Bilde av Bystad, Martin Kragnes
Bilde av Bystad, Martin Kragnes
Institutt for psykologi martin.k.bystad@uit.no Tromsø

Martin Kragnes Bystad


Universitetslektor


 • Martin Kragnes Bystad, Ole Kristian Grønli, Rolf Wynn :
  Major depression mistaken as frontotemporal dementia due to PET scan
  JRSM open 2024 DOI
 • Sanja Krvavac, Martin Kragnes Bystad, Rolf Wynn, Ida Rashida Khan Bukholm, Billy Jansson :
  Characteristics of Patients Who Complete Suicide and Suicide Attempts While Undergoing Treatment in Norway: Findings from Compensation Claims Records
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2023 ARKIV / DOI
 • Helene Skogseth, Maria Thorseth Eriksen, Martin Kragnes Bystad, Per M Aslaksen :
  Nevropsykologiske senskader hos boksere: en systematisk gjennomgang
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2023 ARKIV / DOI
 • Ole Kristian Grønli, Ingrid Daae Rasmussen, Per M Aslaksen, Martin Kragnes Bystad :
  A four-month home-based tDCS study on patients with Alzheimer’s disease
  Neurocase 2022 ARKIV / DOI
 • Sanja Krvavac, Billy Jansson, Ida Rashida Khan Bukholm, Rolf Wynn, Martin Kragnes Bystad :
  Patients Who Die by Suicide: A Study of Treatment Patterns and Patient Safety Incidents in Norway
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 27. august 2022 ARKIV / DOI
 • Martin Kragnes Bystad, Njål Bjørhovde, Yvonne Larsen, Per M Aslaksen, Henriette Riley :
  Døgnvariasjoner for innleggelser ved akuttpsykiatriske enheter
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Sara Magelssen Vambheim, Tonje Merete Kyllo, Sanne Hegland, Martin Kragnes Bystad :
  Relaxation techniques as an intervention for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials
  Heliyon 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Ingrid Daae Rasmussen, Nya Mehnwolo Boayue, Matthias Mittner, Martin Kragnes Bystad, Ole Kristian Grønli, Torgil Riise Vangberg m.fl.:
  High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation Improves Delayed Memory in Alzheimer’s Disease Patients: A Pilot Study Using Computational Modeling to Optimize Electrode Position
  Journal of Alzheimer's Disease 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Bystad, Benedicte Haug Storø, Nina Gundersen, Ida Karine Larsen Wiik, Lene Nordvang, Ole Grønli m.fl.:
  Can accelerated transcranial direct current stimulation improve memory functions? An experimental, placebo-controlled study
  Heliyon 03. oktober 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Martin Kragnes Bystad :
  Avspenning og mindfulness
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Guro Strand Thorbjørnsen, Maren Sofie Tingvoll, Ellen Sofie Scherffenberg, Martin Kragnes Bystad :
  Sammenhengen mellom samtykkekompetanse og eksekutiv funksjon
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020 DOI
 • Per M Aslaksen, Martin Kragnes Bystad, Marte Ørbo, Torgil Riise Vangberg :
  The relation of hippocampal subfield volumes to verbal episodic memory measured by the California Verbal Learning Test II in healthy adults
  Behavioural Brain Research 2018 ARKIV / DOI
 • Johanne Bjørnstad Tonga, Martin Kragnes Bystad :
  Psykisk helse hos eldre
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Martin Kragnes Bystad, N.R. Aas, Viktoria Sollid, Rolf Wynn :
  Age, gender, and the fear of getting Alzheimer’s disease
  European psychiatry 2023 DOI
 • Sara Magelssen vambheim, Martin Kragnes Bystad, J Kirkøen, Per M Aslaksen, Rolf Wynn :
  Doctors’ and nurses’ use of expectancy effects in clinical practice
  European psychiatry 2022 DOI
 • Rolf Wynn, Martin Kragnes Bystad :
  The integration of home-based interventions for psychiatric care
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2022 DOI
 • Jon-Vidar Gaustad, Linn Kleven, Hege Kornør, Ingrid Harboe, Annette Vogt Flatby, Eivind Aakhus m.fl.:
  Transkraniell likestrømsbehandling for depresjon og afasi: fullstendig metodevurdering
  Folkehelseinstituttet 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Martin Kragnes Bystad, Rolf Wynn :
  The integration of home-based interventions
  2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  Podcast: "Eldre & Psyken" om angst hos eldre
  09. mai 2021 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Enkel teknikk mot kroniske smerter
  02. september 2021 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Derfor bør du være forsiktig med koffein når du er stressa" Intervju i Kvinner og Klær
  11. mars 2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Hjernen blir ikke full, men den må prioritere veldig hardt". Intervju i Avisa Tromsø.
  17. mars 2021
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Avspenning" - Lydbok
  2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Glemmer du ord? Hjerneforskerens triks Intervju i Dagbladet
  31. desember 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Transcranial Direct Current Stimulation as a memory enhancer in healthy participants and patients with Alzheimer`s disease
  2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Frykter du at hukommelsen forsvinner?
  18. september 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Metoden som får deg til å huske bedre
  22. mai 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Bedre hukommelse på ti minutter
  03. august 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Dagbladet Pluss: "Psykolog: Metoden som raskt lærer deg å huske bedre".
  12. februar 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Dagbladet Papiravis: "Glemsk? Sjekk om det er skyldes sykdom eller bare stress"
  13. februar 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  Mentaltrener Podcasten med Frank Nilsen: "Avspenning med psykologspesialist Martin Bystad"
  18. mars 2020
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Avspenning" på Fagbokpodden - en podcast om fagbøker
  07. februar 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik blir du kvitt mobilavhengigheten. Intervju på plusstid.no
  11. januar 2020 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Det er ingenting som tyder på at bruk av digitale medier er skadelig for hjernen. Interjvu i Midnattsolposten
  01. april 2019 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hukommelse ved Alzheimers sykdom
  Psykologisk tidsskrift 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik bedrer du hjernehelsa. Intervju i Dagbladet.
  01. november 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Kvinner og klær" (KK): Intervju om hvorfor vi glemmer drømmer
  24. mars 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  "En svært god lærebok om demens" Bokanmeldelse
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Plusstid.no: Har du dårlig hukommelse? Dette kan være årsakene.
  14. september 2019 FULLTEKST / DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Plusstid.no: "Slik trener du hukommelsen"
  14. september 2019 FULLTEKST / DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i VG papirutgave: "Depresjon var demens"
  28. desember 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i KK (Kvinner og Klær): "Derfor bør du holde deg til håndskrevne huskelister"
  12. februar 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Intervju i Kvinner og Klær (KK): "Kvinners hjerne er tre år yngre enn menns"
  24. februar 2019 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  "Kvinner og Klær" (KK): Intervju om forebygging av demens.
  24. mars 2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Trenger vi å frykte "digital demens"? Blogginnlegg på Helsevitenskapelig fakultet sin blogg.
  2019 DATA / FULLTEKST
 • Martin Kragnes Bystad :
  Avspenning - en håndbok.
  Gyldendal Akademisk 2019
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hvilke sykdommer frykter de eldre?
  2018
 • Martin Kragnes Bystad :
  Slik holder du hjernen skarp
  30. juli 2018 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  Hukommelse og digitale medier. Intervju med NRK P2 og NRK Alltid Nyheter
  13. mars 2018 DATA
 • Martin Kragnes Bystad :
  KT-NR3:Retningsgivende illustrasjonsark, skåring av visere
  2018 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Vambheim, S.M., Kyllo, T., Hegland, S., Bystad, M. Relaxation techniques as an intervention for chronic pain: A systematic review of randomized controlled trials. Volume 7, Issue 8, August 2021, e07837. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07837

  Rasmussen, ID., Boayue, N.M., Mittner, M., Bystad, M., Grønli, O.K., Vangberg, T.R., Csifcsak, G., Aslaksen, P. M. High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation Improves Delayed Memory in Alzheimer’s Disease Patients: A Pilot Study Using Computational Modeling to Optimize Electrode Position. Journal of Alzheimer's Disease 2021. ISSN 1387-2877.s doi: 10.3233/JAD-210378.

  Bystad, M., Storø, B.H., Gundersen, N., Larsen, I.K.W., Nordvang, L., Grønli, O.K., Rasmussen, I.D., Aslaksen, P.M. Can accelerated transcranial direct current stimulation improve memory functions? An experimental, placebo-controlled study. (https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)31975-7) Heliyon 2020; Volum 6 (10). ISSN 2405-8440.s doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05132.

  Bystad, M., Tonga, J. Psykisk helse hos eldre. Oslo, Gyldendal Akademisk forlag 

  Bystad, M. Avspenning. Oslo, Gyldendal Akademisk forlag 

  Thorbjørnsen, G., Tingvoll, M.S., Scherffenberg, E.S., Bystad, M. Sammenhengen mellom samtykkekompetanse og eksekutiv funksjon. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020. ISSN 1503-6707.s 105 - 117.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-02-03-04.

  Bystad, M., Holme, H., Grønli, O.K. En kvinne i 60-årene med angst, nedsatt stemningsleie og endret atferd. (https://tidsskriftet.no/2018/03/noe-laere-av/en-kvinne-i-60-arene-med-angst-nedsatt-stemningsleie-og-endret-atferd) Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (5). ISSN 0029-2001.s 462 - 465.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0314.

  Aslaksen, P.M., Bystad, M., Ørbo, M., Vangberg, T.R. The relation of hippocampal subfield volumes to verbal episodic memory measured by the California Verbal Learning Test II in healthy adults. Behavioural Brain Research 2018; Volum 351. ISSN 0166-4328.s 131 - 137.s doi: 10.1016/j.bbr.2018.06.008

  Bystad, M., Rasmussen, I.D., Grønli, O.K., Aslaksen, P.M. Can 8 months of daily tDCS application slow the cognitive decline in Alzheimer’s disease? A case study. Neurocase 2017; Volum 23 (2). ISSN 1355-4794.s 146 - 148.s doi: 10.1080/13554794.2017.1325911.

  Bystad, M., Grønli, O., Lilleeggen, C., & Aslaksen, P. M. (2016). Fear of diseases among people over 50 years of age: A survey. Scandinavian Psychologist3, e19.  

  Bystad, M., Gundersen, N., Nordvang, L., Rasmussen, I.D. (2017) Friske eldre og pasienter med Alzheimers demens: En sammenlikning av verbal hukommelsesfunksjon". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 

  Bystad, M., Lunde, L-H. & Solhaug, I. (2015). Kronisk smerte: Kan oppmerksomt nærvær være til hjelp? Tidsskrfit for Norsk Psykologforening, 8, 658-665.

  Bystad, M., Grønli, O., Rasmussen, I.D. Gundersen, N., Nordvang, L., Wang-Iversen, H. & Aslaksen P.M. (2016). Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer`s disease: A randomized placebo controlled trial. Alzheimer`s Research & Therapy, 8, 1-7. 

  Bystad, M., Bystad, C. & Wynn, R. (2015). How can placebo effects best be applied in clinical practice? Psychology Research and Behavior Management, 8, 41-45.

  Bystad, M., Pettersen, K. & Grønli, O. (2014). Depresjon eller demens av Alzheimers type? Tidsskrift for Den norske legeforening, 134, 525-528.

  Fagerlund, A.J., Bystad, M. & Aslaksen, P.M. (2013). Transkranial likestrømsstimulering ved kroniske smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening,133, 2266 - 2269.

  Aslaksen, P.M., Bystad, M., Vambheim, S.M., & Flaten, M.A. (2011). Gender differences in placebo analgesia: event-related potentials and emotional modulation. Psychosomatic Medicine 73 (2), 193-199.

  Berntzen, M. L., & Bystad, M. (2015). Depression – a risk factor for dementia? Scandinavian Psychologist2, e7. 

  Bystad, M., Skjerve, A. & Strobel, C. (2013). Demensutredning ved hjelp av MMSE-NR, klokketesten og pårørendeskalaer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 6-11.

  Bystad, M. (2012). Demens? Spør de pårørende. Tidsskrift for Demens og Alderspsykiatri, 2, 23-25.

  Bystad, M., Pedersen, F. & Grønli, O. (2012). Den som forventer noe godt, forventer ikke for gjeves!. Tidsskrift for Demens og Alderspsykiatri, 4, 13-15.

  Bystad, M. & Lunde, L-H. (2013). Kan fysisk aktivitet forebygge demens?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(9), 898 - 900.

  Bystad, M., Fagerlund, A.J. & Aslaksen, P.M. (2013). Transcranial direct current stimulation – en behandlingsmetode ved depresjon og Alzheimers sykdom også i Norge?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(2), 116 - 119.

   

   


  Forskningsinteresser

  Biologisk psykologi, helsepsykologi, klinisk psykologi, kronisk smerte, hukommelse. 

   

  Undervisning

  PSY-2542 Utvikling hos vokse og eldre 

  PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning 

  PSY-2549 Affektiv nevrovitenskap

  PSY-1001 Innføring i generell psykologi