No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier sigurd.tonnessen@uit.no +4777623262 Tromsø TEO-H1 1.521

Tønnessen, Sigurd


Førstelektor


 • Sigurd Tønnessen :
  Kepler's Analysis of the Dynamics of Planetary Motion
  2010
 • Sigurd Tønnesen :
  On the Case Study Method
  Unipub forlag 2008
 • Sigurd Tønnessen :
  Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora: Tekstsamling
  Universitetsforlaget 2019
 • Sigurd Tønnessen :
  Natursyn og Vitenskap
  Universitetsforlaget 2013
 • Sigurd Tønnessen :
  The Birth of Mathematical Physics - Kepler's Proof of the Planets' Elliptical Orbits from Causal Hypotheses
  2012
 • Sigurd Tønnessen :
  Niva snakket usant om sparket fisker
  29. mars 2012
 • Sigurd Tønnesen :
  Kepler's dynamics analysis of planetary motion
  2009
 • Sigurd Tønnessen :
  Powers are not alone
  2009
 • Sigurd Tønnessen :
  Causation in the beginning of classical physics
  2007
 • Sigurd Tønnesen :
  Grunnlaget for en Ny Astronomi - presentasjon av første kapittel i doktorgradsavhandling
  2006
 • Sigurd Tønnesen :
  Vitenskapshistoriens rolle for vitenskapsteorien
  2005
 • Sigurd Tønnesen :
  Models as Epistemic Devices in Kepler's Abductive Arguments
  2005
 • Sigurd Tønnesen :
  Presentasjon av doktorgradsprosjekt
  2004
 • Sigurd Tønnesen :
  Creating Physics
  2004
 • Sigurd Tønnesen :
  Creating Physics: Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics
  2004
 • Sigurd Tønnesen :
  Creating Theory: The Rationality of Paradigmatic Change in Kepler's Astronomia Nova
  2004
 • Sigurd Tønnessen :
  Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, Model-based reasoning, teorier om teoriutvikling, Johannes Kepler, utviklingen av klassisk fysikk

  Undervisning

  PhD kurs i vitenskapsfilosofi og etikk, Examen Philosophicum
  TEO-H1 1.521

  Klikk for større kart