Personkort bilde

Danielsen, Inger Jorun

Førsteamanuensis Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 1. Kunnskapsutvikling / begrepsdannelse via profesjonelt arbeid, individuelt og kollektivt. Samhandling og samarbeid i teamarbeid rettet mot kritisk syke og fortidligfødte barn. Etnografisk - hermeneutisk tilnærming.

2. Belyse hvordan barnesykepleie vokste frem i Norge etter andre verdenskrig. Kildegransking og intervju av vitner og deltagere i prosessen. 

 • Brattgjerd, Marianne; Olsen, Rose Mari; Danielsen, Inger Jorun. End-of-Life Care and the Use of an Integrated Care Pathway. (Fulltekst: https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4052&context=tqr Qualitative Report 2020; Volum 25 (1). ISSN 1052-0147.s 216 - 237.

 • Brattgjerd, Marianne; Danielsen, Inger Jorun; Næss, Grethe Bøgh; Olsen, Rose Mari. Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63264-9.s 91 - 111.s doi: 10.23865/noasp.71.ch5.

 • Danielsen, Inger Jorun. The voice of experience. How experiences are conceptualised in nursing practice. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7.

 • Danielsen, Inger Jorun. Habitus og felt - begreper å utforske profesjonsutøvelse med. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205499003.s 147 - 159.

 • Danielsen, Inger Jorun. Etableringen av spesialutdanning i barnesykepleie i Tromsø. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 107 - 127.

 • Danielsen, Inger Jorun. Bedre eksembehandling med epostveiledning for foreldre. Tidsskriftet sykepleien 2002 (11). ISSN 0806-7511.s 39 - 43.

 • Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7.s 247 - 268.

 • Johansen, May-Britt; Skaalvik, Mari Wolff; Danielsen, Inger Jorun. Film, fortelling og dikt lærer studenter personsentrert omsorg. Tidsskriftet sykepleien 2018; Volum 06. ISSN 0806-7511.s doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70968.

 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Hvordan lærer vi av erfaring?. 2018.

 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av.. 2018.

 • Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Introduksjon. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7.

 • Danielsen, Inger Jorun; Kymre, Ingjerd Gåre. Humanity in NICU care. 3rd PNAE congress on paediatric nursing 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Danielsen, Inger Jorun. Communication and interaction between nurses and preterm infants - Perspective of neonatal intensive care nurses. Digitalization and Humanization in Health Education. Two sides of the same issue? 2015-10-12 - 2015-10-14 2015.

 • Danielsen, Inger Jorun. Nyfødtintensivsykepleierens fagkunnskap - resultater fra forskningsprosjekt. Fremtidens utfordringer og kompetansebehov i intensivsykepleien 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Danielsen, Inger Jorun. Praktisk kunnskap og dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Kompetansehevingskonferanse for barnesykepleiere, jordmødre og helsesøstre 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Hva er erfaring, og hvordan inngår erfaring fra praksis i begrepet om sykepleiekompetanse?. NSF konferanse 2014-12-08 - 2014-12-08 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Skjønn og evidens i profesjonsutøvelse. NORDPRO-konferansen 2014 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. The emergence of pediatric nursing in Norway: A result of interaction between nursing and medicine?. NORDPRO-konferansen 2014 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Klinisk dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-02-05 - 2014-02-05 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Kunnskapsutvikling via arbeid. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Handlingsrommets evidens - en måte å forstå evidensbasert profesjonsutøvelse på. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-01-22 - 2014-01-22 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun; Olsen, Ruth Helene; Lindseth, anders; Myrstad, Johan Arnt. Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. 2013 ISBN 978-82-93196-06-8.

 • Danielsen, Inger Jorun. Hvilken kunnskap er det som erfarne spesialsykepleiere i nyfødtintensivavdelingen stoler på og regner som gyldig kunnskap i deres daglige arbeid?. Fagmøte ved nyfødtintensivavdelingen, Nordlandssykehuset. 2013-11-18 - 2013-11-18 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Prinsipper og utfordringer for læring via profesjonelt arbeid. Fagseminar ved IHO 2013-10-02 - 2013-10-03 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Kunnskapsbruk og kunnskapsutvikling i nyfødtintensivsykepleien. Årsmøte BSF lokalgruppe for Oslo og Akershus 2013-10-23 - 2013-10-23 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Begrepsdannelse via profesjonsutøvelse - forskjellige måter erfaring er begrepsdannende på i nyfødtintensivsykepleie. Professioner - gamle autoriteter og ny legitimitet. 2012-10-25 - 2012-10-26 2012.

 • Knudsen, Liv-Berit; Danielsen, Inger. Rapport fra prosjektet "Ett årlig studentopptak ved sykepleierutdanningen i Tromsø" delprosjekt 1. 2006 (Hefte).

 • Danielsen, Inger. Å forske i egen yrkespraksis. Bildningstankens aktualitet och utveckling. Konferens om medborgelig bildning vid Södertörns høgskola 2005-06-14 - 2005-06-15 2005.

 • Danielsen, Inger. Er sykepleierens praksiskunnskap utgått på dato?. Klinisk Sygepleje 2005; Volum 19 (2). ISSN 0902-2767.s 35 - 43.

 • Danielsen, Inger Jorun. Sykepleierens yrkeskunnskap - utgått på dato?. 2004.

 • Danielsen, Inger Jorun. Telemedisin - eksemveiledning via epost. Nasjonal IKT-konferanse. 2001-05-28 - 2001-05-29 2001.

 • Johansen, May-Britt; Skaalvik, Mari Wolff; Danielsen, Inger Jorun. Film, fortelling og dikt lærer studenter personsentrert omsorg. Tidsskriftet sykepleien 2018; Volum 06. ISSN 0806-7511.s doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70968.

 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Hvordan lærer vi av erfaring?. 2018.

 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av.. 2018.

 • Danielsen, Inger Jorun; Alteren, Johanne. Introduksjon. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-905-7.

 • Danielsen, Inger Jorun; Kymre, Ingjerd Gåre. Humanity in NICU care. 3rd PNAE congress on paediatric nursing 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Danielsen, Inger Jorun. Communication and interaction between nurses and preterm infants - Perspective of neonatal intensive care nurses. Digitalization and Humanization in Health Education. Two sides of the same issue? 2015-10-12 - 2015-10-14 2015.

 • Danielsen, Inger Jorun. Nyfødtintensivsykepleierens fagkunnskap - resultater fra forskningsprosjekt. Fremtidens utfordringer og kompetansebehov i intensivsykepleien 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Danielsen, Inger Jorun. Praktisk kunnskap og dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Kompetansehevingskonferanse for barnesykepleiere, jordmødre og helsesøstre 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Hva er erfaring, og hvordan inngår erfaring fra praksis i begrepet om sykepleiekompetanse?. NSF konferanse 2014-12-08 - 2014-12-08 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Skjønn og evidens i profesjonsutøvelse. NORDPRO-konferansen 2014 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. The emergence of pediatric nursing in Norway: A result of interaction between nursing and medicine?. NORDPRO-konferansen 2014 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Klinisk dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-02-05 - 2014-02-05 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Kunnskapsutvikling via arbeid. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun. Handlingsrommets evidens - en måte å forstå evidensbasert profesjonsutøvelse på. Fagdag ved nyfødtintensivavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge 2014-01-22 - 2014-01-22 2014.

 • Danielsen, Inger Jorun; Olsen, Ruth Helene; Lindseth, anders; Myrstad, Johan Arnt. Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. 2013 ISBN 978-82-93196-06-8.

 • Danielsen, Inger Jorun. Hvilken kunnskap er det som erfarne spesialsykepleiere i nyfødtintensivavdelingen stoler på og regner som gyldig kunnskap i deres daglige arbeid?. Fagmøte ved nyfødtintensivavdelingen, Nordlandssykehuset. 2013-11-18 - 2013-11-18 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Prinsipper og utfordringer for læring via profesjonelt arbeid. Fagseminar ved IHO 2013-10-02 - 2013-10-03 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Kunnskapsbruk og kunnskapsutvikling i nyfødtintensivsykepleien. Årsmøte BSF lokalgruppe for Oslo og Akershus 2013-10-23 - 2013-10-23 2013.

 • Danielsen, Inger Jorun. Begrepsdannelse via profesjonsutøvelse - forskjellige måter erfaring er begrepsdannende på i nyfødtintensivsykepleie. Professioner - gamle autoriteter og ny legitimitet. 2012-10-25 - 2012-10-26 2012.

 • Knudsen, Liv-Berit; Danielsen, Inger. Rapport fra prosjektet "Ett årlig studentopptak ved sykepleierutdanningen i Tromsø" delprosjekt 1. 2006 (Hefte).

 • Danielsen, Inger. Å forske i egen yrkespraksis. Bildningstankens aktualitet och utveckling. Konferens om medborgelig bildning vid Södertörns høgskola 2005-06-14 - 2005-06-15 2005.

 • Danielsen, Inger. Er sykepleierens praksiskunnskap utgått på dato?. Klinisk Sygepleje 2005; Volum 19 (2). ISSN 0902-2767.s 35 - 43.

 • Danielsen, Inger Jorun. Sykepleierens yrkeskunnskap - utgått på dato?. 2004.

 • Danielsen, Inger Jorun. Telemedisin - eksemveiledning via epost. Nasjonal IKT-konferanse. 2001-05-28 - 2001-05-29 2001.

 • PhD-avhandling:

  Danielsen, I.J. (2013). Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. Bodø: Trykkeriet UiN 2013 (ISBN 978-82-93196-06-8) 249 s.

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe