Personkort bilde

Martinsen, Liv Johanne

Rådgiver ph.d. Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Administrativt ansvarlig for ph.d.-studiet.

  • Ph.d.-programmet
  • Disputaser
  • Framdriftsrapportering for doktorgradsstudenter
  • Forskningsplaner/forsknings- og utdanningsmeldinger/utredninger
  • Kvalitetssystemet for ph.d.-program i rettsvitenskap

  • Martinsen, Liv Johanne. Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (1). ISSN 1503-2965.s 44 - 75.

  • [Loading...]