Magnus Elias Eilertsen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Doktorgradsstipendiat i samfunnsvitenskap fra 2021. Skriver doktorgradsavhandling om energiomstilling i den norske fiskeflåten, med vekt på samfunnsdimensjonen. I prosjektet identifiseres og analyseres ulike visjoner for energieffektivisering og omstilling av flåten. 


 • Magnus Elias Eilertsen, Berit Kristoffersen :
  Grønn omstilling uten fasit. Hva kan oljehistorien i Lofoten lære oss om energiomstilling av lokalsamfunn?
  Nytt Norsk Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Beslutningsprosesser innen offentlig politikk, lokalpolitikk, fiskeripolitikk, petroleumspolitikk, forholdet mellom forvaltning og politikk, forholdet mellom vitenskap og politikk (STS).

  Undervisning

  STV-1000 Politisk analyse (innføringsemne) - seminarleder

  STV-1002 Norsk politikk: Institusjoner og prosesser - seminarleder

  SVF-3006 Energiomstilling: Fra teori til praksis - foreleser om sosiotekniske forestillinger (Jasanoff)