Bilde av Kramvig, Britt
Bilde av Kramvig, Britt
Institutt for reiseliv og nordlige studier britt.kramvig@uit.no +4778450459 99471101 Alta ALTA C213

Kramvig, Britt


Professor

Stillingsbeskrivelse

.


  • Nina Doering, Stephan Dudeck, Shelly Elverum, Charleen Fisher, Jan-Erik Henriksen, Thora Martina Herrmann m.fl.:
    Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: An invitation for change in funding and collaboration
    Environmental Research Letters 2022 ARKIV / DOI
  • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
    Sámi Storytelling through Design
    Routledge 2022 DOI
  • Mathias Danbolt, Britt Kramvig, Hanna Ellen Guttorm, Christina Hætta :
    Øvelser i sameksistens: Kunstneriske felleskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi
    Fagbokforlaget 2022 DOI
  • Britt Kramvig, Dag Avango :
    The multiple landscapes of Biedjovággi: Ontological conflicts on indigenous land
    Polar Record 2021 DOI
  • Britt Kramvig, Hanna Guttorm, Katarina Pirak Sikku, Margrethe Pettersen :
    Kraftfull, slumrende gjensidighet: Forhandlinger i og om samiske landskap
    Scandinavian Academic Press 2021
  • Britt Kramvig, Hanna Ellen Guttorm, Lea Kantonen, Aili Pyhälä :
    Decolonized Research-Storying Bringing Indigenous Ontologies and Care into the Practices of Research Writing
    Brill|Sense 2021
  • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
    Samisk design som kreative mellomrom
    Universitetsforlaget 2021
  • Britt Kramvig, Anniken Førde :
    Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs
    Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
  • Carina Ren, Gunnar Thór Jóhannesson, Britt Kramvig, Albina Pashkevich, Emily Höckert :
    20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda
    Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
  • Britt Kramvig :
    Landskap som hjem
    Norsk Antropologisk Tidsskrift 2020 ARKIV / DOI
  • Britt Kramvig, Nina Smedseng :
    Presentasjon av utredning om samisk reiseliv og kreative næringer
    2023
  • Britt Kramvig, Tarja Salmela, Ellinor G Utsi :
    Hvordan lykkes med internasjonale gjester
    2023
  • Britt Kramvig, Thomas Hylland Eriksen, Rachel Andersen Gomez :
    «Framtiden er nå»
    2023
  • Jan-Erik Henriksen, Nina Hermansen, Britt Kramvig :
    Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European arctic research; a rpadmap towards decolonial Arctic research
    2023
  • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Fjellgren, Aslak Holmberg :
    Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European research; a roadmap towards decolonial research
    2023
  • Sadie Elizabeth Hale, Britt Kramvig :
    Whales as anthropological subject in Arctic Norway - a conversa 2023
  • Britt Kramvig, Gro Birgit Ween, Hadi Strømmen Lile, Kirsten Elisabeth Stien, Mikkel Berg-Nordlie, Liisa-Ravna Finbog m.fl.:
    «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus
    Khrono.no 03. januar 2022 FULLTEKST
  • Gro Birgit Ween, Britt Kramvig, Hadi Strømmen Lile, Mikkel Berg-Nordlie, Tor A Benjaminsen, Liisa-Ravna Finbog m.fl.:
    «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus
    Khrono.no 03. januar 2022 FULLTEKST
  • Maja Hammarén, Britt Kramvig, niilas helander :
    I oversettelsens lange nærvær Samtale Britt kramvig, Maja Hammarén, niilas helander (s.119 – 137) i boken Maja Hammarén (red). niilas helander Nomadtekst dikt essays oversettelse, Kunsthall Oslo.
    No Demands 2022
  • Britt Kramvig, Antonia Walford, Tania Pérez-Bustos, Atsuro Morita :
    Anti-Encyclopedia - reconfiguring knowledge in academic practice
    2022
  • Britt Kramvig :
    Landscape of remembrance
    2022
  • Britt Kramvig, Elin Margrethe Wersland :
    Den samiske mirakeldoktoren: – Hvorfor ble han glemt?
    03. oktober 2022 FULLTEKST / PROSJEKT
  • Britt Kramvig :
    Co-creating Arctic research together with Indigenous rightsholders - experiences from natural sciences
    2022
  • Sofie Retterstøl Olaisen, Britt Kramvig :
    Eit flytande hotell på Herøy
    15. november 2022
  • Britt Kramvig, Morten Strøksnes :
    Bokbad Verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og det som ble igjen
    2022 DATA
  • Britt Kramvig, Nina Smedseng :
    Veien videre for samisk reiseliv og kreative næringer
    2022 ARKIV
  • Britt Kramvig :
    Ethnography within two odd archives
    2022
  • Britt Kramvig, Susanne Winterling, Jana Winderen :
    A collaborative listening with the humpback, the currents and the biomass
    2022
  • Britt Kramvig :
    Pluriversal stories of indigenous archives
    2022
  • Britt Kramvig :
    Word of welcome and moderating the Co-Create workshop: A roadmap to decolonial Arctic research.
    2022
  • Britt Kramvig :
    Decolonisation and the (im)possibility of translation.
    2022
  • Britt Kramvig :
    Dekolonialisering - teori og praksis
    2022
  • Britt Kramvig, Gro Birgit Ween, Hadi Strømmen Lile, Liisa-Ravna Finbog, Tone Huse, Tor A Benjaminsen m.fl.:
    Samisk historie på samiske premisser
    Nordnorsk debatt - Nordlys 21. desember 2021 FULLTEKST
  • Thomas Hylland Eriksen, Prisca Massao , Sharam Alghasi, Marta Bivand Erdal, Britt Kramvig :
    Hva kan forskning si om rasisme i Norge? Hvilke metoder er best for å utforske den?
    2021
  • Britt Kramvig :
    Storytelling and the Art of Listening
    2021
  • Britt Kramvig :
    Tallene forteller – Hva kan vi lære av skatteprotokoller?
    Norsk Antropologisk Tidsskrift 2021 DOI
  • Britt Kramvig :
    Conclution at the workshop CO-CREATING ARCTIC RESEARCH TOGETHER WITH INDIGENOUS RIGHTSHOLDERS
    2021
  • Britt Kramvig :
    Etterskjelv:forsoning og konflikt i Sápmi
    2020 DATA
  • Britt Kramvig, Mathias Danbolt, Joar Nango, Nivi Christensen :
    The Art of Nordic Colonialism
    2020
  • Britt Kramvig :
    Naturressurser vs. kulturressurser i turisme og kreative næringer
    2020
  • Britt Kramvig :
    The past stays in places
    2020
  • Britt Kramvig :
    THE OCEANS’ MANY WATERS - can we hear the stories that they tell?
    2020
  • Britt Kramvig :
    Dreamland and QNA
    2019 OMTALE
  • Britt Kramvig :
    Når det vedvarer å gjøre vondt å være same
    2019 OMTALE
  • Britt Kramvig :
    Urfolk, miljøkrise og rettferdighet
    2019
  • Dolly Jørgensen, Julia Leyda, Britt Kramvig, Marco Armiero :
    Environmental Humanities of the Global North Panel Discussion
    2019
  • Britt Kramvig :
    Bør vi avkolonialisere kulturlivet?
    2019 OMTALE
  • Britt Kramvig :
    Sámi mátkeealáhus dutkiid perspektiivvas; Makkár lea dutkkandilli dán suorggis? Samisk reiseliv fra en forskers standpunkt: Hvordan står det til med forskning
    2019
  • Britt Kramvig :
    Vår kultur er ikke en kostyme
    2019
  • Britt Kramvig :
    Hval og hvalturisme på Skjervøy
    2019 DATA

