OTH000.png-Bredde-180px-
OTH000.png-Bredde-180px-
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk odd.a.thunberg@uit.no +4777660435 90593400 905 93 400 Tromsø Lærerutdanningsbygget 4078

Odd Arne Thunberg


Førsteamanuensis


 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven. (fulltekst) (prosjekt) Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022; Volum 16 (1). ISSN 2535-7697.s 1 - 21.s doi: 10.23865/up.v16.3279.
 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management. (fulltekst) Educational Action Research 2020. ISSN 0965-0792.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09650792.2020.1805635.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017; Volum 2. ISSN 2464-4153.s 1 - 26.s doi: 10.7577/sjvd.2136.
 • Thunberg, Odd Arne. Læringskafè som metode. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 221 - 232.
 • Thunberg, Odd Arne. World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations. Reflective Practice 2011; Volum 12 (3). ISSN 1462-3943.s 319 - 333.s doi: 10.1080/14623943.2011.571864.
 • Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. (data) (fulltekst) Reflective Practice 2011; Volum 12 (5). ISSN 1462-3943.s 629 - 644.s doi: 10.1080/14623943.2011.601563.
 • Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne. Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.
 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.s doi: 10.1108/13665621011082855.
 • Thunberg, odd arne. Emosjoner på konto. Eureka forskningsserie 2009. ISSN 0809-8026.s 197 - 220.
 • Thunberg, Odd Arne. The Diver. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 153 - 168.
 • Tiller, Tom; Solvang, Veronika; Christensen, Agnar; Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Veiviser for livsviktig læring. Grunnlagsdokument for undervisnings- og læringsarbeidet ved Brann- og redningsskolen. 2021.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Å splitte eller samle læringsarenaer i ny "brannfagskole"?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Thunberg, Odd Arne; Andreassen, Svein-Erik. Brann i teori og praksis. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 16 - 17.
 • Andreassen, Svein-Erik; Christensen, Agnar; Stemshaug, Berit; Spilleth, Eva; Brenden, Lars; Kleppe, Una; Thunberg, Odd Arne. Læringsutbyttebeskrivelser i ny brannfagskole. Hvordan tolke og lese NKR?. Yrke 2017; Volum 61 (2). ISSN 1504-1905.s 61 - 62.
 • Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom. Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.
 • Thunberg, Odd Arne. Aksjonsforskning møter bank - En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoner. (data) 2011.
 • Thunberg, Odd Arne. Skolematdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.
 • Thunberg, Odd Arne. Ikke legg ned Rå videregående skole. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Thunberg, Odd Arne. Lærerstudenter som medforskere og skoleutviklingsagenter. 2006.
 • Thunberg, Odd Arne. Styrking av Rå videregående skole. Harstad Tidende 2006.
 • Thunberg, Odd Arne. Merkelige avisoppslag om dårlig helsetilstand for norske elever på yrkesfag. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Thunberg, Odd Arne. Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk: Yrkesfag 2020. 2003.
 • Thunberg, Odd Arne. Amolinja i Harstadbotn legges ned. Harstad Tidende 2002.
 • Thunberg, Odd Arne. Arbeiderpartiet blir en vinner. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.
 • Thunberg, Odd Arne. Rapport fra studieopphold i Frankrike Rå videregående skole. 2002.
 • Thunberg, Odd Arne. Kulturattraksjon på Sandtorgholmen Hotel. 2001.
 • Thunberg, Odd Arne. Differensieringsprosjekt. 2000.
 • Thunberg, Odd Arne. Evaluering av ny kjøkkenordning i Harstad kommune. 1998. ISSN 0807-2698.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Thunberg, O. A. "World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations". Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives. (2011), Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 319 - 333 Http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a937574838~frm=titlelink

  Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.:'Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization', Journal of Workplace Learning (2010), 22(8) s. 475–488. Available at http://dx.doi.org/10.1108/13665621011082855

  Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.: " Bank advisors working with contradiction: meeting the demands of control through reflective learning", Reflective Practice; Special Issue: Reflective Learning in Management, Development & Education  (2011) Available online: http://www.tandfonline.com/toc/crep20/12/5  Lærerutdanningsbygget 4078