No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk olav.k.straum@uit.no +4777660454 928 41 941 412 78 588 Tromsø ILP 4.047

Olav Kansgar Straum


Førsteamanuensis RLE

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for undervisning og forskning innenfor feltene

- Religion, filosofi og didaktikk

- Vitenskapsteori, forskningsmetodologi og design

- Forsknigsetikk


 • Straum, Olav Kansgar. The optimal platelet concentration in platelet-rich plasma for proliferation of human cells in vitro:diversity, biases, and possible basic experimental principles for further research in the field: A review. PeerJ 2020; Volum 8 (e10303). ISSN 2167-8359.s 1 - 28.s doi: 10.7717/peerj.10303.
 • Fuglseth, Kåre Sigvald; Straum, Olav Kansgar. Store sprik: Ei gransking av modulen «RLE i PEL» i grunnskulelærarutdanninga. (fulltekst) Prismet 2020; Volum 71 (2). ISSN 0032-8847.s 141 - 160.s doi: 10.5617/pri.8003.
 • Straum, Olav Kansgar. Klafki-tolkninger i nyere norsk forskning. (data) Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 53 - 68.
 • Straum, Olav Kansgar. Klafkis kategoriale danningsteori og didaktikk. (data) Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 30 - 52.
 • Straum, Olav Kansgar. KAPITTEL 3 RLE - ET SALDERINGSFAG?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525.s 43 - 62.
 • Straum, Olav Kansgar. KAPITTEL 2 KURLE-SURVEY Formål, utforming og metodiske utfordringer. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525.s 25 - 41.
 • Straum, Olav Kansgar. Bruk av religionsfaglige primærkilder i storforelesninger. UNIPED 2009 (2). ISSN 1500-4538.s 52 - 60.
 • Straum, Olav Kansgar. Bruk av religionfaglige primærkilder i storforelesninger. UNIPED 2009; Volum 32 (2). ISSN 1500-4538.s 52 - 60.
 • Vaags, Ralph Henk; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav Kansgar. Filosofiens historie. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245001570.
 • Straum, Olav Kansgar. Kristendommen i middelalderen. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0145-7.
 • Straum, Olav Kansgar. Røter. tistlar og blomar - Kristendom i eit historisk riss. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0143-0.
 • Tobiassen, Tormod; Norderval, Kristin Molland; Straum, Olav Kansgar; Elstad, Hallgeir. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0150-3.
 • Straum, Olav Kansgar. Reformasjonen og Luther. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0146-5.
 • Straum, Olav Kansgar. Nyere norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0148-1.
 • Straum, Olav-Kansgar. Norrøn tro og kristningen av Norge : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001473.
 • Straum, Olav-Kansgar; Schanke, Ragnhild. Jesusbilder i evangeliene. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001546.
 • Straum, Olav-Kansgar; Vaags, Ralph Henk. Filosofiens hovedspørsmål: innføring i filosofi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001562.
 • Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar. Oldkirken - Kristendommen i Romerriket 30-395. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001449.
 • Tobiassen, Tormod; Straum, Olav-Kansgar; Tobiassen, Tormod; Straum, Olav-Kansgar. Bibelens første del - Det gamle testamente eller Tanak. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001422.
 • Straum, Olav-Kansgar. Fra åsatro og høvdingedømmer til kristendom og rikssamling : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050. 2002 ISBN 8273890449.
 • Lindekleiv, Heidi Marie; Kulathilagan, Suganthy; Leganger-Krogstad, Heid; Andreassen, Bengt-Ove; Andersland, Inge; Straum, Olav Kansgar. Stridens fag. 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →