Liv Johanne lite 062.jpg
Liv Johanne lite 062.jpg
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak liv.j.martinsen@uit.no +4777646363 Tromsø TEO-H4 4.424

Martinsen, Liv Johanne


Rådgiver ph.d.

Stillingsbeskrivelse

Administrativt ansvarlig for ph.d.-studiet.

  • Ph.d.-programmet
  • Disputaser
  • Framdriftsrapportering for doktorgradsstudenter
  • Forskningsplaner/forsknings- og utdanningsmeldinger/utredninger
  • Kvalitetssystemet for ph.d.-program i rettsvitenskap

Arbeidsområder


  • Martinsen, Liv Johanne. Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (1). ISSN 1503-2965.s 44 - 75.
Se alle arbeider i CRIStin →
TEO-H4 4.424

Klikk for større kart