Bilde av Opdal, Pål Anders
Bilde av Opdal, Pål Anders
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk pal.a.opdal@uit.no +4777623225 Her finner du meg

Pål Anders Opdal


Førsteamanuensis


 • Ingrid C. Nordli, Pål anders Opdal :
  Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering
  Læring om læring 2022 ARKIV
 • Pål Anders Opdal :
  To Do or To Listen? Student Active Learning vs. the Lecture
  Studies in Philosophy and Education 2021 ARKIV / DOI
 • Pål anders Opdal :
  Inside the Black Box: On the Concepts "Teaching" and "Learning" and the Connections Between Them
  Scandinavian Journal of Educational Research 2019 DOI
 • Pål anders Opdal :
  From teaching to learning? Scientific staff reflecting upon their own teaching. [Fra undervisning til læring? Vitenskapelig ansatte reflekterer over egen undervisningshverdag]
  Nordic Studies in Education 2018 DOI
 • Pål anders Opdal :
  Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning
  UNIPED 2018 ARKIV / DOI
 • Pål anders Opdal :
  Å kunne mer enn man har lært? Om "generell kompetanse" i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
  Studier i Pædagogisk Filosofi 2016 DOI
 • Pål Anders Opdal :
  Undervisningens hva, hvordan og hvorfor - og (litt) om underviserens handlingsrom
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Three Philosophers in the Afterlife - What Happened to Their Thoughts? On the Development of Educational Thinking
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  From the Perspective of the Future - The Impact of Select Educational Ideas
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Costs and Benefits to on-line teaching ("Zoom-teaching") in Higher Education
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Vertikalt og horisontalt: Nivåskildringene i NKR
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Metaphors in Education
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Conversations on a Mortal Question: On the Nature of Educational Science
  2022
 • Ingrid C. Nordli, Pål anders Opdal :
  Samarbeidslæring og formativ vurdering i et kurs i akademisk skriving
  2022
 • Pål Anders Opdal :
  Learning: What is it and how, and why, do you measure it?
  2021
 • Pål Anders Opdal :
  Time in education(al settings)
  2021
 • Pål Anders Opdal :
  To listen or to do? The lecture vs. student active forms of learning
  2020
 • Pål Anders Opdal :
  NKR i studiekvalitetsarbeid - fra teori til praksis
  2019
 • Pål Anders Opdal :
  Student active forms of learning - attempt at a characterization
  2019
 • Pål Anders Opdal :
  Hva er nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring?
  2019
 • Pål Anders Opdal :
  On formative Assessment: A Critical Analysis
  2018
 • Pål anders Opdal :
  "Læringsutbytte" i høyere utdanning: et kritisk perspektiv
  2016
 • Pål anders Opdal :
  Læringsutbytte - tips og triks
  2016
 • Pål anders Opdal :
  Oppsummering av Biesta
  2016
 • Anne Eriksen, Pål anders Opdal, Jens Breivik :
  Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.
  2016
 • Pål anders Opdal :
  Om "læringsutbytte" - kritiske merknader
  2015
 • Pål anders Opdal :
  "Læringsutbytte" i høyere utdanning: kritiske perspektiver
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →