Bilde av Blix, Hilde Synnøve
Foto: LarsAndersen.no
Bilde av Blix, Hilde Synnøve
Musikkonservatoriet hilde.blix@uit.no +4777660532 +47 954 35 508

Hilde Synnøve Blix


Professor i hørelære og musikkdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

Hilde Synnøve Blix er tilsatt som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet. Hun er studieprogramleder for Master i hørelære ved Musikkonservatoriet og hennes forskningsinteresser er gehørdidaktikk, læringsstrategier, notelesing, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess. Hun har publisert en rekke artikler og bøker inkludert doktoravhandlingen: Musikkliteracy. En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring (Blix 2012). Sammen med Anne Katrine Bergby har hun skrevet boken «Øre for musikk» som handler om å undervise i gehørfaget. Hun har ledet Forskningsrådsprosjektet "Kjønn og skjønn i kunstfagene" og sitter i ledergruppen for prosjektene "Art VAPO – True North" og «1001 Nord» finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Blix leder også Fyrtårnsprosjektet MUSEd som utforsker studentaktive læring og læringsfremmende vurderingsformer ved Musikkonservatoriet. 


 • Hilde Synnøve Johansen Blix :
  «No Delay?» – Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  MusPed:Research 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad :
  Noe om musikk, kjønn og uroen som handlingsrom
  Universitetsforlaget 2022
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Blix :
  Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Synnøve Blix :
  Sustainable gender equality: Opening the black-box of quality assessment in higher arts education
  Routledge 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Live Weider Ellefsen :
  On Breaking the “Citational Chains of Gender Normativity” in Norwegian Art and Music Schools
  Routledge 2021 DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad, Silje Valde Onsrud :
  Introduction: Envisioning gender diversity for music education
  Routledge 2021
 • Lilli Mittner, Hilde Synnøve Blix :
  Career Paths in Higher Music Education : Challenges for Gender Equality in the Arts
  Routledge 2021 DATA / FULLTEKST / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Roy A Waade :
  Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum :
  I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.
  Nordic Journal of Art and Research (A & R) 24. juni 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Blix, Lilli Mittner :
  Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge
  Tidsskrift for kjønnsforskning 28. juni 2018 ARKIV / DATA / DOI
 • Hilde Blix :
  Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix, Ingeborg Lunde Vestad :
  Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities
  Routledge 2021
 • Hilde Synnøve Blix, Anikken Sunde :
  Klassisk vorspiel tar pulsen på Tromsøs musikkliv. Hilde Blix snakker om kjønnsbalanse på konservatoriet.
  03. februar 2023
 • Hilde Synnøve Blix :
  Studenter og de digitale opptaksprøvene i gehør og teori.
  2023
 • Hilde Synnøve Blix :
  Jon Persen – liv og musikk. Ensemble Ernst og Lars Lien
  2023
 • Hilde Synnøve Johansen Blix, Geir Davidsen :
  1001 Nord
  2023
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  No Delay – online synkron instrumentalundervisning
  2022
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  «No delay?» - om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  2022
 • Hilde Synnøve Blix :
  Kjønnsroller og identitet i musikktimen
  2021
 • Hilde Synnøve Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  2021
 • Hilde Synnøve Blix :
  Elevmedvirkning i praksisveiledning
  2021
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  «No delay?» – Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse
  2021
 • Hilde Synnøve Blix :
  Art VAPO – Ækte Nord
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  Kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende masterutdanning i Tromsø
  2020
 • Hilde Synnøve Blix :
  366 fabelaktige folk fra Nord
  2020
 • Hilde Synnøve Blix :
  Framsnakk av Nord
  2020
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner :
  Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt
  UiT Norges arktiske universitet 2019 DATA / FULLTEKST
 • Hilde Synnøve Blix, Lilli Mittner :
  Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Hilde Synnøve Blix :
  Art VAPO-project presentation
  2019
 • Hilde Synnøve Blix, Geir Davidsen :
  Wikiphonium – Artistic research and critical reflection
  2019
 • Hilde Synnøve Blix, Berit Norbakken Solset :
  Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser
  Podium Live #1 2019
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Johansen Blix, Elin Angelo :
  CEK2019: Cutting Edge kulturskole. Kritiske perspektiver på og i kulturskole. Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. Universitetet i Tromsø, musikkonservatoriet. 3.–4 mars 2019. https://site.uit.no/cuttingedgeconference/
  2019
 • Lilli Mittner, Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix :
  Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?
  2018 ARKIV
 • Hilde Blix :
  Forskningspodcast fra UiT 50 år
  08. mars 2018
 • Hilde Blix, Geir Davidsen :
  Kultur og miljø – samspill med ulike kompetanser?
  2018
 • Hilde Blix :
  Balanse i kunstutdanningene
  2018
 • Hilde Blix :
  Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet
  Nordlys 08. mars 2018
 • Hilde Blix, Anne Eriksen, Michael Strobelt :
  Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 DOI
 • Lilli Mittner, Hilde Blix :
  Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018
  2018 DATA / FULLTEKST
 • Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix, Lilli Mittner :
  Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila m.fl.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Lilli Mittner, Nils Mehren, Hilde Blix :
  Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju
  06. april 2017 DATA
 • Lilli Mittner, Hilde Blix :
  Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.
  2017
 • Hilde Blix :
  Framsnakk som likestillingstiltak
  KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 17. januar 2017
 • Hilde Blix :
  Kjønn og lønn
  2017
 • Hilde Blix :
  Arkitekten og musikkpedagogen Kirsten Sand
  2017
 • Hilde Blix :
  I kjønn harmoni?
  2017
 • Hilde Blix :
  Verd å vite om notelesing
  2016
 • Rikke Gürgens Gjærum, Hilde Blix :
  Research-based checkliste for promotion assesement in arts education
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Blix, H. S., Mittner, L., & Gjærum, R. G. (2019). I kjønneste orden?. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853 

  Blix, H. & Mittner, L.M. (2019). Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. ISBN: 978-82-691586-0-1 

  Blix, H. S., & Waade, R. A. (2019). Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351

  Blix, H. S. (2018). Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.920

  Blix, Hilde & Davidsen, Geir. Divergent Voices - Different Dialogues in the Artistic Research Project Wikiphonium. Journal for Artistic Research (JAR) 2015; Volum 8. http://www.jar-online.net/index.php/issues/view/490

  Blix, Hilde. Young Instrumentalist's Music Literacy Acquisition. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2015; Volum 16. ISSN 1504-5021.s 121 - 138 https://pdfs.semanticscholar.org/78fa/e6a7e204232489dcf4c0c901d02af64d57f7.pdf

  Blix, H. S. (2012): Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i et sosiokognitvt perspektiv. Oslo: NMH-publikasjoner http://brage.bibsys.no/nmh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_30492/1/Blix_Avhandling.pdf

  Blix, H. S. (2009): Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring. I Nielsen, F. V., Holgersen, S. E. & Nielsen, S. G. (red.) Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok Vol 11, (s. 69-91) http://brage.bibsys.no/nmh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_17376

  Haugseth, B. A. & Blix, H. S. (2009). Øre – Høre – Gjøre. I Isaksen, B. Musikk med leik, leik med musikk. Oslo: Universitetsforlaget.

  Blix, H. S. & Bergby, A. K. (2016): Øre for musikk. Om å undervise i Hørelære. Oslo: NMH-publikasjoner 2016:3

  Blix, H. S. (2006). Man vet aldri helt sikkert hva som surrer rundt i hodet på sine elever. I Brekke, M. & Tiller, T. (2006): Samklang. Bergen: Høgskoleforlaget.


  Kronikk i Nordlys 23.09.2012: Slik får du smartene barn. http://www.nordlys.no/kronikk/article6250573.ece

  Initiativtaker og redaktør for FoU-magasinet Podium nr 01-10 utgitt av Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet.


  Forskningsinteresser

  Gehør og notelesing.

  Musikkpsykologi.

  Musikk og kjønn. 

  Musikkpedagogikk.

  Hørelæredidaktikk.

  Undervisning

  Hørelære, hørelæredidaktikk, musikkpedagogikk, estetikk. 


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt