Bilde av Kramvig, Britt
Bilde av Kramvig, Britt
Institutt for reiseliv og nordlige studier britt.kramvig@uit.no +4778450459 99471101 Alta ALTA C213

Kramvig, Britt


Professor

Stillingsbeskrivelse

.


 • Nina Doering, Stephan Dudeck, Shelly Elverum, Charleen Fisher, Jan-Erik Henriksen, Thora Martina Herrmann m.fl.:
  Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: An invitation for change in funding and collaboration
  Environmental Research Letters 2022 ARKIV / DOI
 • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
  Sámi Storytelling through Design
  Routledge 2022 DOI
 • Mathias Danbolt, Britt Kramvig, Hanna Guttorm, christina hætta :
  Øvelser i sameksistens: Kunstneriske fellesskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi.
  Fagbokforlaget 2022 DOI
 • Britt Kramvig, Hanna Guttorm, Katarina Pirak Sikku, Margrethe Pettersen :
  Kraftfull, slumrende gjensidighet: Forhandlinger i og om samiske landskap
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Britt Kramvig, Hanna Ellen Guttorm, Lea Kantonen, Aili Pyhälä :
  Decolonized Research-Storying Bringing Indigenous Ontologies and Care into the Practices of Research Writing
  Brill|Sense 2021
 • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
  Samisk design som kreative mellomrom
  Universitetsforlaget 2021
 • Britt Kramvig, Dag Avango :
  The multiple landscapes of Biedjovággi: Ontological conflicts on indigenous land
  Polar Record 2021 DOI
 • Britt Kramvig :
  Landskap som hjem
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2020 ARKIV / DOI
 • Britt Kramvig, Anniken Førde :
  Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs
  Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
 • Carina Ren, Gunnar Thór Jóhannesson, Britt Kramvig, Albina Pashkevich, Emily Höckert :
  20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda
  Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Britt Kramvig, Hanna Ellen Guttorm, Lea Kantonen :
  Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths behind the next mountain
  Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2019
 • Britt Kramvig, Helen Ruth Verran :
  Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care
  Orkana Forlag 2019 FULLTEKST
 • Hanna Ellen Guttorm, Lea Kantonen, Britt Kramvig :
  Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths to the other side of the mountain
  Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2019 FULLTEKST
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Applying a decolonized understanding in healing processes
  2019 FULLTEKST
 • Britt Kramvig, Rachel Andersen Gomez :
  From Dreamland to Homeland: A journey towards futures better than pasts
  Indiana University Press 2019 DOI
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.
  Orkana Forlag 2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.
  Orkana Forlag 2019
 • Britt Kramvig :
  Ethnography within two odd archives
  2022
 • Britt Kramvig, Susanne Winterling, Jana Winderen :
  A collaborative listening with the humpback, the currents and the biomass
  2022
 • Britt Kramvig :
  Pluriversal stories of indigenous archives
  2022
 • Britt Kramvig :
  Word of welcome and moderating the Co-Create workshop: A roadmap to decolonial Arctic research.
  2022
 • Britt Kramvig :
  Decolonisation and the (im)possibility of translation.
  2022
 • Britt Kramvig :
  Dekolonialisering - teori og praksis
  2022
 • Britt Kramvig, Gro Birgit Ween, Hadi Strømmen Lile, Kirsten Elisabeth Stien, Mikkel Berg-Nordlie, Liisa-Ravna Finbog m.fl.:
  «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus
  Khrono.no 03. januar 2022 FULLTEKST
 • Gro Birgit Ween, Britt Kramvig, Hadi Strømmen Lile, Mikkel Berg-Nordlie, Tor A Benjaminsen, Liisa-Ravna Finbog m.fl.:
  «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus
  Khrono.no 03. januar 2022 FULLTEKST
 • Maja Hammarén, Britt Kramvig, niilas helander :
  I oversettelsens lange nærvær Samtale Britt kramvig, Maja Hammarén, niilas helander (s.119 – 137) i boken Maja Hammarén (red). niilas helander Nomadtekst dikt essays oversettelse, Kunsthall Oslo.
  No Demands 2022
 • Britt Kramvig, Antonia Walford, Tania Pérez-Bustos, Atsuro Morita :
  Anti-Encyclopedia - reconfiguring knowledge in academic practice
  2022
 • Britt Kramvig :
  Landscape of remembrance
  2022
 • Britt Kramvig, Elin Margrethe Wersland :
  Den samiske mirakeldoktoren: – Hvorfor ble han glemt?
  03. oktober 2022 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Britt Kramvig :
  Co-creating Arctic research together with Indigenous rightsholders - experiences from natural sciences
  2022
 • Sofie Retterstøl Olaisen, Britt Kramvig :
  Eit flytande hotell på Herøy
  15. november 2022
 • Britt Kramvig, Nina Smedseng :
  Veien videre for samisk reiseliv og kreative næringer
  2022 ARKIV
 • Britt Kramvig, Morten Strøksnes :
  Bokbad Verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og det som ble igjen
  2022 DATA
 • Britt Kramvig :
  Storytelling and the Art of Listening
  2021
 • Britt Kramvig :
  Tallene forteller – Hva kan vi lære av skatteprotokoller?
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2021 DOI
 • Britt Kramvig :
  Conclution at the workshop CO-CREATING ARCTIC RESEARCH TOGETHER WITH INDIGENOUS RIGHTSHOLDERS
  2021
 • Thomas Hylland Eriksen, Prisca Massao , Sharam Alghasi, Marta Bivand Erdal, Britt Kramvig :
  Hva kan forskning si om rasisme i Norge? Hvilke metoder er best for å utforske den?
  2021
 • Britt Kramvig, Gro Birgit Ween, Hadi Strømmen Lile, Liisa-Ravna Finbog, Tone Huse, Tor A Benjaminsen m.fl.:
  Samisk historie på samiske premisser
  Nordnorsk debatt - Nordlys 21. desember 2021 FULLTEKST
 • Britt Kramvig :
  Etterskjelv:forsoning og konflikt i Sápmi
  2020 DATA
 • Britt Kramvig, Mathias Danbolt, Joar Nango, Nivi Christensen :
  The Art of Nordic Colonialism
  2020
 • Britt Kramvig :
  Naturressurser vs. kulturressurser i turisme og kreative næringer
  2020
 • Britt Kramvig :
  The past stays in places
  2020
 • Britt Kramvig :
  THE OCEANS’ MANY WATERS - can we hear the stories that they tell?
  2020
 • Britt Kramvig :
  Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity.
  2019 DATA
 • Malin Nord, Britt Kramvig :
  Utbredd oro – de bryter tystnaden om övergreppen
  18. september 2019 DATA
 • Britt Kramvig :
  Landskap som hjem
  2019 DATA
 • Britt Kramvig, Hanna Ellen Guttorm, Siri Broch Johansen :
  Den språklige kolonialiseringens endelige seier
  2019 DATA
 • Britt Kramvig :
  Foreword: Towards a Nordic manifesto
  Edward Elgar Publishing 2019
 • Britt Kramvig :
  Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care.
  2019
 • Britt Kramvig :
  Institutt for Natur og Kunst; et eksperiement i møte mellom forskning og kunst
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

   


  Forskningsinteresser

   

  Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering.  Kolonialiseringskritikk og avkolonialisering er både et faglig og et personlig anliggende - som gir meg mer innsikt i, og erkjennelsen av min egen samiske arv. I mange prosjekter samarbeider og samskriver jeg med forskere fra andre fagområder og sammen med kunnskapsaktører fra andre praksisfelt. Jeg er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samproduksjon av kunnskap har - for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forskning og samfunnendring.

  Jeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som søker å integrere forskning og kunst, og er interessert i de felleskap som skapes gjennom kunstnerisk virksomhet. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, og vært interessert i hvordan samiske kunnskapstradisjoner ivaretas når det samiske språket ikke lenger er i bruk. 

   

  Pågående forskningsprosjekter:


  Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 

  Mediating Arctic Geografies  

  The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

   I 2022 har jeg vært fellow ved University of Durham knyttet til prosjektet Exploring Arctic Soundscape (ledet av Phil Steinberg).

  Jeg er medlem av: 

  - Norwegian Scientific Academy for Polar research 

  - IASC The International Arctic Science Committee.

   

  Undervisning

  PhD coordinator at the department

  REI 3014 Qualitative method

  The aim of this course is to provide students with insights into qualitative research methods. Students will be trained in defining research problems, designing a research-project, conducting interviews/fieldworks as well as how to reflect upo methodological questions involved in qualitative research. 

  REI-3012 Nature and tourism in an era of climate change

  This course focus on nature and tourism in the era of climatic change. In addition it engage in how climate change affects Arctic destinations, and the innovative solutions tourist companies and sites are involved in. The course discusses social, environmental and ethics aspects of nature use in tourism economies. Discussions will concern the range of new concepts and activities that engage in reframing contemporary travelling such as ecotourism, sustainable tourism and responsible tourism.    

   
  CV

  -          Member of the The Norwegian Scientific Academy for Polar research

  -          Member of Social Science and humanity Committee IASC The International Arctic Science Comitee 

   

   Publication last years;

   

  2022 (with Mathias Danbolt, Hanna Guttorm) Frictional Encounters: Staging Reconciliation in the artistic performance Blodklubb in Special Issue Diedut

  2022 (with Henriksen, Doering, Nina; Dudeck, Stephan; Elverum, Shelly; Fisher, Charleen; Herrmann, Thora Martina; Laptander, Rosa; Milton, Justin; Omma, Elle Merete; Saxinger, Gertrude; Scheepstra, Annette J. M.; Wilson, Katherine. Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: an invitation for change in funding and collaboration. Environmental Research Letters 2022; Volum 17 (6). ISSN 1748-9326.s doi: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac72b5.

  2022 (with Danbolt, M., Guttorm, H. & Hætta, C.). Øvelser i sameksistens: Kunstneriske fellesskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi. I M. Fieldseth, H.H. Stien & J. Veiteberg (red.). Kunstskapte fellesskap (s. 263–302). Fagbokforlaget. DOI:

  2022 (with Trine Kvidahl-Rørvik) Sámi storytelling through design. (520-535) I Valkonen, S., Aikio, Á., Alakorva, S., & Magga, S.-M. (Eds.). (2022). The Sámi World (1st ed.). Routledge. https://doi-org.mime.uit.no/10.4324/9781003025511

  2021 (with Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea; Pyhälä, Aili). Decolonized Research-Storying Bringing Indigenous Ontologies and Care into the Practices of Research Writing. (p. 113 – 143) in in P.Virtanen, T. Olsen, P. Keskitalo Contemporary Saami Research and Indigenous Studies  in Saami and Nordic Contexts  Brill|Sense DOI: https://doi.org/10.1163/9789004463097_006

   

  2021 (with Trine Kvidahl) Samisk design –som utprøving av nye kreative mellomrom; i Gran, A.B. Lokal, digital og kreativ næring – Perspektiver og eksempler på nærings- og samfunnsutvikling i Norge, Oslo: Universitetsforlaget (in print)

   

  2021 (with Hanna Guttorm, Katerina Pirak Sikku & Margrethe Pettersen) Kraftfull slumrende gjensidighet - Forhandlinger i og om samiske landskap, I Pløger, Førde (red.) Improivisasjon – byliv mellom plan og planløshet; Oslo: Spartacus. (in print)

  2020 (with Anniken Førde) Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs, Acta Borealia, 37:1-2, 27-42, DOI: 10.1080/08003831.2020.1752463

  2020 (with Carina Ren, Gunnar Thór Jóhannesson, Albina Pashkevich & Emily Höckert) 20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, DOI: 10.1080/15022250.2020.1830433

  2020 (with Niilas Helander) Brev I mørketid. I Provins Vilse, s. 48-54

  2020 Landskap som hjem; I Norsk Antropologisk Tidsskrift, 31, nr. 1–2-2020, s. 88–102

  2019 (with Hanna Guttorm & Lea Kantonen) Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths behind the next mountain, in Dutkansearvi Journal. 3 (2) 149 - 172

  2019 (with Helen Verran) Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care; in Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, pp. 163-181, Oslo: Orkana forlag.

  2019 (with Henriksen, Hydle eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

  2019 (with Henriksen, Hydle eds.) Applying a Decolonized Understanding in healing Processes pp. 9-29, in  Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

  2019 Foreword: towards a Nordic manifesto xix – xxiii, in Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli &  Szilvia Gyimóthy, The Nordic Wave in Place Branding Poetics, Practices, Politics, UK: Edward Elgar Publishing.

  2019 (with Rachel Andersen) From Dreamland to Homeland: A journey towards futures better than pasts, In Lilya Kaganovsky, Scott MacKenzie, and Anna Westerståhl Stenport (eds.) Arctic Cinemas and the Documentary Ethos, Bloomington: Indiana University Press, 322-335.

  2019 (with Anne Britt Flemmen) "Turbulent indigenous objects – controversies around cultural appropriation and recognition of difference" Journal of Material Culture. Vol. 24: 1:64-82, DOI: 10.1177/1359183518782719

  2018 (with Hilde Methi) Stories of Hope: The Dark ecology journeys Co-creating Tourism Research. Towards Collaborative Ways of Knowing’, eds. Rene van der Dun, Carina Ren and Gunnar T. Johannesson, Routhledge (162-179)

  2018 (with Camilla Brattland and Helen Verran) "Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the 'Careful Partial Participant'." In ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations' and First Peoples' Cultures. Vol. 2 pp. 74-95.

  2018 Relevansen av det nære. Ottar 319(1):49-54

  2018 Reconciliation in the Everyday - When Dreams become Real: Speaking of a Different Reality. I: BAT: Bridging Art + Text. Copenhagen: hurricane 2017 ISBN 9788776691998. pp. 56-66

  2017 Orientalism or cultural encounters? Tourism assembling culture, capital, and identities in A.  Viken & D. Müller (eds.) Tourism and Indigeneity in the Arctic Bristol: Channel View Publications pp. 50-71.

  2017 (With Anniken Førde) Creative Industries as a Base for Local Development: The Challenges of Planning for the Un-known in (eds.) Abdelillah Hamdouch, Torill Nyseth, Christophe Demaziere, Anniken Førde, Jose Serrano, Nils Aarsaether; Creative approaches to planning and local development Insight from small and medium size towns, London: Routhledge; pp.81-97

  2016 (With Helen Verran) Gender and Indigeneity as Generative Differentiations - Reflections on Reconciliation, Violence and Storytelling in Sápmi, Tidskrift for kjønnsforskning 3-4/2016 pp: 55-66 DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05

  2016 (With Margrethe Pettersen) Living land – Below as Above, in Living Earth, Fieldnotes from the Dark Ecology Project, Amsterdam: Sonic Act Press pp.131-141

  2016 (With Berit Kristoffersen & Anniken Førde) Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic, in Abram, S. & K. A. Lund (eds.) Green Ice, Palgrave

   2016 (With Anne Britt Flemmen) ‘What alters when the Sami traditional costume travels?’ Affective investments in the Sápmi, in Jonas Frykman and Maja Povrzanović Frykman, (eds.) Sensitive Objects: Affects and Material Culture, Lund:  Nordic Academic Press. pp.179-199

  2015  Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice in B. Miller (eds.) Traditional Sami health and healing Practices, Edmonton: Polynya Press/University of Alberta Press pp. 183-209

  2015 (With Berit Kristofferson & Roger Norum) An Anthropocene Ethics for Arctic Tourism? In Tourism and the Anthropocene, edited by Martin Gren and Edward Huijbens. London: Routledge pp.94-110

  2015 Sted, stier, konflikt og forsoning. I Hanne Hammer Stien (red.) Vit at jeg elsker deg, Orkana forlag. P. 132-144.

  2015 (With Kirsten Stien & Rebekka Brox Liabø) To be or not to be: Når det å skrive er å skrive seg inn i fellesskap. I A. Otterstad & A. Reinertsen (red.): Metodefestival og øyeblikksrealisme – eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer, Oslo: Fagbokforlaget pp. 294-310.  

  2013 (With Berit Brandt & Marit Haugan) Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability” in E. Figueiredo & A. Raschi “Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic context and local development in European rural area” Firence University Press.

  2013 (With Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232100965) 239 s. NTNU UiT

  2013 (With A. Førde) Utforskning og improvisasjon – hvordan studere stedlig innovasjon i A. Førde, B. Kramvig, Gunnerud Berg, B. Dahle Om å finne sted, Tapir forlag.

  2013 (With Nina G. Berg, Britt Engen, Anniken Førde) Introduksjon; Metodologiske utfordringer i stedsanalyser i Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag  s. 9-22

  2013 (With Torunn Ekeland) Negotiating Terrains: Stories from the Making of “Siida” Science and technology Studies Vol. 25. No.2 :52-72

  2012 Orientalisme eller kulturmøter? I Magnar Forbord, Gunn-Turid Kvam og Martin Rønningen Smak, kultur og opplevelser” – nye ideer om reiseliv i Norge, fagbokforlaget