Veronica Lorentzen


Klinikkleder psykologisk klinikk

Stillingsbeskrivelse

Klinikkleder, Psykologisk klinikk, Institutt for Psykologi, Universitetslektor, Psykologspesialist

 

 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Ingunn Berta Gjerdåker Skre :
  Long-term effectiveness and trajectories of change after treatment with SMART, a transdiagnostic CBT for adolescents with emotional problems
  BMC Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Bjørn Helge Handegård, Connie Malén Moen, Kenth Solem, Kjersti Lillevoll, Ingunn Skre :
  CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties
  BMC Psychology 20. august 2020 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  A randomized controlled trial of a six-session cognitive behavioral treatment of emotional disorders in adolescents 14–17 years old in child and adolescent mental health services (CAMHS)
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  En SMART metode i BUP? Korttids behandling av emosjonelle lidelser hos ungdom med SMART programmet. En kontrollert randomisert studie
  2017
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn- Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Ingunn Skre :
  En SMART metode i BUP?
  2016
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Simon-Peter Neumer, Ingunn Skre :
  Being really SMART? An effectiveness study of a new treatment for adolescents with emotional disorders.
  2016
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Handegård Bjørn- Helge, Ingunn Skre, Simon-Peter Neumer :
  Korttidsbehandling av emosjonelle lidelser med SMART. Foreløpige resultater fra en kontrollert randomisert studie
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Klinisk psykologi og praksisnære tema som emosjonelle lidelser, barn og ungdom, diagnostikk, terapiforskning, kognitiv terapi, veiledning og terapeututvikling. Interessert i både kvantitative og kvalitative metoder.

  Undervisning

  Leder for Psykologisk klinikk, UIT og emneansvarlig for klinisk praksis på 4- årsenhet for samtlige praksissteder.
  Underviser i kliniske tema, spesielt kognitiv terapi for barn og ungdom
  Kliniske spesialfelt er veiledning og kognitiv terapi (Veilederutdanning Norsk Psykologforening, samt kognitiv terapeut og veileder Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT)