Bilde av Oppvang, Janne
Foto: Konstanse Karlsen
Bilde av Oppvang, Janne
Norges arktiske universitetsmuseum janne.oppvang@uit.no +4777645036 98476634 Her finner du meg

Janne Oppvang


Prosjektleder for arkeologiske utgravinger

Stillingsbeskrivelse

Arkeolog og prosjektleder for arkeologiske utgravinger.


 • Jan Magne Gjerde, Johan Terje Hole, Mikael Cerbing, Sven Erik Grydeland, Janne Oppvang, Jørn Erik Henriksen :
  Presentasjon av undersøkingane
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Anja Roth Niemi, Mikael Cerbing, Ragnhild Holten Nergaard, Janne Oppvang, Per Storemyr :
  Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.
 • Marianne Skandfer, Anja Roth Niemi, Tanja Larssen, Janne Oppvang, Erik Kjellman, Mathea Hovind :
  Bevare meg vel! Arkeologi og miljø
  Utforsk UiT 2019
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Juntavadda. Undersøkelse av stein-mesolittiske aktivitetsområder i Kautokeino k./Guovdageaidnu s.
  2019 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman :
  Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254
  2019 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi :
  Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017
  2019 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman :
  Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner
  2019 ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune
  2019 ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi :
  Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.
 • Janne Oppvang :
  To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter
 • Per Johan E Sjøgren, Janne Oppvang, Erik Kjellman, Andreas Kirchhefer, Keth Elisabeth Lind :
  Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid
  UiT Norges arktiske universitet 2018 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi, Keth Elisabeth Lind :
  Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus
  14. juli 2016
 • Anja Roth Niemi, Jan Magne Gjerde, Erik Kjellman, Janne Oppvang :
  Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen
  Ottar 2016
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Kulturminner kan gå tapt
  15. juli 2016
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Spennende funn i tufter fra Abelsborg
  16. juli 2016
 • Ragnhild Holten Nergaard, Janne Oppvang, Mikael Cerbing, Erik Kjellman, Ingrid Sommerseth, Anja Roth Niemi :
  Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014
  2016 ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder
  Varanger årbok 2015
 • Anja Roth Niemi, Janne Oppvang :
  Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder
  UiT Norges arktiske universitet 2015 ARKIV
 • Ingrid Sommerseth, Erik Kjellman, Janne Oppvang :
  Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år
  2014
 • Ingrid Sommerseth, Janne Oppvang :
  Nye store utgravninger på Tønsnes
  17. juni 2014 DATA
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman, Janne Oppvang, Ragnhild Holten Nergaard :
  Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år
  2014 ARKIV
 • Janne Oppvang :
  Høyspentutgraving i Kvanndalen
  2014 DATA
 • Janne Oppvang, Ragnhild Holten Nergaard :
  Spennende funn på Tønsnes
  2014 DATA
 • Ingrid Sommerseth, Ragnhild Holten Nergaard, Janne Oppvang :
  Graver etter det originale Tromsø
  23. juli 2014 DATA
 • Ragnhild Holten Nergaard, Janne Oppvang :
  Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser
  UiT Norges arktiske universitet 2014 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →