Kristin Killie
Foto: Torje Jenssen
Kristin Killie
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kristin.killie@uit.no +4777660467 Tromsø ILP 5.055

Killie, Kristin


Professor engelsk språk

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med undervisning, veiledning og forskning innen engelsk språk, språktilegnelse og språkdidaktikk.


 • Killie, Kristin. Extravagance, productivity and the development of -ingly adverbs. John Benjamins Publishing Company 2022 ISBN 9789027210869.s 51 - 72.
 • Killie, Kristin. ‘I are in New York’: Om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn. (fulltekst) NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021; Volum 39 (1). ISSN 0800-3076.s 123 - 147.
 • Killie, Kristin. Omission or Generalization? Subject-Verb Agreement among Young Norwegian Learners of English. (fulltekst) Journal of Linguistics and Language Teaching 2021; Volum 12 (2). ISSN 2190-4677.
 • Killie, Kristin. 'I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn. (fulltekst) NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021; Volum 39 (1). ISSN 0800-3076.s 123 - 147.
 • Haumann, Dagmar; Killie, Kristin. Bridging contexts in the reanalysis of NATURALLY as a sentence adverb: A corpus study. De Gruyter Mouton 2019 ISBN 978-3-11-068249-6.s 191 - 220.s doi: 10.1515/9783110682564-007.
 • Killie, Kristin. The Acquisition of Subject-Verb Agreement Among Norwegian (Teenage) Learners of English: Focus on the Subject. Journal of Linguistics and Language Teaching 2019; Volum 10 (2). ISSN 2190-4677.
 • Killie, Kristin. The grammaticalization of progressive constructions with a focus on the English progressive. Current issues in linguistic theory 2015; Volum 334. ISSN 0304-0763.s 213 - 232.s doi: 10.1075/cilt.334.
 • Killie, Kristin. Secondary grammaticalization and the English adverbial -ly suffix. Language Sciences 2015; Volum 47 (Part B). ISSN 0388-0001.s 1 - 199.s doi: 10.1016/j.langsci.2014.10.003.
 • Killie, Kristin. The development of the English be + V-ende/V-ing periphrasis: from emphatic to progressive marker?. English Language and Linguistics 2014; Volum 18 (3). ISSN 1360-6743.s 361 - 386.s doi: 10.1017/S1360674314000148.
 • Killie, Kristin. The development of colour adverbs in Norwegian and English: Similar paths, different paths. Peter Lang Publishing Group 2014 (4) ISBN 9783034317795. ISSN 1661-4704.s 77 - 97.
 • Killie, Kristin. Old English-Late British language contact and the English progressive. John Benjamins Publishing Company 2012; Volum 321 (4) ISBN 978-90-272-4839-8. ISSN 0304-0763.s 119 - 140.s doi: 10.1075/cilt.321.07kil.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. The grammaticalization and subjectification of adverbial -ing clauses (converb clauses) in English. English Language and Linguistics 2009; Volum 13 (03). ISSN 1360-6743.s 337 - 363.s doi: 10.1017/S1360674309990141.
 • Killie, Kristin. From locative to durative to focalized? The English progressive and 'PROG imperfective drift'. Current issues in linguistic theory 2008; Volum 295 (I). ISSN 0304-0763.s 69 - 88.
 • Killie, Kristin. On the development and use of appearance/attribute adverbs in English. Diachronica 2007; Volum 24 (2). ISSN 0176-4225.s 327 - 371.
 • Killie, Kristin. On the history of verbal present participle converbs in English and Norwegian and the concept of change from below. Walter de Gruyter 2007 (86) ISBN 978-3-11-019335-0. ISSN 1861-5651.
 • Killie, Kristin. On the source(s) and grammaticalization of the Germanic –lik suffix. Neuphilologische Mitteilungen 2007; Volum 2007 (CVIII). ISSN 0028-3754.s 659 - 682.
 • Killie, Kristin. Internal and external factors in language change: present participle converbs in English and Norwegian. Neuphilologische Mitteilungen 2006; Volum 107 (4). ISSN 0028-3754.s 447 - 469.
 • Killie, Kristin. Verb type and the use of stative adverbs in Norwegian and English. Novus Forlag 2006 (15) ISBN 978-82-7099-431-1. ISSN 0333-4791.s 163 - 173.
 • Mccafferty, kevin; Bull, Tove; Killie, Kristin. Preface. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 9 - 17.
 • Killie, Kristin. On the role of prescriptivism in the spread of the English adverbial -ly suffix. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 68 - 79.
 • Killie, Kristin. On language processing and the interpretation of adverbs in English. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 49 - 66.
 • Killie, Kristin. Subjectivity and the English progressive. English Language and Linguistics 2004; Volum 8 (1). ISSN 1360-6743.s 25 - 46.
 • Killie, Kristin. The development of stative adverbs in English. 2002.s 157 - 173.
 • Killie, Kristin. On the use of current intuition as a bias in historical linguistics: The case of the LOOK + -ly construction in English. Mouton de Gruyter 2000 ISBN 3-11-016687-9.s 77 - 101.
 • Killie, Kristin. The spread of -ly to present participles. Mouton de Gruyter 1998 ISBN 3-11-016151-6.s 119 - 134.
 • Killie, Kristin. The orientation of manner adverbs: a synchronic and diachronic study. Nordlyd 1994 (21). ISSN 0332-7531.s 42 - 77.
 • McCafferty, Kevin; Bull, Tove; Killie, Kristin. Contexts - Historical, Social, Linguistic. Studies in Celebration of Toril Swan. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 19 - 29.
 • Killie, Kristin. Early Modern English Subject Modifiers. 1993 ISBN 82-7099-217-8.
 • Hind, Dennis Andreas; Killie, Kristin. Gaming in Second Language Acquisition: A literature review and discussion on gamingas a resource in the English classroom. 2021.
 • Holstad, Ask; Killie, Kristin. English Vocabulary Development Through MMORPGs: A theoretic study on the impact of vocabularydevelopment through playing MMORPGs. 2021.
 • Haumann, Dagmar; Killie, Kristin. The diachrony of grammatical non-identity: manner and speaker-oriented adverbs in English. 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.
 • Granås, Kristian; Killie, Kristin. Differentiated Instruction in the English Subject: A qualitative study of teachers' approaches to differentiated instruction and the factors that affect their ability to differentiate. (fulltekst) 2019.
 • Killie, Kristin. Extravagant morphology: attaching -ly to present participles. Societas Linguistica Europaea 52nd Annual Meeting 2019-08-21 - 2019-08-24 2019.
 • Haumann, Dagmar; Killie, Kristin. The making of sentence adverbs, naturally. Linguistisches Kolloquium, Johannes Gutenberg University Mainz 2019-05-13 - 2019-05-13 2019.
 • Killie, Kristin. Kriterier for evaluering av masteroppgaver i engelsk fagdidaktikk og i disiplinfaget engelsk. Møte i Nasjonalt fagorgan for engelsk 2018-11-29 - 2018-11-30 2018.
 • Bartholdsen, Tonje Kiil; Killie, Kristin. Teaching English at multi-graded schools: A qualitative study on the effects that the school structure has on the English teachers. 2018.
 • Eltoft, Anna S.; Killie, Kristin. Motivation in Language Learning: A qualitative study of teachers' views on the importance of including pupils' interests and real-life context in the teaching of English. 2018.
 • Killie, Kristin. Presentasjon av prosjektet "Knowledge of English among Norwegian adolescents and implications for teaching" (arbeidstittel). Møte i Forskningsgruppa LIFT (Lærerutdanning i en forandringstid) 2018-09-10 - 2018-09-10 2018.
 • Killie, Kristin; Lilleåsen, Liv Rønnaug Bjerke. Samler underskrifter for å si nei til åpent kontorlandskap. (fulltekst) 2018.
 • Killie, Kristin; Fimland, Øystein. Underskriftskampanje mot kontor i landskap. (fulltekst) 2018.
 • Killie, Kristin; Rygg, Inga Skogvoll. 850 har skrevet under mot åpne kontorlandskap. (fulltekst) 2018.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Åpne landskap passer ikke ved et universitet. (fulltekst) www.universitetsavisa.no 2018.
 • Killie, Kristin; Lilleåsen, Liv Rønnaug Bjerke. Det er mulig kontorlandskap passer i enkelte sektorer. Akademia er ikke en slik sektor.. (fulltekst) 2018.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Volley, Sabine; Killie, Kristin. Homework: based on tradition or research?. (fulltekst) 2017.
 • Johansen, Tonje Sollied; Killie, Kristin. Your English is Fucked Up, Man. A study of classroom breaches of pragmatic and sociolinguistic competence in Norwegian, upper secondary learners of L2 English. (fulltekst) 2017.
 • Hauglid, Kristine; Killie, Kristin. Ideals meet reality. A qualitative study of student teachers' thoughts on oral English. (fulltekst) 2017.
 • Pedersen, Line; Killie, Kristin. English as a third language in Norwegian schools. A study on English teachers' multilingual competence and knowledge of third language acquisition. (fulltekst) 2016.
 • Sørensen, Stine; Killie, Kristin. Teaching English in introduction classes: A qualitative research design about teaching English in introduction classes in Norwegian lower secondary schools. (fulltekst) 2016.
 • Killie, Kristin. English sentence adverbs in -ly - How did they develop?. NAES - Nordic Association of English Studies, 2016 conference 2016-05-04 - 2016-05-06 2016.
 • Killie, Kristin. Hvem skaper verdiene?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Killie, Kristin. Situation report from an English grammar course: learning outcomes and teaching methods. Formidling, veiledning og studentaktive læringsformer: Kurs i universitetspedagogikk, Lesbos, 31.mai til 7. juni 2014 2014-05-31 - 2014-06-07 2014.
 • Killie, Kristin. The importance of genre in studies of language change. Variation within and across genres 2014-05-21 - 2014-05-23 2014.
 • Killie, Kristin. Old English–Late British language contact and the English progressive: the linguistic evidence. 44th Poznan Linguistic Meeting: PLM2013 2013-08-29 - 2013-09-01 2013.
 • Killie, Kristin. Secondary grammaticalization: the case of the adverbial -ly suffix. ICHL21: International Conference on Historical Linguistics 2013-08-05 - 2013-08-09 2013.
 • Killie, Kristin. The grammaticalization of the English progressive: cross-linguistic perspectives. ICHL21: International Conference on Historical Linguistics 2013-08-05 - 2013-08-09 2013.
 • Killie, Kristin. Stressless og språkets natur. 2012.
 • Killie, Kristin. Fuzziness in English -ing: the be + ing periphrasis. Symposium on linguistic categorization and the nature of linguistic categories 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Killie, Kristin. On the origin of the English progressive: an assessment, with focus on the Celtic hypothesis. Historical Language and Literacy in the North Sea Area (HLLNSA 09) 2009-08-26 - 2009-08-28 2009.
 • Killie, Kristin. English-Celtic language contact and the development of progressives. UiT Cognitive Linguistics Reading Group 2009-11-06 - 2009-11-06 2009.
 • Killie, Kristin. The English progressive and PROG imperfective drift. (And why students of the progressive welcome the Middle English Grammar Corpus.). Symposium to mark the launch of The Middle English Grammar Corpus 2008-04-25 - 2008-04-26 2008.
 • Killie, Kristin. The development of adverbial -ing clauses in English. Seminar i kognitiv/funksjonell lingvistikk 2008-05-09 - 2008-05-09 2008.
 • Killie, Kristin. Utviklinga av adverbiale -ing setninger i engelsk. Kognitivt sommerseminar 2008-06-16 - 2008-06-17 2008.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. The grammaticalization of adverbial -ing clauses (converbs) in English. 15th Conference on English Historical Linguistics (15 ICEHL) 2008-08-24 - 2008-08-30 2008.
 • Killie, Kristin; Markussen, Mona H. Aarts (2007) on categorization: intersective gradience. Kognitivt seminar 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.
 • Killie, Kristin. On English dialects. Fagdag for lærere 2007-04-20 - 2007-04-20 2007.
 • Killie, Kristin; Nesse, Agnete. Language contact in a historical perspective. 1st Summer School in Historical Sociolinguistics 2007-08-16 - 2007-08-23 2007.
 • Killie, Kristin. From locative to durative to focalized? The English progressive and PROG imperfective drift. Langwidge Sandwidge 2007-11-20 - 2007-11-20 2007.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. Pragmatics and the development of adverbial -ing clauses (converbs) in English. ICAME 2006-05-24 - 2006-05-28 2006.
 • Killie, Kristin; Swan, Toril. Subjectification and the development of -ing converbs in English. Kognitivt sommerseminar 2006-06-15 - 2006-06-16 2006.
 • Killie, Kristin. The English progressive and "PROG imperfective drift". 14th International Conference on English Historical Linguistics 2006-08-21 - 2006-08-25 2006.
 • Killie, Kristin. Utviklinga av progressive aspect i engelsk. Seminar i kognitiv/funksjonell lingvistikk 2006-11-14 - 2006-11-14 2006.
 • Killie, Kristin. Stative adverbs in English: A study of adverbial productivity and orientation. 2005.
 • Killie, Kristin. On the history of present participle converbs in Norwegian and English. Language History from Below: Linguistic variation in the Germanic languages 1700-2000 2005-04-06 - 2005-04-09 2005.
 • Wiik, Frøydis; Killie, Kristin. Understanding Habermas: communicating action and deliberative democracy. Continuum 2003 ISBN 0-8264-6064-X.
 • Killie, Kristin. The grammatical restructuring of English: the change from synthetic to analytic language structure. Fagdager i nordisk, allmenn litteraturvitenskap og engelsk 2003-05-19 - 2003-05-21 2003.
 • Killie, Kristin. Stative adverbs in English: A study of adverbial productivity and orientation. 2000.
 • Killie, Kristin. On the use of current intuition as a bias in historical linguistics: the case of the LOOK + -LY construction in English. 10th International Conference on English Historical Linguistics 1998-08-21 - 1998-08-26 1998.
 • Killie, Kristin. The spread of -ly to present participles. 9th International Conference on English Historical Linguistics 1996-08-26 - 1996-08-31 1996.
 • Killie, Kristin. Early Modern English Subject Modifiers. 1993.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Historisk språkvitenskap
  Mitt forskningsfelt har i en årrekke vært historisk språkvitenskap. Mine studier fokuserer på utviklinga av tre ulike konstruksjoner i engelsk: ‑ly suffikset/adverb, samtidsformen (the progressive) og adverbiale ‑ing-setninger. Disse har jeg studert fra ulike perspektiver, som grammatikalisering, subjektifisering, språkkontakt og sosiolingvistikk. Noen av studiene har også et kontrastivt perspektiv. For tida er jeg involvert i et forskningsprosjekt om utviklinga av setningsadverb i engelsk, der jeg samarbeider jeg med professor Dagmar Haumann ved Universitetet i Bergen.

  Språktilegnelse og didaktikk

  I tillegg til historisk lingvistikk har jeg de senere år forsket på språktilegnelse og språkdidaktikk i prosjektet TALE (Teaching and Learning English), som er et samarbeid med kolleger på lærerutdanninga ved UiT. I TALE søker vi å kaste lys over følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilke punkter av engelsk grammatikk, fonetikk osv. er såpass lette å lære at de faller på plass av seg selv, og hvilke punkter krever fokus i språkundervisninga fordi de er vanskelig å lære på egenhånd?
  • Hvordan kan man jobbe med de vanskelige punktene på en måte som er både engasjerende og målrettet/effektiv?

  Undervisning

  Jeg underviser i engelsk språk (grammatikk, fonetikk, vokabular, variasjon osv.), språkdidaktikk, språktilegnelse, flerspråklighet og akademisk skriving og veileder studentene på deres masteroppgaver.


  Medlem i forskningsgruppe