Bilde Merete UiT.jpg
Bilde Merete UiT.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk merete.saus@uit.no +4777623274 97684674 +47 97685674 Tromsø ILP 4.075

Merete Saus


Professor


 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Ida Mari Haug, Rangnhild Risholm, Tuva Øktedalen, Reidar Jakobsen, Simon Peter Neumer:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 Ekstern lenke
 • Shanley Swanson, Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Native American social work – Including family and community
  Journal of Social Work 2021 Ekstern lenke
 • Merete Saus, Tatiana Wara:
  Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen
  Dreyer Forlag A/S 2021
 • Bodil Olsvik, Merete Saus:
  Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity
  Child Care in Practice 2020 Ekstern lenke
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 Ekstern lenke
 • Bodil Severinsen Olsvik, Merete Saus:
  Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2019 Ekstern lenke
 • Merete Saus, Else Målfrid Boine:
  Young Sami men on the move: actors, activities, and aims for the future
  AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2019 Ekstern lenke
 • Marcela Douglas, Merete Saus:
  Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services
  Child Care in Practice 2019 Ekstern lenke
 • Merete Saus:
  Samene i Norge: Hvordan kan barnevernet ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk?
  Universitetsforlaget 2019
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Is family group conferencing a culturally adequate method outside the origin of New Zealand? A systematic review
  Social Work & Social Sciences Review 2019 Ekstern lenke
 • Merete Saus:
  Kulturell smerte - begrepets bidrag til sosialt arbeid
  Universitetsforlaget 2019 Ekstern lenke
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus, Shanley Swanson:
  Conceptualization of culture and ethnicity within social work in two indigenous communities: Implications for culturally adequate social work
  Journal of Comparative Social Work 2018 Ekstern lenke
 • Merete Saus, Toril Synnøve Jenssen, Astrid Strandbu:
  Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 Ekstern lenke
 • Anders Andersen, Merete Saus:
  Privacy preserving distributed computation of community health research data
  Procedia Computer Science 2017 Ekstern lenke
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Emphasizing indigenous communities in social work research ethics
  International Social Work 2016 Ekstern lenke
 • Else Målfrid Boine, Inger Helen Erstad, Anni-Siiri Länsman, Merete Saus:
  Diehtobádji Sámis- geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu
  Sámi dieðalaš áigecála 2014
 • Shanley Swanson Nicolai, Merete Saus:
  Acknowledging the Past while Looking to the Future: Conceptualizing Indigenous Child Trauma
  Child welfare 2013
 • Mary Ann Jacobs, Merete Saus:
  Child Welfare Service for Indigenous Populations: A Comparison of Child Welfare Histories, Policies, Practices and Law for American Indians and Norwegian Sámis
  Child Care in Practice 01. juli 2012 Ekstern lenke
 • Rikke Gürgens Gjærum, Merete Saus, Astrid Strandbu:
  Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012
 • Merete Saus:
  Miljøarbeidernes betydning for arbeid med ungdommer i barnevernet
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012
 • Merete Saus:
  Cultural competence and children in the North
  Oulu University Press 2010
 • Marianne Vibeke Trondsen, Merete Saus:
  FoU-styrets synspunkter og forventninger til SANKS nå og fremover
  2021
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Bente Heggem Kojan, Merete Saus, Renee Thørnblad, Petter Viksveen:
  Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention
 • Tatiana Wara, Merete Saus:
  Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg
 • Inger Marie Holm, arja mubanga-bjørn, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus:
  Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom
  UiT Helseblogg 17. mars 2021
 • Inger Marie Holm, Arja Mubanga-Bjørn, Bjarne Woll, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus, Anne Charlotte Kvande-Hemmingsen:
  De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen
  Nordlys 2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Bjørn Brunborg, Tine Ramstad, Raghild Risholm, Therese Halvorsen, Ida Mari Haug, Joshua Patras:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Lise Frostad-Solberg:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Marcela Douglas, Merete Saus:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Merete Saus:
  Danning, ungdom, identitet og generasjonsperspektiver
  2020
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard:
  RE approaches and strategies in Northern Europe
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard:
  Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe
  2020
 • Merete Saus, Mariann Bellika Hansen, Sigfridsson Inger, Aylin Desiree Karayazgan, Safira Josef:
  Norske Rom og barnevern
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Joshua Patras:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen:
  Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Joshua Patras:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.
  2019
 • Merete Saus, Merete Aasheim, Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas:
  Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ)
  2019
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune
  2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Therese Halvorsen:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo
  2019
 • Merete Saus:
  Conflicts between PhD students and supervisors
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Therese Halvorsen:
  NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”
  08. januar 2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Oddbjørn Løndal:
  25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse
  28. januar 2019
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen:
  Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter
  2019
 • Merete Saus:
  Conflict Counselling Board at the Faculty of Health Sciences – Conflicts between PhD students and their supervisors
  2019
 • Merete Saus:
  Helsefremmende arbeid for barn med flyktningebakgrunn
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus:
  Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Siri Gammelsæther, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer:
  Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Lene-Mari Potulski Rasmussen:
  Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds
  2019
 • Joshua Patras, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Ragnhild Bjørknes, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group
  2019
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus:
  Overview of the PIRM Project
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Siri Gammelsæther, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas:
  Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration
  2019
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Sunniva Katharina Thode:
  Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter
 • Merete Saus:
  Fokusgruppeintervju
  2018
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Sunniva Katharina Thode:
  Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?
  2018
 • Merete Saus:
  Mestring og helsefremmende arbeid med barn og unge med flyktningsbakgrunn
  2018
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus (Veileder), Astrid Strandbu (Veileder), Amy Holtan (Veileder):
  Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study
  2018
 • Anne-Kari Johnsen, Merete Saus:
  Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune
  2018
 • Merete Saus:
  Evidence based cultural sensitive practice for Indigenous children
  2017
 • Anders Andersen, Merete Saus:
  Privacy preserving distributed computation of community health research data
  2017
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Family Involvement and Culture Adequacy: Comparing Social Constructions within Indigenous Social Work
  2017
 • Merete Saus:
  Research strategy in indigenous studies
  2017
 • Merete Saus:
  Barnevern til barn med samisk bakrgunn
  2017
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Family involvement and culture in indigenous social work
  2016
 • Toril Synnøve Jenssen, Merete Saus:
  Follow-up Family Group Conference. A Study Within a Larger Research Project on National Implementation of FGC in Foster Care
  2016
 • Marcela Douglas, Merete Saus:
  Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte
  2016
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Familieråd i eit kulturperspektiv
  2015
 • Toril Synnøve Jenssen, Merete Saus:
  Vi har alle en hverdag. Saksbehandlernes erfaringer med oppfølging av familieråd
  2015
 • Merete Saus, Svein Arild Vis:
  Flinke fagfolk
  Nordlys 25. mai 2015 Ekstern lenke
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Comparative Methodology:Enhancing Social Work Practice in Indigenous Communities
  2015
 • Else Målfrid Boine, Merete Saus:
  Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411
  2015
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus:
  Familieråd i eit kulturperspektiv
  2014
 • Merete Saus, Hanne Berg Lorentsen:
  Barnevernfaglig veilederutdanning
  2013
 • Willy-Tore Mørch, Merete Saus:
  Barn trenger voksne som vet hva de gjør
  Orkana Forlag 2013
 • Else Målfrid Boine, Merete Saus:
  Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier
  2012
 • Else Målfrid Boine, Merete Saus:
  Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”
  2012
 • Merete Saus:
  Indigenouse research at The Regional Centre for Child and Youth - Mental Health and Child Welfare. Fremlegg for studiebesøk fra Bemidji State University v/ delegasjon med leder for American Indian Resource Center, Donald Day 12 – 15 mars, ved Samisk senter, UIT
  2012
 • Merete Saus:
  Kulturell kompetanse - en tredelt modell
  2011
 • Merete Saus:
  Best practice: lavterskeltiltak for kunnskapsspredning innen barnevernet. Fremlegg for Butenschønutvalget innspillskonferanse; utvalget for utredning om samisk forksning og høyere utdanning. Bodø http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&cid=1253965603813&p=1228296590860&pagename=samisk%2FHovedsidemal
  2011
 • Merete Saus:
  Presentasjon av RKBU Nord; oppdrag, praksisnærforskning og prosjekter
  2011
 • Merete Saus:
  Master i barnevern
  2011
 • Merete Saus:
  Barnevern i samisk kontekst. Fremlegg for ekspertutvalget for utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet
  2011
 • Merete Saus:
  Hjemmebaserte barnevernstiltak i Nord-Troms: Utvikling og implementering av en evalueringsdesign
  2009
 • Merete Saus:
  Utvikling av modell for slektsbasert fosterhjemsarbeid i samiske områder
  2009
 • Merete Saus:
  Child welfare in the Sami region of Norway, Sweden, Finland and Russia
  2009
 • Merete Saus:
  Stories Enhancing Skills
  2009
 • Merete Saus:
  Host of symposium: Child welfare education in Sami region
  2009
 • Merete Saus:
  Cultural competence
  2009
 • Merete Saus:
  Kontekstuelt barnevern. Barnevernet i det samiske landskap
  2008
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Fargerikt barnevern. Hefte 6
  2006
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Kulturperspektivet i barnevernsarbeid. Hefte 1. Skriftserie 1/2006 BUS Nord-Norge
  2006
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Kontekstuelt barnevern . Hefte 2
  2006
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Det kyndige blikk, det ukyndige blikk og det døde blikk. Hefte 3
  2006
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Kultursensitivitet som en måte å se lokalsamfunn på: Billefjord og Kautokeino. Hefte 4
  2006
 • Merete Saus:
  Kultur og barnevernsarbeid. Metoder for barnevernet i samiske områder. Hefte 5
  2006
 • Merete Saus:
  Kontekstuelt barnevern : barnevern i samiske landskap
  2003
 • Inger Erstad, Merete Saus, Kirsten Stien:
  Seminarrapport 1999
  1999
 • Inger Erstad, Merete Saus:
  Samhandling innen barnevernet mellom kommune og fylkeskommune
  1997
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

   


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt