Personkort bilde

Kramvig, Britt

Professor Institutt for reiseliv og nordlige studier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

 

 Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap, ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering. I tillegg er jeg opptatt av samisk turisme, innovasjon og koblingen mot tradisjonell kunnskap. I mange prosjekter samarbeider og samskriver hun med forsker fra andre fagområder men og sammen med kunnskapsaktører fra andre praksisfelt og er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samproduksjon av kunnskap for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forsking og samfunnendring.

JJeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom forskning og kunst; og har samarbeidet og publisert sammen med en rekke kunstnere. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, med fokus på hva lokale kunnskaper og fellesskap er, og hvordan tradisjonell kunnskap utfordrer skillet mellom kultur/natur. 

 

Pågående forskningsprosjekter;


Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 


Mediating Arctic Geografies https://www.mediatedarcticgeographies.com/mediated-arctic-geographies-project

Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

https://en.uit.no/project/nesar?fbclid=IwAR3HtjSdFpnJ2wQgYDwIcm-ZxfCz5eKn7BF52ZZgr4iDXcCnTSillmHDcsE

 

 

-          Member of the The Norwegian Scientific Academy for Polar research

-          Member of Social Science and humanity Committee IASC The International Arctic Science Comitee 

-          Member of Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities REXSAC - A Nordic Centre of Excellence 2015-2020  https://www.rexsac.org/

 Publication last years;

2021 (with Trine Kvidahl) The enactments of Sámi worldviews in Sámi design, art and stories, in Sanna Valkonen, Sigga-Marja Magga, Saara Tervaniemi & Áile Aikio; The Sámi World, Routledge (accepted)

2021 (With Hanna Guttorm, Lea Kantonen &  Aili Pyhälä) Storying encounters differently: Vulnerability and care in the practices of slow writing, in P.Virtanen, T. Olsen, P. Keskitalo Contemporary Saami Research and Indigenous Studies  in Saami and Nordic Contexts, Brill Publisher. (accepted)

2021 (with Trine Kvidahl) Samisk design –som utprøving av nye kreative mellomrom; i Gran, A.B. Lokal, digital og kreativ næring – Perspektiver og eksempler på nærings- og samfunnsutvikling i Norge, Oslo: Universitetsforlaget (in print)

 

2021 (with Hanna Guttorm, Katerina Pirak Sikku & Margrethe Pettersen) Kraftfull slumrende gjensidighet - Forhandlinger i og om samiske landskap, I Pløger, Førde (red.) Improivisasjon – byliv mellom plan og planløshet; Oslo: Spartacus. (in print)

2020 (with Anniken Førde) Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs, Acta Borealia, 37:1-2, 27-42, DOI: 10.1080/08003831.2020.1752463

2020 (with Carina Ren, Gunnar Thór Jóhannesson, Albina Pashkevich & Emily Höckert) 20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, DOI: 10.1080/15022250.2020.1830433

2020 (with Niilas Helander) Brev I mørketid. I Provins Vilse, s. 48-54

2020 Landskap som hjem; I Norsk Antropologisk Tidsskrift, 31, nr. 1–2-2020, s. 88–102

2019 (with Hanna Guttorm & Lea Kantonen) Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths behind the next mountain, in Dutkansearvi Journal. 3 (2) 149 - 172

2019 (with Helen Verran) Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care; in Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, pp. 163-181, Oslo: Orkana forlag.

2019 (with Henriksen, Hydle eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

2019 (with Henriksen, Hydle eds.) Applying a Decolonized Understanding in healing Processes pp. 9-29, in  Henriksen, Hydle & Kramvig (eds): Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Social Work and Healing, Oslo: Orkana forlag.

2019 Foreword: towards a Nordic manifesto xix – xxiii, in Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli &  Szilvia Gyimóthy, The Nordic Wave in Place Branding Poetics, Practices, Politics, UK: Edward Elgar Publishing.

2019 (with Rachel Andersen) From Dreamland to Homeland: A journey towards futures better than pasts, In Lilya Kaganovsky, Scott MacKenzie, and Anna Westerståhl Stenport (eds.) Arctic Cinemas and the Documentary Ethos, Bloomington: Indiana University Press, 322-335.

2019 (with Anne Britt Flemmen) "Turbulent indigenous objects – controversies around cultural appropriation and recognition of difference" Journal of Material Culture. Vol. 24: 1:64-82, DOI: 10.1177/1359183518782719

2018 (with Hilde Methi) Stories of Hope: The Dark ecology journeys Co-creating Tourism Research. Towards Collaborative Ways of Knowing’, eds. Rene van der Dun, Carina Ren and Gunnar T. Johannesson, Routhledge (162-179)

2018 (with Camilla Brattland and Helen Verran) "Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the 'Careful Partial Participant'." In ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations' and First Peoples' Cultures. Vol. 2 pp. 74-95.

2018 Relevansen av det nære. Ottar 319(1):49-54

2018 Reconciliation in the Everyday - When Dreams become Real: Speaking of a Different Reality. I: BAT: Bridging Art + Text. Copenhagen: hurricane 2017 ISBN 9788776691998. pp. 56-66

2017 Orientalism or cultural encounters? Tourism assembling culture, capital, and identities in A.  Viken & D. Müller (eds.) Tourism and Indigeneity in the Arctic Bristol: Channel View Publications pp. 50-71.

2017 (With Anniken Førde) Creative Industries as a Base for Local Development: The Challenges of Planning for the Un-known in (eds.) Abdelillah Hamdouch, Torill Nyseth, Christophe Demaziere, Anniken Førde, Jose Serrano, Nils Aarsaether; Creative approaches to planning and local development Insight from small and medium size towns, London: Routhledge; pp.81-97

2016 (With Helen Verran) Gender and Indigeneity as Generative Differentiations - Reflections on Reconciliation, Violence and Storytelling in Sápmi, Tidskrift for kjønnsforskning 3-4/2016 pp: 55-66 DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05

2016 (With Margrethe Pettersen) Living land – Below as Above, in Living Earth, Fieldnotes from the Dark Ecology Project, Amsterdam: Sonic Act Press pp.131-141

2016 (With Berit Kristoffersen & Anniken Førde) Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic, in Abram, S. & K. A. Lund (eds.) Green Ice, Palgrave

 2016 (With Anne Britt Flemmen) ‘What alters when the Sami traditional costume travels?’ Affective investments in the Sápmi, in Jonas Frykman and Maja Povrzanović Frykman, (eds.) Sensitive Objects: Affects and Material Culture, Lund:  Nordic Academic Press. pp.179-199

2015  Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice in B. Miller (eds.) Traditional Sami health and healing Practices, Edmonton: Polynya Press/University of Alberta Press pp. 183-209

2015 (With Berit Kristofferson & Roger Norum) An Anthropocene Ethics for Arctic Tourism? In Tourism and the Anthropocene, edited by Martin Gren and Edward Huijbens. London: Routledge pp.94-110

2015 Sted, stier, konflikt og forsoning. I Hanne Hammer Stien (red.) Vit at jeg elsker deg, Orkana forlag. P. 132-144.

2015 (With Kirsten Stien & Rebekka Brox Liabø) To be or not to be: Når det å skrive er å skrive seg inn i fellesskap. I A. Otterstad & A. Reinertsen (red.): Metodefestival og øyeblikksrealisme – eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer, Oslo: Fagbokforlaget pp. 294-310.  

2013 (With Berit Brandt & Marit Haugan) Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability” in E. Figueiredo & A. Raschi “Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic context and local development in European rural area” Firence University Press.

2013 (With Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232100965) 239 s. NTNU UiT

2013 (With A. Førde) Utforskning og improvisasjon – hvordan studere stedlig innovasjon i A. Førde, B. Kramvig, Gunnerud Berg, B. Dahle Om å finne sted, Tapir forlag.

2013 (With Nina G. Berg, Britt Engen, Anniken Førde) Introduksjon; Metodologiske utfordringer i stedsanalyser i Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag  s. 9-22

2013 (With Torunn Ekeland) Negotiating Terrains: Stories from the Making of “Siida” Science and technology Studies Vol. 25. No.2 :52-72

2012 Orientalisme eller kulturmøter? I Magnar Forbord, Gunn-Turid Kvam og Martin Rønningen Smak, kultur og opplevelser” – nye ideer om reiseliv i Norge, fagbokforlaget

 

 

 

.

 • Kramvig, Britt; Methi, Hilde. Stories of hope? Journeys in the dark European Arctic. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-22819-1.s 162 - 179.
 • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.
 • Kramvig, Britt. Epistemic practices of storytelling på sessionen ’Jus, rettigheter og vold’. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.
 • Kramvig, Britt. Feministiske dekoloniale tilnærming til forskning i nord. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Cultural industries as a base for local development: The challenges of planning for the unknown. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 81 - 96.
 • Kramvig, Britt. Sieidies as entities participating in ontological practices. 2nd Peaceful Coexistence Colloquium 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.
 • Kramvig, Britt. “Epistemic practices of storytelling for reconciliation”. Alta 12-14th Indigenous social work conference, Presentation 2017-06-12 - 2017-06-15 2017.
 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Kramvig, Britt. Orientalism or Cultural Encounters? Tourism Assemblages in Culture, Capital, and Identities. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096.s 50 - 67.s doi: 10.21832/9781845416102-006.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.
 • Kramvig, Britt. Stories of hope: Enacting art, science and travelling in/across Russian Norwegian borders. RexSAC Arctic Resources & Communities coordination board and wider program meeting 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic whale. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-58736-7.s doi: 10.1057/978-1-137-58736-7.
 • Kramvig, Britt. Bokanmeldelser av Rikke Andreassen og Katrine Vitus (red.): Affecticity and Race, studies from Nordic Contexts Ashgate Publishing Limited, Surrey 2015. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 39 (3/4). ISSN 0809-6341.s 91 - 93.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-09.
 • Kramvig, Britt; Skog, Kari Helene; Omar, Nastra. Det multikulturelle Nord http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - .s doi: 25.07.BrittKramvig,NastaOmar&KariHeleneSkog,commentarydailynewspaperNordlys:«DetmultikulturelleNord»(med)http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord.
 • Kramvig, Britt. Vi må lytte til samiske voldsoffer http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre.
 • Kramvig, Britt. Dreamland. Arctic film symposium 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.
 • Kramvig, Britt. Båten, havet og reisen (The boat, the ocean and the travel). Trebåtbygging som universitetsfag 2016-09-17 - 2016-09-18 2016.
 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living land – Below as Above. 2016 ISBN 978-90-823216-2-3.s 131 - 141.
 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Gender and indigeneity as generative differentiations : reflections on reconciliation, violence and storytelling in Sápmi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (3/4). ISSN 0809-6341.s 203 - 214.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Norum, Roger. Arctic whale watching and Anthropocene ethics. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-81457-8.s 94 - 110.
 • Stien, Kirsten; Kramvig, Britt; Liabø, Rebekka Brox. To be or not to be: Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5.
 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Om-urfolks-viten-og-professoral-ignoranse-7482448.html#.UxW5v2XKyfC Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Kramvig, Britt. Science and Intervention. Ongoing conversation 2014-10-09 - 2014-10-12 2014.
 • Kramvig, Britt. Dreamland. On who’s terms? 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.
 • Kramvig, Britt. Sted, stier, konflikt og forsoning. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 132 - 145.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability. Firenze University Press 2013 ISBN 978-88-6655-388-5.s 107 - 126.
 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida". (http://sciencetechnologystudies.org/system/files/v26n1Reader.pdf) (Fulltekst: http://sciencetechnologystudies.org/system/files/v26n1Ekeland.pdf Science & Technology Studies 2013; Volum 26 (1). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth; Brox Liabø, Rebekka. Å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. Om å være i dialog med ungdomskoleelevers pågående identifikasjonsprosesser. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.
 • Kramvig, Britt. The postcolonial Sápmi. Bridging art & Text 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.
 • Kramvig, Britt. Det skal bo folk i husan - folk og verdiskapning i Nord. Innspillkonferansen Kunnskapsinnhentning om økt verdiskapning i nord 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.
 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming: connecting to Sámi epistemic practice. Idioms of Sámi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.
 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.
 • Kramvig, Britt. Innovation - the future in the making. Nordic rural futures:pressures and possibilities (http://www.sol.slu.se/nrf/) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.
 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna; Sikku, Katarina Pirak; Pettersen, Margrethe. Kraftfull, slumrende gjensidighet: Forhandlinger i og om samiske landskap. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230403006.s 287 - 309.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs. Acta Borealia 2020; Volum 37. ISSN 0800-3831.s 27 - 42.s doi: 10.1080/08003831.2020.1752463.

 • Kramvig, Britt. Landskap som hjem. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2020; Volum 31 (1-2). ISSN 0802-7285.s 88 - 102.s doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2020-01-02-08.

 • Ren, Carina; Jóhannesson, Gunnar Thór; Kramvig, Britt; Pashkevich, Albina; Höckert, Emily. 20 years of research on Arctic and Indigenous cultures in Nordic tourism: a review and future research agenda. (Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15022250.2020.1830433?scroll=top&needAccess=true Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2020. ISSN 1502-2250.s 1 - 11.s doi: 10.1080/15022250.2020.1830433.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea. Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths behind the next mountain. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2019; Volum 3 (2). ISSN 2489-7930.s 149 - 162.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Applying a decolonized understanding in healing processes. (Fulltekst: https://www.orkana.no/wp-content/uploads/2020/06/recognition-reconciliation-and-restoration.pdf 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 9 - 27.

 • Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea; Kramvig, Britt. Pluriversal stories with Indigenous wor(l)ds creating paths to the other side of the mountain. (Fulltekst: http://dutkansearvi.fi/tieteellinen-julkaisu/volume3-issue2-2019/vol-3-2-hanna-guttorm-lea-kantonen-and-britt-kramvig-pluriversal-stories-with-indigenous-worlds-creating-paths-to-the-other-side-of-the Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2019; Volum 3 (2). ISSN 2489-7930.s 149 - 172.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care. (Fulltekst: https://www.orkana.no/wp-content/uploads/2020/06/part3.1-stories-stones-and-memories-in-the-land-of-dormant-reciprocity.pdf Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 163 - 180.

 • Kramvig, Britt; Andersen Gomez, Rachel. From Dreamland to Homeland: A journey towards futures better than pasts. Indiana University Press 2019 ISBN 978-0-253-04029-9.s 322 - 335.s doi: 10.2307/j.ctvcj2wqq.22.

 • Kramvig, Britt; Methi, Hilde. Stories of hope? Journeys in the dark European Arctic. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-22819-1.s 162 - 179.

 • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Turbulent indigenous objects: Controversies around cultural appropriation and recognition of difference.. Journal of material culture 2018. ISSN 1359-1835.s 1 - 19.s doi: 10.1177/1359183518782719.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Cultural industries as a base for local development: The challenges of planning for the unknown. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 81 - 96.

 • Kramvig, Britt. Orientalism or Cultural Encounters? Tourism Assemblages in Culture, Capital, and Identities. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096.s 50 - 67.s doi: 10.21832/9781845416102-006.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic whale. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-58736-7.s doi: 10.1057/978-1-137-58736-7.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Gender and indigeneity as generative differentiations : reflections on reconciliation, violence and storytelling in Sápmi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (3/4). ISSN 0809-6341.s 203 - 214.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What Alters When the Traditional Sámi Costume Travels? A Study of Affective Investments in the Sápmi. Nordic Academic Press 2016 ISBN 9789187675669.s 179 - 198.s doi: 10.21525/kriterium.6.h.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Norum, Roger. Arctic whale watching and Anthropocene ethics. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-81457-8.s 94 - 110.

 • Stien, Kirsten; Kramvig, Britt; Liabø, Rebekka Brox. To be or not to be: Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Sted, kunnskap og kreativitet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 333 - 351.

 • Kramvig, Britt. Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice. 2015 (2) ISBN 978-1772120882. ISSN 1927-9671.s 183 - 207.

 • Kramvig, Britt. Sted, stier, konflikt og forsoning. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 132 - 145.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability. Firenze University Press 2013 ISBN 978-88-6655-388-5.s 107 - 126.

 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida". (http://sciencetechnologystudies.org/system/files/v26n1Reader.pdf) (Fulltekst: http://sciencetechnologystudies.org/system/files/v26n1Ekeland.pdf Science & Technology Studies 2013; Volum 26 (1). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.

 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida. Science & Technology Studies 2012; Volum 25 (2). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.

 • Kramvig, Britt. "Om å finne frem"- hva er det gutter velger bort når de velger bort utdanning?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 109 - 119.

 • Kramvig, Britt. Contradiction, Emancipation and Multiculturalism after 22nd of July 2011. Suomen Antropologi 2011; Volum 36 (3). ISSN 0355-3930.s 76 - 80.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Mellom vekst og bærekraft - gårdsturisme som balansekunst. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 287 - 307.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 167 - 195.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit Synnøve; Kramvig, Britt. "The Future can only be Imagined" - Innovation in Farm Tourism from a Phenomenological Perspective. The Open Social Science Journal 2010; Volum 3. ISSN 1874-9453.s 51 - 59.s doi: 10.2174/1874945301003010051.

 • Kramvig, Britt. Le langage silencieux du don dans les communautés arctiques. (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21278923) Ethnologie Française 2009; Volum 39 (2). ISSN 0046-2616.s 275 - 284.

 • Olsen, Elisabeth; Kramvig, Britt. Kultur som næring – møter som sammenstøter?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009; Volum 09 (09). ISSN 1500-0788.s 22 - 29.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013671.s 101 - 120.

 • Kramvig, Britt. Flerstedlig og flerstemt - som situeringsforsøk i lokalsamfunnsstudier. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 59 - 72.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Seks turer i fortellingenes skoger : om innovative utviklingsprosesser og kunnskapsmøter. Digital kompetanse 2006 (1). ISSN 0809-6724.s 44 - 56.

 • Kramvig, Britt. Models of local welfare. 2005 (16).s 40 - 47.

 • Kramvig, Britt. The silent language of ethnicity. European Journal of Cultural Studies 2005; Volum 8 (1). ISSN 1367-5494.

 • Kramvig, Britt. Fleksible kategorier, fleksible liv. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005; Volum 16 (2-3). ISSN 0802-7285.s 97 - 108.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 163 - 180.

 • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232100965.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.

 • Kramvig, Britt. Conclution at the workshop CO-CREATING ARCTIC RESEARCH TOGETHER WITH INDIGENOUS RIGHTSHOLDERS. Co-creating Arctic Research Together with Indigenous Right-holders 2021-03-23 - 2021-03-23 2021.

 • Kramvig, Britt. Naturressurser vs. kulturressurser i turisme og kreative næringer. Samekonferansen 2020 2020-11-27 - 2020-11-27 2020.

 • Kramvig, Britt. The past stays in places. DurhamArctic workshop 2020-12-07 - 2020-12-07 2020.

 • Kramvig, Britt; Danbolt, Mathias; Nango, Joar; Christensen, Nivi. The Art of Nordic Colonialism. Ednámetmaid 2020-11-05 - 2020-11-06 2020.

 • Kramvig, Britt. Etterskjelv:forsoning og konflikt i Sápmi. Ti år etter Culcom: Tematikk, polemikk og tendenser (https://www.youtube.com/watch?v=cffOVxOmu0M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ytZI8gD-BgRSOYAd1Lf80odmGR1qBQdbgxJhk4TOXjdJBgsIOrGZaDcA) 2020-06-12 - 2020-06-12 2020.

 • Kramvig, Britt. THE OCEANS’ MANY WATERS - can we hear the stories that they tell?. THE OCEANS’ MANY WATERS #4 Ice Worlds: The disappearing Cryosphere 2020-05-07 - 2020-05-07 2020.

 • Kramvig, Britt. Sámi mátkeealáhus dutkiid perspektiivvas; Makkár lea dutkkandilli dán suorggis? Samisk reiseliv fra en forskers standpunkt: Hvordan står det til med forskning. Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv 2019-02-13 - 2019-02-13 2019.

 • Kramvig, Britt. Foreword: Towards a Nordic manifesto. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 431 8.s xix - xxiii.

 • Jørgensen, Dolly; Leyda, Julia; Kramvig, Britt; Armiero, Marco. Environmental Humanities of the Global North Panel Discussion. Nordic Environments: Opening Conference of the Oslo School of Environmental Humanities 2019-11-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Hval og hvalturisme på Skjervøy. Forskningsdagene (https://www.framtidinord.no/video/article20036728.ece) 2019-09-24 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Urfolk, miljøkrise og rettferdighet. Forskningsdagene Universitetet i Oslo 2019-09-24 - 2019.

 • Kramvig, Britt; Danbolt, Mathias. Re-Countering colonial narrations. Sámi Dáiddafestivála 2019-11-22 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Environmental Humanities of the Global North: Panel Discussion. Nordic Environments: Opening Conference of the Oslo School of Environmental Humanities (https://www.hf.uio.no/english/research/strategic-research-areas/oseh/news-and-events/events/Other/opening-conference-oslo-school-of-environmental-hu.html) 2019-11-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Landscape as home. TIK Methods Lab 2019-09-10 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care.. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Nord, Malin; Kramvig, Britt. Utbredd oro – de bryter tystnaden om övergreppen. (https://www.svd.se/de-bryter-tystnaden-om-overgreppen?fbclid=IwAR2nvZb7u0LffFHkRwfbn0UYIbCOWOqz9tgXhkuyHpykEwWHhLJ6VhEOK_4) 2019.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Broch Johansen, Siri. Den språklige kolonialiseringens endelige seier. Kronikk (https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-spraklige-koloniseringens-endelige-seier) 2019-08-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Landskap som hjem. ISA Universitetet i Oslo (https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/nordisk-laboratorium/norlab-seminar6.html?fbclid=IwAR0zUoRiLaJ5h3QR_MlEaHamfpLjp9MVeTvwAka--seKhH42xZNQDG4z0Dw) 2019-08-28 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity.. 5th International Indigenous Voices In Social Work Conference (https://iivswc2019.wixsite.com/socialwork/agenda) 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Kramvig, Britt. Når det vedvarer å gjøre vondt å være same. Vin og Viten (Omtale: https://uit.no/tavla/artikkel/621068/nar_det_vedvarer_a_gjore_ondt_a_vaere_same) 2019-04-03 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Dreamland and QNA. Encountering Indigenous thought and politics (Omtale: https://www.brookes.ac.uk/about-brookes/events/film--dreamland/) 2019-05-06 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Institutt for Natur og Kunst; et eksperiement i møte mellom forskning og kunst. På sporet av improvisatoriske praksiser: perspektiver på iprovisasjon i forskning og planlegging 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.

 • Kramvig, Britt. Bør vi avkolonialisere kulturlivet?. Kulturrådets frokostmøte (Omtale: Klassekampen 30.01.2019) 2019-01-29 - 2019-01-29 2019.

 • Kramvig, Britt. Vår kultur er ikke en kostyme. Hvordan forvalte samisk kultur i en reiselivssammenheng i Tromsø? 2019-02-05 - 2019-02-05 2019.

 • Kramvig, Britt; Dale, Ragnhild Freng; Boine, Mari; Øyen Vister, Elin Már. Er fornorskingen virkelig et tilbakelagt kapittel? Regjeringen ofret den unge reindriftssamen. Er det gått prestisje i saken?. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ngen4x/Er-fornorskingen-virkelig-et-tilbakelagt-kapittel Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.

 • Kramvig, Britt. Ikke la lyset over byen vår slukne!. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/ikke-la-lyset-over-byen-var Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. The politics of injustice and the Cosmopolitical of Artistic Intervention. Track 15Tid til bio/cirkulær økonomi 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Kramvig, Britt; Kantonen, Lea; Guttorm, Hanna Ellen. Workshop organizer: Recognition of multiple knowledges and practices in writing together with Lea Kantonen and Hanna Guttorm at ” Inari 20-21 November. network-meeting “Re-searching Indigenous Methodologies and Engaging Communities 2018-11-20 - 2018-11-21 2018.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea. How to use Indigenous Research Methods? Recognition of Indigenous methodologies and/in writing Workshop with PhD students. worshop 2018-11-19 - 2018-11-21 2018.

 • Ose, Tommy; Eriksen, Thomas Hylland; Kramvig, Britt. “Exercises in Excess - Food Waste and the value of food in the affluent North. A perspective on value chains and their disruption.”. 2018.

 • Kramvig, Britt. Reisen som en arena for læring. Båter, tradisjon og innovasjon 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.

 • Danbolt, Mathias; Kramvig, Britt. Debatt: Kunst og kolonialitet. Litteraturhuset 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Kramvig, Britt. “Co-existences in Arctic Waters: Recoding natural resources for future livelihoods”. REXSAC program wide conference 2018-10-29 - 2018-11-01 2018.

 • Kramvig, Britt; Riseth, Jan Åge. Slowing down indigenous travelling Britt Kramvig UiT The Arctic University of Norway & Jan Åge Riseth Senior Norut Session: Nr.20 Co-creational methodologies in tourism: Towards collaborative ways of knowing. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Kramvig, Britt. Keynote: Turbulent indigenous objects - controversies around cultural appropriation and tourist activity. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research (https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525628) (Omtale: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525628) 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Kramvig, Britt. The cosmopolitical of Indigenous Artistic intervention on the closed panel: Doing Cosmopolitics: Exploring Everyday Potentials Within STS Research. 4S (Sceince and Technology Studies) Sydney 2018-08-29 - 2018-09-02 2018.

 • Kramvig, Britt. Kraftfull slumrende gjensidighet - (glemte) steder i det samiske landskapet. Institutt for Natur og Kunst («Festspillene: dagen før dagen», Nrk Troms radio, ettermiddagssendingen, 22.06.2018) 2018-06-23 - 2018-06-27 2018.

 • Kramvig, Britt. Turisme i de Arktiske områder. Nordisk Råd's sommermøte 2018-06-25 - 2018-06-25 2018.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen. Walking in Darkness. Institutt for Natur og Kunst (http://festsinspillnn.no/nb/program/2018/festspillutstilling-institutt-natur-og-kunst) 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt; Sørlie, Randi. Stemmer fra fortiden: en samtale om Knut Lundes virke. Institutt for Natur og Kunst 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe; Sikku, Katarina Pirak; Guttorm, Hanna Ellen. Hvordan lytter vi oss inn i landskapet?. Festspillene i NordNorge Institutt for natur og kunst 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt. Epistemic practices of storytelling on violence. Workshop jus, rettigheter og vold, på symposium: Det kjønnede Arktiske landskapet 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Epistemic practices of storytelling på sessionen ’Jus, rettigheter og vold’. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Feministiske dekoloniale tilnærming til forskning i nord. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Modellering av innovasjonsprosesser i kreative næringer. «Tid for Bioøkonomi/Sirkulærøkonomi» 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Kramvig, Britt. Sustainable and responsable travelling in the Arctic. 8th High Level dialog on SDG in the Arctic 2018-04-30 - 2018-04-30 2018.

 • Kramvig, Britt. Kreative næringer - sammenstøt mellom ulike innovasjonsmodeller. Bioøkonomi og Sirkulær økonomi 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Kramvig, Britt. Relevansen av det nære. Ottar 2018; Volum 1. ISSN 0030-6703.s 49 - 54.

 • Kramvig, Britt. HUMAN // Pågår det en kolonialisering av samer i Norge?. HUMAN 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.

 • Kramvig, Britt. IKOS PhD Midway-seminar:"Weaving heritage in a globalized world. A case study of Wayuu and Wounan Colombian indigenous craft". IKOS PhD Midway-seminar University of Oslo (Omtale: http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/news-and-events/events/phd/2018/phd-midterm-lauraosorioiregui-7feb.html) 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.

 • Kramvig, Britt. Postkoloniale urfolksstudier og mangslungen likestilling. Samisk forskning og kjønnsforskning – på samme parti? (Omtale: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt) 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

 • Kramvig, Britt. Alien Vision. 2017 ISBN 9788776691998.s 66 - 67.

 • Kramvig, Britt. Reconciliation in the Everyday - When Dreams become Real: Speaking of a Different Reality. 2017 ISBN 9788776691998.s 56 - 66.

 • Kramvig, Britt; Dolven, A K; Sara, Máret Ánne. Kampen om beiteområder er flyttet inn i rettssalene. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/kultur/kampen-om-beiteomrader-er-flyttet-inn-i-rettssalene/68957231 Dagbladet på nett 2017.

 • Kramvig, Britt. «Fortelling, minner og landskap – stier i undersøkelsen av samiske ontologier». Framtidseminariet: Ett museum för vem och varför? 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.

 • Kramvig, Britt. Helsing frå Sameland. Kulturrådets årskonferansen Samisk Vrede 2017-11-09 - 2017-11-10 2017.

 • Kramvig, Britt. Gollegiisá – The treasure chamber. Uchronotopia -REXSAC 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.

 • Kramvig, Britt. Sieidies as entities participating in ontological practices. 2nd Peaceful Coexistence Colloquium 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Kramvig, Britt. “Epistemic practices of storytelling for reconciliation”. Alta 12-14th Indigenous social work conference, Presentation 2017-06-12 - 2017-06-15 2017.

 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.

 • Kramvig, Britt; winderen, Jana; Kvadsheim, Petter H.. Effekten av menneskeskapt støy på artene i havet. Havsnakk på kaikanten 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Kramvig, Britt. Stories of hope: Enacting art, science and travelling in/across Russian Norwegian borders. RexSAC Arctic Resources & Communities coordination board and wider program meeting 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

 • Kramvig, Britt. Muddling unfamiliar spices. Seminar 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Hvis interseksjonalitet er svaret - hva er spørsmålet?. Samefolkets dag 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.

 • Kramvig, Britt; Huse, Tone; Verran, Helen Ruth; Pétursdóttir, Þóra. How and why do objects come to matter in the Arctic?. Dark Ecology and Arctic Encounters Forum; 2016-06-15 2016-06-15 - 2016-06-16 2016.

 • Kramvig, Britt. Bokanmeldelser av Rikke Andreassen og Katrine Vitus (red.): Affecticity and Race, studies from Nordic Contexts Ashgate Publishing Limited, Surrey 2015. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 39 (3/4). ISSN 0809-6341.s 91 - 93.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-09.

 • Kramvig, Britt. Dreamland and Liquid wonderworld. Arctic moving Images and filmfestival 2016-09-29 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt; Skog, Kari Helene; Omar, Nastra. Det multikulturelle Nord http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - .s doi: 25.07.BrittKramvig,NastaOmar&KariHeleneSkog,commentarydailynewspaperNordlys:«DetmultikulturelleNord»(med)http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord.

 • Kramvig, Britt. Vi må lytte til samiske voldsoffer http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre.

 • Kramvig, Britt. Kysten, havet, fisken og folket. Ta Træna med storm 2016-02-12 - 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. EASA 2016-07-20 - 2017-07-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. Arctic film symposium 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Debatt: Vold I Samiske samfunn http://riddu.no/nb/program/nordlysseminaret. Nordlysseminar 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Hvalsafari sett fra et forskerperspektiv. Hvalsafari – felles retningslinjer 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Kramvig, Britt. Båten, havet og reisen (The boat, the ocean and the travel). Trebåtbygging som universitetsfag 2016-09-17 - 2016-09-18 2016.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living land – Below as Above. 2016 ISBN 978-90-823216-2-3.s 131 - 141.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt. Utsnitt av filmen Dreamland på utstillingen NyArktis, Kulturhistorisk museum Oslo. NyArktis 2016-05-05 - 2016-06-10 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Brigt; Hovelsrud, Grete K.; Bravo, Michael. Post-petroleum Dialogues. informasjonskonferanse klimaforskning 2016-04-27 - 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. En verdifull følgesvenn. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=460561) (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=460561 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Ansvarlig reiseliv som motor i nord?. (http://nordnorskdebatt.no/article/reason-return-ansvarlig-reisel-0) (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/reason-return-ansvarlig-reisel-0 Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. Arktisk safari. (http://www.dn.no/d2/2016/02/25/2014/Reise/-folk-kommer-plutselig-fra-hele-verden-de-vil-ha-hval-og-nordlys) (Fulltekst: http://www.dn.no/d2/2016/02/25/2014/Reise/-folk-kommer-plutselig-fra-hele-verden-de-vil-ha-hval-og-nordlys 2016.

 • Dale, Brigt; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Si det - men ikke gjør det. (http://nordnorskdebatt.no/article/ikke-oljen-gjor-gar-bra-i-nord) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - 2.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Livet etter oljen i Nord-Norge. 2016.

 • Kramvig, Britt; Andersen Gomez, Rachel. Dreamland. Arctic Filmweek 2015-11-12 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Nye takter I Målselv fjell-landsby. 2015.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living Land, dialog with Margarethe Pettersen. rk Ecology 2015-11-27 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme: kunnskap og erfaringer. Har du et ide om å etablere lokal næring utav din samiske kulturarv? 2015-03-24 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Reinertsen, Anne Beate. Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv. Teaterforestillingen Snakk for deg selv og ettersnakk 2015-03-19 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Meet us: don’t eat us An Anthropocene ethics for arctic tourism. Narrating the postcolonial North 23.03 2015-03-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme, en veiviser for nordisk samarbeid?. Sápmi – en veiviser for tettere nordisk samarbeid? 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Narrating the Oil Fairy-Tale in the Norwegian North. Encountering Different Natures. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Dark Ecology.Bridging Art and Science in Arctic Darkness. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Broms, Fredrik Björn; Biuw, Martin. Encountering whales: encountering compassion and conflicts’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Liabø Brox, Rebekka. Writing as a link to the world» Panel: Becomming Earth: A posthumanism turn to educational discourse. at Eleventh International Congress of Qualitatitive Research 2015-05-20 - 2015-05-23 2015.

 • Kramvig, Britt. Reason to return”. Forskning knyttet til innovasjon og samarbeid mellom Hurtigruten og deres leverandører i land. Lønnsomme vinteropplevelser 2015-09-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Bridging Art & Text: Arctic encounter Dark ecology. KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAM IN THE CONTEMPORARY ARTS IN THE NORTH 2015-09-06 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme.. Vin og viten: Lansering OTTAR Nord-Norge etter Oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. Arctic Domestication in the anthroposcene 2015-09-04 - 2015-09-05 2015.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Om-urfolks-viten-og-professoral-ignoranse-7482448.html#.UxW5v2XKyfC Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Kramvig, Britt. Arctic encounters: møte menneske: hval. hval Fra ide til praksis i hvalturisme: Erfaringer, behov og kunnskapsoverføring 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Kramvig, Britt. Hvalturisme + forskere = sant. 2014.

 • Kramvig, Britt. hvalbonanza i Tromsø. 2014.

 • Kramvig, Britt. Science and Intervention. Ongoing conversation 2014-10-09 - 2014-10-12 2014.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. On who’s terms? 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. Annual Conference CRESC 2014: Power, Culture and Social Framing 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Kramvig, Britt. Reason to return: can modeling innovation together with business partners become ways of modeling new research practices?. Forskningseminar 2014-04-10 - 2014-04-11 2014.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Produksjon og bruk av film som intervensjon i forskning og praksis. Programsamling for sykefraværsprorammet 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. ”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring. På Kick-off Kulturnæringsstrategier 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. Finnmarksbilder. Nasjonal kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Kramvig, Britt. NYE NORDOMRÅDEBILDER. TILSTANDARKITEKTUR OG STEDSUTVIKLINGI OLJERIKE(T) NORGE 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.

 • Kramvig, Britt. Den kvinnelige stemmens rett på Nordkalotten. Filosofisk samtale 2013-08-31 - 2013.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming. In/vulnerabilities and Social change: Precarious Lives and Experimental knowledge 2013-09-04 - 2013-09-07 2013.

 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Siida Negotiating: designing and ontics. 4S Society for social studies of Science 2013-10-09 - 2013-10-13 2013.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth; Brox Liabø, Rebekka. Å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. Om å være i dialog med ungdomskoleelevers pågående identifikasjonsprosesser. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Riseth, Jan Åge; Kramvig, Britt. Karlsøy kommune. Kommuneplanen og reindrifta. Diskusjonsgrunnlag. Kommunestyremøte 2012-06-13 - 2012-06-13 2012.

 • Riseth, Jan Åge; Kramvig, Britt. Kommuneplan for Karlsøy kommune. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 12/2012. 2012.

 • Kramvig, Britt. 2013 Finnmarksbilder. Norsk kunstfestival 2012-05-23 - 2013-05-26 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre. Teknologi:Omsorg. 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.

 • Kramvig, Britt. Hvilken fremtider lages i Nord?. 2012.

 • Kramvig, Britt. The postcolonial Sápmi. Bridging art & Text 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.

 • Kramvig, Britt. Det skal bo folk i husan - folk og verdiskapning i Nord. Innspillkonferansen Kunnskapsinnhentning om økt verdiskapning i nord 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming: connecting to Sámi epistemic practice. Idioms of Sámi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.

 • Kramvig, Britt; Khan, Mehmona. Bokbad: Utilslørt. 2012.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.

 • Kramvig, Britt. Født sånn- eller blitt sånn : refleksjoner rundt hjernevaskdebatter. Feminismefestivalen 2011-03-05 - 2011.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. I møte med komplekse materialiteter. Ph.d. kurs 2011-05-12 - 2011-05-12 2011.

 • Kramvig, Britt; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Selv Kongen er redd!. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt. Kultur som næring: kan forskere brukes i innovasjonsprosjekter?. Martekonferansen 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.

 • Kramvig, Britt. What is the landscape where I come from?. 2011 ISBN 978-82-998333-4-9.s 93 - 96.

 • Kramvig, Britt. Når vi alle er i sorg. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Forsoning og Frykt. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Den Arktiske samtalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Blikk på film. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Postkoloniale tendenser? Gutters motstandstrategier i møte med utdanningsløp i Nord-Norge. EMMA Nettverksmøte 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Kramvig, Britt. The Performance of Land/Water and Indigeneity in Sápmi Norway. Fishing people of the North: Cultures, Ecomomies, and management Responding to Change 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Kramvig, Britt. Post-fenomenologi eller eksistensiell etnografi?. Gjesteforelesning 2011-06-08 - 2011-06-08 2011.

 • Kramvig, Britt; Somby, ande. Cujaju og Joiketoner i byen. 2010.

 • Kramvig, Britt; Regazzi, R. THE ROAD TO MENTAL DECOLONIZATION vidioletter launched. "KUUK – Art in the Vicinity of Greenland" 2010-09-01 - 2010.

 • Kramvig, Britt; kvaal, gustav; Somby, ande. Cujaju. 2010.

 • Kramvig, Britt. Utdanning, kunnskap og bortvalg. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Haugen, Marit; Brandt, Berit. Innovasjon i bygenæringer http://www.nordlys.no/kronikk/article5366889.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Drømmer om en svunnen tidhttp://www.nordlys.no/kronikk/article5303659.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Som man roper i skogen får man svar. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 16 - .

 • Kramvig, Britt. Tørr vi skrive mer om kjønn nå? http://www.nordlys.no/kronikk/article5057524.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth. Hva er det å skrive? http://www.nordlys.no/kronikk/article5217131.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Perspektiver på kultur - og hva vi ser. To Kulturer? Om Mentalitetsforskjeller I vestnorsk og nordnorsk fiskeri- og kystkultur 2010-04-27 - 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Kultur som næring – noen utfordringer”. på arbeidsseminar om næringsstrategier og næringsutviklingsprosjekter 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Seducing wilderness – performing nature”. Tourism and Seductions of difference 2010-09-09 - 2010-09-12 2010.

 • Bøe, Stine; Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Respekt viktigere enn likhet. 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.

 • Kramvig, Britt. Innovation - the future in the making. Nordic rural futures:pressures and possibilities (http://www.sol.slu.se/nrf/) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Poststrukturalisme, fenomenologi og materalitet. PhD kurs i vitenskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Kramvig, Britt. Hva skal vi lage film om i fremtiden?. Dokumentarfilm fra Nord 2010-01-20 - 2010-01-20 2010.

 • Kramvig, Britt. Leder av konferanse: Fra Blodrød skrekk til Himmelblå idyll Hvordan kan filmnæringen bidra til å selge Norge?. Åpningskonferanse Tromsø Internasjonale Filmfestival 2010-01-20 - 2010-01-21 2010.

 • Kramvig, Britt. Samtaler om (u)rettferdighet. Samtaler om (U)rettferdighet 2010-07-21 - 2010-07-25 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av etnisitet og kjønn i familier. EMMA-Nord samling 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.

 • Solstad, Karl Jan; Bongo, Mikkel Anders; Eriksen, Leif Gunnar; Germeten, Sidsel; Kramvig, Britt; Nygård, Vigdis. Samisk opplæring under LK06-Samisk: Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering. 2009 (3/2009) ISBN 978-82-7321-577-2. ISSN 0804-1873.s 94 - 141.

 • Kramvig, Britt. Det som er Nord. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier. EMMA-Nord nettverksmøte 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida". 2006.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida". ITU-konferansen "Kreative dialoger" 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida. (Fulltekst: http://www.ituarkiv.no/filearchive/SIIDA_artikkel_13.06.05.pdf ITU skriftserie 2005.s 1 - 18.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA). ITU-konferansen "Kreative dialoger" ved Universitetet i Oslo (Omtale: http://www.itu.no) 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden. IKT-konferansen "Alle kan" 2005-01-26 - 2005-01-27 2005.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun. Siida -spillet om fortiden. IKT-konferanse 2005-02-26 - 2005-02-26 2005.

 • Kramvig, Britt. Olje og energi - fremtidsstrategier også for kvinner. Konferanse "Gi SV beskjed" 2005-02-28 - 2005-02-28 2005.

 • Kramvig, Britt. Oil, gas and development in the Northern Region. Konferanse "Dignity across borders" 2005-11-30 - 2005-11-30 2005.

 • Kramvig, Britt. Nord-Norges fremtid ligger under vann. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Kramvig, Britt. Sats på kulturen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spillet om fortida. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida som en digital læringsarena. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-11-01 - 2004-11-02 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-06-08 - 2004-06-09 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden. ITU-konferanse "Digital agenda", Universitetet i Oslo 2004-10-14 - 2004-10-15 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida. Forsight-konferanse, Universitetet i Tromsø 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida. Samling i Tromsø for landsbaserte læremidler 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående. IKT-konferansen for Troms 2004 2004-11-25 - 2004-11-26 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Dataspill - spill om det kollektive minnet. (Omtale: http://www.itu.no/Dokumenter/Tekster/1084439988.37/1084515833.44/1084515879.95/view) 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden. 2003 (12) ISBN 8279380922.

 • Kramvig, Britt. Orientalism or cultural encounters? Toursim as assamblage of culture, capital and identities. Ph.D. Course: Paradigms in Tourism Theory 2001-11-16 - 2011-11-17 2001.

 • Kramvig, Britt. Conclution at the workshop CO-CREATING ARCTIC RESEARCH TOGETHER WITH INDIGENOUS RIGHTSHOLDERS. Co-creating Arctic Research Together with Indigenous Right-holders 2021-03-23 - 2021-03-23 2021.

 • Kramvig, Britt. Naturressurser vs. kulturressurser i turisme og kreative næringer. Samekonferansen 2020 2020-11-27 - 2020-11-27 2020.

 • Kramvig, Britt. The past stays in places. DurhamArctic workshop 2020-12-07 - 2020-12-07 2020.

 • Kramvig, Britt; Danbolt, Mathias; Nango, Joar; Christensen, Nivi. The Art of Nordic Colonialism. Ednámetmaid 2020-11-05 - 2020-11-06 2020.

 • Kramvig, Britt. Etterskjelv:forsoning og konflikt i Sápmi. Ti år etter Culcom: Tematikk, polemikk og tendenser (https://www.youtube.com/watch?v=cffOVxOmu0M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ytZI8gD-BgRSOYAd1Lf80odmGR1qBQdbgxJhk4TOXjdJBgsIOrGZaDcA) 2020-06-12 - 2020-06-12 2020.

 • Kramvig, Britt. THE OCEANS’ MANY WATERS - can we hear the stories that they tell?. THE OCEANS’ MANY WATERS #4 Ice Worlds: The disappearing Cryosphere 2020-05-07 - 2020-05-07 2020.

 • Kramvig, Britt. Sámi mátkeealáhus dutkiid perspektiivvas; Makkár lea dutkkandilli dán suorggis? Samisk reiseliv fra en forskers standpunkt: Hvordan står det til med forskning. Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv 2019-02-13 - 2019-02-13 2019.

 • Kramvig, Britt. Foreword: Towards a Nordic manifesto. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 431 8.s xix - xxiii.

 • Jørgensen, Dolly; Leyda, Julia; Kramvig, Britt; Armiero, Marco. Environmental Humanities of the Global North Panel Discussion. Nordic Environments: Opening Conference of the Oslo School of Environmental Humanities 2019-11-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Hval og hvalturisme på Skjervøy. Forskningsdagene (https://www.framtidinord.no/video/article20036728.ece) 2019-09-24 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Urfolk, miljøkrise og rettferdighet. Forskningsdagene Universitetet i Oslo 2019-09-24 - 2019.

 • Kramvig, Britt; Danbolt, Mathias. Re-Countering colonial narrations. Sámi Dáiddafestivála 2019-11-22 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Environmental Humanities of the Global North: Panel Discussion. Nordic Environments: Opening Conference of the Oslo School of Environmental Humanities (https://www.hf.uio.no/english/research/strategic-research-areas/oseh/news-and-events/events/Other/opening-conference-oslo-school-of-environmental-hu.html) 2019-11-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Landscape as home. TIK Methods Lab 2019-09-10 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity. Opening up Possibilities for Reconciliation with a politics that works tensions of dissensus and consensus with care.. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Nord, Malin; Kramvig, Britt. Utbredd oro – de bryter tystnaden om övergreppen. (https://www.svd.se/de-bryter-tystnaden-om-overgreppen?fbclid=IwAR2nvZb7u0LffFHkRwfbn0UYIbCOWOqz9tgXhkuyHpykEwWHhLJ6VhEOK_4) 2019.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Broch Johansen, Siri. Den språklige kolonialiseringens endelige seier. Kronikk (https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-spraklige-koloniseringens-endelige-seier) 2019-08-01 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Landskap som hjem. ISA Universitetet i Oslo (https://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/nordisk-laboratorium/norlab-seminar6.html?fbclid=IwAR0zUoRiLaJ5h3QR_MlEaHamfpLjp9MVeTvwAka--seKhH42xZNQDG4z0Dw) 2019-08-28 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Stories, stones, and memories in the land of dormant reciprocity.. 5th International Indigenous Voices In Social Work Conference (https://iivswc2019.wixsite.com/socialwork/agenda) 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Kramvig, Britt. Når det vedvarer å gjøre vondt å være same. Vin og Viten (Omtale: https://uit.no/tavla/artikkel/621068/nar_det_vedvarer_a_gjore_ondt_a_vaere_same) 2019-04-03 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Dreamland and QNA. Encountering Indigenous thought and politics (Omtale: https://www.brookes.ac.uk/about-brookes/events/film--dreamland/) 2019-05-06 - 2019.

 • Kramvig, Britt. Institutt for Natur og Kunst; et eksperiement i møte mellom forskning og kunst. På sporet av improvisatoriske praksiser: perspektiver på iprovisasjon i forskning og planlegging 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.

 • Kramvig, Britt. Bør vi avkolonialisere kulturlivet?. Kulturrådets frokostmøte (Omtale: Klassekampen 30.01.2019) 2019-01-29 - 2019-01-29 2019.

 • Kramvig, Britt. Vår kultur er ikke en kostyme. Hvordan forvalte samisk kultur i en reiselivssammenheng i Tromsø? 2019-02-05 - 2019-02-05 2019.

 • Kramvig, Britt; Dale, Ragnhild Freng; Boine, Mari; Øyen Vister, Elin Már. Er fornorskingen virkelig et tilbakelagt kapittel? Regjeringen ofret den unge reindriftssamen. Er det gått prestisje i saken?. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ngen4x/Er-fornorskingen-virkelig-et-tilbakelagt-kapittel Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.

 • Kramvig, Britt. Ikke la lyset over byen vår slukne!. (Fulltekst: https://nordnorskdebatt.no/article/ikke-la-lyset-over-byen-var Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. The politics of injustice and the Cosmopolitical of Artistic Intervention. Track 15Tid til bio/cirkulær økonomi 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Kramvig, Britt; Kantonen, Lea; Guttorm, Hanna Ellen. Workshop organizer: Recognition of multiple knowledges and practices in writing together with Lea Kantonen and Hanna Guttorm at ” Inari 20-21 November. network-meeting “Re-searching Indigenous Methodologies and Engaging Communities 2018-11-20 - 2018-11-21 2018.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen; Kantonen, Lea. How to use Indigenous Research Methods? Recognition of Indigenous methodologies and/in writing Workshop with PhD students. worshop 2018-11-19 - 2018-11-21 2018.

 • Ose, Tommy; Eriksen, Thomas Hylland; Kramvig, Britt. “Exercises in Excess - Food Waste and the value of food in the affluent North. A perspective on value chains and their disruption.”. 2018.

 • Kramvig, Britt. Reisen som en arena for læring. Båter, tradisjon og innovasjon 2018-10-03 - 2018-10-04 2018.

 • Danbolt, Mathias; Kramvig, Britt. Debatt: Kunst og kolonialitet. Litteraturhuset 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Kramvig, Britt. “Co-existences in Arctic Waters: Recoding natural resources for future livelihoods”. REXSAC program wide conference 2018-10-29 - 2018-11-01 2018.

 • Kramvig, Britt; Riseth, Jan Åge. Slowing down indigenous travelling Britt Kramvig UiT The Arctic University of Norway & Jan Åge Riseth Senior Norut Session: Nr.20 Co-creational methodologies in tourism: Towards collaborative ways of knowing. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Kramvig, Britt. Keynote: Turbulent indigenous objects - controversies around cultural appropriation and tourist activity. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research (https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525628) (Omtale: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525628) 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Kramvig, Britt. The cosmopolitical of Indigenous Artistic intervention on the closed panel: Doing Cosmopolitics: Exploring Everyday Potentials Within STS Research. 4S (Sceince and Technology Studies) Sydney 2018-08-29 - 2018-09-02 2018.

 • Kramvig, Britt. Kraftfull slumrende gjensidighet - (glemte) steder i det samiske landskapet. Institutt for Natur og Kunst («Festspillene: dagen før dagen», Nrk Troms radio, ettermiddagssendingen, 22.06.2018) 2018-06-23 - 2018-06-27 2018.

 • Kramvig, Britt. Turisme i de Arktiske områder. Nordisk Råd's sommermøte 2018-06-25 - 2018-06-25 2018.

 • Kramvig, Britt; Guttorm, Hanna Ellen. Walking in Darkness. Institutt for Natur og Kunst (http://festsinspillnn.no/nb/program/2018/festspillutstilling-institutt-natur-og-kunst) 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt; Sørlie, Randi. Stemmer fra fortiden: en samtale om Knut Lundes virke. Institutt for Natur og Kunst 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe; Sikku, Katarina Pirak; Guttorm, Hanna Ellen. Hvordan lytter vi oss inn i landskapet?. Festspillene i NordNorge Institutt for natur og kunst 2018-06-23 - 2018-06-26 2018.

 • Kramvig, Britt. Epistemic practices of storytelling on violence. Workshop jus, rettigheter og vold, på symposium: Det kjønnede Arktiske landskapet 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Epistemic practices of storytelling på sessionen ’Jus, rettigheter og vold’. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Feministiske dekoloniale tilnærming til forskning i nord. The Gendered Arctic Landscape – Comparative Studies of Equality and Sustainability in Northern Spheres 2018-03-22 - 2018-03-23 2018.

 • Kramvig, Britt. Modellering av innovasjonsprosesser i kreative næringer. «Tid for Bioøkonomi/Sirkulærøkonomi» 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Kramvig, Britt. Sustainable and responsable travelling in the Arctic. 8th High Level dialog on SDG in the Arctic 2018-04-30 - 2018-04-30 2018.

 • Kramvig, Britt. Kreative næringer - sammenstøt mellom ulike innovasjonsmodeller. Bioøkonomi og Sirkulær økonomi 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Kramvig, Britt. Relevansen av det nære. Ottar 2018; Volum 1. ISSN 0030-6703.s 49 - 54.

 • Kramvig, Britt. HUMAN // Pågår det en kolonialisering av samer i Norge?. HUMAN 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.

 • Kramvig, Britt. IKOS PhD Midway-seminar:"Weaving heritage in a globalized world. A case study of Wayuu and Wounan Colombian indigenous craft". IKOS PhD Midway-seminar University of Oslo (Omtale: http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/news-and-events/events/phd/2018/phd-midterm-lauraosorioiregui-7feb.html) 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.

 • Kramvig, Britt. Postkoloniale urfolksstudier og mangslungen likestilling. Samisk forskning og kjønnsforskning – på samme parti? (Omtale: http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt) 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

 • Kramvig, Britt. Alien Vision. 2017 ISBN 9788776691998.s 66 - 67.

 • Kramvig, Britt. Reconciliation in the Everyday - When Dreams become Real: Speaking of a Different Reality. 2017 ISBN 9788776691998.s 56 - 66.

 • Kramvig, Britt; Dolven, A K; Sara, Máret Ánne. Kampen om beiteområder er flyttet inn i rettssalene. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/kultur/kampen-om-beiteomrader-er-flyttet-inn-i-rettssalene/68957231 Dagbladet på nett 2017.

 • Kramvig, Britt. «Fortelling, minner og landskap – stier i undersøkelsen av samiske ontologier». Framtidseminariet: Ett museum för vem och varför? 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.

 • Kramvig, Britt. Helsing frå Sameland. Kulturrådets årskonferansen Samisk Vrede 2017-11-09 - 2017-11-10 2017.

 • Kramvig, Britt. Gollegiisá – The treasure chamber. Uchronotopia -REXSAC 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.

 • Kramvig, Britt. Sieidies as entities participating in ontological practices. 2nd Peaceful Coexistence Colloquium 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Kramvig, Britt. “Epistemic practices of storytelling for reconciliation”. Alta 12-14th Indigenous social work conference, Presentation 2017-06-12 - 2017-06-15 2017.

 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.

 • Kramvig, Britt; winderen, Jana; Kvadsheim, Petter H.. Effekten av menneskeskapt støy på artene i havet. Havsnakk på kaikanten 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Kramvig, Britt. Stories of hope: Enacting art, science and travelling in/across Russian Norwegian borders. RexSAC Arctic Resources & Communities coordination board and wider program meeting 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

 • Kramvig, Britt. Muddling unfamiliar spices. Seminar 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Hvis interseksjonalitet er svaret - hva er spørsmålet?. Samefolkets dag 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.

 • Kramvig, Britt; Huse, Tone; Verran, Helen Ruth; Pétursdóttir, Þóra. How and why do objects come to matter in the Arctic?. Dark Ecology and Arctic Encounters Forum; 2016-06-15 2016-06-15 - 2016-06-16 2016.

 • Kramvig, Britt. Bokanmeldelser av Rikke Andreassen og Katrine Vitus (red.): Affecticity and Race, studies from Nordic Contexts Ashgate Publishing Limited, Surrey 2015. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 39 (3/4). ISSN 0809-6341.s 91 - 93.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-09.

 • Kramvig, Britt. Dreamland and Liquid wonderworld. Arctic moving Images and filmfestival 2016-09-29 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt; Skog, Kari Helene; Omar, Nastra. Det multikulturelle Nord http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - .s doi: 25.07.BrittKramvig,NastaOmar&KariHeleneSkog,commentarydailynewspaperNordlys:«DetmultikulturelleNord»(med)http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord.

 • Kramvig, Britt. Vi må lytte til samiske voldsoffer http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre.

 • Kramvig, Britt. Kysten, havet, fisken og folket. Ta Træna med storm 2016-02-12 - 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. EASA 2016-07-20 - 2017-07-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. Arctic film symposium 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Debatt: Vold I Samiske samfunn http://riddu.no/nb/program/nordlysseminaret. Nordlysseminar 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Hvalsafari sett fra et forskerperspektiv. Hvalsafari – felles retningslinjer 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Kramvig, Britt. Båten, havet og reisen (The boat, the ocean and the travel). Trebåtbygging som universitetsfag 2016-09-17 - 2016-09-18 2016.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living land – Below as Above. 2016 ISBN 978-90-823216-2-3.s 131 - 141.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt. Utsnitt av filmen Dreamland på utstillingen NyArktis, Kulturhistorisk museum Oslo. NyArktis 2016-05-05 - 2016-06-10 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Brigt; Hovelsrud, Grete K.; Bravo, Michael. Post-petroleum Dialogues. informasjonskonferanse klimaforskning 2016-04-27 - 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. En verdifull følgesvenn. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=460561) (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=460561 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Ansvarlig reiseliv som motor i nord?. (http://nordnorskdebatt.no/article/reason-return-ansvarlig-reisel-0) (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/reason-return-ansvarlig-reisel-0 Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. Arktisk safari. (http://www.dn.no/d2/2016/02/25/2014/Reise/-folk-kommer-plutselig-fra-hele-verden-de-vil-ha-hval-og-nordlys) (Fulltekst: http://www.dn.no/d2/2016/02/25/2014/Reise/-folk-kommer-plutselig-fra-hele-verden-de-vil-ha-hval-og-nordlys 2016.

 • Dale, Brigt; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Si det - men ikke gjør det. (http://nordnorskdebatt.no/article/ikke-oljen-gjor-gar-bra-i-nord) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - 2.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Livet etter oljen i Nord-Norge. 2016.

 • Kramvig, Britt; Andersen Gomez, Rachel. Dreamland. Arctic Filmweek 2015-11-12 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Nye takter I Målselv fjell-landsby. 2015.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living Land, dialog with Margarethe Pettersen. rk Ecology 2015-11-27 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme: kunnskap og erfaringer. Har du et ide om å etablere lokal næring utav din samiske kulturarv? 2015-03-24 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Reinertsen, Anne Beate. Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv. Teaterforestillingen Snakk for deg selv og ettersnakk 2015-03-19 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Meet us: don’t eat us An Anthropocene ethics for arctic tourism. Narrating the postcolonial North 23.03 2015-03-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme, en veiviser for nordisk samarbeid?. Sápmi – en veiviser for tettere nordisk samarbeid? 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Narrating the Oil Fairy-Tale in the Norwegian North. Encountering Different Natures. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Dark Ecology.Bridging Art and Science in Arctic Darkness. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Broms, Fredrik Björn; Biuw, Martin. Encountering whales: encountering compassion and conflicts’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Liabø Brox, Rebekka. Writing as a link to the world» Panel: Becomming Earth: A posthumanism turn to educational discourse. at Eleventh International Congress of Qualitatitive Research 2015-05-20 - 2015-05-23 2015.

 • Kramvig, Britt. Reason to return”. Forskning knyttet til innovasjon og samarbeid mellom Hurtigruten og deres leverandører i land. Lønnsomme vinteropplevelser 2015-09-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Bridging Art & Text: Arctic encounter Dark ecology. KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAM IN THE CONTEMPORARY ARTS IN THE NORTH 2015-09-06 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme.. Vin og viten: Lansering OTTAR Nord-Norge etter Oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. Arctic Domestication in the anthroposcene 2015-09-04 - 2015-09-05 2015.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Om-urfolks-viten-og-professoral-ignoranse-7482448.html#.UxW5v2XKyfC Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Kramvig, Britt. Arctic encounters: møte menneske: hval. hval Fra ide til praksis i hvalturisme: Erfaringer, behov og kunnskapsoverføring 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Kramvig, Britt. Hvalturisme + forskere = sant. 2014.

 • Kramvig, Britt. hvalbonanza i Tromsø. 2014.

 • Kramvig, Britt. Science and Intervention. Ongoing conversation 2014-10-09 - 2014-10-12 2014.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. On who’s terms? 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. Annual Conference CRESC 2014: Power, Culture and Social Framing 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Kramvig, Britt. Reason to return: can modeling innovation together with business partners become ways of modeling new research practices?. Forskningseminar 2014-04-10 - 2014-04-11 2014.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Produksjon og bruk av film som intervensjon i forskning og praksis. Programsamling for sykefraværsprorammet 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. ”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring. På Kick-off Kulturnæringsstrategier 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. Finnmarksbilder. Nasjonal kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Kramvig, Britt. NYE NORDOMRÅDEBILDER. TILSTANDARKITEKTUR OG STEDSUTVIKLINGI OLJERIKE(T) NORGE 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.

 • Kramvig, Britt. Den kvinnelige stemmens rett på Nordkalotten. Filosofisk samtale 2013-08-31 - 2013.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming. In/vulnerabilities and Social change: Precarious Lives and Experimental knowledge 2013-09-04 - 2013-09-07 2013.

 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Siida Negotiating: designing and ontics. 4S Society for social studies of Science 2013-10-09 - 2013-10-13 2013.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth; Brox Liabø, Rebekka. Å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. Om å være i dialog med ungdomskoleelevers pågående identifikasjonsprosesser. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Riseth, Jan Åge; Kramvig, Britt. Karlsøy kommune. Kommuneplanen og reindrifta. Diskusjonsgrunnlag. Kommunestyremøte 2012-06-13 - 2012-06-13 2012.

 • Riseth, Jan Åge; Kramvig, Britt. Kommuneplan for Karlsøy kommune. Konsekvensutredning for tema reindrift. Rapport 12/2012. 2012.

 • Kramvig, Britt. 2013 Finnmarksbilder. Norsk kunstfestival 2012-05-23 - 2013-05-26 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre. Teknologi:Omsorg. 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.

 • Kramvig, Britt. Hvilken fremtider lages i Nord?. 2012.

 • Kramvig, Britt. The postcolonial Sápmi. Bridging art & Text 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.

 • Kramvig, Britt. Det skal bo folk i husan - folk og verdiskapning i Nord. Innspillkonferansen Kunnskapsinnhentning om økt verdiskapning i nord 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming: connecting to Sámi epistemic practice. Idioms of Sámi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.

 • Kramvig, Britt; Khan, Mehmona. Bokbad: Utilslørt. 2012.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.

 • Kramvig, Britt. Født sånn- eller blitt sånn : refleksjoner rundt hjernevaskdebatter. Feminismefestivalen 2011-03-05 - 2011.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. I møte med komplekse materialiteter. Ph.d. kurs 2011-05-12 - 2011-05-12 2011.

 • Kramvig, Britt; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Selv Kongen er redd!. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt. Kultur som næring: kan forskere brukes i innovasjonsprosjekter?. Martekonferansen 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.

 • Kramvig, Britt. What is the landscape where I come from?. 2011 ISBN 978-82-998333-4-9.s 93 - 96.

 • Kramvig, Britt. Når vi alle er i sorg. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Forsoning og Frykt. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Den Arktiske samtalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Blikk på film. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Postkoloniale tendenser? Gutters motstandstrategier i møte med utdanningsløp i Nord-Norge. EMMA Nettverksmøte 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Kramvig, Britt. The Performance of Land/Water and Indigeneity in Sápmi Norway. Fishing people of the North: Cultures, Ecomomies, and management Responding to Change 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Kramvig, Britt. Post-fenomenologi eller eksistensiell etnografi?. Gjesteforelesning 2011-06-08 - 2011-06-08 2011.

 • Kramvig, Britt; Somby, ande. Cujaju og Joiketoner i byen. 2010.

 • Kramvig, Britt; Regazzi, R. THE ROAD TO MENTAL DECOLONIZATION vidioletter launched. "KUUK – Art in the Vicinity of Greenland" 2010-09-01 - 2010.

 • Kramvig, Britt; kvaal, gustav; Somby, ande. Cujaju. 2010.

 • Kramvig, Britt. Utdanning, kunnskap og bortvalg. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Haugen, Marit; Brandt, Berit. Innovasjon i bygenæringer http://www.nordlys.no/kronikk/article5366889.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Drømmer om en svunnen tidhttp://www.nordlys.no/kronikk/article5303659.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Som man roper i skogen får man svar. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 16 - .

 • Kramvig, Britt. Tørr vi skrive mer om kjønn nå? http://www.nordlys.no/kronikk/article5057524.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth. Hva er det å skrive? http://www.nordlys.no/kronikk/article5217131.ece. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Perspektiver på kultur - og hva vi ser. To Kulturer? Om Mentalitetsforskjeller I vestnorsk og nordnorsk fiskeri- og kystkultur 2010-04-27 - 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Kultur som næring – noen utfordringer”. på arbeidsseminar om næringsstrategier og næringsutviklingsprosjekter 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Seducing wilderness – performing nature”. Tourism and Seductions of difference 2010-09-09 - 2010-09-12 2010.

 • Bøe, Stine; Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Respekt viktigere enn likhet. 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.

 • Kramvig, Britt. Innovation - the future in the making. Nordic rural futures:pressures and possibilities (http://www.sol.slu.se/nrf/) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Poststrukturalisme, fenomenologi og materalitet. PhD kurs i vitenskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Kramvig, Britt. Hva skal vi lage film om i fremtiden?. Dokumentarfilm fra Nord 2010-01-20 - 2010-01-20 2010.

 • Kramvig, Britt. Leder av konferanse: Fra Blodrød skrekk til Himmelblå idyll Hvordan kan filmnæringen bidra til å selge Norge?. Åpningskonferanse Tromsø Internasjonale Filmfestival 2010-01-20 - 2010-01-21 2010.

 • Kramvig, Britt. Samtaler om (u)rettferdighet. Samtaler om (U)rettferdighet 2010-07-21 - 2010-07-25 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av etnisitet og kjønn i familier. EMMA-Nord samling 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.

 • Solstad, Karl Jan; Bongo, Mikkel Anders; Eriksen, Leif Gunnar; Germeten, Sidsel; Kramvig, Britt; Nygård, Vigdis. Samisk opplæring under LK06-Samisk: Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering. 2009 (3/2009) ISBN 978-82-7321-577-2. ISSN 0804-1873.s 94 - 141.

 • Kramvig, Britt. Det som er Nord. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier. EMMA-Nord nettverksmøte 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida". 2006.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida". ITU-konferansen "Kreative dialoger" 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida. (Fulltekst: http://www.ituarkiv.no/filearchive/SIIDA_artikkel_13.06.05.pdf ITU skriftserie 2005.s 1 - 18.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA). ITU-konferansen "Kreative dialoger" ved Universitetet i Oslo (Omtale: http://www.itu.no) 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden. IKT-konferansen "Alle kan" 2005-01-26 - 2005-01-27 2005.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun. Siida -spillet om fortiden. IKT-konferanse 2005-02-26 - 2005-02-26 2005.

 • Kramvig, Britt. Olje og energi - fremtidsstrategier også for kvinner. Konferanse "Gi SV beskjed" 2005-02-28 - 2005-02-28 2005.

 • Kramvig, Britt. Oil, gas and development in the Northern Region. Konferanse "Dignity across borders" 2005-11-30 - 2005-11-30 2005.

 • Kramvig, Britt. Nord-Norges fremtid ligger under vann. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Kramvig, Britt. Sats på kulturen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spillet om fortida. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida som en digital læringsarena. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-11-01 - 2004-11-02 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-06-08 - 2004-06-09 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden. ITU-konferanse "Digital agenda", Universitetet i Oslo 2004-10-14 - 2004-10-15 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida. Forsight-konferanse, Universitetet i Tromsø 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida. Samling i Tromsø for landsbaserte læremidler 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående. IKT-konferansen for Troms 2004 2004-11-25 - 2004-11-26 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Dataspill - spill om det kollektive minnet. (Omtale: http://www.itu.no/Dokumenter/Tekster/1084439988.37/1084515833.44/1084515879.95/view) 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden. 2003 (12) ISBN 8279380922.

 • Kramvig, Britt. Orientalism or cultural encounters? Toursim as assamblage of culture, capital and identities. Ph.D. Course: Paradigms in Tourism Theory 2001-11-16 - 2011-11-17 2001.

 •  

   

  [Loading...]