Bilde av Thunberg, Odd Arne
Bilde av Thunberg, Odd Arne
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk odd.a.thunberg@uit.no +4777660435 90593400 905 93 400

Odd Arne Thunberg


Førsteamanuensis


 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management
  Educational Action Research 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Elevskap mot frafall i videregående skole
  Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017 ARKIV / DOI
 • Odd Arne Thunberg :
  Læringskafè som metode
  Universitetsforlaget 2013
 • yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning
  Reflective Practice 2011 DATA / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Odd Arne Thunberg :
  World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations
  Reflective Practice 2011 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010 ARKIV / DOI
 • Tom Tiller, yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg :
  Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010
 • odd arne Thunberg :
  Emosjoner på konto
  Eureka forskningsserie 2009
 • Odd Arne Thunberg :
  The Diver
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Odd Arne Thunberg :
  Yrkesreisen. Tre fortellinger
  Septentrio Educational 2024 DOI
 • Tom Tiller, Veronika Solvang, Agnar Christensen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Veiviser for livsviktig læring. Grunnlagsdokument for undervisnings- og læringsarbeidet ved Brann- og redningsskolen
  2021
 • Svein-Erik Andreassen, Agnar Christensen, Berit Stemshaug, Eva Spilleth, Lars Brenden, Una Kleppe m.fl.:
  Læringsutbyttebeskrivelser i ny brannfagskole. Hvordan tolke og lese NKR?
  Yrke 2017
 • Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Å splitte eller samle læringsarenaer i ny "brannfagskole"?
  Nordnorsk Debatt 2017
 • Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Brann i teori og praksis
  Klassekampen 2017
 • Odd Arne Thunberg :
  Aksjonsforskning møter bank - En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoner
  UiT Norges arktiske universitet 2011 DATA
 • Odd Arne Thunberg, yngve Antonsen, Tom Tiller :
  Styring, strategier og dialoger for læring
  2011
 • Odd Arne Thunberg :
  Skolematdebatten
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
 • Odd Arne Thunberg :
  Lærerstudenter som medforskere og skoleutviklingsagenter
  UiT Norges arktiske universitet 2006
 • Odd Arne Thunberg :
  Styrking av Rå videregående skole
  Harstad Tidende 2006
 • Odd Arne Thunberg :
  Ikke legg ned Rå videregående skole
  Nordlys 2006
 • Odd Arne Thunberg :
  Merkelige avisoppslag om dårlig helsetilstand for norske elever på yrkesfag
  Nordlys 2005
 • Odd Arne Thunberg :
  Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk: Yrkesfag 2020
  Høgskolen i Oslo og Akershus 2003
 • Odd Arne Thunberg :
  Rapport fra studieopphold i Frankrike Rå videregående skole
  2002
 • Odd Arne Thunberg :
  Amolinja i Harstadbotn legges ned
  Harstad Tidende 2002
 • Odd Arne Thunberg :
  Arbeiderpartiet blir en vinner
  Nordlys 2002
 • Odd Arne Thunberg :
  Kulturattraksjon på Sandtorgholmen Hotel
  2001
 • Odd Arne Thunberg :
  Differensieringsprosjekt
  2000
 • Odd Arne Thunberg :
  Evaluering av ny kjøkkenordning i Harstad kommune
  1998

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Thunberg, O. A. "World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations". Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives. (2011), Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 319 - 333 Http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a937574838~frm=titlelink

  Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.:'Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization', Journal of Workplace Learning (2010), 22(8) s. 475–488. Available at http://dx.doi.org/10.1108/13665621011082855

  Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.: " Bank advisors working with contradiction: meeting the demands of control through reflective learning", Reflective Practice; Special Issue: Reflective Learning in Management, Development & Education  (2011) Available online: http://www.tandfonline.com/toc/crep20/12/5