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

    Publikasjoner utenom Cristin

     

     


    Forskningsinteresser

     

    Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering.  Kolonialiseringskritikk og avkolonialisering er både et faglig og et personlig anliggende - som gir meg mer innsikt i, og erkjennelsen av min egen samiske arv. I mange prosjekter samarbeider og samskriver jeg med forskere fra andre fagområder og sammen med kunnskapsaktører fra andre praksisfelt. Jeg er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samproduksjon av kunnskap har - for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forskning og samfunnendring.

    Jeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som søker å integrere forskning og kunst, og er interessert i de felleskap som skapes gjennom kunstnerisk virksomhet. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, og vært interessert i hvordan samiske kunnskapstradisjoner ivaretas når det samiske språket ikke lenger er i bruk. 

     

    Pågående forskningsprosjekter:


    Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 

    Mediating Arctic Geografies  

    The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

     I 2022 har jeg vært fellow ved University of Durham knyttet til prosjektet Exploring Arctic Soundscape (ledet av Phil Steinberg).

    Jeg er medlem av: 

    - Norwegian Scientific Academy for Polar research 

    - IASC The International Arctic Science Committee.

     

    Undervisning

    PhD coordinator at the department

    REI 3014 Qualitative method

    The aim of this course is to provide students with insights into qualitative research methods. Students will be trained in defining research problems, designing a research-project, conducting interviews/fieldworks as well as how to reflect upo methodological questions involved in qualitative research. 

    REI-3012 Nature and tourism in an era of climate change

    This course focus on nature and tourism in the era of climatic change. In addition it engage in how climate change affects Arctic destinations, and the innovative solutions tourist companies and sites are involved in. The course discusses social, environmental and ethics aspects of nature use in tourism economies. Discussions will concern the range of new concepts and activities that engage in reframing contemporary travelling such as ecotourism, sustainable tourism and responsible tourism.    

     
    CV

    -          Member of the The Norwegian Scientific Academy for Polar research

    -          Member of Social Science and humanity Committee IASC The International Arctic Science Comitee 

     

     Publication last years;

     

    2022 (with Mathias Danbolt, Hanna Guttorm) Frictional Encounters: Staging Reconciliation in the artistic performance Blodklubb in Special Issue Diedut

    2022 (with Henriksen, Doering, Nina; Dudeck, Stephan; Elverum, Shelly; Fisher, Charleen; Herrmann, Thora Martina; Laptander, Rosa; Milton, Justin; Omma, Elle Merete; Saxinger, Gertrude; Scheepstra, Annette J. M.; Wilson, Katherine. Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: an invitation for change in funding and collaboration. Environmental Research Letters 2022; Volum 17 (6). ISSN 1748-9326.s doi: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac72b5.

    2022 (with Danbolt, M., Guttorm, H. & Hætta, C.). Øvelser i sameksistens: Kunstneriske fellesskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi. I M. Fieldseth, H.H. Stien & J. Veiteberg (red.). Kunstskapte fellesskap (s. 263–302). Fagbokforlaget. DOI:

    2022 (with Trine Kvidahl-Rørvik) Sámi storytelling through design. (520-535) I Valkonen, S., Aikio, Á., Alakorva, S., & Magga, S.-M. (Eds.). (2022). The Sámi World (1st ed.). Routledge. https://doi-org.mime.uit.no/10.4324/9781003025511

    2021 (with Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea; Pyhälä, Aili). Decolonized Research-Storying Bringing Indigenous Ontologies and Care into the Practices of Research Writing. (p. 113 – 143) in in P.Virtanen, T. Olsen, P. Keskitalo Contemporary Saami Research and Indigenous Studies  in Saami and Nordic Contexts  Brill|Sense DOI: https://doi.org/10.1163/9789004463097_006

     

    2021 (with Trine Kvidahl) Samisk design –som utprøving av nye kreative mellomrom; i Gran, A.B. Lokal, digital og kreativ næring – Perspektiver og eksempler på nærings- og samfunnsutvikling i Norge, Oslo: Universitetsforlaget (in print)

     

    2021 (with Hanna Guttorm, Katerina Pirak Sikku & Margrethe Pettersen) Kraftfull slumrende gjensidighet - Forhandlinger i og om samiske landskap, I Pløger, Førde (red.) Improivisasjon – byliv mellom plan og planløshet; Oslo: Spartacus. (in print)

    2020 (with Anniken Førde) Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs, Acta Borealia, 37:1-2, 27-42, DOI: 10.1080/08003831.2020.1752463

    2020 (with Carina Ren, Gunnar Thór Jóhannesson, Albina Pashkevich & Emily Höckert) 20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, DOI: 10.1080/15022250.2020.1830433

    2020 (with Niilas Helander) Brev I mørketid. I Provins Vilse, s. 48-54

    2020 Landskap som hjem; I Norsk Antropologisk Tidsskrift, 31, nr. 1–2-2020, s. 88–102

    2019 (with Hanna Guttorm & Lea Kantonen) Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths behind the next mountain, in Dutkansearvi Journal. 3 (2) 149 - 172

    2019 (with Helen Verran) Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care; in Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, pp. 163-181, Oslo: Orkana forlag.

    2019 (with Henriksen, Hydle eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

    2019 (with Henriksen, Hydle eds.) Applying a Decolonized Understanding in healing Processes pp. 9-29, in  Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

    2019 Foreword: towards a Nordic manifesto xix – xxiii, in Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli &  Szilvia Gyimóthy, The Nordic Wave in Place Branding Poetics, Practices, Politics, UK: Edward Elgar Publishing.

    2019 (with Rachel Andersen) From Dreamland to Homeland: A journey towards futures better than pasts, In Lilya Kaganovsky, Scott MacKenzie, and Anna Westerståhl Stenport (eds.) Arctic Cinemas and the Documentary Ethos, Bloomington: Indiana University Press, 322-335.

    2019 (with Anne Britt Flemmen) "Turbulent indigenous objects – controversies around cultural appropriation and recognition of difference" Journal of Material Culture. Vol. 24: 1:64-82, DOI: 10.1177/1359183518782719

    2018 (with Hilde Methi) Stories of Hope: The Dark ecology journeys Co-creating Tourism Research. Towards Collaborative Ways of Knowing’, eds. Rene van der Dun, Carina Ren and Gunnar T. Johannesson, Routhledge (162-179)

    2018 (with Camilla Brattland and Helen Verran) "Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the 'Careful Partial Participant'." In ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations' and First Peoples' Cultures. Vol. 2 pp. 74-95.

    2018 Relevansen av det nære. Ottar 319(1):49-54

    2018 Reconciliation in the Everyday - When Dreams become Real: Speaking of a Different Reality. I: BAT: Bridging Art + Text. Copenhagen: hurricane 2017 ISBN 9788776691998. pp. 56-66

    2017 Orientalism or cultural encounters? Tourism assembling culture, capital, and identities in A.  Viken & D. Müller (eds.) Tourism and Indigeneity in the Arctic Bristol: Channel View Publications pp. 50-71.

    2017 (With Anniken Førde) Creative Industries as a Base for Local Development: The Challenges of Planning for the Un-known in (eds.) Abdelillah Hamdouch, Torill Nyseth, Christophe Demaziere, Anniken Førde, Jose Serrano, Nils Aarsaether; Creative approaches to planning and local development Insight from small and medium size towns, London: Routhledge; pp.81-97

    2016 (With Helen Verran) Gender and Indigeneity as Generative Differentiations - Reflections on Reconciliation, Violence and Storytelling in Sápmi, Tidskrift for kjønnsforskning 3-4/2016 pp: 55-66 DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05

    2016 (With Margrethe Pettersen) Living land – Below as Above, in Living Earth, Fieldnotes from the Dark Ecology Project, Amsterdam: Sonic Act Press pp.131-141

    2016 (With Berit Kristoffersen & Anniken Førde) Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic, in Abram, S. & K. A. Lund (eds.) Green Ice, Palgrave

     2016 (With Anne Britt Flemmen) ‘What alters when the Sami traditional costume travels?’ Affective investments in the Sápmi, in Jonas Frykman and Maja Povrzanović Frykman, (eds.) Sensitive Objects: Affects and Material Culture, Lund:  Nordic Academic Press. pp.179-199

    2015  Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice in B. Miller (eds.) Traditional Sami health and healing Practices, Edmonton: Polynya Press/University of Alberta Press pp. 183-209

    2015 (With Berit Kristofferson & Roger Norum) An Anthropocene Ethics for Arctic Tourism? In Tourism and the Anthropocene, edited by Martin Gren and Edward Huijbens. London: Routledge pp.94-110

    2015 Sted, stier, konflikt og forsoning. I Hanne Hammer Stien (red.) Vit at jeg elsker deg, Orkana forlag. P. 132-144.

    2015 (With Kirsten Stien & Rebekka Brox Liabø) To be or not to be: Når det å skrive er å skrive seg inn i fellesskap. I A. Otterstad & A. Reinertsen (red.): Metodefestival og øyeblikksrealisme – eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer, Oslo: Fagbokforlaget pp. 294-310.  

    2013 (With Berit Brandt & Marit Haugan) Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability” in E. Figueiredo & A. Raschi “Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic context and local development in European rural area” Firence University Press.

    2013 (With Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232100965) 239 s. NTNU UiT

    2013 (With A. Førde) Utforskning og improvisasjon – hvordan studere stedlig innovasjon i A. Førde, B. Kramvig, Gunnerud Berg, B. Dahle Om å finne sted, Tapir forlag.

    2013 (With Nina G. Berg, Britt Engen, Anniken Førde) Introduksjon; Metodologiske utfordringer i stedsanalyser i Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag  s. 9-22

    2013 (With Torunn Ekeland) Negotiating Terrains: Stories from the Making of “Siida” Science and technology Studies Vol. 25. No.2 :52-72

    2012 Orientalisme eller kulturmøter? I Magnar Forbord, Gunn-Turid Kvam og Martin Rønningen Smak, kultur og opplevelser” – nye ideer om reiseliv i Norge, fagbokforlaget