Miriam Wiik


Universitetslektor i drama og teater


 • Marte Liset, Miriam Wiik :
  Dramafaglige estetiske læreprosesser for fremtidens klasseledere – en studie av lærerstudenters erfaringer med dramaundervisning i utdanningen
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2023 ARKIV / DOI
 • Miriam Wiik :
  Noe om dramaforløp og språkutvikling
  Universitetsforlaget 2022
 • Miriam Wiik :
  Vi samles på museet - en estetisk opplevelse i skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet
  Universitetsforlaget 2020
 • Maria Dardanou, Bente Anita Karlsen, Miriam Elise Wiik :
  Barnemuseet - en arena for lek, utforskning og læring
  2024
 • Miriam Wiik, Maria Dardanou, Bente Karlsen :
  Barns utforsking og lek på barnemuseet i Midt-Troms
  2023
 • Bente Karlsen, Miriam Wiik, Maria Dardanou :
  Exploring local culture and traditions through play and art activities in a children`s museum
  2023
 • Miriam Wiik :
  Process drama for children`s play and learning
  2023
 • Anne Eriksen, Miriam Elise Wiik, Torstein Unstad :
  The art of not "standing still" - The power of creativity in early childhood
  2023
 • Maria Dardanou, Bente Karlsen, Miriam Wiik :
  Children`s play and affordances with local history and traditions in children`s museum
  2022
 • Maria Dardanou, Bente Karlsen, Miriam Wiik :
  Play and exploration in Children`s Museum
  2022
 • Miriam Wiik :
  Når forestillinga kommer inn i stua
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2022
 • Miriam Wiik, Marte Liset :
  Klasseledelse – med dramafaglig tilnærming
  2021
 • Miriam Wiik :
  Dramaforløp i barnehagen
  2021
 • Miriam Wiik :
  Vi samles på museet – en estetisk opplevelse i skjæringpunktet mellom fiksjon og virkelighet
  2020
 • Charlotte Thingelstad, Miriam Wiik :
  The sustainable Musician. Et bidrag til bærekraftig musikkformidling
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Trine Hild Blixrud, Miriam Wiik :
  Visuelle stunt - Nordlysfestivalen
  2018
 • Charlotte Thingelstad, Miriam Wiik :
  The Sustainable Musician – an interdisciplinary, pedagogical approach for developing expressive musicians
  2018
 • Ingrid C. Nordli, Miriam Wiik, Maria Dardanou, Monica Volden, Bengt A. Haugseth, Anja Maria Pesch m.fl.:
  Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen)
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Bjarne Isaksen, Miriam Wiik :
  Om å lage forestillinger med dikt som impuls
  Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014
 • Miriam Wiik :
  Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale
  Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale. 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Drama som kunstfag og læringsform i barnehage og skole, anvendt teater, museumsteater, estetiske læringsprosesser

  Undervisning

  Dramapedagogikk i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

  Dramaundervisning i barnehagelærerutdanning

  Drama- og teaterundervisning i årsstudium i drama og teater