre le VIH/SIDA : information, sensibilisation et soutien : rapport de la descente sur le terrain en octobre 2003 et en mars 2004. 2004 (2004:4) ISBN 8277210892.

 • Munkejord, Mai Camilla. En gjennomgang av fokusgrupper som kontekstuelt inntak til studiet av aktør, meningsdannelse og samhandling : paper skrevet til PhD-kurset SVF 8008: "Kvalitativ metode : fokusgrupper" arrangert ved Universitetet i Tromsø 23-26 august 2004. 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Poststrukturalisme som vitenskapsteoretisk innfallsvinkel i studiet av kjønn : paper skrevet i tilknytning til PhD-kurset ”Konstruktivisme : teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur.”. 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Uklart fra Trygdekontoret. ? 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flyktningkontoret i Alta - lite å være stolt av : kronikk. ? 2004.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Tverrkulturell kommunikasjon. utenTitteltekst 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Å forstå og bli forstått : kurs i interkulturell kommunikasjon for Røde Kors' flyktningeguider i Alta. utenTitteltekst 2004-10-26 - 2004-10-26 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Communication and intercultural understanding. Winterseminar for Norad Fellows, organised by The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) 2004-01-03 - 2004-01-07 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd. Sammen og hver for seg. En regionbasert undersøkelse av forholdet mellom NMS og NMS U. 2003 ISBN 8277210825.

 • Munkejord, Mai Camilla; Zachariassen, Heidi Holt; Fanta, Christine; Kristensen, Kåre. All against AIDS. A report on knowledge about and attitudes towards HIV/AIDS among people in the Adamaoua region, Cameroon. 2003 (SIK-report 2003-6) ISBN 8277210817.

 • Munkejord, Mai Camilla. Tout ce que je veux, c'est m'asseoir quelque part. Une Etude Anthropologique des Discours et Pratiques du Champ Universitaiere du Nord Cameroun. 2002.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken? 2020-02-12 - 2020-02-13 2020.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-060-4.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) (omtale) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.

 • Danielsen, Hilde; Munkejord, Mai Camilla; Pedersen, Michael Nebeling; Jensen, Francine. Kvinnesporet i Meland.Mot en ny introduksjonsordning.. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8408-029-1.

 • Munkejord, Mai Camilla; Gangstø, Cathrine. Vi trenger nye introduksjonsordninger for flyktninger! En presentasjon av to alternative introduksjonsordninger som er i ferd med å bli utviklet i Meland kommune.. Entreprenørskapskonferaransen 2019 - Et bredt inititativ for å fremme innvandrerentreprenørskap på Vestlandet 2019-10-03 - 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan redusere krysspress og skape mestring og trivsel blant jobbspesialister i NAV?. Fagseminar for avdelingsledere / metodeveiledere for utvidet oppfølging i NAV Vestland 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. Ja, men hvordan redusere krysspresset?. Konferanse for jobbspesialister, metodeveiledere og avdelingsledere i NAV Troms & Finnmark og NAV Nordland 2019-08-28 - 2019-08-29 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Minna om moltemyra. (fulltekst) Harvest Magazine 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø 2019-06-03 - 2019-06-05 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme best? Presentasjon av funn fra prosjektet Ageing at home.. 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla; Olga, Stefansdottir; Eydis, Sveinbajarnadóttir. Who cares for the carer? Older women who feel forced to care for a spouse with cognitive decline. Critical perspectives on person, care and aging 2019-05-15 - 2019-05-16 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav (lengre nettsak). (fulltekst) (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav. (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og inkludering av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgivernes stemmer.. Streamet seminar, for lokalkontorene i NAV Troms og Finnmark (prosjekt) 2019-04-08 - 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. Nasjonal fagkonferanse for metodeveiledere for jobbspesialister i NAV (prosjekt) 2019-04-11 - 2019-04-12 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialisten fikk Liss i arbeid. (data) (prosjekt) 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialisten ble redningen. (data) (prosjekt) 2019.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2019-03-12 - 2019-03-13 2019.

 • Munkejord, Mai Camilla. Om kjønn og kyst, fisk, fiskeripolitikk og lokalsamfunn, mennesker og maktrelasjoner, aktører og strukturer. En festtale til Siri Gerrard.. Kvinnforsks Vinterfest 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan føre timer? Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved det nye forskningsinstituttet NORCE.. Forskerforum.no 2018.s doi: https://www.forskerforum.no/hvordan-fore-timer/.

 • Munkejord, Mai Camilla. Migranter i eldreomsorgen. Utfordringer og muligheter.. Samling 7 i kurset Politikk, styring og endring i utdanning og helse- og velferdssektoren, Masterprogram ved HVL 2018-09-21 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Pågangen har vært overraskende stor. 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. The important thing is to have an eye for elderly care.. Fagseminar 2018-09-03 - 2018.

 • Boge, Jeanne Helene; Munkejord, Mai Camilla; Grimsrud, Gro Marit. Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark. Nordic Work Life Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. - Noen føler skam. 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Har ektefellen din flyttet på sykehjem, eller bor du med en partner som er svært pleietrengende? Da ønsker Mai Camilla (41) å prate med deg.. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Staff members’ perceptions of "the competent care worker" in a multicultural nursing home. Nordic Working Life Conference 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig?. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?. (fulltekst) 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018. ISSN 0804-8983.s doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxBn42/Hjemme-best_-for-hvem.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost 2018-03-15 - 2018.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar 2018-01-09 - 2018-01-09 2018.

 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017 2017-09-20 - 2017-10-11 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017; Volum 23. ISSN 1101-1262.s 410 - 411.s doi: 10.1093/eurpub/ckx186.025.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Sosiale behov glemmes i omsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor ble det av sosial omsorg?. (fulltekst) Kommunal rapport 2017. ISSN 0801-6410.s 18 - .

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen? 2017-11-01 - 2017.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities 2017-11-01 - 2017-11-04 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ensomme og isolerte - selv om de har hjemmehjelp. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ønsker mer sosial omsorg inn i eldreomsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Forsker om digital og sosial eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ønsker sosial omsorg inn i eldreomsorgen. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg. (fulltekst) 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. (fulltekst) 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar 2017-09-04 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ulik praksis for godkjenning av utdanning. (fulltekst) Sykepleien 2017. ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62137.

 • Munkejord, Mai Camilla; Nicolaysen, Kristin. Arctic Glass Studio. A documentary about immigrant entrepreneurship from Berlevåg, Finnmark.. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ageing and care policies in Norway. Rovaniemi book workshop 2017-01-26 - 2017-01-27 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor. Forskning og innovasjon i kommunal sektor 2017-05-05 - 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Gloppen utdanner og rekrutterer innvandrere. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017; Volum 01. ISSN 0805-083X.s 26 - 28.s doi: https://www.idunn.no/plan/2017/01.

 • Munkejord, Mai Camilla. ForKommune - Nytt forskningsprogram for kommunene. Ph.d.-samling 2017-02-02 - 2017-02-02 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.. IMER-seminar 2017-01-17 - 2017-01-17 2017.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme best? eldres fortellinger om trygg alderdom og hjemmebasert omsorg i Finnmark. Juleavslutning/forskningsseminar 2016-12-12 - 2016-12-12 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere ønsker å involvere seg i samfunnet. (fulltekst) 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vestlandet- ledende på innvandrerentreprenørskap innen 2025?. Entre 2016 - skapeforum 2016-10-18 - 2016-10-18 2016.

 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Ageing at home. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Setter fokus på alderdom og omsorg i Tana. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. We who are from Asia are very caring.. Nordic Migration Conference 2016-08-11 - 2016-08-12 2016.

 • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla. Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Marianne, Solbakken. Innvandrere som ressurs i frivilligheten. Kommunal rapport 2016. ISSN 0801-6410.s doi: http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/06/innvandrere-som-ressurs-i-frivilligheten.

 • Munkejord, Mai Camilla. I work with my heart. Experiences of professional migrant care workers in a northern, rural context. Gender and (Im)mobilities in the Context of Work (fulltekst) 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Innvandrere som ildsjeler i frivilligheten. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla; Solbakken, Marianne. Det viktige SISA-nettverket. (fulltekst) Altaposten 2016.s 9 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant rural entrepreneurship: findings from Finnmark. 4th Nordic Rural Research Conference: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience. 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrere som ressurs i helsesektoren. Altaposten 2015.s 9 - 9.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det er lov å ha hårete ambisjoner. Kronikk om mulig forskningssamarbeid med Bergen Kommune for å bidra til at Bergen skal bli landsledende på innvandrerentreprenørskap innen 2020. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 46 - 47.

 • Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk. En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn. Kjønnsforskning nå! 2015-11-24 - 2015-11-25 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Local and transnational networking in a rural context. Perspectives on female Russian entrepreneurs in Finnmark, Norway. RENT - XXIX Research in Entrepreneurship conference 2015-11-18 - 2015-11-20 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Gründerflyktninger. (fulltekst) Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 30 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i nord. Altaposten 2015.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Machomenn, arbeid og forsvar. En kones betraktninger om hvorfor offiserene rømmer sjøforsvaret, og hva sjøforsvarsledelsen bør gjøre med det. (fulltekst) Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 28 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Jeg trenger et friminutt!. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 43 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i Norge. Betydninger av sted, tilhørighet og sosiale relasjoner. Energetics. Konferanse om flerkulturell verdiskapning. 2015-10-19 - 2015-10-20 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities. XXVI ESRS Congress 2015-08-18 - 2015-08-21 2015.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vosscup er en sukkerorgie.. Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.s 50 - 51.

 • Munkejord, Mai Camilla. INNVANDRER-ENTREPRENØRSKAP I DISTRIKTENE. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 (2/2015). ISSN 0805-083X.s 50 - 53.

 • Munkejord, Mai Camilla. Oppmuntring til innvandrarar som startar verksemd. 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Male immigrants and their experiences starting a business in a rural context: The importance of family and spatial embeddedness. RENT XXVIII - a European Entrepreneurship Conference 2014-11-19 - 2014-11-21 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerentreprenørskap i distriktsnorge. Funn fra en studie i Finnmark. Streamet lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere - et regionalt perspektiv 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Work-life balance when working long hours?. NORA conference. Voices in the Nordic Gender Research 2014-11-05 - 2014-11-07 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities. Gender, Mobile Lifestyles and Places: An International Work-shop 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship contextualized. Nordic Ruralities. Thriving and declining communities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Family-Firm Embeddedness among Immigrant Entrepreneurs in Rural Norway. Work-family research conference 2014-05-09 - 2014.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn på kysten. Innflytteres fortellinger om bolyst i nord. Bolystseminar. Perspektiver og debatt. 2012-01-28 - 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Immigrant entrepreneurship - new stories about family-firm embeddedness in the Norwegian periphery. Research Seminar: Nordic Peripheries: Mobilies, gender and place 2012-12-04 - 2012-12-07 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst. Å jobbe helhetlig for å fremme stedstilhørighet og ønsker om bofasthet. Rekrutteringsforum 2012. Realt arbeid. 2012-11-15 - 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Stedstilhørighet: om hva som får oss til å bli på et sted. Dyrøyseminaret 2012, "Nye perspektiver på lokalsamfunnsutvikling" 2012-09-18 - 2012-09-19 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjærlighetsinnflytting - betydning for befolkningsutvikling og stedsutvikling i nord (anledning: Valentinsdagen). 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvem hører egentlig til i Nord-Norge? Om å skape bolyst og stedsutvikling i møter mellom mennesker. Nord-Norge i forandring. Griper vi mulighetene? Felles fylkesmøte / konferanse for KS Nord-Norge 2012-04-12 - 2012-04-13 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme i nord. En studie om innflytteres fortellinger om å bo på to steder langs kysten av Finnmark. Faglig innlegg på styremøte, Høgskolen i Finnmark 2011-12-08 - 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytting mot nord. Radiointervju i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord". 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Naturen ikke så viktig. Reportasje i forbindelse med utgivelse av boken "Hjemme i nord." Intervjuet er også lagt ut på avisas nettsider: http://www.altaposten.no/lokalt/kultur/article453484.ece. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hva skaper bolyst blant innflyttere i distriktene?. Den nasjonale bulystkonferansen 2011-04-07 - 2011-04-08 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Innvandrere som entreprenører. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene. 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst ? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. utenTitteltekst 2010-02-11 - 2010-02-11 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst = Bofasthet?. Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Munkejord, Mai Camilla. On the move? A presentation of nordic migration research. Gendered Mobilities in the North Atlantic Area 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bokanmeldelse av "Innovative bygdemiljø. Ildsjeler av nyskapingsarbeid" av Odd Jarl Borch og Anniken Førde (red). Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 (4). ISSN 0040-716X.s 589 - 591.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytter i nord: hva skaper bolyst?. utenTitteltekst (omtale) 2010-08-26 - 2010-08-26 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytter i nord: hva skaper bolyst? Glimt fra en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. Nordkalottkonferansen 2010-08-20 - 2010-08-22 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. I Finnmark, stakkar.... 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst? perspektiver og kunnskapsbehov. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. utenTitteltekst 2010-05-31 - 2010-05-31 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst = bofasthet? En presentasjon av innflytteres fremtidstanker i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (2). ISSN 0805-083X.s 42 - 47.

 • Munkejord, Mai Camilla. Not on the move yet? Methodological and theoretical conceptualisation of rural migration and mobilities in Nordic research. Nordic Rural Futures: pressures and possibilities (omtale) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvordan er det å være innflytter? Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv. utenTitteltekst 2010-05-01 - 2010-05-01 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst i nord. En presentasjon med utgangspunkt i en studie om motstrømsflyttere i Finnmark. Kommunal- og regionaldepartementets avslutningskonferanse for småsamfunnssatsinga. Jeg holdt et innlegg og deltok også i paneldebatten med blant andre statssekretær Hege Solbakken og blogger Anne Viken. 2010-03-17 - 2010-03-18 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn og likestilling i forskning. utenTitteltekst (omtale) 2010-03-10 - 2010-03-10 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst og stedsutvikling i nord. Altaposten 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Æ e ikke dust selv om æ har flytta til Finnmark. utenTitteltekst 2010-02-15 - 2010-02-15 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i nord. utenTitteltekst 2010-02-11 - 2010-02-11 2010.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflyttere i Finnmark. En gjennomgang av hovedperspektiver og ¿funn i mitt avhandlingsarbeid. utenTitteltekst 2009-02-09 - 2009-02-09 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Alta - et bosted for meg?. utenTitteltekst 2009-12-27 - 2009-12-27 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Den som lever får se! Presentasjon av noen hovedlinjer i mitt doktorgradsarbeid. utenTitteltekst 2009-12-09 - 2009-12-09 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hva jeg tenker fremover? Den som lever, får se! Innflytteres fortellinger om hverdagsliv og trivsel i Finnmark. utenTitteltekst 2009-12-11 - 2009-12-11 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bli en stjerne i Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ordinær i Oslo eller stjerne i Finnmark?. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark. (fulltekst) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Motstrømsflytting er undervurdert. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Fornøyde tilflyttere. Finnmark Dagblad 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil ha bort B-stempel på innflyttere. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Folk flytter ikke nordover bare for å nyte naturen. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytting til bygda er undervurdert. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flytter til Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Forgubbing - hva gjør vi?. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kvinner, kom til Finnmark!. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Doktoravhandling på rekordtid. Altaposten 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Velger seg Finnmark. (omtale) Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.

 • Munkejord, Mai Camilla. Velger seg Finnmark. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kysten tar åpnet i mot. 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ny studie av flytting mot straumen. (omtale) 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjønn på kysten. Innflytterkvinners fortellinger om det gode liv i nord. utenTitteltekst 2009-08-26 - 2009-08-27 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Settling in the North. Incomers¿ Representations of Northern Coastal Ruralities in a gendered perspective. The XXIII European Society for Rural Sociology congress: Re-inventing the Rural between the Social and the Natural (omtale) 2009-08-17 - 2009-08-21 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. «Mot strømmen» : om å flytte mot Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2009 (03.apr). ISSN 0805-083X.s 88 - 95.

 • Munkejord, Mai Camilla. Bolyst og stedsutvikling i et sosiokulturelt perspektiv. utenTitteltekst 2009-06-10 - 2009-06-11 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Trivsel i nord? En presentasjon av innflytteres stedsopplevelser i Vadsø og Havøysund, Finnmark. Borealiskonferansen (omtale) 2009-03-03 - 2009-03-05 2009.

 • Munkejord, Mai Camilla. Se oftere mot Nord. (omtale) 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. "Æ vaske hus selv om æ e kvinnfolk." Kjønn, husholdsarbeid og bolyst blant innflyttere i Finnmark. Kjønnsforskning nå! 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. "Drømmen om å bo i et nordlig landskap" & "Bruttolønnsnivået i Finnmark: Mindre forskjeller mellom kvinner og menn". (fulltekst) Drømmefanger'n 2008.s 14 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Mer pappaperm og millimeterfeminisme. Finnmark Dagblad 2008.s 8 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil ha kulturtolk i barnevernsaker. Altaposten 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Spirene til liv som aldri får bli til Abort: det gjennomføres knapt adopsjoner innad i Norge. Kunne ikke adopsjon være et bedre alternativ enn abort i enkelte tilfeller?. Altaposten 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Hvem er verdige? Skal adopsjon forbeholdes de som ikke kan få barn på annen måte?. Vårt land 2008. ISSN 0805-5424.s 24 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Tredeling av permisjonen og millimeterfeminisme ¿ to viktige grep for å fremme likestilling. utenTitteltekst (omtale) 2008-05-26 - 2008-05-26 2008.

 • Munkejord, Mai Camilla. Gratis barnehage, hustomt, tilskudd og billig lån lokker ikke. 2007.

 • Munkejord, Mai Camilla. Adopsjon og barnets beste. Altaposten 2007.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord. Presentasjon av mitt doktorgradsarbeid. utenTitteltekst 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflytting og kvinneliv i Havøysund. Ultima Thule 2006; Volum 21. ISSN 0801-2458.s 69 - 76.

 • Munkejord, Mai Camilla. Ja til mikrokredittfond!. Altaposten 2006.s 10 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Om julen - med fokus på gavebyttets betydninger. (omtale) 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Med fokus på innflyttere i Finnmark - og kort om livet som doktorgradsstudent. utenTitteltekst (omtale) 2006-03-02 - 2006-03-02 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Om flytting i Finnmark. Altaposten 2006.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Rurality - a useful concept to understand everyday life of women and men in-migrants in a rural town in Finnmark?. Global Coasts: gender, fisheries and contemporary issues. International Symposium. (Organisert av Kvinnforsk og Institutt for Planlegging og Lokalsamfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø). (omtale) 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla; Antonsen, Karin Marie. Innflytter i utkanten. Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten. utenTitteltekst 2006-05-05 - 2006-05-05 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. Alternative flyttehistorier og alternative bilder av livet i Finnmark. utenTitteltekst 2006-02-19 - 2006-02-19 2006.

 • Munkejord, Mai Camilla. En god nordisk læringsarena. (omtale) Bulletine 2006 (1). ISSN 1891-1420.

 • Munkejord, Mai Camilla; Kristensen, Kåre; Bergseth, Rolf; Fanta, Christine. Programme de lutte contre le VIH/SIDA. Rapport de l'évaluation à mi-parcours, novembre 2004. Rapport fra midtveisevalueringen av det NORAD-finansierte prosjektet ALL AGAINST AIDS som drives av den lutherske kirka i Kamerun. Misjonshøgskolens forlag 2005 (2005:2) ISBN 8277210957.

 • Munkejord, Mai Camilla. Behold Flyktningguiden. Altaposten 2005.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innflyttere og deres fortellinger om livet i Havøysund. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Finnmark. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Jeg forsker på folk som flytter mot strømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Med ryggen til Oslo og nesa vendt mot Nord. Finnmark Dagblad 2005.s 8 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Paper: Det gode liv i Tana. Alternative fortellinger om livet i distriktet. Mobilities, Knowledges, Politics. Globalization from below? Localized transformations in a Northern Perspective. Open work-shop organised by IPL, University of Tromsø. 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Intercultural understanding and communication. utenTitteltekst 2005-08-17 - 2005-08-17 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Challenging discourses on rurality. Women and men in-migrants' constructions of Good Life in a Rural Town in Northern Norway. XXI Congress, European Society for Rural Sociology 2005-08-22 - 2005-08-26 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Tana. Finnmarken 2005. ISSN 0805-4681.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jakobsen, Per Kåre. Lokalsamfunnsprofilering og merkevarebygging - viktige innsatsfaktorer i lokalt utviklingsarbeid?. utenTitteltekst 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. -Hvem er Bergmo talskvinne for?. Altaposten 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil snu strømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kvinner og AIDS. Altaposten 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Mer fødselspermisjon til far. Finnmark Dagblad 2005.s 12 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Mot flyttestrømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Naturen vesentlig for tanaværingers gode liv. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Kjerringa mot flyttestrømmen. 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Vil forske på innflytterne: Kjerringa mot strømmen. Nationen 2005. ISSN 0805-3782.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. En undersøkelse om Tanaværingers tanker om Tana som bosted og om Tanas omdømme. 2005 (6) ISBN 8279381155.

 • Munkejord, Mai Camilla. Når studentene kommer fra hele verden. Om å forstå og bli forstått. utenTitteltekst 2005-03-14 - 2005-03-14 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. Foredrag om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004. utenTitteltekst 2005-02-17 - 2005-02-17 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Det gode liv i Deatnu/Tana. Seminar om en befolkningsundersøkelse utført i Tana høsten 2004. utenTitteltekst 2005-01-31 - 2005-01-31 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla. Aleneforeldre diskrimineres. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Nyordning som ikke er holdbar. Stavanger Aftenblad 2005. ISSN 0804-8991.s 15 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Unge aleneforeldre diskrimineres. (Ukens Hovedinnlegg i Morgenbladet). Morgenbladet 2005. ISSN 0805-3847.s 21 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Innvandrerforeldre tvinges til å tigge. Stavanger Aftenblad 2005. ISSN 0804-8991.s 11 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. 1) Intercultural Communication: to understand and to be understood. 2) Norwegian Culture: A cold and long country with hardly any people? 3) Norwegian University Culture: How to succeed as an international student. 3 foredrag fordelt på 2 kursdager. utenTitteltekst (omtale) 2005-01-03 - 2005-01-08 2005.

 • Munkejord, Mai Camilla; Fanta, Christine. Tous contre le VIH/SIDA : information, sensibilisation et soutien : rapport de la descente sur le terrain en octobre 2003 et en mars 2004. 2004 (2004:4) ISBN 8277210892.

 • Munkejord, Mai Camilla. En gjennomgang av fokusgrupper som kontekstuelt inntak til studiet av aktør, meningsdannelse og samhandling : paper skrevet til PhD-kurset SVF 8008: "Kvalitativ metode : fokusgrupper" arrangert ved Universitetet i Tromsø 23-26 august 2004. 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Poststrukturalisme som vitenskapsteoretisk innfallsvinkel i studiet av kjønn : paper skrevet i tilknytning til PhD-kurset ”Konstruktivisme : teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur.”. 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Uklart fra Trygdekontoret. ? 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Flyktningkontoret i Alta - lite å være stolt av : kronikk. ? 2004.s 3 - .

 • Munkejord, Mai Camilla. Tverrkulturell kommunikasjon. utenTitteltekst 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Å forstå og bli forstått : kurs i interkulturell kommunikasjon for Røde Kors' flyktningeguider i Alta. utenTitteltekst 2004-10-26 - 2004-10-26 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla. Communication and intercultural understanding. Winterseminar for Norad Fellows, organised by The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) 2004-01-03 - 2004-01-07 2004.

 • Munkejord, Mai Camilla; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd. Sammen og hver for seg. En regionbasert undersøkelse av forholdet mellom NMS og NMS U. 2003 ISBN 8277210825.

 • Munkejord, Mai Camilla; Zachariassen, Heidi Holt; Fanta, Christine; Kristensen, Kåre. All against AIDS. A report on knowledge about and attitudes towards HIV/AIDS among people in the Adamaoua region, Cameroon. 2003 (SIK-report 2003-6) ISBN 8277210817.

 • Munkejord, Mai Camilla. Tout ce que je veux, c'est m'asseoir quelque part. Une Etude Anthropologique des Discours et Pratiques du Champ Universitaiere du Nord Cameroun. 2002.

 • [Loading...]