Bilde av Rønningsbakk, Lisbet
Bilde av Rønningsbakk, Lisbet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk lisbet.ronningsbakk@uit.no

Lisbet Rønningsbakk


Dosent pedagogikk PhD


 • Lisbet Rønningsbakk :
  Pedagogy for the Digital Infants: Perspectives on Multimedia Production as Teaching Method
  Springer 2023 DOI
 • Karen Blackmore, Lisbet Rønningsbakk :
  Let us explain everything: pupils’ perspectives of the affordances of mobile technology during primary science inquiry
  Frontiers in Education 2023 ARKIV / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  How Does the Shift from Handwriting to Digital Writing Technologies Impact Writing for Learning in School?
  Springer 2022 ARKIV / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  The Student Role in Technology Supported Learning
  Springer Nature 2021 DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digital Natives and Educational Traditions. What Changes When Exchanging Textbook Content with Internet Search?
  Springer 2020 ARKIV / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Knowing What, Knowing How, or Knowing Where? How Technology Challenges Concepts of Knowledge
  Springer 2019 ARKIV / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Sharing the World and Sharing the Word. Using Technology for Pre-service Teachers’ International Collaboration.
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2018 DOI
 • Lisbet Rønningsbakk, Rachel Elise Jakhelln, Gørill Warvik Vedeler :
  Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon
  Universitetsforlaget 2015
 • Lisbet Rønningsbakk :
  The Impact of Emotions on Learning in School
  Murmansk State Humanities University 2013
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digitale læringshistorier fra skolen. Hvordan kan bruk av digitale verktøy støtte elevenes læring i skolen?
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Using ICT and internet resources in Norwegian compulsory school
  Murmansk State Humanities University 2012
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Using Digital Tools and Social Media for Learning and Writing in Formal Education
  Murmansk State Humanities University 2011
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Bridging gaps between neighbor countries in the Barents Region through students' cooperation
  Murmansk State Humanities University 2010
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Hva Ida lærte oss. Emosjonenes betydning for tilpasset opplæring
  Eureka forlag 2009
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Students' annual questionnaire survey as a part of the study quality system at the Faculty of Education at former Tromsø University College
  Murmansk State Humanities University 2009
 • Lisbet Rønningsbakk, Karen Blackmore :
  Women in STEM Education
  Frontiers Media S.A. 2023
 • Lisbet Rønningsbakk, Ting-Ting Wu, Frode Eika Sandnes, Yueh-Min Huang :
  International Conference on Innovative Technologies and Learning ICITL 2019
  Springer 2019 FULLTEKST
 • Karen Blackmore, Lisbet Rønningsbakk :
  Editorial: Women in STEM Education
  Frontiers in Education 2023 DOI
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digital Framtidssmie, et rom for utforsking, lek og læring
  2021
 • Lisbet Rønningsbakk :
  The Student Role in Technology Supported Learning
  2021
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digital natives and Educational Traditions. What changes when exchanging textbook content with internet search?
  2020
 • Lisbet Rønningsbakk, Tom Tiller, Mads Carsten Hermansen :
  Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Nytenkende pedagogikk
  2019
 • Lisbet Rønningsbakk, Ting-Ting Wu, Frode Eika Sandnes, Yueh-Min Huang :
  Preface
  Springer 2019 FULLTEKST / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk, Nora MacLaren, Catrine Buck Jensen, Antonio Fábregas :
  Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas
  2018
 • Lisbet Rønningsbakk, Ann-Therese Arstorp, Elin Bøen, Paolo Haaland Scarbocci :
  Fremtidens klasserom i lærerutdanningen
  2018
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Sharing the World and Sharing the Word. Using Technology for Pre-service Teachers’ International Collaboration.
  2018
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Technology and the Change of Learning Processes in Higher Education
  2017
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Higher Education in Norway 2012
  2012
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Problems with using digital tools to support learning in a distant teacher's education
  2012
 • Ingvild Kamplid, Lisbet Rønningsbakk :
  Hva Marius lærte oss. En studie av tilpasset undervisning og spesialundervisning for en elev med lese- og skrivevansker. Rapport fra delprosjekt to på Naustvika skole
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV
 • Lisbet Rønningsbakk, Ingvild Kamplid :
  Hva Marius lærte oss om tilpassa undervisning. Aksjonslæring på veien mot god spesialundervisning
  2012
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Using digital tools and social media for writing and learning in higher education
  2011
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digitale læringshistorier fra skolen. Bruk av digitale verktøy som støtte til elevenes læring
  2011
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Stories of digital learning. How do ICT affect the way students work and learn in school?
  2011
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Using ICT tools and Internet resources in Norwegian school
  2011
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digital tools for recording speech for oral English training
  2010
 • Lisbet Rønningsbakk :
  The Norwegian system of education
  2010
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Digital Resources as Tools to Adapt the National Curriculum to Local Contexts in Compulsory Schools in the North of Norway
  2010
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Flerkulturell undervisning
  2010
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Aksjonslæring som verktøy for læringsledelse
  2010
 • Lisbet Rønningsbakk, Ingvild Kamplid :
  Matematikk, mening og mot til å prøve
  2009
 • Lisbet Rønningsbakk :
  Students' Annual Questionnaire Survey as a Part of the Study Quality System at the Faculty of Education
  2009
 • Lisbet Rønningsbakk :
  "Kunsten å holde seg på læringssporet - en utfordring for elever og lærere."
  2009
 • Lisbet Rønningsbakk :
  BrainBank Learning - An ICT Tool for Knowledge Buildning and E-portfolio
  2008
 • Lisbet Rønningsbakk, Karin Rørnes :
  Den norske skolens bedrøvelige liv og utvikling
  Morgenbladet 11. januar 2008 OMTALE
 • Lisbet Rønningsbakk, Ragnar Meløy, Tommy W. Nordeng :
  BrainBank Learning - An ICT Tool for Knowledge Building and E-portfolio
  Murmansk State Humanities University 2007
 • Ingvild Kamplid, Lisbet Rønningsbakk, Britt Roland :
  Hva lærte vi av Ida om tilpasset opplæring og aksjonslæring?
  2007
 • Ingvild Kamplid, Lisbet Rønningsbakk :
  Hva Ida lærte oss om tilpasset undervisning og aksjonslæring. Rapport fra prosjekt ved Naustvika skole
  UiT Norges arktiske universitet 2007 OMTALE
 • Lisbet Rønningsbakk, Michal Solheim :
  BrainBank Learning - Emnekart for begrepslæring og utvikling av læringsstrategier
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • IKT og læring
  • E-læring
  • IKT i lærerutdanningene
  • Lærerrollen i teknologirike læringsmiljø
  • Læring
  • Selvregulert læring
  • Fleksibel læring
  • Tilpassa opplæring
  • Foreldremedvirkning
  • Klasseledelse

  Undervisning

  Jeg underviser i hovedsak i pedagogikk i profesjonsfaget i Integrert Master i Lærerutdanning 1.-7. trinn.