Personkort bilde
Foto: Konstanse Karlsen

Janne Oppvang

Feltleder arkeologiske utgravinger Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Arkeolog, leder for utgravningsprosjekter innen forvaltning. 

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. (Fulltekst: https://uit.no/Content/557361/cache=20181101161504/Rapport%20Nyelv%20Nedre%20Vest%20liten_.pdf 2018 (46) ISBN 978-82-7142-069-7. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015. ISSN 0800-0867.s 208 - 222.
 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Cerbing, Mikael; Grydeland, Sven Erik; Oppvang, Janne; Henriksen, Jørn Erik. Presentasjon av undersøkingane. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 43 - 372.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik. Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. 2019 (51). ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune. 2019 (55). ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Juntavadda. Undersøkelse av stein-mesolittiske aktivitetsområder i Kautokeino k./Guovdageaidnu s.. 2019 (54) ISBN 978-82-7142-203-5. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik. Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254. 2019 (53) ISBN 9788271422011. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017. 2019 (52) ISBN 978-82-7142-200-4. ISSN 2535-4248.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per. Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.. (Fulltekst: https://uit.no/Content/625894/cache=20191204100637/Tromura%2050%20Melsvik_nett.pdf 2019 (50) ISBN 978-82-7142-076-5. ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. (Fulltekst: https://uit.no/Content/557361/cache=20181101161504/Rapport%20Nyelv%20Nedre%20Vest%20liten_.pdf 2018 (46) ISBN 978-82-7142-069-7. ISSN 2535-4248.

 • Sjøgren, Per Johan E; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Kirchhefer, Andreas; Lind, Keth Elisabeth. Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid. 2018.

 • Oppvang, Janne. To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter. (Fulltekst: https://uit.no/Content/567744/cache=20181203134556/Tromura%2049%202018%20-%20To%20tufter%20i%20Abelsborg.pdf 2018 (49). ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.. (Fulltekst: https://uit.no/Content/557533/cache=20181201125438/Rapport%20Skarvbervika%202018_endelig.pdf 2018 (47) ISBN 978-82-7142-071-0. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Spennende funn i tufter fra Abelsborg. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Kulturminner kan gå tapt. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015. ISSN 0800-0867.s 208 - 222.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser. 2014.

 • Oppvang, Janne. Høyspentutgraving i Kvanndalen. (http://norark.no/institusjon/tromso-museum/feed) 2014.

 • Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Spennende funn på Tønsnes. (http://norark.no/institusjon/tromso-museum/feed) 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (http://www.itromso.no/nyheter/article9946455.ece) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (http://www.itromso.no/nyheter/article9815053.ece) 2014.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik. Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. 2019 (51). ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune. 2019 (55). ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Juntavadda. Undersøkelse av stein-mesolittiske aktivitetsområder i Kautokeino k./Guovdageaidnu s.. 2019 (54) ISBN 978-82-7142-203-5. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik. Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254. 2019 (53) ISBN 9788271422011. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017. 2019 (52) ISBN 978-82-7142-200-4. ISSN 2535-4248.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per. Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.. (Fulltekst: https://uit.no/Content/625894/cache=20191204100637/Tromura%2050%20Melsvik_nett.pdf 2019 (50) ISBN 978-82-7142-076-5. ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. (Fulltekst: https://uit.no/Content/557361/cache=20181101161504/Rapport%20Nyelv%20Nedre%20Vest%20liten_.pdf 2018 (46) ISBN 978-82-7142-069-7. ISSN 2535-4248.

 • Sjøgren, Per Johan E; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Kirchhefer, Andreas; Lind, Keth Elisabeth. Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid. 2018.

 • Oppvang, Janne. To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter. (Fulltekst: https://uit.no/Content/567744/cache=20181203134556/Tromura%2049%202018%20-%20To%20tufter%20i%20Abelsborg.pdf 2018 (49). ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.. (Fulltekst: https://uit.no/Content/557533/cache=20181201125438/Rapport%20Skarvbervika%202018_endelig.pdf 2018 (47) ISBN 978-82-7142-071-0. ISSN 2535-4248.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Spennende funn i tufter fra Abelsborg. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Kulturminner kan gå tapt. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015. ISSN 0800-0867.s 208 - 222.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser. 2014.

 • Oppvang, Janne. Høyspentutgraving i Kvanndalen. (http://norark.no/institusjon/tromso-museum/feed) 2014.

 • Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Spennende funn på Tønsnes. (http://norark.no/institusjon/tromso-museum/feed) 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (http://www.itromso.no/nyheter/article9946455.ece) 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (http://www.itromso.no/nyheter/article9815053.ece) 2014.

 • [Loading...]