Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Musikkonservatoriet maria.m.tollefsen@uit.no +4777660535 92282769 Tromsø

Maria Medby Tollefsen


Universitetslektor i hørelære. Emneansvarlig hørelære og ensembleledelse. Seksjonsleder pedagogiske og teoretiske emner.

Stillingsbeskrivelse

Maria Medby Tollefsen er emneansvarlig for hørelære- og ensembleledelsesundervisningen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun underviser på Bachelorstudiet i musikkutøving i emnene Lytting og gehør og Ensembleledelse og på  Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis i emnene egne ferdigheter og gehørmetodikk.

Maria er seksjonsleder for de pedagogiske og teoretiske emnene på Musikkonservatoriet.

Marias forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt utvikling av undervisningsmetodikk og rundt bruken av digitale læringsressurser i undervisningssammenheng. Hun er aktiv når det gjelder å videreutvikle gehørfaget gjennom produksjon av nytt læremateriale, deriblant multimedialt digitalt materiale.

 Hjemmeside: https://mariamedbytollefsen.com


 • Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Maria Medby Tollefsen, Charlotte Thingelstad :
  MUSed- studentaktiv læring i musikkutdanning.
  2022
 • Maria Medby Tollefsen, Andreas Fliflet :
  Digitalt grunnkurs i gehør og musikkteori
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Koronatilpasset opptaksprøve
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Sharing the Podium
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Score reading with transposing instruments and various clefs.
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Polyrhythmes – a top-down approach
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Tribute to John William
  2022
 • Hilde Synnøve Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  2021
 • Maria Medby Tollefsen :
  Partituret- dirigentens beste venn!
  2021
 • Maria Medby Tollefsen :
  La Traviata. Fullscenisk fremføring av operaen under Arktisk operafestival. Rolle: dirigent.
  2021
 • Michael Strobelt, Maria Medby Tollefsen :
  Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  Changing meters-let’s play!
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  An approach to wholoetone tonality
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  Music by numbers- an introduction to the Scandinavian number methodology
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  Takt og tone, tone og takt
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  En masterplan
  2019
 • Maria Medby Tollefsen :
  Digitale løsninger på didaktisk-metodiske utfordringer i hørelæreundervisning
  2019
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musicificium
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila m.fl.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  A critical-pedagogical perspective on digital learning resources in higher music education
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  Notekyndighet-med gehøret i behold
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musicificium
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musikkeksempler.no
  2016
 • Maria Medby Tollefsen :
  Presentasjon av FoU-arbeidet Harmoniske vendinger
  2016
 • Maria Medby Tollefsen, Hilde Synnøve Blix :
  Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016
 • Maria Medby Tollefsen :
  Harmoniske vendinger
  2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  Harmoniske vendinger-et pågående digitalt FoU-arbeid
  2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  I skjønn harmoni
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  Operaball
  2014
 • Maria Medby Tollefsen :
  Hørelære-et mangeartet fag
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Tollefsens forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt undervisningsmetodikk og utarbeidelse av læremateriale. Hun er med i prosjektet MusEd, hvor hun forsker på undervisningsmetodikk i ensembleledelse, samt leder et utviklingsarbeid der revisjon og videreutvikling av dagens eksamensformer i hørelære er målet.

  Tollefsen står bak nettstedene Musicificium og Harmoniske vendinger, som begge tilbyr undervisningsmateriale i hørelære.

  Undervisning

  Tollefsen underviser hørelære (Lytting og gehør) og ensembleledelse på bachelorstudiet i musikkutøving. Hun underviser også emnene Egne ferdigheter og gehørmetodikk på Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis, samt at hun veileder masterstudentene i deres undervisningspraksis.

  Hun er emneansvarlig for hørelære og ensembleledelse.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  https://mariamedbytollefsen.com