No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk marit.sundelin@uit.no +4777660587 Her finner du meg

Marit L Sundelin


Norsklektor/stipendiat


 • Anja Maria Pesch, Marit Sundelin :
  The significance of multilingual children's voices in research
  Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2024 DOI
 • Marit Ludvigsen Sundelin :
  Litteraturens viktige oppgave for barns språkutvikling i barnehagen
  2024
 • Marit Sundelin, Anja Maria Pesch :
  The significance of multilingual children's voices in research
  2023
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit Sundelin m.fl.:
  Lovverket for barnehagene må endres
  Khrono.no 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit L Sundelin m.fl.:
  Nøkkelkompetanse i utdanningen
  Altaposten 2022 ARKIV
 • Marit Sundelin, Henriette Ludvigsen, Ingrid C. Nordli :
  Godt språkmiljø
  2022
 • Marit Ludvigsen Sundelin :
  Rekontekstualisert språk hos flerspråklige barn i barnehagealder
  2022
 • Marit Sundelin :
  Språkutvikling
  2020
 • Marit Sundelin, Anja Maria Pesch :
  Dialogiske perspektiv i arbeid med barns språkutvikling
  2020
 • Anja Maria Pesch, Marit Sundelin :
  Ethical aspects as a limitation for the students' access to kindergarten as a learning arena
  2020
 • Marit Sundelin :
  Let me think...
  2019
 • Marit Sundelin, Bengt Arve Haugseth, Sylvi Anita Oldervik Johansen :
  Prosjektet den magiske Pulverheksa
  2019
 • Marit Sundelin :
  Litteratur og fortelling i barnehagen
  2017
 • Marit Sundelin :
  Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. Språk som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.
  2017
 • Marit Sundelin :
  Arbeid med flerspråklige barn
  2017
 • Marit Sundelin :
  Arbeid med språk
  2017
 • Marit Sundelin, Maria Dardanou :
  Barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling - med fokus på språkløyper og digitale verktøy
  2017
 • Ingrid C. Nordli, Miriam Wiik, Maria Dardanou, Monica Volden, Bengt A. Haugseth, Anja Maria Pesch m.fl.:
  Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen)
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Marit Sundelin :
  Bilingual Immigrant Children`s use of Recontexualized Language
  2015
 • Marit Sundelin, Ingrid C. Nordli :
  Flerspråklighet og begrepsforståelse
  2015
 • Marit Sundelin, Ingrid C. Nordli :
  Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon
  2015
 • Audhild Nedberg, Ingrid C. Nordli, Hilde Sollid, Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Marit Sundelin :
  Språkutvikling og flerkulturell pedagogikk
  2015
 • Marit Sundelin :
  Context: A discussion of space in the understanding of multilingual childrens use of recontextualized Language in preschool
  2015
 • Audhild Nedberg, Ingrid C. Nordli, Hilde Sollid, Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Marit Sundelin :
  Språklig mangfold og interkulturell kompetanse
  2015
 • Marit Sundelin, Gunhild Tomter Alstad, Torild Marie Olsen :
  Barnehagen som arena for andrespråksutvikling
  2015
 • Marit Sundelin, Anja Maria Pesch :
  Å skape forståelse for flerspråklige barns språklige utfordringer i barnehagen
  2015
 • Jorid Hjulstad Junttila, Marit Sundelin :
  Fleirspråklegheit i barnehagar i Tromsø
  Ottar 2014
 • Marit Sundelin :
  Kan de norsk? Et studium av flerspråklige barns bruk av norsk i barnehagen.
  2014
 • Marit Sundelin :
  Stimulering av rekontekstualisert språk hos minoritetsspråklige barn i barnehagen. Hvordan og hvorfor?
  2014
 • Marit Sundelin :
  Preschool Biligualism
  2014
 • Marit Sundelin :
  Språkutvikling og flerkulturell pedagogikk
  2013
 • Marit Sundelin, Jorun Høier :
  Barnehagen som flerspråklig arena
  Nordlys 15. desember 2011 ARKIV
 • Anne-Gerd Karlsen, Hilde Laholt, Marit Sundelin :
  Rapport fra et felles undervisningsprosjekt: vurdering av barns språk. Et samarbeid mellom helsesøsterutdanning og førskolelærerutdanning ved UIT
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Marit Sundelin :
  Pre-school multilingualism: experiences from a national project in Norway
  2011 ARKIV
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering gjennom barnelitteratur
  2010
 • Marit Sundelin :
  Grunnleggende kunnskaper om norsk språk
  2010
 • Marit Sundelin :
  Barnehagen som språkarena for alle barn
  2009
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering
  2009
 • Marit Sundelin :
  Flerspråklighet og begrepsforståelse
  2009
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering gjennom lek
  2009
 • Marit Sundelin :
  LesingEr Nord-Troms
  2009
 • Marit Sundelin :
  Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering
  2008
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering og språkutvikling
  2008
 • Marit Sundelin :
  Lesing og skriving i barnehagen
  Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2008
 • Marit Sundelin :
  Bergensdiplom - eit morfologisk studium 1250 - 1550
  Universitetet i Bergen 2007
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering
  2007
 • Marit Sundelin :
  Språkstimulering
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.

  Undervisning

  Underviser i norsk/ kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk ved barnehagelærerutdanningen, i forsterkningen Språk og kommunikasjon, og i fordypningsemnet Språkutvikling og språkmiljø for en- og flerspråklige barn.