Leila Iren Johansen


Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig leder ved Natur- og helsebiblioteket
  • Utlån
  • Kontaktperson ved UB for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse