Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Institutt for klinisk medisin maja-lisa.lochen@uit.no +4777644840 99163281 +4799163281 Tromsø MH L11.123

Maja-Lisa Løchen


Professor i forebyggende medisin

Stillingsbeskrivelse

Instituttleder Institutt for klinisk medisin

Professor i forebyggende medisin

Medlem av forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi

Veileder phd- og post doc-studenter

Lang erfaring som underviser og utvikler av undervisning i epidemiologi, forebyggende medisin og kunnskapshåndtering ved profesjonsstudiet i medisin og odontologi, videreutdanning for helsepersonell i preventiv kardiologi og undervisning i profesjonell kompetanse ved profesjonsstudiet i medisin. Tidligere assisterende studieleder ved Enhet for legeutdanning.

Bistilling overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, med oppgaver som generell hjertespesialist, medisinsk ansvarlig for hjerteskolen, underviser i preventiv kardiologi for leger og øvrig helsepersonell.  

Samarbeidspartner med Mary MacKillop Institute for Health Research, ACU, Melbourne, Australia

Formidler til allmennheten om hjertesykdom med vekt på kjønnsforskjeller og risikofaktorer

Styreleder Kometen - Nord-Norges forskningsfond. Styringsgruppemedlem Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Styringsgruppemedlem NEXAF - forskning på trening og atrieflimmer. Utvalgsmedlem Regjeringens Kvinnehelseutvalg. Referansegruppemedlem Trening som medisin - Nasjonalt kompetansesenter

Redaktør i European Journal of Preventive Cardiology. Redaktør i Hjerteforum - Tidsskrift for Norsk Cardiologisk Selskap. 

 


 • Vemund Rye, Maja-Lisa Løchen :
  Vil du isbade med Stefan?
  29. januar 2022 DATA
 • Lisbet Bekkeli Amundsen, Maja-Lisa Løchen :
  Ektepar døde med ett døgns mellomrom: Sammen i livet – sammen i døden
  25. januar 2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Livsstilsråd ved hypertensjon. Kurs i hypertensjon for LIS-leger i nyremedisin og andre spesialiteter
  2022
 • Lena Gundersby Gravdal, Maja-Lisa Løchen :
  Isbading - en sunn trend?
  03. februar 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Comment. Do statins increase the risk of dementia and Alzheimer’s disease?
  Newsletter. European Association of Preventive Cardiology 24. januar 2022 DATA
 • Marlene Haagensen, Maja-Lisa Løchen :
  Flere planlegger isbading
  26. januar 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Veggies for heart and climate Commentary
  Bulletin. European Association of Preventive Cardiology 26. juli 2022
 • Anders Zerener, Maja-Lisa Løchen :
  Ja, du kan faktisk dø av hjertesorg
  21. juli 2022
 • Eva Ersfjord, Maja-Lisa Løchen :
  Smarttelefonen kan hindre for tidlig død
  22. april 2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Høyt blodtrykk – en viktig risikofaktor for hjertesykdom hos kvinner
  07. mars 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kvinnehjertet
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Tre vanlige hjertesykdommer hos kvinner Hva er spesielt?
  2022
 • Bente Morseth, Maja-Lisa Løchen, Laila Arnesdatter Hopstock, Michael Stylidis, Boye Welde, Henrik Schirmer m.fl.:
  Sex differences in the associations between physical activity, left atrial size and atrial fibrillation: The Tromsø Study
  2022
 • Ellen Kathrine Bludd, Kim Arne Heitmann, Maja-Lisa Løchen :
  Kan fysisk aktivitet beskytte hjertet mot atrieflimmer?
  07. mars 2022 FULLTEKST
 • En podcast om kvinnehelse Femihelse, Maja-Lisa Løchen, Eva Gerdts :
  Kvinnehjertet Livepodcast fra Kvinnehelsehuset Arrangementet er et samarbeid mellom Kvinnehelseutvalget, Norske Kvinners Sanitetsforening og Femihelse – en podcast om kvinnehelse
  17. mars 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen, Inger Njølstad, Sameline Grimsgaard, Grethe Albrektsen :
  Risiko for hjerteinfarkt er forskjellig hos kvinner og menn – men hvorfor? Analyser av data fra Tromsøundersøkelsen gir nye svar på hvordan risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner og menn arter seg.
  uit.no 08. mars 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kvinne, sjekk blodtrykket ditt Kort film om høyt blodtrykk som risikofaktor for hjertesykdom hos kvinner. Produsert av Seksjon for kommunikasjon og Senter for kvinne- og kjønnsforskning UiT
  24. februar 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kvinne, sjekk blodtrykket ditt! Hva er spesielt med kvinnehjertet? Hvordan kan man ta vare på kvinnehjertet?
  2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hjertesykdom hos kvinner Utfordringer
  2022
 • Ellen Kathrine Bludd, Kim Arne Heitmann, Maja-Lisa Løchen :
  Fysisk aktivitet beskytter mot hjerteflimmer
  15. mars 2022 FULLTEKST
 • Erik E. Prestgaard, Maja-Lisa Løchen :
  Atrieflimmer hos kvinner - en podcast beregnet på helsepersonell fra Bayer
  21. mars 2022 DATA
 • Silje Nordnes, Maja-Lisa Løchen :
  Kjærlighetssorg episode 1 Podkast
  18. mai 2022 DATA
 • Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen :
  Smarttelefoner kan enkelt bidra til å redusere dødeligheten blant voksne i Norge og de fleste andre land.
  UiT Forskerhjørnet 20. april 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Exercise for oldies - is it worthwhile? Comment
  Bulletin. European Association of Preventive Cardiology 12. april 2022 DATA
 • Marko Lukic, Kristin Benjaminsen Borch, Guri Skeie, Ann Iren Solli, Sairah Lai Fa Chen, Patrik Hansson m.fl.:
  Slik introduserer vi forskning til studentene våre!
  31. mars 2022 DATA
 • Kristin Sørdal, Maja-Lisa Løchen :
  Kvinners liv og helse kan gå tapt
  25. mai 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kvinnehelseutvalget Foredrag for Universitets- og høgskolerådets enhet for helse- og sosialfag
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Killer coffee Internundervising for LIS3—leger hjertemedisi
  2022
 • Kate Jackson, Maja-Lisa Løchen :
  KILLER COFFEES Is your daily coffee bad for you? Scientists have worked out what’s healthier from filter, to espresso and instant
  11. mai 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kvinnehjertet. Variasjon mellom kjønnene Foredrag for Riksrevisjonen
  2022
 • Julia Renate Ingebrigtsen, Maja-Lisa Løchen :
  Veien til god hjertehelse
  18. mai 2022
 • Elisabeth Lofthus, Maja-Lisa Løchen :
  Flere utvikler atrieflimmer og mange overser symptomene
  01. juni 2022 DATA
 • Rikke Monsen, Maja-Lisa Løchen :
  Én av tre rammes av hjertesykdom som kan få alvorlige følger: – Mange går med dette uten at de vet om det
  24. mai 2022
 • Magdalena Cohn Stjernberg, Maja-Lisa Løchen :
  Skjønner at folk har mistolket
  20. juni 2022
 • Ida Irene Bergstrøm, Maja-Lisa Løchen :
  Too much espresso increases cholesterol - especially if you are a man
  22. mai 2022 DATA
 • Ellen Kathrine Bludd, Maja-Lisa Løchen :
  Espressokaffe øker kolesterolet, men mest hos menn
  12. mai 2022 DATA
 • Silje Nordnes, Maja-Lisa Løchen :
  Kjærlighetssorg (1:5): Det er slutt Podkast
  18. mai 2022 DATA
 • Ylve Gudheim, Maja-Lisa Løchen :
  Om du er mann eller kvinne avgjør hvor sunn denne kaffen er
  13. mai 2022 DATA
 • Torkil Emberland, Maja-Lisa Løchen :
  Tromsøforskere med oppsiktsvekkende funn om kaffe – nå går saken verden rundt
  12. mai 2022
 • Sven Ole Engelsvold, Maja-Lisa Løchen :
  Kaffesjokk og tette årer Visste du at diterpener, cafestol og kawehol kan påvirke helsa di?
  24. mai 2022 DATA
 • Nicolle Kränkel, Maja-Lisa Løchen :
  Some like it… filtered! A short Interview with Maja-Lisa Løchen, Population Science and Public Health Section
  12. august 2022
 • Leni Aurora Brækhus, Maja-Lisa Løchen :
  Studie: Tidlig overgangsalder knyttes til økt risiko for hjertesvikt og atrieflimmer
  08. september 2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hjertesykdom hos kvinner Hva er spesielt med kvinnehjertet? Hvordan kan man ta vare på kvinnehjertet?
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Nye atrieflimmer-retningslinjer fra 2020: Når arytmier blir vaskelig
  Hjerteforum 2022 DATA
 • Ann Iren Solli, Marko Lukic, Kristin Benjaminsen Borch, Guri Skeie, Sairah Lai Fa Chen, Patrik Hansson m.fl.:
  Bioingeniørstudenter bidrar i forskningsprosjekt om kaffe og kolesterol
  08. januar 2022 DATA
 • Ingrid G. Årdal, Maja-Lisa Løchen :
  Laila var 31 år då ho fekk symptoma på overgangsalder
  21. august 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Quitting smoking - how to motivate the patient
  2022
 • Maja-Lisa Løchen :
  Risk factors and prognosis for heart failure in atrial fibrillation subtypes in women and men
  2022
 • Grete Hansen, Maja-Lisa Løchen :
  Det må forskes mer på kvinnehjerter!
  30. september 2022 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  ESC Preventive Cardiology online congress 7.-9- april
  Hjerteforum 03. oktober 2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Publikasjoner i Cristin

  Publikasjoner i PubMed


  Forskningsinteresser

  Hjerte- og karepidemiologi og forebyggende medisin med fokus på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt