Hilde Blix.jpg
Foto: LarsAndersen.no
Hilde Blix.jpg
Musikkonservatoriet hilde.blix@uit.no +4777660532 +47 954 35 508 Tromsø Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Hilde Synnøve Blix


Professor i hørelære og musikkdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

Hilde Synnøve Blix er tilsatt som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet. Hun er studieprogramleder for Master i hørelære ved Musikkonservatoriet og hennes forskningsinteresser er gehørdidaktikk, læringsstrategier, notelesing, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess. Hun har publisert en rekke artikler og bøker inkludert doktoravhandlingen: Musikkliteracy. En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring (Blix 2012). Sammen med Anne Katrine Bergby har hun skrevet boken «Øre for musikk» som handler om å undervise i gehørfaget. Hun har ledet Forskningsrådsprosjektet "Kjønn og skjønn i kunstfagene" og sitter i ledergruppen for prosjektene "Art VAPO – True North" og «1001 Nord» finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Blix leder også Fyrtårnsprosjektet MUSEd som utforsker studentaktive læring og læringsfremmende vurderingsformer ved Musikkonservatoriet. 


 • Blix, Hilde Synnøve; Vestad, Ingeborg Lunde; Onsrud, Silje Valde. Introduction: Envisioning gender diversity for music education. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 1 - 27.
 • Blix, Hilde Synnøve; Ellefsen, Live Weider. On Breaking the “Citational Chains of Gender Normativity” in Norwegian Art and Music Schools. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 156 - 179.s doi: https://doi.org/10.4324/9781003038207.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Career Paths in Higher Music Education : Challenges for Gender Equality in the Arts. (data) (fulltekst) Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 180 - 196.s doi: 10.4324/9781003038207.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens. I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2019; Volum 8 (1). ISSN 2535-7328.s 1 - 18.s doi: 10.7577/information.v8i1.2853.
 • Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy A. Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019; Volum 3 (1). ISSN 2535-2857.s 43 - 58.s doi: 10.23865/jased.v3.1351.
 • Blix, Hilde. Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 48 - 61.s doi: 10.23865/jased.v2.920.
 • Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 35 - 47.s doi: 10.23865/jased.v2.918.
 • Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. (data) Tidsskrift for kjønnsforskning 2018; Volum 42 (1/2). ISSN 0809-6341.s 104 - 119.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07.
 • Blix, Hilde. Gehør og notekyndighet i lærebøker. 2016.s 106 - 108.
 • Blix, Hilde; Davidsen, Geir. Divergent Voices - Different Dialogues in the Artistic Research Project Wikiphonium. Journal for Artistic Research (JAR) 2015; Volum 8. ISSN 2235-0225.
 • Blix, Hilde. Young Instrumentalist's Music Literacy Acquisition. (omtale) Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2015; Volum 16. ISSN 1504-5021.s 121 - 138.
 • Blix, Hilde. Learning strategies in ear training. Norges musikkhøgskole 2013 (10) ISBN 978-82-7853-086-3. ISSN 0333-3760.s 97 - 117.
 • Blix, Hilde. Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2009; Volum 11. ISSN 1504-5021.s 69 - 91.
 • Haugseth, Bengt A.; Blix, Hilde. Øre-Høre-Gjøre. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 114 - 131.
 • Blix, Hilde Synnøve. Man vet aldri helt sikker hva som surrer rundt i hodet på sine elever. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 174 - 192.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å lese noter. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 60 - 74.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Generelle didaktiske betraktninger. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Undervisningsfaget hørelære. Unipub forlag 2007.s 15 - 38.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Hørelærefaget før og nå. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 7 - 14.
 • Onsrud, Silje Valde; Blix, Hilde Synnøve; Vestad, Ingeborg Lunde. Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 180 - 196.s doi: 10.4324/9781003038207.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (data) (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Øre for musikk. Om å undervise i hørelære. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 60 - 74.
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesing, hva slags lesing er det? Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lys av språkopplæringsteorier Reading music, what kind of reading is that? Ear-trainingand language learning theories. 2004 (2/2004) ISBN 8273890600.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kjønnsroller og identitet i musikktimen. Musikkpedagogikk.no Podcast 2021-02-07 - 2021-02-07 2021.
 • Blix, Hilde Synnøve. Elevmedvirkning i praksisveiledning. Webinarserie online 2021-08-17 - 2021-08-17 2021.
 • Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir. «No delay?» – Om å undervise på avstand med minimal digital lydforsinkelse. UiTs Utdanningskvalitetskonferanse 2021-11-29 - 2021-11-29 2021.
 • Blix, Hilde Synnøve; Tollefsen, Maria Medby. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Skandinavisk gheørpedagogisk konferanse 2021-11-11 - 2021-11-12 2021.
 • Blix, Hilde Synnøve. 366 fabelaktige folk fra Nord. 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve. Framsnakk av Nord. 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve. Art VAPO – Ækte Nord. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 4 - 7.
 • Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir. Kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende masterutdanning i Tromsø. Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning 2020-11-12 - 2020-11-13 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir. Wikiphonium – Artistic research and critical reflection. Gjesteforelesning 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.
 • Blix, Hilde Synnøve; Solset, Berit Norbakken. Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser. Podium Live #1 2019-09-01 - 2019-09-01 2019.
 • Blix, Hilde Synnøve. Art VAPO-project presentation. Artistic Research Autumn Forum 2019 2019-09-23 - 2019-09-24 2019.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018. (data) (fulltekst) 2018.
 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.
 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: 10.23865/jased.v2.929.
 • Blix, Hilde; Davidsen, Geir. Kultur og miljø – samspill med ulike kompetanser?. Lederseminar UiT 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Blix, Hilde. Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Blix, Hilde. Balanse i kunstutdanningene. Midtveiskonferanse: Balanse midtveis - mer likestilling i akademia? 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Blix, Hilde. Forskningspodcast fra UiT 50 år. 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-29 2018.
 • Blix, Hilde. Kjønn og lønn. Lønnsseminar Forskerforbundet 2017-11-19 - 2017-11-21 2017.
 • Blix, Hilde. Framsnakk som likestillingstiltak. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2017.
 • Mittner, Lilli; Mehren, Nils; Blix, Hilde. Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju. (data) 2017.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.. Lederkurs 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.
 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.
 • Blix, Hilde. I kjønn harmoni?. Cutting Edge 2017 2017-10-17 - 2017-10-18 2017.
 • Blix, Hilde. Arkitekten og musikkpedagogen Kirsten Sand. 17. mai-arrangement med Tromsø Akademiske Kvinnekor 2017-05-17 - 2017-05-17 2017.
 • Blix, Hilde. Balanse i Framsnakk. Hjernekraft - PechaKucha-aften 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. I kjønneste orden. Harstad Tidende 2016; Volum 1 (1).s 17 - 17.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Research-based checkliste for promotion assesement in arts education. 9th european conferance on gender, equality in higher education 2016-09-11 - 2016-09-15 2016.
 • Blix, Hilde. Verd å vite om notelesing. P12-konferansen i Sandefjord 2016-11-04 - 2016-11-05 2016.
 • Blix, Hilde. Kjønnede vurderinger i kunstfagene. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 3. ISSN 0332-5296.s 33 - 35.
 • Blix, Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens. Små grep kan gi bedre kjønnsbalanse i musikklivet. (fulltekst) Musikkultur 2016; Volum 6.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Aktiviteter i BALANSE prosjektet. (fulltekst) 2015.
 • Blix, Hilde. Forsker på kunstinstitusjoners kjønnsfordeling. 2015.
 • Blix, Hilde. Kjønn og skjønn i kunstfagene. 2015.
 • Blix, Hilde. Om prosjektet Kjønn og Skjønn. Møte i Nasjonalt Fagråd for Musikk i utdanning 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.
 • Blix, Hilde. Kunstner, trommis eller kvinne?. Kvinnforsks Sommerfest 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Blix, Hilde. Gehør og noter i lærebøker for instrumentalelever. Nasjonal gehørkonferanse 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.
 • Blix, Hilde. Gehør og notekyndighet i lærebøker for unge instrumentalister. Cutting Edge Kulturskole - forsaking fag og praksiser i manesjen (fulltekst) 2015-10-27 - 2015-10-28 2015.
 • Blix, Hilde. Musikere og musikkstudenters notelesestrategier. Nasjonal hørelærekonferanse 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.
 • Blix, Hilde Synnøve; Isaksen, Bjarne. One project: multiple voices”. An empirical study of a collaborative music pedagogy project. NNMPF 2013 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Takt & tone. Et musikkpedagogisk prosjekt. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013. ISSN 1890-5005.
 • Blix, Hilde. Fagdag for kulturskolelærere i Sør-Trøndelag. Fagdag 2013-08-14 - 2013-08-14 2013.
 • Blix, Hilde; Isaksen, Bjarne. Et prosjekt - flere fortellinger. En studie av et musikkpedagogisk prosjekt. Gjesteforelesning 2013-02-01 - 2013-02-01 2013.
 • Blix, Hilde. One project - multiple voices. An empirical study of a collaborative music pedagogical project. Nordic Network of Music Educational Research 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Blix, Hilde. Emergent music literacy - childrens perspectives on their learning processes. Nordic Network of Music Educational Research 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Blix, Hilde. Emergent Musical literacy. GEFFF 2012-10-10 - 2012-10-12 2012.
 • Blix, Hilde. Slik får du smartere barn. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Blix, Hilde. PAT-En ekte amerikansk nordlending. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012; Volum 6. ISSN 1890-5005.s 17 - 19.
 • Blix, Hilde. Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokonitiv teroi om læring. 2012; Volum 2012:5 (5) ISBN 978-82-7853-073-3. ISSN 0333-3760.
 • Blix, Hilde. Om kulturskoleelevers notelesing. Fagdag for kulturskolelærere 2012-08-15 - 2012-08-15 2012.
 • Blix, Hilde. Investigating children's music literacy acquisition. Narrativ Soundings. The 4th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.
 • Blix, Hilde. Gryende Musikkliteracy. Nettverkskonferanse for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.
 • Blix, Hilde. Med læringsstrategier i fokus. Hørelærekonferansen i Tromsø 2011 2011-10-31 - 2011-11-01 2011.
 • Blix, Hilde. Musikkliteracy. Podium 2011; Volum 5. ISSN 1892-9109.s 24 - 25.
 • Blix, Hilde. Studying children's music literacy acquisition through observations and interviews. Konferanse: Nordic Network for Research in Music Education. 2011-03-30 - 2011-04-01 2011.
 • Blix, Hilde. Gehørbasert notelesing for nybegynnere. Fagdag for kulturskolelærere 2010-01-12 - 2010.
 • Blix, Hilde. "Notelesing med gehøret i behold". Kurs i musikkpedagogikk 2009-10-13 - 2009.
 • Blix, Hilde. "Small pots have ears too - The role of listening skills in music literacy acquisition strategies". Ear in Music 2009-05-11 - 2009-05-12 2009.
 • Blix, Hilde. Musikkliteracy: Strategier for læring. Hørelærekonferanse 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesedidaktikk for sangere. Notelesedidaktikk for sangere 2008-11-25 - 2008-11-25 2009.
