Personkort bilde

Silje C. Wangberg

Assisterende Instituttleder Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jeg er psykolog og professor i folkehelse. Jeg har et helhetlig menneskesyn, også i forhold til helse og sykdom. Jeg er opptatt av hvordan vi kan støtte individet i å ta best mulig vare på seg selv slik at hen kan leve et godt liv med mest mulig fysisk, mentalt, emosjonelt, sosialt og åndelig velvære. 

 

Noen stikkord om hva jeg jeg har rota meg borti: ehelse, mhelse, Internett, mobiltelefoner, helseatferd, rehabilitering, forebygging, helsefremming, mestringstillit, fysisk aktivitet, røykeslutt, kosthold, alkohol, tidlig intervensjon, diabetes, hjertesykdom, oppmerksomt nærvær, yoga, selv-monitorering, sosial ulikhet, sosial støtte, helsefremmende allmenndannelse, eterapi, meditasjon, bemyndigelse, egenomsorg, recovery, motivasjon, atferdsendring, folkehelse, klientsentrering, motiverende intervju

Jeg er stedlig leder for IHO sin virksomhet og ansatte ved Campus Narvik.

 • Hansen, Anne Helen; Wangberg, Silje C.; Årsand, Eirik. Lifestyle changes among people with type 2 diabetes are associated with participation in online groups and time since diagnosis. BMC Health Services Research 2021; Volum 21 (1). ISSN 1472-6963.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s12913-021-06660-5.

 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Anke, Audny; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Arntzen, Cathrine. Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study. Journal of Intellectual Disability Research 2020; Volum 64 (4). ISSN 0964-2633.s 259 - 270.s doi: 10.1111/jir.12716.

 • Wangberg, Silje C. Folkehelse - et helsefremmende perspektiv i skolen. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 23 - 44.

 • Gram, Inger Torhild; Larbi, Dillys; Wangberg, Silje C. Comparing the Efficacy of an Identical, Tailored Smoking Cessation Intervention Delivered by Mobile Text Messaging Versus Email: Randomized Controlled Trial. JMIR mhealth and uhealth 2019; Volum 7 (9). ISSN 2291-5222.s doi: 10.2196/12137.

 • Hansen, Anne Helen; Bradway, Meghan; Brož, Jan; Claudi, Tor; Henriksen, Øystein; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Inequalities in the Use of eHealth Between Socioeconomic Groups Among Patients With Type 1 and Type 2 Diabetes: Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research 2019; Volum 21 (5). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/13615.

 • Wangberg, Silje C. Elektronisk folkehelse. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 55 - 73.

 • Wangberg, Silje C; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 33 - 54.

 • Hansen, Anne Helen; Bradway, Meghan; Brož, Jan; Claudi, Tor; Henriksen, Øystein; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. The Use of eHealth and Provider-Based Health Services by Patients with Diabetes Mellitus: Protocol for a Cross-Sectional Study. JMIR Research Protocols 2016; Volum 5 (4). ISSN 1929-0748.s e207 - .s doi: 10.2196/resprot.6529.

 • Wangberg, Silje C. Norwegian midwives' use of screening for and brief intervention on alcohol use in pregnancy. Sexual & Reproductive HealthCare 2015; Volum 6 (3). ISSN 1877-5756.s 186 - 190.s doi: 10.1016/j.srhc.2015.03.001.

 • Wangberg, Silje C; Sørensen, Tove; Andreassen, Hege K. Using the Internet to Support Exercise and Diet: A Stratified Norwegian Survey. Medicine 2.0 2015; Volum 4 (2). ISSN 1923-2195.s doi: 10.2196/med20.4116.

 • Johnsen, Jan-Are Kolset; Vambheim, Sara Magelssen; Wynn, Rolf; Wangberg, Silje C. Language of motivation and emotion in an internet support group for smoking cessation: Explorative use of automated content analysis to measure regulatory focus. Psychology Research and Behavior Management 2014; Volum 7. ISSN 1179-1578.s 19 - 29.s doi: 10.2147/PRBM.S54947.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research 2014; Volum 16 (3). ISSN 1438-8871.s e77 - .s doi: 10.2196/jmir.3132.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation. JMIR Research Protocols 2014; Volum 3 (1). ISSN 1929-0748.s doi: 10.2196/resprot.2725.

 • Vambheim, Sara Magelssen; Wangberg, Silje C; Johnsen, Jan-Are Kolset; Wynn, Rolf. Language use in an internet support group for smoking cessation: development of sense of community. Informatics for Health and Social Care 2013; Volum 38 (1). ISSN 1753-8157.s 67 - 78.s doi: 10.3109/17538157.2012.710685.

 • Wangberg, Silje C. Personalized Technology for Supporting Health Behaviours. IEEE conference proceedings 2013 ISBN 978-1-4799-1544-6.s 339 - 344.s doi: 10.1109/coginfocom.2013.6719267.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. E-Rehabilitation an Internet and mobile phone based tailored intervention to enhance selfmanagement of Cardiovascular Disease: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Cardiovascular Disorders 2012; Volum 12 (50). ISSN 1471-2261.s doi: 10.1186/1471-2261-12-50.

 • Wangberg, Silje C; Nilsen, Olav; Antypas, Konstantinos; Gram, Inger Torhild. Effect of Tailoring in an Internet-Based Intervention for Smoking Cessation: Randomized Controlled Trial. (Fulltekst: http://www.jmir.org/2011/4/e121/ Journal of Medical Internet Research 2011; Volum 13 (4:e121). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.1605.

 • Wangberg, Silje Camilla. Digital Outdistancing: Socio-Economic Status Differences in Use of the Internet: What Could it Mean for Health Disparities?. Nova Science Publishers, Inc. 2010 ISBN 978-1-60741-824-5.

 • Bergmo, Trine Strand; Wangberg, Silje Camilla; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Solvoll, Terje Geir. Web-based consultations for parents of children with atopic dermatitis: results of a randomized controlled trial. Acta Paediatrica 2009; Volum 98 (2). ISSN 0803-5253.s 316 - 320.s doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.01033.x.

 • Wangberg, Silje Camilla; Andreassen, Hege Kristin; Kummervold, Per Egil; Wynn, Rolf; Sørensen, Tove. Use of the internet for health purposes: trends in Norway 2000-2010. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2009; Volum 23 (4). ISSN 0283-9318.s 691 - 696.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00662.x.

 • Kummervold, Per Egil; Chronaki, C; Lausen, B; Prokosch, H.-U.; Rasmussen, Janne; Santana, Silvina; Staniszewski, Andrej; Wangberg, Silje Camilla. eHealth trends in Europe 2005-2007: a population-based survey. (Fulltekst: http://www.jmir.org/2008/4/e42/ Journal of Medical Internet Research 2008; Volum 10 (4). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.1023.

 • Wangberg, Silje C. An Internet-based diabetes self-care intervention tailored to self-efficacy. Health Education Research 2008; Volum 23 (1). ISSN 0268-1153.s 170 - 179.

 • Wangberg, Silje Camilla; Andreassen, Hege Kristin; Prokosch, H.-U.; Santana, Silvina; Sørensen, Tove; Chronaki, C. Relations between Internet use, socio-economic status (SES), social support and subjective health. Health Promotion International 2008; Volum 23 (1). ISSN 0957-4824.s 70 - 77.

 • Wangberg, Silje Camilla; Bergmo, Trine Strand; Johnsen, Jan Are Kolset. Adherence in Internet-based interventions. Patient Preference and Adherence 2008; Volum 2 (2). ISSN 1177-889X.s 57 - 65.

 • Hanssen, Borghild; Wangberg, Silje C; Gammon, Deede. Use of videoconferencing within Norwegian psychiatry. Journal of Telemedicine and Telecare 2007; Volum 13. ISSN 1357-633X.s 130 - 135.

 • Bergmo, Trine Strand; Wangberg, Silje C. Patients' willingness to pay for electronic communication with their general practitioner. European Journal of Health Economics 2007; Volum 8 (2). ISSN 1618-7598.s 105 - 110.

 • Hanssen, Borghild; Wangberg, Silje C; Gammon, Deede. Use of videoconferencing in Norwegian psychiatry. Journal of Telemedicine and Telecare 2007; Volum 13 (3). ISSN 1357-633X.s 130 - 135.

 • Wangberg, Silje C; Gammon, Deede; Spitznogle, Kristin. In the eyes of the beholder. Exploring psychologists’ attitudes towards and use of eTherapy in Norway. Cyberpsychology & Behavior 2007. ISSN 1094-9313.

 • Andreassen, Hege Kristin; Wangberg, Silje C; Wynn, Rolf; Sørensen, Tove; Hjortdahl, Per. Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (22). ISSN 0029-2001.s 2950 - 2952.

 • Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik; Andersson, Niklas. Diabetes education via mobile text messaging. Journal of Telemedicine and Telecare 2006; Volum 12. ISSN 1357-633X.s 55 - 56.

 • Janne, Håland; Wangberg, Silje C. Når du har liten tid til å trene: Bør du egentlig prioritere yoga?. 2020.

 • Wangberg, Silje C. Med diabetes, makta og teknologien. UiT Helseblogg 2020.

 • Wangberg, Silje C. Samse tak for flere sykepleiere i Ofoten. Fremover 2020.

 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny. Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols 2020; Volum 9 (6). ISSN 1929-0748.s e19213 - .s doi: 10.2196/19213.

 • Bradway, Meghan; Wangberg, Silje C; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Self-recruited T2D patients'engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions. Diabetes Technology & Therapeutics 2019; Volum 21. ISSN 1520-9156.s doi: 10.1089/dia.2019.2525.abstracts.

 • Hansen, Anne Helen; Wangberg, Silje C; Spilling, Turid Gjerde. Kjør video for helseinformasjon!. (Fulltekst: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/08/kjor-video-for-helseinformasjon/ Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Goal-setting and patterns of app use: Selected results from the "Tailoring type 2 diabetes self-management" RCT.. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. What can be learned by analyzing patient-gathered data from self-management diabetes app. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. What can be learned by analyzing patient-gathered data from a self-management diabetes app. Diabetes Technology & Therapeutics 2019; Volum 21. ISSN 1520-9156.s doi: 10.1089/dia.2019.2525.abstracts.

 • Bradway, Meghan; Wangberg, Silje C; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Self-recruited T2D patients' engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Wangberg, Silje C. Utvikling av offentlige helse- og omsorgstjenester: Vi lever lengre enn før og med flere og sammensatte lidelser. Behandlingsmulighetene blir stadig flere og bedre. Samtidig har vi ikke nok folk og penger til å gi et optimalt tilbud til alle.. Opplyst 2017-03-09 - 2017-03-09 2017.

 • Wangberg, Silje C. Sosial kapital, Internett og sosial ulikhet i helse. Kommunetorget.no 2016.

 • Nilsen, Olav; Wangberg, Silje C; Gram, Inger Torhild. Text messaging as an addition to an internet based smoking cessation intervention: a randomized controlled trial.. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2581.

 • Wangberg, Silje C. Livsstilsendring via mobilen. Lørdagsuniversitetet 2016-11-26 - 2016-11-26 2016.

 • Danielsen, Guro; Wangberg, Silje C. SLIK LÆRER DU DEG Å MEDITERE. 2016.

 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Mužný, Miroslav; Wangberg, Silje C. THE NEED TO TAILOR MOBILE PHONE-BASED DIABETES SELF-MANAGEMENT TOOLS. The 9th International Conference on Advanced Technol​ogies & Treatments for Diabetes (ATTD 2016) 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.

 • Danielsen, Guro; Wangberg, Silje C. Stressmedisin. 2016.

 • Wangberg, Silje C. Tillit, en forutsetning for folkehelse. Kommunetorget.no 2016.

 • Wangberg, Silje C; Lejon, Rose-Marie; Eriksen, Trond; Nebb, Ann-Heidi; Gustin, Lena Wiklund; Løvold, Marte; Wackers, Ger; Aagaard, Mikael. Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken. 2015.

 • Wangberg, Silje C. Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Ruskonferansen 2015 2015-04-21 - 2015-04-22 2015.

 • Wangberg, Silje C; Sørensen, Tove; Andreassen, Hege Kristin. How are Norwegians Using the Internet to Support Exercise or Diet?. Medicine 2.0 '14 2014-11-13 - 2014-11-14 2014.

 • Wangberg, Silje C. Utprøving av KOR i døgnbehandling ved Nordlandsklinikken. Te ka slags nøtte 2014 2014-10-15 - 2014-10-16 2014.

 • Wangberg, Silje C. BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY. International Journal of Behavioral Medicine 2014; Volum 21. ISSN 1070-5503.s doi: 10.1007/s12529-014-9418-2.

 • Wangberg, Silje C. BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY. International Congress on Behavioral Medicine (ICBM) 2014 2014-08-20 - 2014-08-23 2014.

 • Wangberg, Silje C. TIDLIG INN – Undersøkelse av tidlig intervensjonspraksis blant helsestasjonshelsesøstre og jordmødre. Forskning, fagutvikling og erfaringskonferanse innen Psykisk helse og Rus 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Wangberg, Silje C; Sørensen, Tove; Gammon, Deede. Vår digitale pasientjournal. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results. Medicine 2.0 (Sammendrag: http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2013/paper/view/1688) 2013-09-23 - 2013-09-24 2013.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements. eHealth and Telemedicine in Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2013-06-07 - 2013-06-08 2013.

 • Wangberg, Silje Camilla. Internet-based interventions to support health behaviours: The role of self-efficacy. (Omtale: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Wangberg_SiljeC.html) Universitetet i Bergen 2009.

 • Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Wangberg, Silje C; Varmedal, Ragnhild; Gammon, Deede; Hartvigsen, Gunnar. Supporting diabetes self-management through information and communication technology (ICT). Diabetesforskningskonferansen 2007 2007-02-07 - 2007-02-09 2007.

 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.

 • Årsand, Eirik; Wangberg, Silje C; Andersson, Niklas. Sluttrapport for prosjektet Forebygging 2002/1/0352 ”Digital diabetesopplæring”. 2006.

 • Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Exploring different electronic media to support diabetes self-management. The 19th World Diabetes Congress 2006-12-03 - 2007-12-07 2006.

 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.

 • Gammon, Deede; Johnsen, Jan Are Kolset; Wangberg, Silje C. Psykisk helse på m@il. Psykologisk tidsskrift 2005; Volum 85. ISSN 1501-7508.

 • Lie, Erik; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Enklere diabetes med mobil og internett. Diabetes (Oslo) 2005; Volum 56 (2). ISSN 1502-1424.s 9 - .

 • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Wangberg, Silje C. eHealth tools to Empower Diabetes Self-Management. Presentation at the EU ministerial conference 2005-06-01 - 2005.

 • Janne, Håland; Wangberg, Silje C. Når du har liten tid til å trene: Bør du egentlig prioritere yoga?. 2020.

 • Wangberg, Silje C. Med diabetes, makta og teknologien. UiT Helseblogg 2020.

 • Wangberg, Silje C. Samse tak for flere sykepleiere i Ofoten. Fremover 2020.

 • Michalsen, Henriette; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar; Jaccheri, Maria Letizia; Muzny, Miroslav; Henriksen, André; Olsen, Monica Isabel Benedikte; Thrane, Gyrd; Jahnsen, Reidun Birgitta; Pettersen, Gunn; Arntzen, Cathrine; Anke, Audny. Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols 2020; Volum 9 (6). ISSN 1929-0748.s e19213 - .s doi: 10.2196/19213.

 • Bradway, Meghan; Wangberg, Silje C; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Self-recruited T2D patients'engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions. Diabetes Technology & Therapeutics 2019; Volum 21. ISSN 1520-9156.s doi: 10.1089/dia.2019.2525.abstracts.

 • Hansen, Anne Helen; Wangberg, Silje C; Spilling, Turid Gjerde. Kjør video for helseinformasjon!. (Fulltekst: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/08/kjor-video-for-helseinformasjon/ Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Goal-setting and patterns of app use: Selected results from the "Tailoring type 2 diabetes self-management" RCT.. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. What can be learned by analyzing patient-gathered data from self-management diabetes app. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Bradway, Meghan; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Giordanengo, Alain; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. What can be learned by analyzing patient-gathered data from a self-management diabetes app. Diabetes Technology & Therapeutics 2019; Volum 21. ISSN 1520-9156.s doi: 10.1089/dia.2019.2525.abstracts.

 • Bradway, Meghan; Wangberg, Silje C; Blixgård, Håvard Kvalvåg; Muzny, Miroslav; Årsand, Eirik. Self-recruited T2D patients' engagement in a self-management tool: Feedback and suggestions. 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) 2019-02-20 - 2019-02-23 2019.

 • Wangberg, Silje C. Utvikling av offentlige helse- og omsorgstjenester: Vi lever lengre enn før og med flere og sammensatte lidelser. Behandlingsmulighetene blir stadig flere og bedre. Samtidig har vi ikke nok folk og penger til å gi et optimalt tilbud til alle.. Opplyst 2017-03-09 - 2017-03-09 2017.

 • Wangberg, Silje C. Sosial kapital, Internett og sosial ulikhet i helse. Kommunetorget.no 2016.

 • Nilsen, Olav; Wangberg, Silje C; Gram, Inger Torhild. Text messaging as an addition to an internet based smoking cessation intervention: a randomized controlled trial.. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2016; Volum 16 (5). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.2581.

 • Wangberg, Silje C. Livsstilsendring via mobilen. Lørdagsuniversitetet 2016-11-26 - 2016-11-26 2016.

 • Danielsen, Guro; Wangberg, Silje C. SLIK LÆRER DU DEG Å MEDITERE. 2016.

 • Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Mužný, Miroslav; Wangberg, Silje C. THE NEED TO TAILOR MOBILE PHONE-BASED DIABETES SELF-MANAGEMENT TOOLS. The 9th International Conference on Advanced Technol​ogies & Treatments for Diabetes (ATTD 2016) 2016-02-03 - 2016-02-06 2016.

 • Danielsen, Guro; Wangberg, Silje C. Stressmedisin. 2016.

 • Wangberg, Silje C. Tillit, en forutsetning for folkehelse. Kommunetorget.no 2016.

 • Wangberg, Silje C; Lejon, Rose-Marie; Eriksen, Trond; Nebb, Ann-Heidi; Gustin, Lena Wiklund; Løvold, Marte; Wackers, Ger; Aagaard, Mikael. Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken. 2015.

 • Wangberg, Silje C. Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Ruskonferansen 2015 2015-04-21 - 2015-04-22 2015.

 • Wangberg, Silje C; Sørensen, Tove; Andreassen, Hege Kristin. How are Norwegians Using the Internet to Support Exercise or Diet?. Medicine 2.0 '14 2014-11-13 - 2014-11-14 2014.

 • Wangberg, Silje C. Utprøving av KOR i døgnbehandling ved Nordlandsklinikken. Te ka slags nøtte 2014 2014-10-15 - 2014-10-16 2014.

 • Wangberg, Silje C. BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY. International Journal of Behavioral Medicine 2014; Volum 21. ISSN 1070-5503.s doi: 10.1007/s12529-014-9418-2.

 • Wangberg, Silje C. BRIEF INTERVENTION PRACTICES AMONGST NURSES WORKING WITH PREGNANT WOMEN OR PARENTS IN NORTH-NORWAY. International Congress on Behavioral Medicine (ICBM) 2014 2014-08-20 - 2014-08-23 2014.

 • Wangberg, Silje C. TIDLIG INN – Undersøkelse av tidlig intervensjonspraksis blant helsestasjonshelsesøstre og jordmødre. Forskning, fagutvikling og erfaringskonferanse innen Psykisk helse og Rus 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.

 • Wangberg, Silje C; Sørensen, Tove; Gammon, Deede. Vår digitale pasientjournal. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results. Medicine 2.0 (Sammendrag: http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2013/paper/view/1688) 2013-09-23 - 2013-09-24 2013.

 • Antypas, Konstantinos; Wangberg, Silje C. User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements. eHealth and Telemedicine in Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2013-06-07 - 2013-06-08 2013.

 • Wangberg, Silje Camilla. Internet-based interventions to support health behaviours: The role of self-efficacy. (Omtale: http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Wangberg_SiljeC.html) Universitetet i Bergen 2009.

 • Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Wangberg, Silje C; Varmedal, Ragnhild; Gammon, Deede; Hartvigsen, Gunnar. Supporting diabetes self-management through information and communication technology (ICT). Diabetesforskningskonferansen 2007 2007-02-07 - 2007-02-09 2007.

 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.

 • Årsand, Eirik; Wangberg, Silje C; Andersson, Niklas. Sluttrapport for prosjektet Forebygging 2002/1/0352 ”Digital diabetesopplæring”. 2006.

 • Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Exploring different electronic media to support diabetes self-management. The 19th World Diabetes Congress 2006-12-03 - 2007-12-07 2006.

 • Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Wangberg, Silje C; Hartvigsen, Gunnar. Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool. Third Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC2006) 2006-06-11 - 2006-06-13 2006.

 • Gammon, Deede; Johnsen, Jan Are Kolset; Wangberg, Silje C. Psykisk helse på m@il. Psykologisk tidsskrift 2005; Volum 85. ISSN 1501-7508.

 • Lie, Erik; Wangberg, Silje C; Årsand, Eirik. Enklere diabetes med mobil og internett. Diabetes (Oslo) 2005; Volum 56 (2). ISSN 1502-1424.s 9 - .

 • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Wangberg, Silje C. eHealth tools to Empower Diabetes Self-Management. Presentation at the EU ministerial conference 2005-06-01 - 2005.

 • [Loading...]