Personkort bilde

Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Musikkonservatoriet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Tollefsens forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt undervisningsmetodikk og utarbeidelse av læremateriale. Hun er med i prosjektet MusEd, hvor hun forsker på peer-learning i ensembleledelsesundervisning, samt leder et utviklingsarbeid der revisjon og videreutvikling av dagens eksamensformer i hørelære er målet.

Tollefsen står bak nettstedene Musicificium og Harmoniske vendinger, som begge tilbyr undervisningsmateriale i hørelære.

Tollefsen underviser hørelære på bachelorstudiet i musikkutøving 1.-3.studieår. Hun underviser også emnet Egne ferdigheter og Undervisningsmetodikk på Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis, samt at hun veileder masterstudentene i deres undervisningspraksis.

Maria Medby Tollefsen er universitetslektor i hørelære ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun er emneansvarlig for Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis samt for hørelæreundervisningen på bachelornivå.

 

 • Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 35 - 47.s doi: 10.23865/jased.v2.918.

 • Strobelt, Michael; Tollefsen, Maria Medby. Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning. Scandinavian Seminar in Artistic Development Partnership 2020-11-12 - 2020-11-13 2020.

 • Tollefsen, Maria Medby. A critical-pedagogical perspective on digital learning resources in higher music education. NNMPF-konferanse 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Tollefsen, Maria Medby. Presentasjon av FoU-arbeidet Harmoniske vendinger. Nordisk hørelærepedagogkonferanse (HEARUP) 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.

 • Tollefsen, Maria Medby. Musikkeksempler.no. 2016.

 • Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde Synnøve. Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016. ISSN 1890-5005.

 • Tollefsen, Maria Medby. I skjønn harmoni. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2015 (9). ISSN 1890-5005.

 • Tollefsen, Maria Medby. Harmoniske vendinger. 2015.

 • Tollefsen, Maria Medby. Harmoniske vendinger-et pågående digitalt FoU-arbeid. IKT i høyere utdanning 2015-10-07 - 2015.

 • Tollefsen, Maria Medby. Operaball. 2014.

 • Tollefsen, Maria Medby. Hørelære-et mangeartet fag. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013 (7). ISSN 1890-5005.

 • Strobelt, Michael; Tollefsen, Maria Medby. Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning. Scandinavian Seminar in Artistic Development Partnership 2020-11-12 - 2020-11-13 2020.

 • Tollefsen, Maria Medby. A critical-pedagogical perspective on digital learning resources in higher music education. NNMPF-konferanse 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Tollefsen, Maria Medby. Presentasjon av FoU-arbeidet Harmoniske vendinger. Nordisk hørelærepedagogkonferanse (HEARUP) 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.

 • Tollefsen, Maria Medby. Musikkeksempler.no. 2016.

 • Tollefsen, Maria Medby; Blix, Hilde Synnøve. Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016. ISSN 1890-5005.

 • Tollefsen, Maria Medby. I skjønn harmoni. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2015 (9). ISSN 1890-5005.

 • Tollefsen, Maria Medby. Harmoniske vendinger. 2015.

 • Tollefsen, Maria Medby. Harmoniske vendinger-et pågående digitalt FoU-arbeid. IKT i høyere utdanning 2015-10-07 - 2015.

 • Tollefsen, Maria Medby. Operaball. 2014.

 • Tollefsen, Maria Medby. Hørelære-et mangeartet fag. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013 (7). ISSN 1890-5005.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe