#
#
Institutt for språk og kultur lovisa.bergmann@uit.no +4777660291 Tromsø SVHUM A 1027

Lovisa Bergmann


Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, og norsk for internasjonale studenter

Stillingsbeskrivelse

Studiekonsulent for følgende studieprogram:

 • Master in English Acquisition and Multilingualism
 • Master in Theoretical Linguistics

 Administrerer Norsk som andrespråk (Norsk trinn 3 og norskkurs A1, A2 og B1 (NOR-0010, NOR-0011 og NOR-0012) - kun ved Campus Tromsø).

Kontaktperson for utveksling (utreisende og innreisende studenter) ved Institutt for språk og kultur, samt for utveksling for lektorstudenter med fag 1 ved samme institutt.

Ansvarsområder:

 • eksamensarbeid
 • undervisningsplanlegging
 • studieveiledning/studieinformasjon
 • kvalitetssikring/redigering av emne- og studieprogrambeskrivelser
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning, begrunnelse og klage o.l.
 • administrasjon av norskkurs for studenter og ansatte
 • utveksling
 • studiesosiale aktiviteter og studentassistenter

 • Lovisa Bergmann :
  Fremstillingen av nordmenn i okkupasjonsavisa Deutsche Polarzeitung, senere Polar-Kurier (1941-1945)
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2022 ARKIV / DOI
 • Lovisa Bergmann :
  The Depictions of Norwegians in the Newspaper Deutsche Polarzeitung, the later Polar-Kurier (1941-1945)
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2022 ARKIV / DOI
 • Lovisa Bergmann :
  Tyske fremstillinger av nordmenn i avisa Deutsche Polarzeitung i Tromsø 1941–1945
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  CV

  Mastergrad i historie ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, våren 2019. Tittel på mastergradsavhandling: Okkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941-1945).

  Praktisk-pedagogisk utdanning (historie, tysk og geografi) ved Nord Universitet, våren 2018.

  Bachelorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, våren 2015.


  SVHUM A 1027

  Klikk for større kart