Bilde av Danielsen, Inger Jorun
Bilde av Danielsen, Inger Jorun
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO inger.danielsen@uit.no 916 63 278 Her finner du meg

Inger Jorun Danielsen


Førsteamanuensis


 • Marianne Brattgjerd, Rose Mari Olsen, Inger Jorun Danielsen :
  End-of-Life Care and the Use of an Integrated Care Pathway
  The Qualitative Report (TQR) 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Marianne Brattgjerd, Inger Jorun Danielsen, Grethe Bøgh Næss, Rose Mari Olsen :
  Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie.
  Cappelen Damm Akademisk 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Jorun Danielsen :
  The voice of experience. How experiences are conceptualised in nursing practice
  Novus Forlag 2018
 • Inger Jorun Danielsen :
  Habitus og felt - begreper å utforske profesjonsutøvelse med
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Inger Jorun Danielsen :
  Etableringen av spesialutdanning i barnesykepleie i Tromsø
  Fagbokforlaget 2017
 • Inger Jorun Danielsen :
  Bedre eksembehandling med epostveiledning for foreldre
  Tidsskriftet sykepleien 2002
 • Inger Jorun Danielsen, Johanne Alteren :
  Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis
  Novus Forlag 2018
 • Inger Jorun Danielsen, Johanne Alteren :
  Introduksjon
  Novus Forlag 2018
 • Ruth Helene Olsen, Inger Jorun Danielsen, Johanne Alteren :
  Hvordan lærer vi av erfaring?
  24. april 2018
 • Ruth Helene Olsen, Inger Jorun Danielsen, Johanne Alteren :
  Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av.
  24. april 2018
 • May-Britt Johansen, Mari Wolff Skaalvik, Inger Jorun Danielsen :
  Film, fortelling og dikt lærer studenter personsentrert omsorg
  Tidsskriftet sykepleien 2018 DOI
 • Ragnhild Nicolaisen, Inger Jorun Danielsen, Ingunn Elstad :
  Infectious disease nursing; what competence is essential?
  2016
 • Inger Jorun Danielsen, Ingjerd Gåre Kymre :
  Humanity in NICU care
  2016
 • Inger Jorun Danielsen :
  Nyfødtintensivsykepleierens fagkunnskap - resultater fra forskningsprosjekt
  2015
 • Inger Jorun Danielsen :
  Communication and interaction between nurses and preterm infants - Perspective of neonatal intensive care nurses
  2015
 • Inger Jorun Danielsen :
  Praktisk kunnskap og dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Kunnskapsutvikling via arbeid
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Klinisk dømmekraft i nyfødtintensivsykepleien
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Handlingsrommets evidens - en måte å forstå evidensbasert profesjonsutøvelse på
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Skjønn og evidens i profesjonsutøvelse
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  The emergence of pediatric nursing in Norway: A result of interaction between nursing and medicine?
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Hva er erfaring, og hvordan inngår erfaring fra praksis i begrepet om sykepleiekompetanse?
  2014
 • Inger Jorun Danielsen :
  Kunnskapsbruk og kunnskapsutvikling i nyfødtintensivsykepleien
  2013
 • Inger Jorun Danielsen :
  Hvilken kunnskap er det som erfarne spesialsykepleiere i nyfødtintensivavdelingen stoler på og regner som gyldig kunnskap i deres daglige arbeid?
  2013
 • Inger Jorun Danielsen :
  Prinsipper og utfordringer for læring via profesjonelt arbeid
  2013
 • Inger Jorun Danielsen, Ruth Helene Olsen, anders Lindseth, Johan Arnt Myrstad :
  Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien
  2013
 • Inger Jorun Danielsen :
  Begrepsdannelse via profesjonsutøvelse - forskjellige måter erfaring er begrepsdannende på i nyfødtintensivsykepleie
  2012
 • Liv-Berit Knudsen, Inger Danielsen :
  Rapport fra prosjektet "Ett årlig studentopptak ved sykepleierutdanningen i Tromsø" delprosjekt 1
  UiT Norges arktiske universitet 2006
 • Inger Danielsen :
  Å forske i egen yrkespraksis
  2005
 • Inger Danielsen :
  Er sykepleierens praksiskunnskap utgått på dato?
  Klinisk Sygepleje 2005
 • Inger Jorun Danielsen :
  Sykepleierens yrkeskunnskap - utgått på dato?
  Nord universitet 2004
 • Inger Jorun Danielsen :
  Telemedisin - eksemveiledning via epost
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  PhD-avhandling:

  Danielsen, I.J. (2013). Handlingsrommets evidens - om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. Bodø: Trykkeriet UiN 2013 (ISBN 978-82-93196-06-8) 249 s.


  Forskningsinteresser

   1. Kunnskapsutvikling / begrepsdannelse via profesjonelt arbeid, individuelt og kollektivt. Samhandling og samarbeid i teamarbeid rettet mot kritisk syke og fortidligfødte barn. Etnografisk - hermeneutisk tilnærming.

  2. Belyse hvordan barnesykepleie vokste frem i Norge etter andre verdenskrig. Kildegransking og intervju av vitner og deltagere i prosessen. 


  Medlem i forskningsgruppe