Bilde av Olsen, Mirjam Harkestad
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Olsen, Mirjam Harkestad
Lærerut. og pedagogikk campus Alta mirjam.h.olsen@uit.no +4778450465 +4791824512 Alta ILP 5.026

Olsen, Mirjam Harkestad


Professor

Stillingsbeskrivelse

Koordinerer Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Underviser på masteremner og veileder masterstudenter i deres masterprosjekter.

Arbeider med utvikling av det spesialpedagogiske fagmiljøet.

Forsker og publiserer på tema knyttet til ulike spesialpedagogiske problemstillinger.

Særskilte oppgaver studieåret 2022/23:

 • Sitter i styret for nettverk for spesialpedagogikk.
 • Bistår USN i ledelsen av det nasjonale nettverket for Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
 • Deltar i referansegruppe for arbeid med å utvikle en kompetansepakke for Kompetanseløftet.

Pågående forskningsprosjekter:

 • ROM - realfagstalenter og motivasjon
 • Jenter og matematikk
 • Gjennomstrømming i videregående skole
 • KOSIP - kompetansekartlegging av spesialpedagogikk og inkluderende praksis

 • Astrid Unhjem, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats og begynneropplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astrid Unhjem, Rolf Bjarne Fasting, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Yvonne Jakobsen, Torunn Berg Johansen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Erfaringer fra elever med synsnedsettelser med tilrettelegging i videregående opplæring
  2021
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  A practical-theoretical perspective on the inclusive school in Norway
  Routledge 2021 ARKIV
 • Jorun Buli-Holmberg, Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Fredrik Danielsen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringsledelse gjennom strukturering av tid
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Rebekka Hagen Nykmark, Mirjam Harkestad Olsen :
  Kunnskapsutvikling og endring av praksis gjennom gode og konstruktive dialoger og refleksjoner i lærende nettverk
  Psykologi i kommunen (PIK) 2020
 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems
  WTM Verlag 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Læringspotensial
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Trond Lekang :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  «Vi får til det vi vil» - en studie av en individsystemisk prosessveiledning
  Psykologi i kommunen (PIK) 2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Digital Tools for Structure in a Mainstream Class
  Education In The North 2018 ARKIV / DOI
 • Mirjam Harkestad Olsen, Hermina Gunntorsdottir :
  Masters Students’ Perceptions of Distance and Transport Options
  Education In The North 2018 ARKIV
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Relasjoner i pedagogikken.
  Universitetsforlaget 2016
 • Alf Rune Planting Mathisen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Relasjoner i en tosidig klassifisering.
  Universitetsforlaget 2016
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Skolens menneskelige avfall - klassifisering som basis for relasjoner.
  Universitetsforlaget 2016
 • Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug :
  Tverretatlig samarbeid
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Mirjam Harkestad Olsen, Rolf Bjarne Fasting :
  Tidlig innsats
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg :
  Læringsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen, Peder Haug :
  Tilpasset opplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Mirjam Harkestad Olsen, Jorun Buli-Holmberg :
  Psykososialt læringsmiljø
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Kjell Skogen :
  Læringspotensial
  Cappelen Damm Akademisk 2019 OMTALE
 • Mirjam Harkestad Olsen, Rigmor Mikkelsen :
  Relasjonsledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Faglig inkludert? Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.
  Universitetsforlaget 2016
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inkludering i et historisk og praktisk perspektiv
  2020 DOI
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Inclusion from a historical and practical perspective.
  2020 DOI
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen :
  Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
  2020
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Bedre læringsmiljø med kognitive hjelpemidler
  StatpedMagasinet 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  Tasks that enhance creative reasoning
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Workshop om tilpasset opplæring
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Digital struktur i ordinære klasserom
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  ROM – Realfagstalenter og motivasjon
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Digital structure in a mainstream class
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Profesjons- og forskningsetikk
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  ROM realfagstalenter og motivasjon
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen, Trine Bukten :
  Individsystemisk prosessveiledning
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Tilpasset opplæring og integrert spesialundervisning
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Digital structure in a mainstream classroom
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  ROM realfagstalenter og motivasjon
  2018
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Elever med stort læringspotensial – tilpasset opplæring
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2017
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  The human waste of a school system
  2017
 • Mirjam Harkestad Olsen, Hermína Gunnþórsdóttir :
  Master stuedies in Arctic areas
  2017
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Relasjoner i pedagogikken
  2017
 • Mirjam Harkestad Olsen :
  Tilpasset opplæring og spesialundervisning
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Inkludering og inkluderende læringsmiljø
  • Elever med læringsutfordringer
  • Språkutfordringer i en tospråklig kontekst
  • Psykososialt miljø
  • Klasseledelse
  • Voksnes læring
  • Stort læringspotensial

  Undervisning

  Studieåret 2022/23:

  • PED-3038 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis
  • PED-3901/3903 Masteroppgaven i spesialpedagogikk