No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk marit.sundelin@uit.no +4777660587 Tromsø ILP 4.053

Marit L Sundelin


Norsklektor/stipendiat


 • Pesch, Anja Maria; Sundelin, Marit. Ethical aspects as a limitation for the students' access to kindergarten as a learning arena. Teacher and teacher educators: Education and professional development for early language learning 2020-11-12 - 2020-11-14 2020.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling. HEL3158 2020-01-24 - 2020-01-24 2020.
 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Dialogiske perspektiv i arbeid med barns språkutvikling. BSSB6000 - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 2020-01-20 - 2020-01-20 2020.
 • Sundelin, Marit; Haugseth, Bengt Arve; Oldervik Johansen, Sylvi Anita. Prosjektet den magiske Pulverheksa. Barnehagekonferansen 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Sundelin, Marit. Let me think.... Multilingual Childhoods 2019 2019-05-15 - 2019-05-16 2019.
 • Sundelin, Marit. Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk. Språk som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.. Fylkesmannen i Troms` fagdag om ny rammeplan for barnehagen i 2017-11-02 - 2017.
 • Sundelin, Marit. Litteratur og fortelling i barnehagen. Personalmøte Bymyra barnehage 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Sundelin, Marit. Arbeid med språk. Forelesning for barnehager Tromsøya vest 2017-01-18 - 2017.
 • Sundelin, Marit. Arbeid med flerspråklige barn. Utviklingsprosjekt Tromsøya Sør barnehager 2017-02-08 - 2017-05-20 2017.
 • Sundelin, Marit; Dardanou, Maria. Barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling - med fokus på språkløyper og digitale verktøy. Veiledning med Læringsverkstedet barnehager i Tromsø 2017-09-21 - 2018-04-30 2017.
 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling og flerkulturell pedagogikk. Fagseminar Haugenstykket Barnehage 2015-01-06 - 2015-01-06 2015.
 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse. Presentasjon og dialogkafé 2015-03-09 - 2015-03-09 2015.
 • Sundelin, Marit; Nordli, Ingrid C.. Flerspråklighet og begrepsforståelse - en kort introduksjon. Presentasjon og dialogkafé 2015-01-19 - 2015-01-19 2015.
 • Sundelin, Marit. Bilingual Immigrant Children`s use of Recontexualized Language. Issues of Multilingualism in Early Childhood Education Zero to Six 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.
 • Sundelin, Marit. Context: A discussion of space in the understanding of multilingual childrens use of recontextualized Language in preschool. EECERA 2015 2015-09-06 - 2015-09-10 2015.
 • Sundelin, Marit; Pesch, Anja Maria. Å skape forståelse for flerspråklige barns språklige utfordringer i barnehagen. Kompetanse for mangfold 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.
 • Sundelin, Marit; Alstad, Gunhild Tomter; Olsen, Torild Marie. Barnehagen som arena for andrespråksutvikling. NORDAND 12 2015-06-11 - 2015-06-13 2015.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag Skjervøy kommune 2015-03-10 - 2015-03-10 2015.
 • Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag for Balsfjord kommune 2015-02-23 - 2015-02-23 2015.
 • Sundelin, Marit. Stimulering av rekontekstualisert språk hos minoritetsspråklige barn i barnehagen. Hvordan og hvorfor?. Kompetanse for mangfold 2014-06-11 - 2014-06-11 2014.
 • Junttila, Jorid Hjulstad; Sundelin, Marit. Fleirspråklegheit i barnehagar i Tromsø. Ottar 2014; Volum 305 (5). ISSN 0030-6703.s 26 - 33.
 • Sundelin, Marit. Preschool Biligualism. Eecera konferanse 2014-09-05 - 2014-09-09 2014.
 • Sundelin, Marit. Kan de norsk? Et studium av flerspråklige barns bruk av norsk i barnehagen.. Språkløftet 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling og flerkulturell pedagogikk. Fagseminar Bymyra barnehage 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.
 • Sundelin, Marit; Høier, Jorun. Barnehagen som flerspråklig arena. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Sundelin, Marit. Pre-school multilingualism: experiences from a national project in Norway. ICT for language learning, 4th edition 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Karlsen, Anne-Gerd; Laholt, Hilde; Sundelin, Marit. Rapport fra et felles undervisningsprosjekt: vurdering av barns språk. Et samarbeid mellom helsesøsterutdanning og førskolelærerutdanning ved UIT. 2011.
 • Sundelin, Marit. Grunnleggende kunnskaper om norsk språk. Nafo-nettverket i Vadsøs barnehagekurs 2010-12-02 - 2010-12-03 2010.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering gjennom barnelitteratur. Barnehagefaglige konferanser 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.
 • Sundelin, Marit. Barnehagen som språkarena for alle barn. Barnehagekonferanse 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering gjennom lek. personalmøte 2009-01-07 - 2009-01-07 2009.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering. prosjekt 2009-11-02 - 2010-04-15 2009.
 • Sundelin, Marit. LesingEr Nord-Troms. kurs for lærere 2009-10-01 - 2009-10-01 2009.
 • Sundelin, Marit. Flerspråklighet og begrepsforståelse. seminar 2009-11-20 - 2009-11-20 2009.
 • Sundelin, Marit. Lesing og skriving i barnehagen. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2008 (8). ISSN 1501-9667.s 3 - .
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. personalmøte 2008-02-20 - 2008-02-20 2008.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering og språkutvikling. Kurs for Trollvik og Kårvik barnehage 2008-02-20 - 2008-02-20 2008.
 • Sundelin, Marit. Bergensdiplom - eit morfologisk studium 1250 - 1550. Universitetet i Bergen 2007.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering. Assistentkurs 2007-06-01 - 2007-06-01 2007.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering gjennom lek. kurs for Hvalrossen barnehage 2007-12-03 - 2007-12-03 2007.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering. kurs for barnehagene Ekrehagen, Heimly, Einerabben og Hvalrossen 2007-11-01 - 2007-11-01 2007.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. Planleggingsdag 2006-04-26 - 2006-04-26 2006.
 • Sundelin, Marit. Lesing og skriving i barnehagen. Planleggingsdag 2006-06-15 - 2006-06-15 2006.
 • Sundelin, Marit. Lesing og skriving i barnehagen. personalmøte 2006-08-30 - 2006-08-30 2006.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. personalmøte 2005-01-27 - 2005-01-27 2005.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. personalmøte 2005-02-01 - 2005-02-01 2005.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. personalmøte 2005-02-18 - 2005-02-18 2005.
 • Sundelin, Marit. Det gode språkmiljøet. Kurs for skole, barnehage og SFO 2004-06-02 - 2004-06-03 2004.
 • Sundelin, Marit. Det gode språkmiljøet. Planleggingsdager skole, SFO og barnehage 2004-10-07 - 2004-10-08 2004.
 • Sundelin, Marit. Grunnleggende språkutvikling og språkstimulering. Planleggingsdag 2004-08-18 - 2004-08-18 2004.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. Planleggingsdag 2004-09-30 - 2004-09-30 2004.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. personalmøte 2004-10-06 - 2004-10-06 2004.
 • Sundelin, Marit. Barns språkutvikling og voksnes språkstimulering. planleggingsdag 2004-09-23 - 2004-09-23 2004.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling gjennom lek. Planleggingsdag barnehage 2004-01-30 - 2004-01-30 2004.
 • Sundelin, Marit. Språkstimulering. Kurs 2004-04-30 - 2004-04-30 2004.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling og språkstimulering. kurs for Isbjørnen barnehage 2003-09-15 - 2003-09-15 2003.
 • Sundelin, Marit. Språkutvikling og språkstimulering. Kurs Trollskogen barnehage 2003-10-17 - 2003-10-17 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.

  Undervisning

  Underviser i norsk/ kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk ved barnehagelærerutdanningen, i forsterkningen Språk og kommunikasjon, og i fordypningsemnet Språkutvikling og språkmiljø for en- og flerspråklige barn.


  Medlem i forskningsgruppe