Mirjam H Olsen ILP
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Mirjam H Olsen ILP
Lærerut. og pedagogikk campus Alta mirjam.h.olsen@uit.no +4778450465 +4791824512 Alta ALTA 2038

Olsen, Mirjam Harkestad


Professor

Stillingsbeskrivelse

Fagkoordinator for master i spesialpedagogikk, campus Alta.

Underviser på masteremner og veileder masterstudenter i deres masterprosjekter.

Arbeider med utvikling av det spesialpedagogiske fagmiljøet.

Forsker og publiserer på tema knyttet til ulike spesialpedagogiske problemstillinger.

Medlem i ressursgruppe for talentsenteret ved Nordnorsk Vitensenter.


 • Jakobsen, Yvonne; Johansen, Torunn Berg; Olsen, Mirjam Harkestad. Erfaringer fra elever med synsnedsettelser med tilrettelegging i videregående opplæring. 2021 (100) ISBN 978-91-7855-561-1. ISSN 1403-6169.s 11 - 27.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. A practical-theoretical perspective on the inclusive school in Norway. Routledge 2021 ISBN 9780367409890.s 99 - 114.
 • Unhjem, Astrid; Fasting, Rolf Bjarne; Olsen, Mirjam Harkestad. Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-69885-0.s 11 - 36.
 • Unhjem, Astrid; Olsen, Mirjam Harkestad. Tidlig innsats og begynneropplæring. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-69885-0.s 37 - 59.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202665869.s 65 - 92.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Læringsledelse gjennom strukturering av tid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745.s 101 - 121.
 • Danielsen, Fredrik; Olsen, Mirjam Harkestad. Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745.s 44 - 68.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Olsen, Mirjam Harkestad. Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745.s 13 - 43.
 • Nykmark, Rebekka Hagen; Olsen, Mirjam Harkestad. Kunnskapsutvikling og endring av praksis gjennom gode og konstruktive dialoger og refleksjoner i lærende nettverk. Psykologi i kommunen (PIK) 2020. ISSN 1892-3364.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598136.s 11 - 33.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9.s 11 - 26.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Lekang, Trond. Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 19 - 30.
 • Lekang, Trond; Olsen, Mirjam Harkestad. Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 49 - 66.
 • Simensen, Anita Movik; Olsen, Mirjam Harkestad. Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. WTM Verlag 2019 ISBN 978-3-95987-131-0.s 202 - 208.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Gunntorsdottir, Hermina. Masters Students’ Perceptions of Distance and Transport Options. Education In The North 2018; Volum 25 (1-2). ISSN 0424-5512.s 87 - 107.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Digital Tools for Structure in a Mainstream Class. Education In The North 2018; Volum 25 (1-2). ISSN 0424-5512.s 320 - 337.s doi: 10.26203/7gct-b082.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. «Vi får til det vi vil» - en studie av en individsystemisk prosessveiledning. Psykologi i kommunen (PIK) 2018; Volum 53 (2). ISSN 1892-3364.s 43 - 52.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Relasjoner i pedagogikken.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 13 - 21.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Skolens menneskelige avfall - klassifisering som basis for relasjoner.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 79 - 97.
 • Mathisen, Alf Rune Planting; Olsen, Mirjam Harkestad. Relasjoner i en tosidig klassifisering.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 98 - 112.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkluderende læringsmiljø: Hvorfor, hva og hvordan. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6.s 39 - 58.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Å være satt under påtale som funksjonshemmet. FoU i praksis 2012; Volum 6 (1). ISSN 1504-6893.s 29 - 46.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Det ytre og det indre panoptikon - når mennesket klassifiseres. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 239 - 253.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Fremmed i kjent landskap - sosial interaksjon når eleven er tilbake på skolen etter en ulykke. Psykologi i kommunen (PIK) 2011; Volum 46 (4). ISSN 1892-3364.s 31 - 41.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Metaphors and their relevance to special education [First published on: 12 October 2010 (iFirst)]. Scandinavian Journal of Disability Research 2011; Volum 13 (3). ISSN 1501-7419.s 173 - 187.s doi: 10.1080/15017419.2010.490724.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Bruk av metaforer i spesialpedagogisk arbeid. Norsk tidsskrift for logopedi 2011; Volum 57 (2). ISSN 0332-7256.s 5 - 9.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. De tvang meg hit: om selvbestemmelse ved valg av utdanningsprogram. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01780-8.s 183 - 194.
 • Germeten, Sidsel; Olsen, Mirjam Harkestad; Rønbeck, Ann Elise. Spesialundervisning: ett skritt fram og to tilbake?. Spesialpedagogikk 2010; Volum 75 (9). ISSN 0332-8457.s 22 - 29.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Ideen om en inkluderende skole. Eureka Forlag 2009; Volum 2009 (2) ISBN 9788273892126. ISSN 0809-8026.s 95 - 117.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Aksjonsforskningens dans. 2008.s 51 - 68.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne. Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-69885-0.s 111 - 139.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Haug, Peder. Tilpasset opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202665869.s 93 - 120.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Buli-Holmberg, Jorun. Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745.s 122 - 143.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell. Læringspotensial. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9.s 62 - 93.
 • Lekang, Trond; Olsen, Mirjam Harkestad. Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 179 - 193.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Buli-Holmberg, Jorun. Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598136.s 11 - 33.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Mikkelsen, Rigmor. Relasjonsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.s 73 - 89.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Elever med stort læringspotensial – tilpasset opplæring. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2017 ISBN 978-82-8372-051-8.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Faglig inkludert? Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52596-5.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 155 - 170.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2016 ISBN 978-82-7841-994-6.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Mikkelsen, Rigmor. Sammen for elevers psykososiale miljø. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202448295.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell. Kontaktlæreren. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02320-5.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. En inkluderende skole?. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42531-9.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inclusion from a historical and practical perspective.. 2020 ISBN 9788232303526.s 12 - 23.s doi: https://www.statped.no/globalassets/fou/togetherness-in-play-and-learning-special-needs-education-in-mainstream-settings/togetherness-in-play-and-learning-special-needs-education-in-mainstream-settings-web-ensidig.pdf.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering i et historisk og praktisk perspektiv. 2020 ISBN 9788232303526.s 12 - 23.s doi: https://www.statped.no/globalassets/fou/antologi--fellesskap-i-lek-og-laring/statped_14638-_antologien_innledning.pdf.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik; Danielsen, Fredrik. Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?. 2020.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Bedre læringsmiljø med kognitive hjelpemidler. StatpedMagasinet 2019; Volum 2019 (1). ISSN 1894-0919.s 40 - 53.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. Tasks that enhance creative reasoning. Vitenskapelig forskningskonferanse 2019-08-22 - 2019-08-24 2019.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Workshop om tilpasset opplæring. Sørreisa sentralsskole personaldag 2019-01-04 - 2019-01-04 2019.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Digital struktur i ordinære klasserom. Statpedkonferansen 2019-03-19 - 2019-03-19 2019.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Profesjons- og forskningsetikk. Statped nord kompetanseheving 2018-10-10 - 2018-10-10 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik. ROM – Realfagstalenter og motivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018. ISSN 0802-8192.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring og integrert spesialundervisning. Fagdag 2018-11-19 - 2018-11-19 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. ROM realfagstalenter og motivasjon. Forskermøte 2018-12-03 - 2018-12-03 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Bukten, Trine. Individsystemisk prosessveiledning. Gemensamme Vägar 2018-10-23 - 2018-10-24 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Digital structure in a mainstream classroom. ECER 2018-09-04 - 2018-09-08 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. ROM realfagstalenter og motivasjon. Forskermøte 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Digital structure in a mainstream class. Vitenskapelig forskningskonferanse 2018-08-23 - 2018-08-26 2018.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Relasjoner i pedagogikken. Utdanningforbundets kursrekke 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. The human waste of a school system. Vitenskapelig forskningskonferanse 2017-07-23 - 2017-07-26 2017.
 • Olsen, Mirjam Harkestad; Gunnþórsdóttir, Hermína. Master stuedies in Arctic areas. Vitenskapelig forskningskonferanse 2017-02-23 - 2017-02-25 2017.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. The Human Waste of the School System. Doktorgradskus 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring i videregående skole. Troms fylkeskommune personalseminar 2016-11-21 - 2016-11-21 2016.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. NoU-rapporten «Mer å hente» og betydningen for Statped. Statped nord kompetanseheving 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole. Utdanningforbundets kursrekke 2015-11-30 - 2015-12-01 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering - hva, hvordan og hvorfor. Nasjonal brukerforening 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering - muligheter og barrierer. Nasjonal brukerforening 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Vår forunderlige hjerne. Nettverkssamling EHS Statped nord 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering i et innenfra og et utenfra - presentasjon av et phd-arbeid.. Nettverkssamling EHS Statped nasjonalt 2015-02-11 - 2015-02-11 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. ADHD and the psychosocial environment. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering og tilpasset opplæring - PP-tjenestens rolle. Personalseminar PPT Hammerfest 2015-04-29 - 2015-04-29 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilpasset opplæring og elever med stort læringspotensial. Jøsendalutvalgets innspillkonferanse 2015-03-16 - 2015-03-16 2015.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering i et innenfra og et utenfra. Utdanningforbundets kursrekke 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inclusion of students with acquired brain injury in a school for all - possibilities and challenges. Erasmus Mundus masterprogram special & inclusive education 2014-01-16 - 2014-01-16 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. The inclusive School A term analysis and a history study. Erasmus Mundus Special needs education and inclusive shool 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. They forced me to come here. How the experience of social inclusion is described by a pupil with an acquired disability. Erasmus Mundus Special education 2014-05-22 - 2014-05-22 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Minoritetsspråk og barnehagens arbeide. Personalseminar Honningsvåg barnehage 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. The psychosocial environment in schools. Vitenskapelig forskningskonferanse 2014-03-03 - 2014-03-06 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Ervervet skade og opplevelsen av å være inkludert i skolen. Undervisning 2014-09-25 - 2014-09-25 2014.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Minoritetsspråklige barn i barnehage. Kurs for barnehageassistenter 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. En inkluderende skole?. StatpedMagasinet 2013 (2). ISSN 1894-0919.s 52 - 56.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Minoritetsspråklige barn. Kurs for pedagogiske ledere i bhg, helsesøstre og lærere 2013-02-05 - 2013-02-05 2013.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Nevrologi og læring. Undervisning 2012-10-31 - 2012-10-31 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Lesing og lesevansker. Lesing og lesevansker 2012-02-23 - 2012-02-23 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Språkvalg for barn med språkvansker. Samiske fagdager 2012-02-21 - 2012-02-22 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Tilfredsstillende læringsutbytte - nok en uoppnåelig stjerne?. Landskonferansen for PPT 2012-11-28 - 2012-11-28 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering i et innenfra og et utenfra. 2012 (158). ISSN 1501-8962.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Hyllemeter eller skreddersøm - grenseoppgangen mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet brukerforum 2012-09-11 - 2012-09-11 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. En funksjonshemmet plass i skolen?. FoU i Praksis 2012 2012-04-24 - 2012-04-26 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Meeting a stranger – the experience of social inclusion as described by a pupil with acquired disability. NERA 2012 2012-03-08 - 2012-03-10 2012.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. They forced me to come here – self-determination when choosing an education programme. NERA’s 39th congress 2011-03-11 - 2011-03-13 2011.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Metaphors and their relevance to special education. NERA’s 39th congress 2011-03-10 - 2011-03-12 2011.
 • Olsen, Mirjam Harkestad. Inkludering: hva, hvordan og hvorfor. Bedre Skole 2010 (3). ISSN 0802-183X.s 58 - 63.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Inkludering og inkluderende læringsmiljø

  Elever med læringsutfordringer

  Språkutfordringer i en tospråklig kontekst

  Psykososialt miljø

  Klasseledelse

  Voksnes læring

  Undervisning

  PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer

  PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring

  PED-3037 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis

  PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori