Bilde av Wangberg, Silje C.
Bilde av Wangberg, Silje C.
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik silje.c.wangberg@uit.no +4776966141 Her finner du meg

Silje C. Wangberg


Prodekan forskerutdanning og praksis


 • Alejandro Deniz-Garcia, Himar Fabelo, Antonio J. Rodriguez-Almeida, Garlene Zamora-Zamorano, Maria Castro-Fernandez, Maria del Pino Alberiche Ruano m.fl.:
  Quality, Usability, and Effectiveness of mHealth Apps and the Role of Artificial Intelligence: Current Scenario and Challenges
  Journal of Medical Internet Research 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Gunnar Hartvigsen, Silje C. Wangberg, Gyrd Thrane m.fl.:
  Using mobile health to encourage physical activity in individuals with intellectual disability: a pilot mixed methods feasibility study
  Frontiers in Rehabilitation Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Inger Torhild Gram, Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg, Maja-Lisa Løchen, Dillys Larbi :
  Factors associated with predictors of smoking cessation from a Norwegian internet-based smoking cessation intervention study
  Tobacco Prevention & Cessation 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C. Wangberg, Eirik Årsand :
  Lifestyle changes among people with type 2 diabetes are associated with participation in online groups and time since diagnosis
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg :
  Folkehelse - et helsefremmende perspektiv i skolen
  Universitetsforlaget 2020
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Miroslav Muzny, André Henriksen m.fl.:
  Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2020 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Audny Anke, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Cathrine Arntzen :
  Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study
  Journal of Intellectual Disability Research 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Meghan Bradway, Jan Brož, Tor Claudi, Øystein Henriksen, Silje C Wangberg m.fl.:
  Inequalities in the Use of eHealth Between Socioeconomic Groups Among Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes: Cross-Sectional Study
  Journal of Medical Internet Research 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Torhild Gram, Dillys Larbi, Silje C Wangberg :
  Comparing the Efficacy of an Identical, Tailored Smoking Cessation Intervention Delivered by Mobile Text Messaging Versus Email: Randomized Controlled Trial
  JMIR mhealth and uhealth 2019 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg :
  Elektronisk folkehelse
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Helen Hansen, Meghan Bradway, Jan Brož, Tor Claudi, Øystein Henriksen, Silje C Wangberg m.fl.:
  The Use of eHealth and Provider-Based Health Services by Patients with Diabetes Mellitus: Protocol for a Cross-Sectional Study
  JMIR Research Protocols 2016 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Hege K Andreassen :
  Using the Internet to Support Exercise and Diet: A Stratified Norwegian Survey
  Medicine 2.0 2015 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Norwegian midwives' use of screening for and brief intervention on alcohol use in pregnancy
  Sexual & Reproductive HealthCare 2015 DOI
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial
  Journal of Medical Internet Research 2014 ARKIV / DOI
 • Jan-Are Kolset Johnsen, Sara Magelssen Vambheim, Rolf Wynn, Silje C Wangberg :
  Language of motivation and emotion in an internet support group for smoking cessation: Explorative use of automated content analysis to measure regulatory focus
  Psychology Research and Behavior Management 2014 ARKIV / DOI
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation
  JMIR Research Protocols 2014 ARKIV / DOI
 • Sara Magelssen Vambheim, Silje C Wangberg, Jan-Are Kolset Johnsen, Rolf Wynn :
  Language use in an internet support group for smoking cessation: development of sense of community
  Informatics for Health and Social Care 2013 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Personalized Technology for Supporting Health Behaviours
  IEEE conference proceedings 2013 DOI
 • Mona Lahm Høgbakk, Aleksander Pedersen, Tanita Fossli Brustad, Silje C Wangberg :
  «Utvidet virkelighet» gir mer realistisk simulering forsykepleierstudenter
  Sykepleien Forskning 2023 DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Maria Letizia Jaccheri m.fl.:
  mHealth Support to Stimulate Physical Activity in Individuals With Intellectual Disability: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C Wangberg, Eirik Årsand, Tiki Celine Midthassel :
  Lifestyle changes from online information among people with diabetes – the human factor still counts Cross sectional studies
  2022
 • Henriette Michalsen, Silje C. Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study
  Journal of Intellectual Disability Research 2021 DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, Physical Activity and Intellectual Disability – Protocol for a Pilot Study
  2021
 • Håland Janne, Silje C Wangberg :
  Når du har liten tid til å trene: Bør du egentlig prioritere yoga?
  12. november 2020
 • Silje C Wangberg :
  Samse tak for flere sykepleiere i Ofoten
  Fremover 21. juni 2020
 • Silje C Wangberg :
  Med diabetes, makta og teknologien
  UiT Helseblogg 14. november 2020
 • Meghan Bradway, Silje C Wangberg, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Eirik Årsand :
  Self-recruited T2D patients' engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions
  2019
 • Meghan Bradway, Silje C Wangberg, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Eirik Årsand :
  Self-recruited T2D patients'engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions
  Diabetes Technology & Therapeutics 2019 DOI
 • Meghan Bradway, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Alain Giordanengo, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  What can be learned by analyzing patient-gathered data from self-management diabetes app
  2019
 • Meghan Bradway, Alain Giordanengo, Håvard Kvalvåg Blixgård, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  Goal-setting and patterns of app use: Selected results from the "Tailoring type 2 diabetes self-management" RCT.
  2019
 • Meghan Bradway, Håvard Kvalvåg Blixgård, Miroslav Muzny, Alain Giordanengo, Silje C Wangberg, Eirik Årsand :
  What can be learned by analyzing patient-gathered data from a self-management diabetes app
  Diabetes Technology & Therapeutics 2019 DOI
 • Anne Helen Hansen, Silje C Wangberg, Turid Gjerde Spilling :
  Kjør video for helseinformasjon!
  Dagens medisin 08. september 2019 FULLTEKST
 • Silje C Wangberg :
  Utvikling av offentlige helse- og omsorgstjenester: Vi lever lengre enn før og med flere og sammensatte lidelser. Behandlingsmulighetene blir stadig flere og bedre. Samtidig har vi ikke nok folk og penger til å gi et optimalt tilbud til alle.
  2017
 • Olav Nilsen, Silje C Wangberg, Inger Torhild Gram :
  Text messaging as an addition to an internet based smoking cessation intervention: a randomized controlled trial.
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016 DOI
 • Silje C Wangberg :
  Sosial kapital, Internett og sosial ulikhet i helse
  Kommunetorget.no 2016
 • Silje C Wangberg :
  Tillit, en forutsetning for folkehelse
  Kommunetorget.no 2016
 • Guro Danielsen, Silje C Wangberg :
  Stressmedisin
  01. juni 2016
 • Guro Danielsen, Silje C Wangberg :
  SLIK LÆRER DU DEG Å MEDITERE
  27. september 2016
 • Eirik Årsand, Meghan Bradway, Alain Giordanengo, Miroslav Mužný, Silje C Wangberg :
  THE NEED TO TAILOR MOBILE PHONE-BASED DIABETES SELF-MANAGEMENT TOOLS
  2016
 • Silje C Wangberg :
  Livsstilsendring via mobilen
  2016
 • Silje C Wangberg :
  Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
  2015
 • Silje C Wangberg, Rose-Marie Lejon, Trond Eriksen, Ann-Heidi Nebb, Lena Wiklund Gustin, Marte Løvold m.fl.:
  Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken
  2015
 • Silje C Wangberg :
  TIDLIG INN – Undersøkelse av tidlig intervensjonspraksis blant helsestasjonshelsesøstre og jordmødre
  2014
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Deede Gammon :
  Vår digitale pasientjournal
  Nordlys 2014
 • Silje C Wangberg, Tove Sørensen, Hege Kristin Andreassen :
  How are Norwegians Using the Internet to Support Exercise or Diet?
  2014
 • Silje C Wangberg :
  Utprøving av KOR i døgnbehandling ved Nordlandsklinikken
  2014
 • Silje C Wangberg :
  BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY
  International Journal of Behavioral Medicine 2014 DOI
 • Silje C Wangberg :
  BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY
  2014
 • Konstantinos Antypas, Silje C Wangberg :
  E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er psykolog og professor i folkehelse. Jeg har et helhetlig menneskesyn, også i forhold til helse og sykdom. Jeg er opptatt av hvordan vi kan støtte individet i å ta best mulig vare på seg selv slik at hen kan leve et godt liv med mest mulig fysisk, mentalt, emosjonelt, sosialt og åndelig velvære. 

   

  Noen stikkord om hva jeg jeg har rota meg borti: ehelse, mhelse, Internett, mobiltelefoner, helseatferd, rehabilitering, forebygging, helsefremming, mestringstillit, fysisk aktivitet, røykeslutt, kosthold, alkohol, tidlig intervensjon, diabetes, hjertesykdom, oppmerksomt nærvær, yoga, selv-monitorering, sosial ulikhet, sosial støtte, helsefremmende allmenndannelse, eterapi, meditasjon, bemyndigelse, egenomsorg, recovery, motivasjon, atferdsendring, folkehelse, klientsentrering, motiverende intervju  Medlem i prosjekt