Bilde av Rasmussen, Lene-Mari Potulski
Bilde av Rasmussen, Lene-Mari Potulski
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) lene-mari.p.rasmussen@uit.no +4777623270 Her finner du meg

Lene-Mari Potulski Rasmussen


Førsteamanuensis

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Bjørn Helge Handegård, Carina Lisøy, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Elisabeth Valmyr Bania m.fl.:
  Dose-Response Effects of MittEcho, a Measurement Feedback System, in an Indicated Mental Health Intervention for Children in Municipal and School Services in Norway
  Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2024 DOI
 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen m.fl.:
  Optimizing indicated cognitive behavioral therapy to prevent child anxiety and depression: A cluster-randomized factorial trial
  Behaviour Research and Therapy 2024 DOI
 • Kristin Martinsen, Carina Lisøy, Tore Wentzel-Larsen, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  School children’s mental health during the COVID-19 pandemic
  Frontiers in Psychology 2024 DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Roman Alexandriovich Koposov, Frode Adolfsen :
  Beyond physical ability—predicting women’s football performance from psychological factors
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka m.fl.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Skilsmissegrupper (2.utg.).
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV
 • Marit Løtveit Pedersen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen, Mona Elisabeth S Løvaas, Kristin Martinsen m.fl.:
  Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning?
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Marit Løtveit Pedersen m.fl.:
  Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?
  BMC Psychology 21. januar 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Anne Mari Sund, Anne Liv Askeland m.fl.:
  Har grad av foreldreinvolvering effekt på barns angst og depresjon?
  2024
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, June Thorvaldsen Forsberg, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Therese Bjørndal Halvorsen m.fl.:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn
  2024
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Ida Mari Haug, Marcela Douglas Aranibar, Merete Saus, June Thorvaldsen Forsberg m.fl.:
  Ukraniske flyktningeforeldre i Norge: Levekår, emosjonelle plager, resiliens og foreldrestress
  2024
 • Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Kristin Martinsen, Elisabeth Valmyr Bania, Tore Wentzel-Larsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Less Is More? Viktige faktorer i et indikert gruppetiltak for barn med internaliserende vansker
  2024
 • Carina Lisøy, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS: EVALUATION OF THE MAIN CHILD OUTCOMES FROM THE FACTORIAL STUDY
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Joshua Steven Patras m.fl.:
  THE ECHO STUDY: OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS. INTRODUCTION
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Solveig Holen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO-studien: Optimalisering av et skolebasert KAT-tiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Elisabeth Valmyr Bania, Carina Lisøy m.fl.:
  Differential effects of the MFS condition: Is there a dose response?
  2023
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Optimalisering av et skolebasert CBT gruppetiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen m.fl.:
  How to support EBIs in municipal services?
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen m.fl.:
  Parental assessment of the child´s development, the flip side of the coin?
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Steven Patras, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Gruppeledersamling - Presentasjon av foreløpige funn
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Merete Aasheim :
  Kjente komponenter i implementeringsarbeid
  2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Rundborddiskusjon om veien videre
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementeringsforskning: Hvor er vi nå og hva er veien videre?
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Oddbjørn Løndal :
  Implementering av tiltak/intervensjoner - fra teori til praksis
  2022
 • Frode Adolfsen, Marte Rye, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret
  https://forskning.no/ 2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund m.fl.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Solveig Holen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Factorial Design in the ECHO Study, Initial Data & the Use of Technology in CBT for children.
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  A transfer from traditional CBT group intervention to DIGGI, a partially web-based intervention
  2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Webinar: Samtaler med barn
  2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Implementation of interventions - from a research perspective
  2021
 • Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen :
  Samtaler med barn
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas m.fl.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Ida Mari Haug, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Ytreland m.fl.:
  Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen m.fl.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Implementering og evaluering av tiltak
  • Familier med flyktningbakgrunn 
  • Triste og engstelige barn
  • Barn og unges psykiske helse

  Undervisning

  • Profesjonelle barnesamtaler
  • Barn og familier med flyktningbakgrunn
  • Triste og engstelige barn


  Medlem i prosjekt


  CV

  Mastergrad i Psykologi fra Universitetet i Tromsø 2013