Lisbeth Bergum Johanson
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Lisbeth Bergum Johanson
Lærerut. og pedagogikk campus Alta lisbeth.b.johanson@uit.no +4778450183 Alta ALTA 2016

Johanson, Lisbeth Bergum


Dosent


 • Helge Christian Pedersen, Lisbeth Bergum Johanson:
  Vikings and iPads: how iPads may influence historical thinking in the classroom
  Education In The North 2021 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  ‘The teachers do not see us.’ The challenges of teacher education in rural areas
  Education In The North 28. mai 2021 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen:
  "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.
  Nordidactica 2019 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Using Local Sámi Culture and History to Teach Pupils about Democracy
  Education In The North 2018 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Historiske dataspill - en vei inn til historieforståelse
  Universitetsforlaget 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen:
  Facebookfortellinger som historiedidaktiske verktøy
  Universitetsforlaget 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  The Norwegian curriculum in history and historical thinking : a case study of three lower secondary schools
  Acta Didactica Norge 2015 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson, Kjell Ole Kjærland Olsen:
  Grensekryssing - Studentutveksling som et springbrett ut i den store verden?
  Orkana Forlag 2014
 • Kjell Ole Kjærland Olsen, Lisbeth Bergum Johanson:
  Livsstilsmigrasjon i nordområdene
  Nordisk Østforum 2012
 • Lisbeth Bergum Johanson, Bente Haug:
  Hva bør styre studieplaners innhold? En undersøkelse blant norske reiselivs- og hotellstudenter
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Lisbeth Bergum Johanson, Kjell Olsen:
  Alta Museum as a tourist attraction: the importance of location
  Journal of Heritage Tourism 2010 Ekstern lenke
 • Graham M.S. Dann, Lisbeth Bergum Johanson:
  Lost in Translation: The Changing Verbal Imagery of Norwegian "Lapland"
  Estudios y Perspectivas en Turismo 2009 Ekstern lenke
 • Lisbeth Bergum Johanson, Bente Haug:
  Students' Preferred Learning Styles and the Importance of Curriculum Content: a Study of Norwegian Tourism and Hospitality Students
  Journal of Hospitality and Tourism Education 2008 Ekstern lenke
 • Heidi Tangstad, Anne-Mette Bjøru, Lisbeth Bergum Johanson:
  Dårligst i klassen? : en tankevekkende sammenligning av didaktikk i engelskundervisning i Norge og Spania
  Bedre Skole 2004
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  Restart: Å være digital i skole og utdanning
  Universitetsforlaget 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Opprykk til dosent
  2021
 • Tove Leming, Trond Solhaug, Lisbeth Bergum Johanson, Bjørn-Henrik Johannessen:
  Digital samhandlings- og kommunikasjonskompetanse hos førsteårs-studenter i lærerutdanningen; implikasjoner for samfunnsfaget
  2020
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  "Fra førstelektor til dosent"
  2019
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  “Kan man lære noe av å spille dataspill? “
  2019
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  Innledning
  Universitetsforlaget 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  Radiointervju
  11. januar 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Lærerne må bli digitale
  04. juni 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen
  04. juni 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  Boklansering av "Restart: Å være digital i skole og utdanning"
  2018
 • Lisbeth Bergum Johanson, Silje Solheim Karlsen:
  "Supplement til lærebøker"
  15. januar 2018
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Lokalhistorie, historiebruk og demokrati i skolen
  2017
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  «Alskens Fjas og Utækelighet» - ugifte mødre og sedelighetstilstanden i 1800- tallets Finnmark
  Finnmark Dagblad 27. oktober 2017
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Enker som forsørgere i Finnmark på 1800-tallet
  2016
 • Eva dagny Johansen, Lisbeth Bergum Johanson, Ole David Østli, Nina Østlyngen:
  Altaboka 2016. Fra Altafjorden til ishavet.
  2016
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Den første lærerutdanningen i Alta
  2016
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Den første lærerutdanningen i Alta
  Altaposten 2016
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Bokanmeldelse. Halvdan Eikeland: Historie og demokratisk dannelse
  Acta Didactica Norge 2013
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Ugifte mødre i Finnmark mellom 1865 og 1900
  2010
 • Lisbeth Bergum Johanson, Bente Haug:
  Learning style preferences
  2009
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Lost in Translation. Når turistbrosjyrer oversettes - hva skjer med budskapet?
  2009
 • Kjell Olsen, Lisbeth Bergum Johanson:
  Betwixt and between: Russian quota-students narrating their migration in the Barents region
  2008
 • Bente Haug, Lisbeth Bergum Johanson:
  Skriftlige oppgaver som evalueringsform
  2006
 • Lisbeth Bergum Johanson:
  Enslige kvinnelige forsørgere i Finnmark mellom 1865 og 1900
  2000
 • Se alle arbeider i Cristin →