 • Blix, Hilde Synnøve. Fiolinen i sentrum. ? 2008; Volum 2 (2/2008).s 12 - 13.
 • Blix, Hilde Synnøve. Musical Literacy Development. 2008.s 397 - 398.
 • Blix, Hilde Synnøve. What is musical literacy?. NNMPF-conference 2008 2008-01-23 - 2008-01-25 2008.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med blåsekvintett. 2008.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstfagdidaktikkens utfordringer. ? 2008; Volum 2 (2/2008).s 4 - 5.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstnerisk utviklingsarbeid. Podium 2007; Volum 1 (01/2007). ISSN 1892-9109.s 2 - .
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesing med gehøret i behold. Kulturskoledagene 2007 2007-09-13 - 2007-09-14 2007.
 • Blix, Hilde Synnøve. Musical literacy. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogiske Forskning 2007-02-01 - 2007-02-03 2007.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstnerisk utviklingsarbeid. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2007; Volum 1 (1). ISSN 1890-5005.s 4 - 5.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å lese musikken i notene. (omtale) ? 2006; Volum 7 (5-7).
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags forståelse behøver en noteleser?. Nasjonal Musikkforskerkonferanse 2006 2006-08-10 - 2006-08-11 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelærerelatert FoU i Norge de 10 siste årene. En oversikt. Nasjonal Hørelærekonferanse 2006-03-16 - 2006-03-16 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Stages in music reading development Stadier i noteleseutvikling. 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Talentkonsert. 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Leseforståelse i musikklesing. Musikk kultur 2006; Volum 11. ISSN 0808-5005.s 30 - 32.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags forståelse behøver en noteleser?. EUREKA Digital 2006; Volum 12/06 (12/06). ISSN 0809-8360.s 15 - .
 • Blix, Hilde Synnøve. Gjør musikk oss smartere? Artikkel i musikk.kultur Does music make us more intelligent?. ? 2005; Volum 3.s 24 - 26.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelære for korister. Hørelære for korister 2005-07-01 - 2005-07-01 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Puccinis Turandot. Puccinis Turandot 2005-01-12 - 2005-01-12 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Gehørbasert noteopplæring. Gehørbasert noteopplæring 2005-10-13 - 2005-10-13 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelæreundervisning på videregående skole. Hørelæreundervisning på videregående skole 2005-04-19 - 2005-04-19 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å undervise hørelære. Om å undervise hørelære 2005-11-02 - 2005-11-02 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags lesing er notelesing? What kind of reading is music reading?. ? 2004; Volum 8-9/2004.s 24 - 26.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Strykeorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hvordan leser vi noter, og hvorfor trenger vi å vite noe om det?. Faglig forum ved Tromsø kulturskole. 2004-02-02 - 2004-02-02 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Gjør musikk oss smartere?. Forskningsdagene 2004 2004-09-18 - 2004-09-18 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hvordan leser vi noter, og hvorfor trenger vi å vite noe om det?. Faglig forum ved Høgskolen i Tromsø, musikkonservatoriet. 2003-11-07 - 2003-11-07 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Noteopplæring i instrumentalopplæringen. Noteopplæring i instrumentalopplæringen. 2004-11-09 - 2004-11-09 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Sang og skriving i noteopplæring i instrumentalopplæringen. Sang og skriving i noteopplæring i instrumentalopplæringen. 2004-10-12 - 2004-10-12 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kan man bruke språkopplæringsteorier som utgangspunkt for begrunnelser og metodevalg i hørelærefaget?. Doktorgradskurskurs i profesjonsforskning arrangert av Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. 2003-11-10 - 2003-11-12 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Julekonsert med Tromsø Byorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Tromsø Byorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Julekonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Orkesterkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Strykeorkesterkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Schh...konsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Havets Musikk. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Barokkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. ? 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Strykekvartetten, en musikkhistorisk institusjon. Strykekvartetten, en musikkhistorisk institusjon. 2003-01-17 - 2003-01-17 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Lytting, et bifag?. Serien Faglig forum ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag 2003-02-20 - 2003-02-20 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kan man bruke språkopplæringsmodeller som utgangspunkt for begrunnelser og metodevalg i hørelærefaget. Hørelærekonferanse. 2003-11-14 - 2003-11-14 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva kan musikkfaget bidra med i språkopplæringssammenheng?. Hva kan musikkfaget bidra med i språkopplæringssammenheng? 2003-12-02 - 2003-12-02 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Eksamenskonsert, Messingkvintett. 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Samarbeidskonsert, Carmina Burana. 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Olav Anton Thommessen. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Tromsø Symfoniorkester. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med messingkvintett. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Dominant som husnøkkel. Musikk kultur 2001. ISSN 0808-5005.s 36 - 37.
 • Blix, Hilde Synnøve. Utfyllende arbeidsbok. Musikk kultur 2001. ISSN 0808-5005.s 34 - 35.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Blix, H. S., Mittner, L., & Gjærum, R. G. (2019). I kjønneste orden?. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853 

  Blix, H. & Mittner, L.M. (2019). Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. ISBN: 978-82-691586-0-1 

  Blix, H. S., & Waade, R. A. (2019). Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1351

  Blix, H. S. (2018). Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.920

  Blix, Hilde & Davidsen, Geir. Divergent Voices - Different Dialogues in the Artistic Research Project Wikiphonium. Journal for Artistic Research (JAR) 2015; Volum 8. http://www.jar-online.net/index.php/issues/view/490

  Blix, Hilde. Young Instrumentalist's Music Literacy Acquisition. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2015; Volum 16. ISSN 1504-5021.s 121 - 138 https://pdfs.semanticscholar.org/78fa/e6a7e204232489dcf4c0c901d02af64d57f7.pdf

  Blix, H. S. (2012): Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i et sosiokognitvt perspektiv. Oslo: NMH-publikasjoner http://brage.bibsys.no/nmh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_30492/1/Blix_Avhandling.pdf

  Blix, H. S. (2009): Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring. I Nielsen, F. V., Holgersen, S. E. & Nielsen, S. G. (red.) Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok Vol 11, (s. 69-91) http://brage.bibsys.no/nmh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_17376

  Haugseth, B. A. & Blix, H. S. (2009). Øre – Høre – Gjøre. I Isaksen, B. Musikk med leik, leik med musikk. Oslo: Universitetsforlaget.

  Blix, H. S. & Bergby, A. K. (2016): Øre for musikk. Om å undervise i Hørelære. Oslo: NMH-publikasjoner 2016:3

  Blix, H. S. (2006). Man vet aldri helt sikkert hva som surrer rundt i hodet på sine elever. I Brekke, M. & Tiller, T. (2006): Samklang. Bergen: Høgskoleforlaget.


  Kronikk i Nordlys 23.09.2012: Slik får du smartene barn. http://www.nordlys.no/kronikk/article6250573.ece

  Initiativtaker og redaktør for FoU-magasinet Podium nr 01-10 utgitt av Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet.


  Forskningsinteresser

  Gehør og notelesing.

  Musikkpsykologi.

  Musikk og kjønn. 

  Musikkpedagogikk.

  Hørelæredidaktikk.

  Undervisning

  Hørelære, hørelæredidaktikk, musikkpedagogikk, estetikk. 


  Medlem i forskningsgruppe  Krognessvegen (Musikkonservatoriet)