No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Lærerut. og pedagogikk campus Alta mona.v.rist@uit.no +4778450126

Mona Vibeke Pettersen Rist


Universitetslektor


 • Mona V Pettersen Rist :
  Læringsmiljø og teknologi i en fleksibel lærerutdanning - betydningen av digitale og fysiske møter.
  Universitetsforlaget 2019
 • Mona V Pettersen Rist :
  Minoritetselevers tilhørighet i skolen.
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Rigmor Mikkelsen, Mona V Pettersen Rist :
  Lærerstudenters digitale praksismøte
  Universitetsforlaget 2018
 • Mona V Pettersen Rist :
  Utenfor eller innenfor? Elevers opplevelse av tilhørighet og deltakelse på en alternativ opplæringsarena.
  Universitetsforlaget 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →