Bilde av Mortensen, Laila Woll
Bilde av Mortensen, Laila Woll
Enhet for administrative tjenester BFE laila.k.mortensen@uit.no +4777645074 Her finner du meg

Laila Woll Mortensen


Seniorrådgiver

Arbeidsområder

Bilag / Budsjett / Regnskap / Økonomi