Bilde av Olsen, Mirjam Harkestad
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Olsen, Mirjam Harkestad
Lærerut. og pedagogikk campus Alta mirjam.h.olsen@uit.no +4778450465 +4791824512 Her finner du meg

Mirjam Harkestad Olsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Koordinerer Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Underviser på masteremner og veileder masterstudenter i deres masterprosjekter.

Arbeider med utvikling av det spesialpedagogiske fagmiljøet.

Forsker og publiserer på tema knyttet til ulike spesialpedagogiske problemstillinger.

Særskilte oppgaver studieåret 2022/23:

 • Sitter i styret for nettverk for spesialpedagogikk.
 • Bistår USN i ledelsen av det nasjonale nettverket for Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
 • Deltar i referansegruppe for arbeid med å utvikle en kompetansepakke for Kompetanseløftet.

Pågående forskningsprosjekter:

 • ROM - realfagstalenter og motivasjon
 • Jenter og matematikk
 • Gjennomstrømming i videregående skole
 • KOSIP - kompetansekartlegging av spesialpedagogikk og inkluderende praksis

 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Gifted Students’ Actualization of a Rich Task’s Mathematical Potential When Working in Small Groups
  Education Sciences 2024 ARKIV / DOI
 • Yvonne Jakobsen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Resiliens som bidrag til gjennomføring av videregående opplæring
  Spesialpedagogikk 2023 ARKIV
 • Yvonne Jakobsen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Diagnose som verktøy for mestring
  Psykologi i kommunen (PIK) 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  “Then we had to analyse a picture” - blind immigrant student in upper secondary school
  Routledge 2023 DOI
 • Camilla Adleide Porsanger, Mirjam Harkestad Olsen :
  Elever med stort læringspotensial - legitimerer forklaringer for å passe inn
  Psykologi i kommunen (PIK) 2022
 • Mirjam Harkestad Olsen, Hilde Sofie Stokke, Ivar Lie :
  Kompetanseforståelse i det tverretatlige samarbeidet
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Torunn Berg Johansen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Medvirkning og motivasjon
  Psykologi i kommunen (PIK) 2022
 • Yvonne Jakobsen, Torunn Berg Johansen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Erfaringer fra elever med synsnedsettelser med tilrettelegging i videregående opplæring
  2021
 • Astrid Unhjem, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats og begynneropplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  A practical-theoretical perspective on the inclusive school in Norway
  Routledge 2021 ARKIV
 • Astrid Unhjem, Rolf Bjarne Fasting, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Rebekka Hagen Nykmark, Mirjam Harkestad Olsen :
  Kunnskapsutvikling og endring av praksis gjennom gode og konstruktive dialoger og refleksjoner i lærende nettverk
  Psykologi i kommunen (PIK) 2020
 • Jorun Buli-Holmberg, Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringsledelse gjennom strukturering av tid
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV
 • Fredrik Danielsen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen, Trond Lekang :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems
  WTM Verlag 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø
  Cappelen Damm Akademisk 2019 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringspotensial
  Cappelen Damm Akademisk 2019 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen, Per Arneberg :
  Samtaler i skolen
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  “Then we had to analyse a picture” - blind immigrant student in upper secondary school
  Routledge 2023 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug :
  Tverretatlig samarbeid
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Mirjam Harkestad Olsen, Rolf Bjarne Fasting :
  Tidlig innsats
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug :
  Tilpasset opplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Psykososialt læringsmiljø
  2024
 • Silje Ims Lied, Marianne Sandvik Tveitnes, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teachers’ cometencies,related to special needs education and inclusion, in Norway
  2023
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Samiske perspektiver - betydning for tilskuddsordningen
  2023
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkluderingens tre søyler
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Samundervisning
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkluderende praksis - en hjelp til å håndtere livet
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Samundervisning - erfaringsdeling
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkludering - hyllevare eller skreddersøm
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkludering - hyllevare eller skreddersøm
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Trygt og godt skolemiljø
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Trygt og godt skolemiljø
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
  2022
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  What promotes and what hinders turnover in upper secondary education or training when pupils have undiscovered ADHD?
  2022
 • Silje Ims Lied, Hilde Sofie Stokke, Mirjam Harkestad Olsen, Marianne Sandvik Tveitnes :
  KOSIP; Kompetansekartlegging av og for laget rundt barna og elevene
  Spesialpedagogikk 2022
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen :
  Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
  2020
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkludering i et historisk og praktisk perspektiv
  Statped 2020 DOI
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inclusion from a historical and practical perspective.
  Statped 2020 DOI
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Digital struktur i ordinære klasserom
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Bedre læringsmiljø med kognitive hjelpemidler
  StatpedMagasinet 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  Tasks that enhance creative reasoning
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Workshop om tilpasset opplæring
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Inkludering og inkluderende læringsmiljø
  • Elever med læringsutfordringer
  • Språkutfordringer i en tospråklig kontekst
  • Psykososialt miljø
  • Klasseledelse
  • Voksnes læring
  • Stort læringspotensial

  Undervisning

  Studieåret 2022/23:

  • PED-3038 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis
  • PED-3901/3903 Masteroppgaven i spesialpedagogikk